Information i English
 
19.09.14 NIVA meiner fisken vil komme tilbake i Førdefjorden
 
19.09.14 Verdens lateste laks  
19.09.14 - Svekker vår rett til sjølaksefiske
 
19.09.14 De vil ta liv av all fisk i elva
 
19.09.14 Tar tid å fange nok røyeprøver
 
18.09.14 Forskere knebler seg selv
 
18.09.14 Deler villaksens utrolige reise
 
18.09.14 - Trenger nye lusemidler i nord
 
18.09.14 - Minimum 20 000 rømte laks i Austevoll  
18.09.14 Tillater fiske med not i Altaelva
 
18.09.14 Du kan tjene 500 kroner per laks
 
18.09.14 Grieg Seafood kan ha skjult storrømming  
18.09.14 Det fanges store mengder oppdrettslaks i Altafjorden  
18.09.14 - Det koker av oppdrettslaks i Altafjorden  
18.09.14 - Har ikke gode nok tiltak mot lusen
 
18.09.14 Lusa biter mest i Sogn og Fjordane  
18.09.14 - Uriktig om havbruk
 
18.09.14 Her vil regjeringen ha mer oppdrett men kommunen er ikke spurt
 
18.09.14 Fornøyd med nye retningslinjer
 
18.09.14 Laksefest i Døvikfoss
 
18.09.14 Dumpa farleg avfall i fire år utan lov
 
18.09.14 KLV-innlegg om gyro i Rana  
18.09.14 «Marine muligheter» - sjå fagkonferansen direkte på nett  
18.09.14 Marine Harvest får millionbot  
18.09.14 Nei til forslag om økt kapasitet i oppdrettsnæringa
 
17.09.14 Beklager kloakkutslipp i Steinkjervassdraget  
17.09.14 Oppdrettsnæringa må fiske ut rømt laks  
17.09.14 Ignorerer miljøtrusler fra oppdrettsnæringen  
17.09.14 Tause oppdrettere  
17.09.14 Ønsker stor utbygging
 
17.09.14 Regjeringen møter mer lus med å tillate mer oppdrett
 
17.09.14 Forandrer ikke konklusjon om sjødeponi
 
17.09.14 - Får kjeft for mer enn vi har gjort
 
17.09.14 «Lita rømming» kan være 15.000 fisk
 
17.09.14 40 prosent av vannet på Fosen har for dårlig miljøstand
 
17.09.14 Oppdretterne må fiske elvene rene  
17.09.14 Møte om hvordan fangst av laks med opprinnelse i russiske elver kan reduseres i sjølaksefisket  


Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her