Information i English
 
23.10.14 Færre, men større laks
 
23.10.14 Trappestøtte til Vefsna og Nausta
 
23.10.14 Desidert mest penger til Vefsna  
23.10.14 - Det er viktig at vi ikke skyter oss selv i foten  
23.10.14 Ny rømming av oppdrettslaks
 
23.10.14 Rømming etter rift i not  
23.10.14 Varsla rømminga laurdag
 
23.10.14 Grieg måtte forklare lakserømming
 
23.10.14 Oppdrettsaktørene følges tettere
 
23.10.14 Sametinget vil ha lukkede oppdrettsanlegg
 
23.10.14 Dette kan bli byens største fiskeelv
 
23.10.14 Stamfisket 2014  
23.10.14 Stamfiske laks  
23.10.14 Reglar for fiske etter laks og sjøaure i munningssonar
 
23.10.14
KLV gratulerer en gyrofri Steinkjerregion
 
23.10.14 Seminar om krafttak for laksen
 
23.10.14 Kultivering - Lingumbekken 2014
 
21.10.14 Pressemelding fra Norske Lakseelver:
Svak laksesesong
 
21.10.14 Dette ble årets største laks  
21.10.14 -Ikke registrert en eneste oppdrettsfisk  
21.10.14 Uenig i Mattilsynets pålegg
 
20.10.14 Namsenvassdraget «topper tabellen»
 
20.10.14 Styrer lavt for å lure lusa  
20.10.14 Dødelig laksesykdom påvist i Vikna  
20.10.14 Fikk sitt livs ørret
 
20.10.14 Rydder opp i gamle synder
 
20.10.14 Sjøørreten gyter på utlagt grus  
20.10.14 Villaksauksjonen 2014 katalogen er nå klar!  
20.10.14 Trenger bedre oversikt over vannforekomstene
 
20.10.14 Se laksen hoppe  
18.10.14 Stor uenighet om laksens framtid
 
18.10.14 Oppdrettsbaron er Finnmarks rikeste
 
18.10.14 Oppdrettere har råd til å betale for miljøet
 
18.10.14 Svak laksesesong i Norge  
18.10.14 Klokt råd til sjøsamene
 
18.10.14 Høstlig Hardangerfjordseminar  


Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her