Information i English
 
16.07.14 Laksekrise i NRK (33.10 ut i programmet)  
16.07.14 Ingen furunkuloseutbrudd ennå
 
16.07.14 Noen tanker om laks, kultur og bærekraft
 
16.07.14 Eventyrlig laksefiske øverst i elva
 
16.07.14 Lang dags ferd mot napp
 
16.07.14 Kreativ under vann
 
16.07.14 Laksestatistikk for Surna  
16.07.14 Kvotene oppheves i Lågen  
16.07.14 Christian måtte hjelpe til da mamma fikk laks på første kast
 
16.07.14 Sportsfiske for millioner i Hedmark
 
16.07.14 Etneelva er i fare!  
16.07.14 Pisk eller gulrot?  
16.07.14 Vil ha hand om presteretten
 
15.07.14 Informasjon og tips om gjenutsetting av laks  
15.07.14 - Lakselusen kan sette kroken på døren for laksefisket  
15.07.14 Steril laks være en av løsningene på rømmingsproblemet  
14.07.14 Forbyr markfiske etter laks  
14.07.14 Frykter laksedød på grunn av varmen
 
14.07.14 Laksen dør i varmen
 
14.07.14 Laksefisket var unormalt bra i juni i Lågens øvre del  
14.07.14 Hun håper laksen igjen kan sprette her
 
14.07.14 Reetablering av laks i Storåna i Bjerkreim
 
14.07.14 Alvorleg mykje lus i Sognefjorden  
14.07.14 Sjarmerer badegjestar og herjar med laksen
 
14.07.14 Sjøørreten i siget
 
14.07.14 Gjelsten lovpriser catch 'n release
 
14.07.14 Varmen tar livet av laks i Namsen  
14.07.14 Mange feil om lakselus  
14.07.14 Offisiell taushet om rømming  
12.07.14 De oppfører seg som Gestapo! Klart vi bør kunne fiske laks i havet
 
Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:

 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her