Information i English
 
31.10.14 KrF lover millioner til Driva
 
31.10.14 Samling i Kristiansund
 
31.10.14 Vannplaner mangler kost/nytte-analyse
 
31.10.14 Ett skritt nærmere Biobank laks?  
31.10.14 Fiskeriministeren mangler svar  
31.10.14 3741 laks rømte
 
31.10.14 Ekspertgruppe for landbasert oppdrett er i gang  
31.10.14 Flommen kan ha ødelagt for villaksen  
31.10.14 Fishspot Atna-vassdraget
 
31.10.14 Fikset vei for sjøørreten
 
30.10.14 Grunneiere i Melhus vil ha E6-omkamp  
30.10.14 Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen
 
30.10.14 Ørreten stoppes i bekken
 
30.10.14 Fiskeridirektoratet mener innsigelsene til fjorddeponi er styrket
 
30.10.14 Faginstansar rår frå gruvedeponi i fjorden
 
30.10.14 Deponi-idioti
 
30.10.14 Minimalt svinn i lukket anlegg
 
30.10.14 Strøksnes står til stryk  
30.10.14 Aspaker fortsatt taus om triploid laks  
30.10.14 Fiskeriministeren usikker på landbasert oppdrett
 
30.10.14 - Næringen kan i verste fall bli tapt for Norge
 
30.10.14 Ingen dyr skal måtte leve i bur
 
29.10.14 Tok 2,7 tonn laks  
29.10.14 Hold gruveavfallet unna laksefjordene
 
29.10.14 Stamlaksen i Arna trolig utryddet  
29.10.14 Vossolaksprosjektet bidrar till å utrydde Vaksdalslaksen  
29.10.14 Dramatisk endring i vannkvalitet til OFAs settefiskanlegg  
29.10.14 Møkkasaken staten aldri blir ferdig med  
29.10.14 Feiret gyroens død  
29.10.14 Den perfekte fisken  
29.10.14 Høring av sluttrapporten "Vänerlaksens frie gang"
 
29.10.14 Forskere ser slutten for sjøauren
 
29.10.14 Svak sesong gir uro i villaksnæringen  
29.10.14 - Vi må lære av dette  
29.10.14 Aspaker svarer Strøksnes  


Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her