Information i English
 
26.11.14 Ny fiskeavtale for Tanavassdraget fra 2016
 
26.11.14 Tilskotsordningar for 2015  
26.11.14 VG klipper i kritisk laksereportasje
 
26.11.14 Sjølaksefisket I varangern og russiske interesser  
26.11.14 Usikker på neste fiskesesong
 
26.11.14 Elvemusling forteller om tilstanden i elvene
 
26.11.14 Urovekkande auke i bruk av koparimpregnering
 
26.11.14 Per Grieg jr. vil sponse villaksen  
26.11.14 - Helt hinsides pris  
26.11.14 Betaler for rømt laks  
26.11.14 Lanserer et legemiddel mot lus  
26.11.14 -Farlig om ikke Miljøfondet styres av næringen  
26.11.14 Søker forskningsmidler til betongmerder
 
26.11.14 Anmelder settefiskanlegg for miljøkriminalitet
 
26.11.14 Frykter hybridlaks i Altaelva
 
26.11.14 Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Troms
 
26.11.14 Møkk lei alt miljømaset  
26.11.14 Mest oppdrettslaks i Sautso  
25.11.14 Pressemelding i forbindelse med SSBs lansering av sjølaksestatistikken for 2014:
Nesten halvparten av villaksen tas i sjøen
 
25.11.14 Jubler over at regjeringen vil etablere villakssenter i Tana
 
25.11.14 Oppdrettsnæringen kan overføre smitte til villaks  
25.11.14 -Hva har vi igjen for belastningen vi påføres?
 
25.11.14 Rotenonbehandlinga har fungert for å hindre vidare spreiing av ørekyte  
25.11.14 - Har ikke tall fra Trondheimsfjorden  
25.11.14 Ytterligere informasjon om miljøeffekter av sjødeponi i Førdefjorden  
25.11.14 Engabøfjellet: Kritisk havforsker erklært habil  
25.11.14 Skandale underveis
 
25.11.14 Kunnskapsløse spekulanter vil forsøple Førdefjorden  
25.11.14 Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør
 
25.11.14 Fikk fisk på parkeringsplassen
 
25.11.14 Ålegraseng: hva gir'u meg?
 
25.11.14 Lysark - faglige innlegg på KLVs styremøte  
25.11.14 Gyting mot strømmen
 
25.11.14 Vil at politikerne skal redde denne skogen før det er for seint
 

Brosjyrer:


Ny som laksefisker:
Villaksens dag

Annonse:


 
   

   
Telefon: 22 05 48 70
Mobil: 450 21 637
Telefaks: 22 17 17 87
Postadresse:
Norske Lakseelver
Postboks 9354 Grønland
0135 Oslo
Besøksadresse:
Schweigaardsgate 34 C,
Landbrukets hus i Oslo
E-post:
Trykk her