Information i English
 
27.03.15 Konstruerte myter om fiskeparasitt
 
27.03.15 En ekspertgruppe skal sørge for at Drammenselva skal bli fri for lakseparasitt  
27.03.15 Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris på Nordkalotten
 
27.03.15 Styrker lakseoppsynet
 
27.03.15 Lekkasje tok livet av 4.000 settefisk
 
27.03.15 7 av 10 mot gruveavfall i norske fjorder
 
27.03.15 Lakselus: Alvorlig situasjon
 
27.03.15 - Landbasert oppdrett kan bli en ny industrisuksess for Norge  
27.03.15 Altfor romslige trafikklys-regler??
 
27.03.15 Oppdretter: – Vi kan ikke vokse før luseproblemet er løst
 
27.03.15 Forslag om et område for tette merder i og utenfor Romsdalsfjordsystemet
 
27.03.15 Inga sjølvforsyning med oppdrettslaks
 
27.03.15 FHL vil ha konsekvensutredning av Havbruksmeldingen
 
27.03.15 Avtale om utfisking av rømt fisk
 
27.03.15 Lite forskning på landbasert
 
26.03.15 Sjøørreten spises opp av lakselus
 
26.03.15 Opp til oppdretterne
 
26.03.15 Et nytt år uten fiske i Etne-elva
 
26.03.15 - Ikke et tilfelle av kollektiv avstraffing
 
26.03.15 - Oppdrettsnæringa har selv forestått utfisking av oppdrettslaks i elvene på frivillig basis, noe som har vist seg svært effektivt  
26.03.15 Bøndene henter avfallet
 
25.03.15 Stadig mindre følsomhet for lakselusmidler  
25.03.15 Et nytt kapittel i norsk havbruksnæring
 
25.03.15 - Derfor er jeg håpefull…
 
25.03.15 Etneelva stengt også i 2015 (07m 37s)  
25.03.15 Sjøfugl spiser opp fisken i elvene
 
25.03.15 Sivile ofre i kampen mot lakselusa
 
25.03.15 Marine Harvest uteblir fra FHL-møte  
25.03.15 Departementet med beklagelse
 
25.03.15 Kritisk til regjeringens plan om oppdrettsvekst
 
24.03.15 Havstraumar styrer smitte av lakselus
 
24.03.15 Stadig mer fisk i Songdalsvassdraget
 
24.03.15 Fisketrapp skal redde elvemuslingen
 
24.03.15 Hvordan virker egentlig rensefisk mot lakselus?  
24.03.15 - Det er klart dette er forbanna
 

Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her