Information i English


Pressemeldinger og medlemsinformasjon

24.01.15 Rekordhøy gjenutsetting i en svak laksesesong
14.01.15 Tåler oppdrettsanlegg det de skal?
12.01.15 Pressemelding: Ingen økning i oppdrett før nytt regime er på plass
12.01.15 Høringsnotat melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
02.12.14 Vårt høringssvar vedrørende fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk
28.11.14 Oppsummering regionmøte for elvene på Østlandet
25.11.14 Pressemelding i forbindelse med SSBs lansering av sjølaksestatistikken for 2014:
Nesten halvparten av villaksen tas i sjøen
17.11.14 Alt vel med villaksen?
21.10.14 Pressemelding fra Norske Lakseelver: Svak laksesesong
06.10.14 Norske lakseelver mot gruvetillatelse
03.10.14 Hvorfor er det ingen grenser under vann?
25.09.14 Nye medarbeidere i Norske Lakseelver
21.08.14 Foredragene fra villaksseminaret: Hva skjer med villaksen i Trondheimsfjordelvene?
15.07.14 Informasjon og tips om gjenutsetting av laks
09.07.14 Pressemelding: Fiske i Orkla og Gaula fortsetter til 31. august Nye lokale tiltak sparer dobbelt så mye gytelaks
27.06.14 Kommentar fra Stjørdalsvassdragets Elveeierlag til Miljødirektoratets innføring av nye fiskeregler
23.06.14 Pressemelding i anledning regjeringens vekstplaner for oppdrettsindustrien. - Slipp ut mindre lus hvis dere vil
19.06.14 Pressemelding fra styret i Orkla og Gaula
06.06.14 Inntrykk fra besøk på lukket anlegg
06.06.14 - Ja til likebehandling av laksefiskere i sjø og elv
02.06.14 Laksefiske i media , del 2
02.06.14 Laksefiske i media
28.05.14

Velkommen til årets laksefiskesesong :
Lakselykke i norske elver

23.05.14 Vi du jobbe for Norske Lakseelver og villaksen? Vi trenger ny medarbeider
23.05.14 Ignorerer miljøtrusler fra oppdrettsnæringen
23.05.14 Årsmelding 2012-13: Se hva vi jobber med
22.05.14 Se opptak av vårt foredrag om lakserømming på Cermaqs bærekraftsseminar: Hvordan unngå at økt oppdrett gir økt negativ effekt av rømming?
19.05.14 Medlemsnytt fra Norske Lakseelver
29.04.14 Rettighetshavermøte i Brønnøysund
27.04.14 Pressemelding: Merking av oppdrettslaks
27.04.14 Foredregen fra seminar: Status og muligheter for villaks og sjøørret - fredag 25. april 2014 - Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
09.04.14 Unik mulighet til å oppleve fiske etter storlaksen i Vosso!
08.04.14 Reisebrev fra vår fagsjef: "Den store konferanseuken"
02.04.14 Vår aktivitet på Facebook øker: 872 følgere
02.04.14 Følg vår fagsjef Erik Sterud på Twitter
21.03.14 -Ellen Hambro må forsvare intensjonen bak ordningen med nasjonale laksefjorder og laksevassdrag
21.03.14 Ansvar for fjerning av rømt oppdrettslaks i naturen
27.02.14 Norske Lakseelver ber om forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratet på bakgrunn av forurensende utslipp til nasjonale laksefjorder
17.02.14 -Oppsiktsvekkende at reiselivsministeren anbefaler dumping av gruveavfall i nasjonal laksefjord
13.02.14 Invitasjon til Landsmøte i Norske Lakseelver og villaksfaglig seminar 24.-27. april
13.02.14 Velkommen til villaksseminar: Status og muligheter for villaksen med ny regjering
06.02.14 Krever konsesjonsbehandling av utvidelser av kraftverk i Glomma
06.02.14 Planer om tapping fra vernet vassdrag
24.01.14 Reduserte laksefangster økt gjenutsetting
21.01.14 Laksen i Glomma er sterkt presset
13.01.14 En rullerende MTB-ordning vil kunne ha utilsiktede effekter
23.12.13 Julehilsen fra NL
18.12.13 Villaksnytt nr. 2 2013
14.12.13 Vannplanarbeidet: Sjekk at laksen er tatt hensyn til i regulerte vassdrag!
11.12.13 Klokt av Regjeringen å forankre ansvaret for villaksen i Miljøverndepartementet
04.12.13 Merking av oppdrettslaks, nå!
30.11.13 Bekymret for mulig flytting av ansvaret for villaksforvaltningen fra Miljøverndepartementet
10.11.13 Pressemelding: Villaksen trues av rømt oppdrettslaks
28.10.13 Brev fra Miljødir: Ikke behov for noen større endringer i fiskereglene for 2014
25.10.13 Regionmøtet NL avholdt for elvene på Østlandet ble vellykket
21.10.13 Laksesesongen 2013
16.10.13 Landsmøte og villaksfaglig seminar 2014
11.10.13 Støtt opp om Villaksauksjonen 2013 i regi av Reddvillaksen.no
07.10.13 Villaks i regjeringserklæringen: Vekst i oppdrettsnæringen
03.10.13 Regionmøte for lakseelvene på Østlandet
25.09.13 Villaksauksjonen 2013
20.09.13 Tøff vinter for sjøørreten på Skagerrakkysten
18.09.13 Norske lakseelver arbeider med veiledningsmateriell for pliktig organisering
17.09.13 Villaksen trenger ekstra vern av en ny regjering
30.08.13 Kronikk: Før laksesesongen skal evalueres
28.08.13 Foredragene fra Villaksens Dag på Boen i Tovdalselva, 26. august
12.08.13 FHL feiltolker laksestatistikken
16.07.13 Svak lakseåpning krever tiltak i både sjø og elv
29.06.13 Vi kan løse lakseknuten!
28.06.13 Villaksnytt 1-2013
28.06.13 Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk (Lovdata)
19.06.13 Lørdag 29. Juni arrangeres Villaksens Dag i Gaula
17.06.13 Foredrag fra vårt første Villaksens dag-arrangement i Alta for politikerkontakter 14/6-13
03.06.13 Oppslag på sesongstarten
31.05.13 Høringssvar fra Norske Lakseelver vedrørende forlag til retningslinjer for utsetting av fisk
30.05.13 Velkommen til laksefiske!
28.04.13 Invitasjon til paneldebatt 02. mai i Hardanger
25.04.13 Lakselus helt enkelt! (nesten)
21.04.13

Pressemelding i anledning Fiskeri- og kystdepartementets kunngjøring om ikke å innføre Hardangerfjordforskriften

21.04.13 Foredragene fra villaksmøte for lakseelvene i Sogn og Fjordane
18.04.13 Vårt høringssvar vedr. forslag til forskrift om tildeling av grønne konsesjoner
23.03.13 Reisebrev fra fiskeoppdretternes årskonferanse
20.03.13 Uttalelse fra Norske Lakseelver vedrørende Hardangerfjordforskrift
02.03.13 Vårt høringssvar til kvalitetsnormen for villaks
21.02.13 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013
21.02.13 Nye lovpålagte krav om pliktig organisering av rettighetshavere i lakseelver - høring på ny forskrift
06.12.12 Foredragene fra gruveseminar
04.12.12 Foredragene fra villaksmøte for lakseelvene i Nordland
12.11.12 Forbedring av fangstrapportering for laks, sjøørret og sjørøye - spørreundersøkelse
09.11.12 Støtter forslag til grønn teknologiutvikling
07.11.12 Kronikk: Oppdrettsnæringen på stedet hvil?
07.11.12 Laksesesongen 2012
06.11.12 Villaksnytt nr 3 - 2012
02.11.12 Anmelder Statkraft for miljøkriminalitet
18.10.12 Norske Lakseelver forsvarte villaksen i Næringskomiteen på Stortinget
18.10.12 Skivebom av Ketil Rykhus
17.10.12 Miljøvernminister Solhjell har full tillit til Direktoratet for naturforvaltning
11.10.12 Auksjonskatalogen til villaksauksjonen 2012
04.10.12 Bekymret over mulig økning i oppdrettsindustrien
01.10.12 Redd Villaksen inviterer til villaksauksjonen
16.08.12 Bli med på Villaksens dag i Tovdalselva 19. august!
19.07.12 Jenter inviterers på laksefiske
06.07.12 Besøksrekord for hjemmesiden vår
05.07.12 Angående elveierlag registrert som BA
05.07.12 Velkommen til laksefiske!
18.06.12 Norske Lakseelver gir deg innføring laksefiske med flue lær triksene av ekspertene!
12.06.12 Norske Lakseelver inviterer ungdom til laksefiske
11.06.12

Norske Lakseelver og Reddvillaksen.no ber Riskrevisjonen se nærmere på sjøfisket etter laks i Finnmark på blandede bestander

08.06.12 Villaksnytt nr. 2 2012
01.06.12 Norske Lakseelver arrangerer VillaksCamp 2012
31.05.12 Ny som laksefisker? -Du får tips her!
23.05.12 Gjennomføring av midtsesongsevaluering
23.05.12 Laksefisket starter for fullt 1. juni i Norge
23.05.12 VILLAKSNYTT Nr 1/2012
25.05.12 Ny fiskestang til årets fiskesesong
18.05.12 Repparfjord ikke egnet for sjødeponi
09.05.12 Ny politikk og teknologi må til for å sikre villaksens fremtid.
22.04.12 Brev til Brønnøysund angående elveierlag registrert som BA
18.04.12 Krav om forutsigbare rammer for en viktig distriktsnæring
17.04.12 Fra rømming og svinn til vinn/vinn
15.04.12 Foredragene fra faglig villaksforum fredag 13. april
11.04.12 STATKRAFT MED NY MILJØKATASTROFE I SURNA
18.03.12 Urimelig at det åpnes for økt sjølaksefiske langs store deler av norskekysten
15.03.12 Spørsmål fra ESA til Norge om vanndirektivet og vannkraft
07.03.12 Riksrevisjonen: Miljøfiendtlig oppdrettsnæring, behov for nytenking og omfattende forandring
01.03.12 Ny fiskeforskrift lar vente på seg: Uakseptabelt med uforutsigbare rammer
27.02.12 Norske Lakseelver 20 år – faglig villaksforum 13. april 2012 på Rica Hell Hotel, Værnes
27.01.12 Invitasjonsbrev til årsmøtet
27.01.12 Påmeldingsskjema til årsmøtet
27.01.12 Norske Lakseelver støtter ikke utvidelsene av laksefiske i sjø
26.01.12 Laksemøte for ansatte og driftsansvarlige i medlemselvene 20. februar
25.01.12 Invitasjon til årsmøtet 2012
23.12.11

Julehilsen fra Norske Lakseelver

23.12.11

Villaksnytt nr 3/2011

23.12.11 Følg vår medarbeider Erik på Twitter
21.12.11 Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012 - retting av feil i høringsdokument
07.12.11 Årets julegave til laksefiskeren!
07.12.11 Regulering av laksefiske fra 2012 - DNs forslag er ute på høring med frist 20. januar
07.12.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Nordland
01.12.11 Nye Lakserømminger Lærer vi noe?
01.12.11 Fiskeforskrift for 2012 utsatt
30.11.11 Gruvedrift truer villaksen. En sikker død for Repparfjordelva!
28.11.11 Krav om stopp i krokgarnfisket og sterk reduksjon av sjølaksefiske i Finnmark
28.11.11 Tåkelegger negative sider ved lakseoppdrett
23.11.11 Ny fiskeforskrift for 2012
12.11.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Troms
08.11.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Rogaland
07.11.11 Økt behov for gyrotiltak i Møre og Romsdal
01.11.11 Ny gruvevirksomhet vil true villaksen
26.10.11 Sjølaksefisket i Finnmark beskatter russisk laks
24.10.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene på Østlandet
24.10.11 Villaksmøte for elvene i Hordaland og Sogn og Fjordane
22.10.11 Grieg Seafood tatt med buksene nede
19.10.11 Norske Lakseelver møtte Næringskomiteen
07.10.11 Auksjon til støtte for villaksen i Norge 27/10
05.10.11 Forslag om dobbeltmerking av all oppdrettsfisk
27.09.11 Invitasjon til villaksmøte for Østlandet
27.09.11 Rømt stamfisk i Matrefjorden
15.09.11 Oppsummering av årets laksefiske 2011
18.08.11 Seminaret om villaks og laksefiske på Sørlandet
12.08.11 Kraftig og viktig miljøsignal fra tunge institusjoner
04.08.11 Høringssvar til Arealutvalget
23.07.11 Vi har testet Release-stengene!
22.07.11 Oppslag på lakselus og oppdtrett
20.07.11 Kronikk: Sjarmoffensiv i agurktiden?
30.06.11 Alarm! Mye Oppdrettslaks
24.06.11 Kronikk: Hva vet vi egentlig om lakselus?
16.06.11 Villaksnytt nr 2
15.06.11 Pressemelding: Mislykket våravlusing av oppdrettslaks truer villaksen 
01.06.11 Brev til FHL: Norske lakseelver kritiske til laksefond
01.06.11 Oppslag på sesongstarten
27.05.11 STØTT VILLAKSEN FÅ EN STANG!
27.05.11

Velkommen til boklansering

04.05.11 Viktig villaksprogram på NRK1  
04.05.11 Invitasjon til oppdrettsseminar på Flesland torsdag 5. mai
19.04.11 Foredragene fra regionmøte om villaks og sjøørret
19.04.11 Vår høringsuttalelse til Hardangerfjordforskriften
11.04.11 Kronikk: "Folk og røvere i FHL"
11.04.11 Dagsseminar om arealutvalget
23.03.11 Oslo - verdens villakshovedstad
23.03.11 Laks og sjøørret trenger vann!
17.03.11 Norge bryter internasjonale miljøforpliktelser
17.03.11 Høringssvar: Tilpasning til et klima i endring
11.03.11 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
09.02.11 Høringssvar på sjølaksefiske
04.02.11 Pressemelding: Oppdrettsindustrien i endring - behov for nye krav og tiltak
15.01.11 Foredragene fra Villaksmøte i Midt-Norge
14.01.11 NL driver ingen feilinformasjon om oppdrettsnæringen
05.01.11 Villaksmøte i Midt-Norge fredag 14. januar 2011, Værnes
03.01.11 Høringsuttalelse til forskrift om kapasitetsøkning i nord
22.12.10 Notat til Mattilsynet om utfordringene i forholt til økt oppdrettsaktivitet
21.12.10 Villaksmøte i Midt-Norge fredag 14. januar 2011, Værnes
21.12.10 Søk om tilskudd fra fiskefondet for din elv innen 15. januar 2011!
14.12.10 Åpent brev til Til Adm. dir. Tore Nepstad, HI
10.12.10 Kronikk: - Usannheter fra SPs Irene Lange Nordahl
10.12.10

Norske Lakseelver fraråder MTB-økning i Troms og Finnmark

03.12.10 Ministrenes lakseseminar: Ett skritt fram og to tilbake?
17.11.10 Politisk vilje til innføring av lukkede oppdrettsanlegg applauderes
09.11.10 FKD begrenser ikke fang og slipp
06.11.10

Mer lakseoppdrett vil true villaksen i Nord-Norge

05.11.10 Åpent laksemøte i Namsenvassdraget
22.10.10 Berg-Hansen har fortstatt kapasitetsøkningen på vent
22.10.10 Foredragene fra fagseminar om Gyrodactylus salaris i Midt-Norge
17.10.10 Katalogen for årets villaksauksjon er fullspekket med fiske, kunst og utstyr
06.10.10 FHL's går imot "egen" bærekraftsstandard
06.10.10 NLs kommentarer til forslag til ny standard for lakseoppdrett
29.09.10 Den 6. auksjon til støtte for villaksen
23.09.10 Ny standard for bærekraftig lakseoppdrett. Hva gjør NL?
10.09.10 Hvor dum er egentlig kunnskapsministeren?
08.09.10 Bli med å støtt villaksen 28. oktober
08.09.10 Samarbeid med NASF
07.09.10 Roser Kongen
01.09.10 Professor vil ofre villaksen
01.09.10 Tre eldre menn rider igjen
13.08.10 Pressemelding: Mer lakselus på Vestlandet!
13.08.10 Vi har fått nye tlf-nr
21.07.10 FOKUS PÅ LAKSELUS OG FANG OG SLIPP
11.06.10 Felleskronikk
03.06.10 Reguleringer i sjølaksefisket i strid med faglige råd
31.05.10 Folkemøte om villaksen i Trondheim mandag 31 mai. Program.
16.05.10 -Frykter at villaksen ofres i et politisk spill om sjølaksefiske
12.05.10 Villaksen - Et spørsmål om rettigheter eller biologisk ansvar?
14.05.10 Fang og slipp-fiske og dyrevelferd
28.04.10 Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk + forskrift om stemmegiving
26.04.10 Aage Wold hedret
26.04.10 Bli med på å arrangere Villaksens dag 2010!
23.04.10 Norske Lakseelver med ny prosjektmedarbeider
14.04.10 Ny leder i Norske lakseelver
12.04.10 Foredrag holdt på Norske Lakseelvers faglig villaksforum fredag 9. april
11.04.10 Vi krever lukkede oppdrettsanlegg
19.03.10 Invitasjon til Norske Lakseelvers årsmøte 2010 på Rica Hell Hotel, Værnes
17.03.10 Pressemelding: - Behov for fortsatt økt innsats for å redde villaksen
21.12.09 Norske Lakseelver søker prosjektmedarbeider
01.12.09 Tid for å søke om tilskudd
25.11.09 Brev til fiskeriminister: Krever tiltak mot lakselus
23.11.09 Gi innspill til Fylkesmannen ifb. med fiskereguleringene innen 1/12-09
23.11.09 Hardangerforskriften må bli strengere
23.11.09 Torskeoppdrett har negativ effekt på villaks
19.11.09 Framtid for laks og laksefiske? Konferanse 3. og 4. februar
26.10.09 Effektkjøring dreper laks og ørret
08.10.09 Pressemelding:Norske Lakseelver er positive til den nye regjeringserklæringen
08.09.09 Pressemelding:Årets stortingsvalg kan avgjøre villaksens skjebne
04.09.09 Pressemelding: Økt press på villaksen: færre laks vender tilbake til elvene
19.08.09 Neglisjerer faglige råd; - villaksen ytterligere svekket
19.08.09 Regjeringa vil legger opp til mer lakseoppdrett tross alle advarsler!
19.05.09 Ny artikkel om lakselus
20.05.09 Elvemuslingen viktig for laksen
15.05.09 Ny lakseparasitt kan smitte til mennesker
05.05.09 Norsk Laksefestival i Surnadal 18.-19. juni
21.04.09 Høringsuttalelser til ny forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg
26.03.09 Anmodning om umiddelbar tvangsslakting og/eller tilbakekalling av konsesjoner pga multiresistent lakselus på Marin Harvest-anlegg
25.03.09 Pressemelding: Marine Harvest bryter loven
18.03.09 Norske Lakseelver kraftig ut mot oppdrettsindustrien
13.03.09 Innspill til strategi for bærekraftig oppdrett
20.02.09 Brev til FKD: Stopp nye oppdrettskonsesjoner!
20.02.09 Brev til FKD: Kravene til oppdrett i laksefjorder for slappe
09.12.08 Fellesopprop: Resistent lakselus truer kysten
07.11.08 Pressemelding: Vil regjeringa ofre villaksen for mer oppdrett?
07.11.08 Statsbudsjettet 2009: Behov for ytterligere 20 mill. til bekjemping av Gyro
03.11.08 DN ser ingen umiddelbart behov for å endre sjøfiskereglene
10.10.08 Konferanse: Tilrettelagt fisketurisme
09.10.08 Pressemelding vdr. Statsbudsjettet fra Norske Lakseelver
10.10.08 Pressemelding: Resistent lakselus fra oppdrett kan utrydde villaksen
02.10.08 Auksjonskatalogen for villaksauksjonen
28.09.08 Pressemelding fra NL: Sammen om villaksen
22.08.08 Gjenutsetting
07.08.08 Torskeoppdrett ved Vindsneset: Kvar har de vore alle saman?
04.08.08 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
04.08.08 Forhasta konklusjon i Gyro-saka
26.06.08 Ny daglig leder
26.06.08 SETT AV 23. OKTOBER! AUKSJON TIL INNTEKT FOR REDDVILLAKSEN.NO!
11.06.08

Pressemelding fra Norske lakseelver:
Fortstatt vekst i oppdrettsvirksomheten i nord - villaksen tillegges ikke vekt

05.06.08 Nyhetsbrev-2-2008
23.05.08 FKD avkrefter forbud mot fang og slipp
22.05.08 Har Norge innført avlivingspåbud for sportsfiske?
21.05.08 ER DET FORBUDT Å GJENUTSETTE FISK?
12.05.08 Protokoll fra årsmøtet
11.04.08 NLs årsmelding
08.03.08 Ranging av alle lakseelver basert på antall laks i perioden 1997-2007
07.03.08 Høring - Revisjon av lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk
27.02.08 Høringsuttalelse til Mattilsynet om ny luseforskrift
26.02.08 Årsmøte i Norske Lakseelver i Stavanger lørdag 29. - søndag 30. mars
26.02.08 Høringssuttalelse fra Landbruksdep. og Fiskeri- og kystdep. til forslaget om nye fisketider
17.02.08 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
17.02.08 Høringsuttalelse, Norges Bondelag, fiskeforskrifter
14.02.08 Årsmøte i Norske Lakseelver i Stavanger lørdag 29. - søndag 30. mars
14.02.08 Oppsummering av fang og slipp-kunnskap
14.02.08 Norge mangler på listen over land som tar sitt ansvar for villaks på alvor
08.02.08 Regulering av laksefiske i sjøen 2008 - 2012
08.02.08 Oppklaring av regelverket rundt fang og slipp
11.01.08 Oppsummering fra Norske Lakseelvers seminar om laksereguleringene
09.01.08 NL ber om møte med Helga Pedersen ang. fang og slipp
04.01.08 Seminar om reguleringene av laksefiske for perioden 2008 - 2012
01.12.07 OED og NVE bryter Stortingsvedtak og klages inn for Riksrevisjonen
24.11.07 Norske lakseelver anmelder rømming
24.11.07 Brev til MD om gyrobehandling og allmennhetens tilgang til fiske
19.11.07 Pressemelding: Regulering av laksefiske
15.11.07 Statsbudsjettet for 2008 : - Øk bevilgningene til gyrobekjempelse med 45 mill
09.10.07 Villaks i Statsbudsjettet 2008
09.10.07 Driftsplan for Suldalslågen - 2007 - 2010
01.10.07 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
29.09.07 NASFs Villakskveld i Oslo, til støtte for oppleieordningen i Trondheimsfjorden
29.09.07 Nye infosider om havbruk fra Bellona
20.06.07 Norske lakseelver forlanger møte med minister om luseplagen
13.06.07 Foredrag fra Altakonferansen
13.06.07 INATUR søker ny daglig leder
15.05.07 Pressemelding: 20 mill mer til Gyrobekjempelse
14.05.07 Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver (PDF)
14.05.07 Oppsummering av studietur til Scotland
11.05.07 Svar på kronikk: Villaks vs oppdrettslaks
14.05.07 Fangststatistikken for 2006
29.03.07 Kronikk: Fra Vossoelva til Kypros
30.12.2006 Regulering av laksefiske 2008 - 2012
30.12.2006 Norske Lakseelvers fagkonferanse i Alta 8. - 10. juni 2007
30.12.2006 Revisjon av Lakseloven - obligatorisk organisering
30.12.2006 Nye nettsider for Namsen
21.12.2006 Nyhetsbrev 3-2006 fra Norske lakseelver (PDF)
19.12.2006 Pressemelding fra Norske lakseelver: Regjeringens villaksproposisjon - en gavepakke til oppdrettsnæringen
07.12.2006

Pressemelding: Villaks og sjøørret trues av lakselus fra fiskeoppdrett. Lakseelver stenges.

29.09.2006 Myndighetene må stenge oppdrettsanlegg i stedet for lakseelver!
24.08.2006 Norske lakseelver trekker seg fra arbeidsgruppe.
05.07.2006 Pressemelding: Fritt fram for lakseoppdrett i vernesoner
26.06.2006 Veileder for organisering av rettighetshavere i laksevassdrag er ferdig
15.05.2006

PRESSEMELDING 15/5-06:Kraftselskapene må ta mer miljønsvar

15.05.2006 Revidert nasjonalbudsjett: Økte bevilgninger til kalking, men fortsatt for lite til gyrobekjempelse
04.05.2006 Nyhetsbrev 2 fra Norske lakseelver
03.04.2006 Obligatorisk organisering vedtatt på årmøtet
03.04.2006 Resolusjon vedtatt på årsmøtet
16.03.2006 Det er fortsatt behov for omfattende kalking i Norge
15.03.2006 Auksjon ga 623.000 kr til kilenotoppleie
10.03.2006 Laksefiskebrosjyra for 2006 er klar
01.03.2006 Spørreundersøkelse: Fangstrapportering av anadrome laksefisk i elv
28.02.2006 Pressemelding : Ingen oppdrettskonsesjon i nasjonal laksefjord
20.02.2006 Pressemelding:Myndighetene må ta tak i rømmingsproblematikken!
20.02.2006 Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver
13.02.2006 Driftsplanprosjektet vellykket
03.02.2006 Norge bryter den internasjonale laksevernkonvensjonen
26.01.2006 Norske Lakseelver vil arrangere et miniseminar for stortingetspolitikere
23.01.2006 Norske lakseelver ønsker obligatorisk organisering
13.01.2006 Pressemelding - Stans tildeling av stamfisklokalitet i foreslått nasjonal laksefjord
03.01.2006 Seminar "Håndplukket Laksefiske"
09.12.2005 Vilkår om allmennhetens adgang til fiske ved kalking av vassdrag
09.12.2005 Mangler 30 mill til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris
09.12.2005 Budsjettbehandlingen: - En særdeles dårlig julegave til villkaksen.
09.12.2005 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006
07.11.2005 Hva kan vi lære fra Island?
22.10.2005 Revisjon av laks- og innlandsfiskeloven
18.10.2005 Lakseforvaltning i statsbudsjettet
18.10.2005 Spørreundersøkelse til Norske lakseelvers medlemmer
17.10.2005 Regjeringsplattformen og villaksen
27.07.2005 OPPSUMMERING FRA CLA GAME FAIR 2005
03.07.2005 DN 2 år for seint ute med kultiveringsjubileum
01.07.2005 Temablad om laksefiske vinteren 2006
01.07.2005 Laksefiske fra Norge på Discovery Channel
01.07.2005 Status for Gyroarbeidet
01.07.2005 Prosjekt for å forbedre fangststatistikken
16.05.2005 Tilskudd til etablering av nye desinfeksjonsstasjoner
04.01.2005 Status for arbeidet med kompensasjon til kilenotfiskere i Trondheimsfjorden
17.12.2004 Plan for supplering av vernede vassdrag har mange svakheter
06.07.2004 Styresmaktene motarbeider utvikling i fisketilbudet
16.04.2004 Oppleie av laksenotretter i Trondheimsfjorden
02.04.2004 Runde II nasjonale laksevassdrag og laksefjorder; et knefall for oppdrettsnæringen
   

Lakseoppslag i media

 
27.01.15 Det viktigste for livet i vann står på land - kantskogen  
27.01.15 Krisemøte om rømt fisk
 
27.01.15 Nye rømmingsmeldinger kobles til «Nina»
 
27.01.15 Blom: - Ikke sikkert det har gått ut fisk
 
27.01.15 Slår tilbake mot rasende fiskere
 
27.01.15 Aspaker: - Dette er tragisk
 
27.01.15 Slik er rømmingssituasjonen
 
27.01.15 Har ikke tro på landbasert oppdrett  
26.01.15 Elvemusling i Lonevassdraget  
26.01.15 Rømming av laks frå lokaliteten Lyngnes i Fusa kommune  
26.01.15 Rømming av laks frå lokaliteten Otterholmen i Radøy kommune
 
26.01.15 - Vet ennå ikke om rømmingen er et faktum  
26.01.15 Har anmeld oppdrettarar
 
26.01.15 Ueinige om aure-dusør
 
26.01.15 Frykter ny lakserømning fra to anlegg
 
26.01.15 PR-stormen etter «Nina»  
26.01.15 Forstår kritikken  
26.01.15 Elvefisket på Nordmøre var begredelig dårlig
 
26.01.15 Derfor var det vanskelig å få laksen på kroken i fjor
 
26.01.15 Fiske i hele vefsnavassdraget i 2018 en vits dersom ikke seks laksetrapper snarest blir finansiert  
26.01.15 Vi er enige om laksetrapper
 
26.01.15 Jordens balanse er truet
 
26.01.15 Undersøker årsaker til rømming etter «Nina»  
26.01.15 Bruker tvang i kamp mot lusa
 
26.01.15 - Samarbeid fremfor konflikt  
26.01.15 Ville du spist denne fisken?
 
26.01.15 Den tause dødskampen i elven
 
26.01.15 Oppdretterne er rasende forbanna  
26.01.15 Villfisken er helt forduftet  
26.01.15 Det kokar av feit laks i sjøen
 
26.01.15 Kjemper for en kombinasjonsmodell for vekst i havbruk  
26.01.15 - Dette er det verste jeg har sett i hele mitt liv
 
26.01.15 Regnbueørreten skulle destrueres  
24.01.15 Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye ,  2014  
24.01.15 Nytt år med svake laksefangster  
24.01.15 Bedre fiske i Tanavassdraget
 
24.01.15 På lag med naturen
 
24.01.15 Kan være flere hundre tusen rømlinger
 
24.01.15 Fullstendig katastrofe
 
24.01.15 - Håpet er ute for lusemiddel  
24.01.15 Undersøker årsaker til rømming etter «Nina»  
24.01.15 Ventar på meir fisk
 
24.01.15 Elisabeth måtte forklare seg for Mattilsynet etter å ha kilt denne fisken
 
24.01.15 - Global oppvarming truer vårt livsgrunnlag  
24.01.15 Sundtoft får internasjonalt pes for Førdefjorden  
24.01.15 Jakten på tyvfiskere er som kattens jakt på musen  
24.01.15 Slike storfisker vil ikke Fefo at utlendinger skal få
 
24.01.15 Frisk Repparfjord?  
24.01.15 Fakkeltog mot gruveavfall i Førdefjorden  
23.01.15 Må i fengsel for lusejuks
 
23.01.15 - Vekstregimet må bestå dersom vi taper neste valg  
23.01.15 Moderate til store negative effekter på villaks  
22.01.15 Svarer på krass kritikk om laksefisket
 
22.01.15 Slik har du aldri sett NIDELV  
22.01.15 Privatsponsor sørger for åpning av sjøørret-vassdrag
 
22.01.15 Dugnadsfiske  
22.01.15 Ønsker ikke oppdrett i Porsanger  
22.01.15 Drømmejobben i Kongsfjordelva  
22.01.15 Krever strengere krav til oppdrettsanlegg  
22.01.15 Fyller båten med rømt ørret  
22.01.15 AGD-behandling svekker lusbekjempelse  
22.01.15 Oddekalv: Vi har anmeldt oppdretterne
 
22.01.15 Fiske etter rømt oppdrettsfisk
 
22.01.15 Video, drivtelling og fangstfeller i overvåking av rømt oppdrettslaks
 
22.01.15 Merkelig av NJFF og FRIFO  
22.01.15 Listhaug skaper jubel hos skogeierne  
22.01.15 Å selge Statskog er å selge arvesølvet
 
22.01.15 Flere vassdrag skal få miljøkrav
 
21.01.15 - Ingen bør bli overrasket  
21.01.15 Har fått fire-fem tonn oppdrettsfisk i garnet
 
21.01.15 Vi vet for lite om hva lus betyr for sjøørreten  
21.01.15 Over 100.000 fisk rømte i stormen  
21.01.15 Oppdrettsfisk på rømmen etter stormen Nina  
21.01.15 Smekk til Salma-oppdretter
 
21.01.15 - Er altfor opptatt av lakselus  
21.01.15 Trapper opp kampen mot rømming  
21.01.15 Slike lakserømminger skal ikke skje
 
21.01.15 Samvirkeforetak og skatt  
21.01.15 Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 2016  
21.01.15 Sjøeigedommar skapar eigedomstvistar  
21.01.15 Tilbyr villmarksopplevelser  
21.01.15 Staten og friluftsinteressene her i landet er på kollisjonskurs, i friluftsåret  
21.01.15 Et moderne skogbruk  
21.01.15 NRK-program: Lærdalselvi  
21.01.15 Mikroplast kveler livet i havet  
21.01.15 - Bærekraft fremfor vekst  
21.01.15 Korrigerer FHL  
21.01.15 Pinlig fra FHL
 
21.01.15 - Må lære av stormen Nina
 
21.01.15 Siste nytt om rømt oppdrettslaks og regnbueørret, NRK Ekko, i dag kl 10  
20.01.15 All rømt fisk i Hordaland kan returnerast  
20.01.15 AP: Kan ikke pålegge miljøkrav ukritisk  
20.01.15 Korrigering til FHL  
20.01.15 Betalar 200 kroner for kvar fisk  
20.01.15 Sjøørretfiske i januar  
20.01.15 - Trenger ikke bygge ny laksetrapp
 
20.01.15 NVE godtar kraftverk i Vigda  
20.01.15 Helga vil gi opp finnene etter 15 års sommel
 
20.01.15 Tana-laksen er truet, men garnfisket fortsetter til 2018
 
20.01.15 Seks rømningsmottak
 
20.01.15 Første varsler om redusert oppdrettsproduksjon sendt ut
 
20.01.15 Rydder opp etter "Nina"  
20.01.15 Foreslår tre til fem prosent årlig vekst i havbruk
 
20.01.15 AP vil sikre vekst i næringen  
20.01.15 - Teknologiutviklingen hadde ikke skjedd uten grønne konsesjoner
 
20.01.15 - Trafikklys løser ikke gamle problemer
 
20.01.15 Fra plankeby til oppdrettsby  
20.01.15 Vannet blir brunere og kalkinnholdet synker
 
20.01.15 Blåskjell og makrell på Svalbard sjokkerer forskere
 
20.01.15 Nå er iskanten flyttet nordover: - Det er mitt ansvar å rydde opp i dette
 
19.01.15 Fekk 1300 kilo laks, saknar at staten tek ansvar  
19.01.15 - Feil at oppdrettsnæringen er mot anlegg på land  
19.01.15 - Heilt avhengig av frivillig innsats
 
19.01.15 Fekk storlaks
 
19.01.15 Betaler 50 kroner i pant
 
19.01.15 Vil bygge laksetrapp
 
19.01.15 Havforskningsinstituttet går hardt ut mot FHL  
19.01.15 Fikk 1,3 tonn laks i garnet  
19.01.15 Fekk garna fulle av oppdrettsfisk
 
19.01.15 Fisk på rømmen
 
19.01.15 Fredrikstad kan bli en pioner i ny fiskerinæring
 
19.01.15 Oppdrett i lukkede anlegg på land er riktig vei å gå for oppdrettsnorge  
19.01.15 - Landbasert kan være lønnsomt
 
19.01.15 Nok ei rømming frå Eide Fjordbruk
 
19.01.15 Tredje rømming på kort tid for Eide Fjordbruk  
19.01.15 Tar aldri kontakt  
19.01.15 Stadig flere tyr til hydrogenperoksid
 
19.01.15 Tar Nytek-forskriften i forsvar
 
19.01.15 Etterlyser strengere krav til utstyrsoppfølging  
19.01.15 - Landbasert oppdrett er en potensiell trussel
 
19.01.15 Miljøseminar for akvakultur 2015  
19.01.15 Fisk har også krav på dyrevelferd
 
19.01.15 AQS med nye antilus-båter  
19.01.15 Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2013 - tabeller og figurer  
19.01.15 KLV vil hjelpe fisken fram  
19.01.15 10.000 færre sportsfiskere på to år
 
19.01.15 Farskapstester kan redde Tanavassdraget
 
19.01.15 Klagar gruvesak til ESA
 
19.01.15 Miljøministrane usamde om gruvedeponi og Førdefjorden  
19.01.15 Utredning om mulig privatisering av Statskogs skogvirksomhet  
19.01.15 Staten kvitter seg med enorme skogsområder
 
19.01.15 Jakt og fiske er bra for klimaet  
16.01.15 Vil tilby hovercraft i Vefsna  
16.01.15 Viktig kunnskap om mystisk laks
 
16.01.15 - Skulle tålt mer enn «Nina»
 
16.01.15 Må flytte syk laks
 
16.01.15 - Veksten må komme fra land
 
16.01.15 Rømningene som ikke skulle skje
 
16.01.15 Bedring av vannkvaliteten  
15.01.15 Fisket har aldri vore dårlegare
 
15.01.15 No får elva eigen slåmaskin  
15.01.15 Laks på land  
15.01.15 - Kan få en mer aggressiv lus  
15.01.15 - Må vurdere oppdrett på andre steder enn langs kysten  
15.01.15 - Har marginer til å tåle landbasert oppdrett
 
15.01.15 Truer oppdretter med tvangsmulkt  
15.01.15 - Fremdeles en vei å gå for landbasert oppdrett  
15.01.15 Lakserømming frå Brandaskuta i Kvinnherad
 
15.01.15 Vil ha landanlegg utan vederlag  
15.01.15 Fri flyt for oppdrett på land
 
15.01.15 Oppstart av fiskekortsalg 2015  
15.01.15 Selen fattet nok mistanke om jakten
 
15.01.15 Ingen storfangst i nyopna elv
 
14.01.15 Ny doktoravhandling:- Oppdrettsfisk smitter villfisk  
14.01.15 Foreslår tre til fem prosent årlig vekst  
14.01.15 Mulig rømt laks ved Bakka i Standebarm  
14.01.15 Fortviler over rømt fisk
 
14.01.15   - Anleggstettheten skaper problemer for oppdretterne  
14.01.15 - Trygt å spise rømt oppdrettsfisk fra Høysteinen
 
14.01.15 I fjor beslagla de 12 kilometer fiskegarn, i 2015 blir det mer  
14.01.15 Slo til mot ulovlig fiske
 
14.01.15 100.000 fisk har rømt etter uvær
 
14.01.15 Vekst vil kreve omlegging og mer kunnskap  
13.01.15 Hvor galt skal det bli?
 
13.01.15 - Lukkede merder vil ligge mer skjermet for uvær  
13.01.15 Kjettinger røk da anlegg slet seg  
13.01.15 Tusenvis av fisk på rømmen frå tre lokale oppdrett
 
13.01.15 Berre fisk i veg
 
13.01.15 - Nytek-forskriften er god nok  
13.01.15 FAO: Direkte motsetning mellom en global etterspørsel som er gunstig for produksjon av laksefisk, og en matsikkerhetssituasjon som ivaretar de fattigste befolkningsgruppene i verden  
13.01.15 - Det er nok ikke den store faren, nei  
13.01.15 Slakter økt lakseproduksjon  
13.01.15 Marine Harvest vil stramme inn lusegrensene  
13.01.15 Kaller norsk laksproduksjon en "etisk gladhistorie uten sidestykke"
 
13.01.15 Til dels store variasjoner i lusetallene i Nord-Trøndelag  
13.01.15 Stålanlegg holdt ikke i stormen  
13.01.15 - Miljøindikatorene må gi et helhetlig bilde
 
13.01.15 Vil ha handlingsregel for oppdretterne  
13.01.15 Protesterer mot laksegigant  
13.01.15 Fangst av laks i elvane i Hordaland  
13.01.15 Laksen svømmer langt og mye feil
 
13.01.15 SalmonCamera har klaga Regjeringa inn for EFTAs overvakingsorgan, ESA  
12.01.15 NJFF sier i et høringsinnspill om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett at forslaget ikke er i tråd med regjeringens mål om bærekraftig oppdrett.  
12.01.15 Om vekst i lakse- og ørretoppdrett  
12.01.15 Støtter etablering av produksjonsområder for akvakultur  
12.01.15 Veterinærinstituttet etterlyser fokus på svinn  
12.01.15 Mattilsynet støtter etablering av miljøindikatorer  
12.01.15 Melding om rømming av laks i Kvinnherad  
12.01.15 - Anleggene er teknisk sikre  
12.01.15 Hordaland har fått sin fjerde rømmingssak etter at ekstremværet  
12.01.15 Melding om rømming i Masfjorden  
12.01.15 «Nina» sendte laks og ørret fra oppdrettsanlegg på rømmen
 
12.01.15 Kostråd om rømt regnbogeaure frå Angelskår
 
12.01.15 Lover lenkegjenger og kamp for fjordene  
12.01.15 - Landbasert oppdrett er et blindspor
 
12.01.15 Melding om rømming i Osterfjorden  
12.01.15 Melding om rømming i Lindås  
12.01.15 Triploid laks på rømmen etter at oppdrettsanlegg slet seg  
12.01.15 Rømt fiskeoppdrett stranda på Stranda
 
12.01.15 Rømninger fra to anlegg i Hordaland etter stormen  
12.01.15 Lerøy vil bygge kjempeanlegg  
11.01.15 Advarer mot å spise rømt fisk  
11.01.15 Oppdretterne forbereder seg på storm  
11.01.15 - Skal tåle orkan styrke  
11.01.15 Oppdrettsanlegg har slitt seg i Hordaland  
11.01.15 Salmar politietterforskes
 
11.01.15 Fylkesmannen kan stanse Finnmarks største oppdrettsanlegg
 
11.01.15 Sjøauren i Lærdalselvi; opphaldstid og
djupnepreferansar i sjø 2008-2010
 
11.01.15 Sjøørret som indikator på bærekraftig oppdrett  
11.01.15 Kan sette ut fisk neste år  
09.01.15 Kartlegger endringer og deltagelse i laksefisket i Norge  
09.01.15 Er fiskerne på vei bort fra Gaula?
 
09.01.15 Få steder har like stor spredning av miljøgiften PFOS som Evenes
 
09.01.15 Oppdrettsfisk er feil medisin
 
09.01.15 Imøtegår påstand om meningsløse fiskeregler
 
09.01.15 Nå må man våkne opp og protestere  
09.01.15 - Må tåle spor etter oppdrettsanlegg
 
09.01.15 - Hvordan skal du unngå sammenblanding i forhold til politikken?  
09.01.15 Her skjedde rømmingen i Hardangerfjorden
 
09.01.15 Oppdaget hull i not i Kvinnherad
 
09.01.15 - Næring med evighetsperspektiv  
09.01.15 Fiskerprotest mot ny oppdrett nord for Skorpa
 
08.01.15 Ny kartlegging gir grunnlag for bedre forvaltning av laksen i Tanavassdraget  
08.01.15 Utelukker ikke at den rømte fisken stammer fra samme kilde  
08.01.15 Fangstene etter ukjent rømming øker  
08.01.15 - Ønsker å gi oppdrettsnæringen tilgang til nye arealer  
08.01.15 Laksemerd isolert etter ILA-smitte  
08.01.15 Avventer nytt oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden
 
08.01.15 Miljøtull om oljetankere
 
07.01.15 Lusefabrikkene skal fjernes
 
07.01.15 Kommunen skeptisk til endring av oppdrettsanlegg
 
07.01.15 Vurderer grønn utvidelse i Finnmark  
07.01.15 - Antar at det er snakk om en stor urapportert rømmingssak  
07.01.15 Sporer ukjend lakserøming
 
07.01.15 Lusesterk laks kan redusere antall behandlinger  
07.01.15 Strides om lakserett
 
07.01.15 Modalselva skal kalkas  
07.01.15 Fylkesmannen pålegger regulant tiltak  
07.01.15 Laksen skal ha vann
 
07.01.15 Frykter radioaktive utslipp fra finnmarksgruve
 
06.01.15 Vannkrafttak for laksen  
06.01.15 - Totalt meningsløse regler for 2015-sesongen
 
06.01.15 Oppdrettslaks i Tista 19.30 min ut i Dagsrevyen  
06.01.15 Dette har NJFF oppnådd i 2014  
06.01.15 Kan være reservoar for IPN virus
 
06.01.15 Hydrolift-gründer og Orkla satser millioner på lakseoppdrett på land  
05.01.15 Sporer ukjend lakserøming
 
05.01.15 Fikk fiskelykke hos storaktør
 
05.01.15 Vi som solgte landet  
05.01.15 Årsrapport om namslaksen  
05.01.15 Ingen supersesong for Namsen-laks
 
05.01.15 Kan slå av laksegener
 
05.01.15 Håper på vekst i laksenæringa
 
05.01.15 Hval i laksemerd kan ha ført til rømming  
05.01.15 Vil tillate meir laks
 
05.01.15 Frykter oljekatastrofe i islagt fjord
 
05.01.15 Torsk tåler å bli sluppet ut igjen
 
05.01.15 Kan få regning på 120 000 kroner
 
05.01.15 Miljørykte på spill
 
01.01.15 Lakse-katastrofe for Tista
 
01.01.15 Et grenseløst hav
 
01.01.15 - Omtrent doblet antall rømminger
 
01.01.15 Dette er katastrofe for laksen  
01.01.15 Satser på biobank for villaks
 
01.01.15 - Viktig å overvåke lus og sykdom
 
01.01.15 - Uklokt å innføre ei lågare lusegrense
 
01.01.15 Vil bygge smoltanlegg ved Kragerø  
01.01.15 Lav vekst de kommende seks år