Information i English
 
18.12.14 Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv høsten 2013
 
18.12.14 Norges første lenkegjeng
 
18.12.14 Slakter positiv framstilling av kraftutbygging
 
18.12.14 Nedbygging av myr øker flomfaren  
18.12.14 Kommunane er ikkje i mål på avløpssektoren
 
18.12.14 Nei til privatisering av Statskog SF
 
18.12.14 Styrets forslag til fisketider og fiskeregler i Otra sesongen 2015  
18.12.14 Oppdretterne inngått samarbeid med motstanderne  
17.12.14 Smolt XXL Det er størrelsen som teller  
17.12.14 Mistanke om ILA i Lerøy-eid stamfiskanlegg  
17.12.14 - Bør prioritere sjømatnæringen foran landbruksnæringen
 
17.12.14 Protestgruppe frykter miljøbombe  
17.12.14 Frykter oppdrett skal ødelegge fritidsfisket
 
17.12.14 - Kan ikke lastes for ILA-utbrudd
 
17.12.14 No kan du søke om tilskot til miljøtiltak  
17.12.14 Diskuterer russisk laksekrav med miljøvernministeren  
17.12.14 Stor nedgang i laksefiske i Drammensområdet  
17.12.14 -Saken er ikke tapt  
17.12.14 Sablar ned vassplanen
 
17.12.14 Hva kommer det av at vi er så villige til å ødelegge praktfulle naturverdier i dette landet?  
16.12.14 Rømt oppdrettslaks i elvene høsten 2013
 
16.12.14 Hver femte laks er rømt oppdrettslaks
 
16.12.14 Fremdeles for høyt innslag  
16.12.14 Vil ikke at lakserømminger skal avgjøre om det blir oppdrettsvekst
 
16.12.14 Laksemidler settes på bok
 
16.12.14 - Oppdrett tryggere enn villfisk
 
16.12.14 Aquaponics fish and crop production in the same pool  
16.12.14 God vannkvalitet og vannbehandling i settefiskanlegg
 
16.12.14 Regulering har tørrlagt mange gytegroper i Aagaardselva  
16.12.14 Sier nei til stør-oppdrett i lukket anlegg fordi man er redd for rømming  

Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her