Information i English
 
24.10.14 Ny storrømming fra Firda
 
24.10.14 Revolusjonen under vann
 
24.10.14 Får oppdrettslaks på kroken
 
24.10.14 Byggestart ved Kvåsfossen før jul
 
24.10.14 Umiddelbar optimisme etter drivtelling
 
24.10.14 Får 700.000 til utbetring
 
24.10.14 Nausta får 700.000 kroner i trappestøtte
 
24.10.14 På befaring ved Trongfossen i Namsskogan  
24.10.14 Ekspertgruppe skal vurdere landbasert oppdrett
 
24.10.14 Fangstrapportene for Repparfjordelva  
24.10.14 Villaksauksjonen åpner den 6.11  
24.10.14 Uenighet om hvem som bør eie disse
 
24.10.14 Sesongoppsummering, Lakselva
 
23.10.14 Færre, men større laks
 
23.10.14 Trappestøtte til Vefsna og Nausta
 
23.10.14 Desidert mest penger til Vefsna  
23.10.14 - Det er viktig at vi ikke skyter oss selv i foten  
23.10.14 Ny rømming av oppdrettslaks
 
23.10.14 Rømming etter rift i not  
23.10.14 Varsla rømminga laurdag
 
23.10.14 Grieg måtte forklare lakserømming
 
23.10.14 Oppdrettsaktørene følges tettere
 
23.10.14 Sametinget vil ha lukkede oppdrettsanlegg
 
23.10.14 Dette kan bli byens største fiskeelv
 
23.10.14 Stamfisket 2014  
23.10.14 Stamfiske laks  
23.10.14 Reglar for fiske etter laks og sjøaure i munningssonar
 
23.10.14
KLV gratulerer en gyrofri Steinkjerregion
 
23.10.14 Seminar om krafttak for laksen
 
23.10.14 Kultivering - Lingumbekken 2014
 
21.10.14 Pressemelding fra Norske Lakseelver:
Svak laksesesong
 
21.10.14 Dette ble årets største laks  
21.10.14 -Ikke registrert en eneste oppdrettsfisk  


Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her