Information i English


Pressemeldinger og medlemsinformasjon

09.04.14 Unik mulighet til å oppleve fiske etter storlaksen i Vosso!
08.04.14 Reisebrev fra vår fagsjef: "Den store konferanseuken"
02.04.14 Vår aktivitet på Facebook øker: 872 følgere
02.04.14 Følg vår fagsjef Erik Sterud på Twitter
21.03.14 -Ellen Hambro må forsvare intensjonen bak ordningen med nasjonale laksefjorder og laksevassdrag
21.03.14 Ansvar for fjerning av rømt oppdrettslaks i naturen
27.02.14 Norske Lakseelver ber om forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratet på bakgrunn av forurensende utslipp til nasjonale laksefjorder
17.02.14 -Oppsiktsvekkende at reiselivsministeren anbefaler dumping av gruveavfall i nasjonal laksefjord
13.02.14 Invitasjon til Landsmøte i Norske Lakseelver og villaksfaglig seminar 24.-27. april
13.02.14 Velkommen til villaksseminar: Status og muligheter for villaksen med ny regjering
06.02.14 Krever konsesjonsbehandling av utvidelser av kraftverk i Glomma
06.02.14 Planer om tapping fra vernet vassdrag
24.01.14 Reduserte laksefangster – økt gjenutsetting
21.01.14 Laksen i Glomma er sterkt presset
13.01.14 En rullerende MTB-ordning vil kunne ha utilsiktede effekter
23.12.13 Julehilsen fra NL
18.12.13 Villaksnytt nr. 2 2013
14.12.13 Vannplanarbeidet: Sjekk at laksen er tatt hensyn til i regulerte vassdrag!
11.12.13 Klokt av Regjeringen å forankre ansvaret for villaksen i Miljøverndepartementet
04.12.13 Merking av oppdrettslaks, nå!
30.11.13 Bekymret for mulig flytting av ansvaret for villaksforvaltningen fra Miljøverndepartementet
10.11.13 Pressemelding: Villaksen trues av rømt oppdrettslaks
28.10.13 Brev fra Miljødir: Ikke behov for noen større endringer i fiskereglene for 2014
25.10.13 Regionmøtet NL avholdt for elvene på Østlandet ble vellykket
21.10.13 Laksesesongen 2013
16.10.13 Landsmøte og villaksfaglig seminar 2014
11.10.13 Støtt opp om Villaksauksjonen 2013 i regi av Reddvillaksen.no
07.10.13 Villaks i regjeringserklæringen: Vekst i oppdrettsnæringen
03.10.13 Regionmøte for lakseelvene på Østlandet
25.09.13 Villaksauksjonen 2013
20.09.13 Tøff vinter for sjøørreten på Skagerrakkysten
18.09.13 Norske lakseelver arbeider med veiledningsmateriell for pliktig organisering
17.09.13 Villaksen trenger ekstra vern av en ny regjering
30.08.13 Kronikk: Før laksesesongen skal evalueres
28.08.13 Foredragene fra Villaksens Dag på Boen i Tovdalselva, 26. august
12.08.13 FHL feiltolker laksestatistikken
16.07.13 Svak lakseåpning krever tiltak i både sjø og elv
29.06.13 Vi kan løse lakseknuten!
28.06.13 Villaksnytt 1-2013
28.06.13 Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk (Lovdata)
19.06.13 Lørdag 29. Juni arrangeres Villaksens Dag i Gaula
17.06.13 Foredrag fra vårt første Villaksens dag-arrangement i Alta for politikerkontakter 14/6-13
03.06.13 Oppslag på sesongstarten
31.05.13 Høringssvar fra Norske Lakseelver vedrørende forlag til retningslinjer for utsetting av fisk
30.05.13 Velkommen til laksefiske!
28.04.13 Invitasjon til paneldebatt 02. mai i Hardanger
25.04.13 Lakselus helt enkelt! (nesten)
21.04.13

Pressemelding i anledning Fiskeri- og kystdepartementets kunngjøring om ikke å innføre Hardangerfjordforskriften

21.04.13 Foredragene fra villaksmøte for lakseelvene i Sogn og Fjordane
18.04.13 Vårt høringssvar vedr. forslag til forskrift om tildeling av grønne konsesjoner
23.03.13 Reisebrev fra fiskeoppdretternes årskonferanse
20.03.13 Uttalelse fra Norske Lakseelver vedrørende Hardangerfjordforskrift
02.03.13 Vårt høringssvar til kvalitetsnormen for villaks
21.02.13 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013
21.02.13 Nye lovpålagte krav om pliktig organisering av rettighetshavere i lakseelver - høring på ny forskrift
06.12.12 Foredragene fra gruveseminar
04.12.12 Foredragene fra villaksmøte for lakseelvene i Nordland
12.11.12 Forbedring av fangstrapportering for laks, sjøørret og sjørøye - spørreundersøkelse
09.11.12 Støtter forslag til grønn teknologiutvikling
07.11.12 Kronikk: Oppdrettsnæringen på stedet hvil?
07.11.12 Laksesesongen 2012
06.11.12 Villaksnytt nr 3 - 2012
02.11.12 Anmelder Statkraft for miljøkriminalitet
18.10.12 Norske Lakseelver forsvarte villaksen i Næringskomiteen på Stortinget
18.10.12 Skivebom av Ketil Rykhus
17.10.12 Miljøvernminister Solhjell har full tillit til Direktoratet for naturforvaltning
11.10.12 Auksjonskatalogen til villaksauksjonen 2012
04.10.12 Bekymret over mulig økning i oppdrettsindustrien
01.10.12 Redd Villaksen inviterer til villaksauksjonen
16.08.12 Bli med på Villaksens dag i Tovdalselva 19. august!
19.07.12 Jenter inviterers på laksefiske
06.07.12 Besøksrekord for hjemmesiden vår
05.07.12 Angående elveierlag registrert som BA
05.07.12 Velkommen til laksefiske!
18.06.12 Norske Lakseelver gir deg innføring laksefiske med flue – lær triksene av ekspertene!
12.06.12 Norske Lakseelver inviterer ungdom til laksefiske
11.06.12

Norske Lakseelver og Reddvillaksen.no ber Riskrevisjonen se nærmere på sjøfisket etter laks i Finnmark på blandede bestander

08.06.12 Villaksnytt nr. 2 2012
01.06.12 Norske Lakseelver arrangerer VillaksCamp 2012
31.05.12 Ny som laksefisker? -Du får tips her!
23.05.12 Gjennomføring av midtsesongsevaluering
23.05.12 Laksefisket starter for fullt 1. juni i Norge
23.05.12 VILLAKSNYTT Nr 1/2012
25.05.12 Ny fiskestang til årets fiskesesong
18.05.12 Repparfjord ikke egnet for sjødeponi
09.05.12 Ny politikk og teknologi må til for å sikre villaksens fremtid.
22.04.12 Brev til Brønnøysund angående elveierlag registrert som BA
18.04.12 Krav om forutsigbare rammer for en viktig distriktsnæring
17.04.12 Fra rømming og svinn til vinn/vinn
15.04.12 Foredragene fra faglig villaksforum fredag 13. april
11.04.12 STATKRAFT MED NY MILJØKATASTROFE I SURNA
18.03.12 Urimelig at det åpnes for økt sjølaksefiske langs store deler av norskekysten
15.03.12 Spørsmål fra ESA til Norge om vanndirektivet og vannkraft
07.03.12 Riksrevisjonen: Miljøfiendtlig oppdrettsnæring, behov for nytenking og omfattende forandring
01.03.12 Ny fiskeforskrift lar vente på seg: Uakseptabelt med uforutsigbare rammer
27.02.12 Norske Lakseelver 20 år – faglig villaksforum 13. april 2012 på Rica Hell Hotel, Værnes
27.01.12 Invitasjonsbrev til årsmøtet
27.01.12 Påmeldingsskjema til årsmøtet
27.01.12 Norske Lakseelver støtter ikke utvidelsene av laksefiske i sjø
26.01.12 Laksemøte for ansatte og driftsansvarlige i medlemselvene 20. februar
25.01.12 Invitasjon til årsmøtet 2012
23.12.11

Julehilsen fra Norske Lakseelver

23.12.11

Villaksnytt nr 3/2011

23.12.11 Følg vår medarbeider Erik på Twitter
21.12.11 Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012 - retting av feil i høringsdokument
07.12.11 Årets julegave til laksefiskeren!
07.12.11 Regulering av laksefiske fra 2012 - DNs forslag er ute på høring med frist 20. januar
07.12.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Nordland
01.12.11 Nye Lakserømminger – Lærer vi noe?
01.12.11 Fiskeforskrift for 2012 utsatt
30.11.11 Gruvedrift truer villaksen. En sikker død for Repparfjordelva!
28.11.11 Krav om stopp i krokgarnfisket og sterk reduksjon av sjølaksefiske i Finnmark
28.11.11 Tåkelegger negative sider ved lakseoppdrett
23.11.11 Ny fiskeforskrift for 2012
12.11.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Troms
08.11.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Rogaland
07.11.11 Økt behov for gyrotiltak i Møre og Romsdal
01.11.11 Ny gruvevirksomhet vil true villaksen
26.10.11 Sjølaksefisket i Finnmark beskatter russisk laks
24.10.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene på Østlandet
24.10.11 Villaksmøte for elvene i Hordaland og Sogn og Fjordane
22.10.11 Grieg Seafood tatt med buksene nede
19.10.11 Norske Lakseelver møtte Næringskomiteen
07.10.11 Auksjon til støtte for villaksen i Norge 27/10
05.10.11 Forslag om dobbeltmerking av all oppdrettsfisk
27.09.11 Invitasjon til villaksmøte for Østlandet
27.09.11 Rømt stamfisk i Matrefjorden
15.09.11 Oppsummering av årets laksefiske 2011
18.08.11 Seminaret om villaks og laksefiske på Sørlandet
12.08.11 Kraftig og viktig miljøsignal fra tunge institusjoner
04.08.11 Høringssvar til Arealutvalget
23.07.11 Vi har testet Release-stengene!
22.07.11 Oppslag på lakselus og oppdtrett
20.07.11 Kronikk: Sjarmoffensiv i agurktiden?
30.06.11 Alarm! Mye Oppdrettslaks
24.06.11 Kronikk: Hva vet vi egentlig om lakselus?
16.06.11 Villaksnytt nr 2
15.06.11 Pressemelding: Mislykket våravlusing av oppdrettslaks truer villaksen 
01.06.11 Brev til FHL: Norske lakseelver kritiske til laksefond
01.06.11 Oppslag på sesongstarten
27.05.11 STØTT VILLAKSEN – FÅ EN STANG!
27.05.11

Velkommen til boklansering

04.05.11 Viktig villaksprogram på NRK1  
04.05.11 Invitasjon til oppdrettsseminar på Flesland torsdag 5. mai
19.04.11 Foredragene fra regionmøte om villaks og sjøørret
19.04.11 Vår høringsuttalelse til Hardangerfjordforskriften
11.04.11 Kronikk: "Folk og røvere i FHL"
11.04.11 Dagsseminar om arealutvalget
23.03.11 Oslo - verdens villakshovedstad
23.03.11 Laks og sjøørret trenger vann!
17.03.11 Norge bryter internasjonale miljøforpliktelser
17.03.11 Høringssvar: Tilpasning til et klima i endring
11.03.11 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
09.02.11 Høringssvar på sjølaksefiske
04.02.11 Pressemelding: Oppdrettsindustrien i endring - behov for nye krav og tiltak
15.01.11 Foredragene fra Villaksmøte i Midt-Norge
14.01.11 NL driver ingen feilinformasjon om oppdrettsnæringen
05.01.11 Villaksmøte i Midt-Norge fredag 14. januar 2011, Værnes
03.01.11 Høringsuttalelse til forskrift om kapasitetsøkning i nord
22.12.10 Notat til Mattilsynet om utfordringene i forholt til økt oppdrettsaktivitet
21.12.10 Villaksmøte i Midt-Norge fredag 14. januar 2011, Værnes
21.12.10 Søk om tilskudd fra fiskefondet for din elv innen 15. januar 2011!
14.12.10 Åpent brev til Til Adm. dir. Tore Nepstad, HI
10.12.10 Kronikk: - Usannheter fra SPs Irene Lange Nordahl
10.12.10

Norske Lakseelver fraråder MTB-økning i Troms og Finnmark

03.12.10 Ministrenes lakseseminar: Ett skritt fram og to tilbake?
17.11.10 Politisk vilje til innføring av lukkede oppdrettsanlegg applauderes
09.11.10 FKD begrenser ikke fang og slipp
06.11.10

Mer lakseoppdrett vil true villaksen i Nord-Norge

05.11.10 Åpent laksemøte i Namsenvassdraget
22.10.10 Berg-Hansen har fortstatt kapasitetsøkningen på vent
22.10.10 Foredragene fra fagseminar om Gyrodactylus salaris i Midt-Norge
17.10.10 Katalogen for årets villaksauksjon er fullspekket med fiske, kunst og utstyr
06.10.10 FHL's går imot "egen" bærekraftsstandard
06.10.10 NLs kommentarer til forslag til ny standard for lakseoppdrett
29.09.10 Den 6. auksjon til støtte for villaksen
23.09.10 Ny standard for bærekraftig lakseoppdrett. Hva gjør NL?
10.09.10 Hvor dum er egentlig kunnskapsministeren?
08.09.10 Bli med å støtt villaksen 28. oktober
08.09.10 Samarbeid med NASF
07.09.10 Roser Kongen
01.09.10 Professor vil ofre villaksen
01.09.10 Tre eldre menn rider igjen
13.08.10 Pressemelding: Mer lakselus på Vestlandet!
13.08.10 Vi har fått nye tlf-nr
21.07.10 FOKUS PÅ LAKSELUS OG FANG OG SLIPP
11.06.10 Felleskronikk
03.06.10 Reguleringer i sjølaksefisket i strid med faglige råd
31.05.10 Folkemøte om villaksen i Trondheim mandag 31 mai. Program.
16.05.10 -Frykter at villaksen ofres i et politisk spill om sjølaksefiske
12.05.10 Villaksen - Et spørsmål om rettigheter eller biologisk ansvar?
14.05.10 Fang og slipp-fiske og dyrevelferd
28.04.10 Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk + forskrift om stemmegiving
26.04.10 Aage Wold hedret
26.04.10 Bli med på å arrangere Villaksens dag 2010!
23.04.10 Norske Lakseelver med ny prosjektmedarbeider
14.04.10 Ny leder i Norske lakseelver
12.04.10 Foredrag holdt på Norske Lakseelvers faglig villaksforum fredag 9. april
11.04.10 Vi krever lukkede oppdrettsanlegg
19.03.10 Invitasjon til Norske Lakseelvers årsmøte 2010 på Rica Hell Hotel, Værnes
17.03.10 Pressemelding: - Behov for fortsatt økt innsats for å redde villaksen
21.12.09 Norske Lakseelver søker prosjektmedarbeider
01.12.09 Tid for å søke om tilskudd
25.11.09 Brev til fiskeriminister: Krever tiltak mot lakselus
23.11.09 Gi innspill til Fylkesmannen ifb. med fiskereguleringene innen 1/12-09
23.11.09 Hardangerforskriften må bli strengere
23.11.09 Torskeoppdrett har negativ effekt på villaks
19.11.09 Framtid for laks og laksefiske? Konferanse 3. og 4. februar
26.10.09 Effektkjøring dreper laks og ørret
08.10.09 Pressemelding:Norske Lakseelver er positive til den nye regjeringserklæringen
08.09.09 Pressemelding:Årets stortingsvalg kan avgjøre villaksens skjebne
04.09.09 Pressemelding: Økt press på villaksen: færre laks vender tilbake til elvene
19.08.09 Neglisjerer faglige råd; - villaksen ytterligere svekket
19.08.09 Regjeringa vil legger opp til mer lakseoppdrett tross alle advarsler!
19.05.09 Ny artikkel om lakselus
20.05.09 Elvemuslingen viktig for laksen
15.05.09 Ny lakseparasitt kan smitte til mennesker
05.05.09 Norsk Laksefestival i Surnadal 18.-19. juni
21.04.09 Høringsuttalelser til ny forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg
26.03.09 Anmodning om umiddelbar tvangsslakting og/eller tilbakekalling av konsesjoner pga multiresistent lakselus på Marin Harvest-anlegg
25.03.09 Pressemelding: Marine Harvest bryter loven
18.03.09 Norske Lakseelver kraftig ut mot oppdrettsindustrien
13.03.09 Innspill til strategi for bærekraftig oppdrett
20.02.09 Brev til FKD: Stopp nye oppdrettskonsesjoner!
20.02.09 Brev til FKD: Kravene til oppdrett i laksefjorder for slappe
09.12.08 Fellesopprop: Resistent lakselus truer kysten
07.11.08 Pressemelding: Vil regjeringa ofre villaksen for mer oppdrett?
07.11.08 Statsbudsjettet 2009: Behov for ytterligere 20 mill. til bekjemping av Gyro
03.11.08 DN ser ingen umiddelbart behov for å endre sjøfiskereglene
10.10.08 Konferanse: Tilrettelagt fisketurisme
09.10.08 Pressemelding vdr. Statsbudsjettet fra Norske Lakseelver
10.10.08 Pressemelding: Resistent lakselus fra oppdrett kan utrydde villaksen
02.10.08 Auksjonskatalogen for villaksauksjonen
28.09.08 Pressemelding fra NL: Sammen om villaksen
22.08.08 Gjenutsetting
07.08.08 Torskeoppdrett ved Vindsneset: Kvar har de vore alle saman?
04.08.08 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
04.08.08 Forhasta konklusjon i Gyro-saka
26.06.08 Ny daglig leder
26.06.08 SETT AV 23. OKTOBER! AUKSJON TIL INNTEKT FOR REDDVILLAKSEN.NO!
11.06.08

Pressemelding fra Norske lakseelver:
Fortstatt vekst i oppdrettsvirksomheten i nord - villaksen tillegges ikke vekt

05.06.08 Nyhetsbrev-2-2008
23.05.08 FKD avkrefter forbud mot fang og slipp
22.05.08 Har Norge innført avlivingspåbud for sportsfiske?
21.05.08 ER DET FORBUDT Å GJENUTSETTE FISK?
12.05.08 Protokoll fra årsmøtet
11.04.08 NLs årsmelding
08.03.08 Ranging av alle lakseelver basert på antall laks i perioden 1997-2007
07.03.08 Høring - Revisjon av lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk
27.02.08 Høringsuttalelse til Mattilsynet om ny luseforskrift
26.02.08 Årsmøte i Norske Lakseelver i Stavanger lørdag 29. - søndag 30. mars
26.02.08 Høringssuttalelse fra Landbruksdep. og Fiskeri- og kystdep. til forslaget om nye fisketider
17.02.08 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
17.02.08 Høringsuttalelse, Norges Bondelag, fiskeforskrifter
14.02.08 Årsmøte i Norske Lakseelver i Stavanger lørdag 29. - søndag 30. mars
14.02.08 Oppsummering av fang og slipp-kunnskap
14.02.08 Norge mangler på listen over land som tar sitt ansvar for villaks på alvor
08.02.08 Regulering av laksefiske i sjøen 2008 - 2012
08.02.08 Oppklaring av regelverket rundt fang og slipp
11.01.08 Oppsummering fra Norske Lakseelvers seminar om laksereguleringene
09.01.08 NL ber om møte med Helga Pedersen ang. fang og slipp
04.01.08 Seminar om reguleringene av laksefiske for perioden 2008 - 2012
01.12.07 OED og NVE bryter Stortingsvedtak og klages inn for Riksrevisjonen
24.11.07 Norske lakseelver anmelder rømming
24.11.07 Brev til MD om gyrobehandling og allmennhetens tilgang til fiske
19.11.07 Pressemelding: Regulering av laksefiske
15.11.07 Statsbudsjettet for 2008 : - Øk bevilgningene til gyrobekjempelse med 45 mill
09.10.07 Villaks i Statsbudsjettet 2008
09.10.07 Driftsplan for Suldalslågen - 2007 - 2010
01.10.07 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
29.09.07 NASFs Villakskveld i Oslo, til støtte for oppleieordningen i Trondheimsfjorden
29.09.07 Nye infosider om havbruk fra Bellona
20.06.07 Norske lakseelver forlanger møte med minister om luseplagen
13.06.07 Foredrag fra Altakonferansen
13.06.07 INATUR søker ny daglig leder
15.05.07 Pressemelding: 20 mill mer til Gyrobekjempelse
14.05.07 Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver (PDF)
14.05.07 Oppsummering av studietur til Scotland
11.05.07 Svar på kronikk: Villaks vs oppdrettslaks
14.05.07 Fangststatistikken for 2006
29.03.07 Kronikk: Fra Vossoelva til Kypros
30.12.2006 Regulering av laksefiske 2008 - 2012
30.12.2006 Norske Lakseelvers fagkonferanse i Alta 8. - 10. juni 2007
30.12.2006 Revisjon av Lakseloven - obligatorisk organisering
30.12.2006 Nye nettsider for Namsen
21.12.2006 Nyhetsbrev 3-2006 fra Norske lakseelver (PDF)
19.12.2006 Pressemelding fra Norske lakseelver: Regjeringens villaksproposisjon - en gavepakke til oppdrettsnæringen
07.12.2006

Pressemelding: Villaks og sjøørret trues av lakselus fra fiskeoppdrett. Lakseelver stenges.

29.09.2006 Myndighetene må stenge oppdrettsanlegg i stedet for lakseelver!
24.08.2006 Norske lakseelver trekker seg fra arbeidsgruppe.
05.07.2006 Pressemelding: Fritt fram for lakseoppdrett i vernesoner
26.06.2006 Veileder for organisering av rettighetshavere i laksevassdrag er ferdig
15.05.2006

PRESSEMELDING 15/5-06:Kraftselskapene må ta mer miljønsvar

15.05.2006 Revidert nasjonalbudsjett: Økte bevilgninger til kalking, men fortsatt for lite til gyrobekjempelse
04.05.2006 Nyhetsbrev 2 fra Norske lakseelver
03.04.2006 Obligatorisk organisering vedtatt på årmøtet
03.04.2006 Resolusjon vedtatt på årsmøtet
16.03.2006 Det er fortsatt behov for omfattende kalking i Norge
15.03.2006 Auksjon ga 623.000 kr til kilenotoppleie
10.03.2006 Laksefiskebrosjyra for 2006 er klar
01.03.2006 Spørreundersøkelse: Fangstrapportering av anadrome laksefisk i elv
28.02.2006 Pressemelding : Ingen oppdrettskonsesjon i nasjonal laksefjord
20.02.2006 Pressemelding:Myndighetene må ta tak i rømmingsproblematikken!
20.02.2006 Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver
13.02.2006 Driftsplanprosjektet vellykket
03.02.2006 Norge bryter den internasjonale laksevernkonvensjonen
26.01.2006 Norske Lakseelver vil arrangere et miniseminar for stortingetspolitikere
23.01.2006 Norske lakseelver ønsker obligatorisk organisering
13.01.2006 Pressemelding - Stans tildeling av stamfisklokalitet i foreslått nasjonal laksefjord
03.01.2006 Seminar "Håndplukket Laksefiske"
09.12.2005 Vilkår om allmennhetens adgang til fiske ved kalking av vassdrag
09.12.2005 Mangler 30 mill til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris
09.12.2005 Budsjettbehandlingen: - En særdeles dårlig julegave til villkaksen.
09.12.2005 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006
07.11.2005 Hva kan vi lære fra Island?
22.10.2005 Revisjon av laks- og innlandsfiskeloven
18.10.2005 Lakseforvaltning i statsbudsjettet
18.10.2005 Spørreundersøkelse til Norske lakseelvers medlemmer
17.10.2005 Regjeringsplattformen og villaksen
27.07.2005 OPPSUMMERING FRA CLA GAME FAIR 2005
03.07.2005 DN 2 år for seint ute med kultiveringsjubileum
01.07.2005 Temablad om laksefiske vinteren 2006
01.07.2005 Laksefiske fra Norge på Discovery Channel
01.07.2005 Status for Gyroarbeidet
01.07.2005 Prosjekt for å forbedre fangststatistikken
16.05.2005 Tilskudd til etablering av nye desinfeksjonsstasjoner
04.01.2005 Status for arbeidet med kompensasjon til kilenotfiskere i Trondheimsfjorden
17.12.2004 Plan for supplering av vernede vassdrag har mange svakheter
06.07.2004 Styresmaktene motarbeider utvikling i fisketilbudet
16.04.2004 Oppleie av laksenotretter i Trondheimsfjorden
02.04.2004 Runde II nasjonale laksevassdrag og laksefjorder; et knefall for oppdrettsnæringen
   

Lakseoppslag i media

15.04.14 Drømmer om å jobbe i naturen  
15.04.14 Fiskestenger som duger i lakseelva  
15.04.14 – Hold deg unna torskelever  
15.04.14 Grunneigarar til Osland: - De er ikkje velkomne!  
15.04.14 Tidenes lakserømming i Irland  
15.04.14 Tar Salma-laksen på land  
14.04.14 Tungt skyts mot oppdrett  
14.04.14 Osland møtte lokalbefolkningen  
14.04.14 Omfattande rømming  
14.04.14 Grøne løyve gruppe A (Finnmark og Troms) er ferdig  
14.04.14 47.000 laks på rømmen på Vestlandet  
14.04.14 - Direkte sammenheng  
14.04.14 Laksefestens bakside  
11.04.14 Fikk kjempeørret i Homborsund  
11.04.14 Påskehøytid for sjøørretfiskerne  
11.04.14 Nå er det høytid for sjøørretfiske  
11.04.14 Lus hemmer veksten  
11.04.14 Bekymra over nei til oppdrettsanlegg  
11.04.14 Politiet har ikke gitt opp Kåfjorden-rømming  
11.04.14 Advarer mot ensidig lakselusfokus  
11.04.14 Vil ta lærdom av rømminger  
11.04.14 Kan tape hundrevis av millioner på lus  
11.04.14 Laksen kjem tilbake til Modalsvassdraget  
10.04.14 Har tro på lukkede anlegg  
10.04.14 Når sluttet du å slå din kone?  
10.04.14 Tar gruvesak til sivilombudsmannen  
10.04.14 Radiomerking av fisk i Årdal  
10.04.14 – Torske-krise i Ytre Oslofjord  
10.04.14 Alle politikeres drømmenæring  
10.04.14 Fokus på løsninger som kan forebygge rømming  
10.04.14 Fem rømminger på to måneder  
10.04.14 Skulle redde forskere i havsnød  
09.04.14 Ny rømming av laks fra Alsaker Fjordbruk  
09.04.14 To rømminger på ei uke  
09.04.14 Sterk nedgang i sjøørretfangstene  
09.04.14 Lakselusa held på å ta knekken på sjøauren  
09.04.14 - Problemet er underkommunisert  
09.04.14 Første laks i fella  
09.04.14 For mye villaks  
09.04.14 - Konsesjonsvilkårene for vannføring i Kongsfjordelva brutt av regulanten  
09.04.14 Her er opptaket fra laksedebatten i Bergen  
09.04.14 Spiller på usikkerheten  
09.04.14 Felles fransk-norske krav til oppdrettsnæringen  
08.04.14 Vekst og bærekraft  
08.04.14 Er sjøørreten på hogget?  
08.04.14 Vil stoppe veksten  
08.04.14 Pharmaq styrker forskningen på lakselus  
08.04.14 Glad for lovfestet stangrett  
08.04.14 Overvåkingsprogram for villaks  
08.04.14 Soyalaksen påvirker fedmeutvikling  
08.04.14 Rykende uenige  
07.04.14 Norsk-fransk samarbeid for bærekraftig lakseoppdrett  
07.04.14 Inviterer alle til seminar om villaks og sjøørret den 25. april i Kristiansand  
07.04.14 Kronikk om namsenblanken  
07.04.14 - Lakserømmingen i Gulen kan utgjøre stor risiko  
07.04.14 Hvem skal få bruke kysten?  
07.04.14 Ser konsekvenser av Repparfjord-deponi  
07.04.14 Ny ordning for strakstiltak  
07.04.14 ”Lakseoppdrett i krise?”  
07.04.14 Skal du fiske etter sjøaure i sjøen?  
06.04.14 119 000 laks på rømmen etter oppdrettsbrann  
06.04.14 En varslet katastrofe  
06.04.14 - For Firda Sjøfarmer er dette eit stort tap  
06.04.14 Vil stoppe Salmar-planane i Brandal  
06.04.14 Dropper søksmål  
06.04.14 Oppdrettslaks foret på soyaolje kan gi helserisiko  
06.04.14 Se traileren til «I skyggen av villaksen»  
06.04.14 Stor oppslutning om sjøørreten  
06.04.14 Se, hvordan en bæk kan restaureres, så ørreder igen kan gyde  
06.04.14 Vandplaner stiller krav om at genskabe fiskebestande i vandløb  
06.04.14 Vassdragsrapportar frå Samla plan tilgjengelege på nett  
06.04.14 Økokrim anker dom mot Grieg-sjef  
06.04.14 Venstre ypper til gruvebråk  
06.04.14 Ny lov om fiskeretten i Tanavassdraget  
06.04.14 Det siste virkelig frie fisket  
06.04.14 DIREKTE! Debatt om giftstoffer i norsk oppdrettslaks  
06.04.14 Venstre: Nei til fjorddeponi – ja til arbeidsplassar  
04.04.14 Tre nordnorske oppdrettselskaper går i bresjen for DNA-sporing  
04.04.14 190 000 halvkilos-fisk kan ha rømt  
04.04.14 Stor oppslutning om sjøørreten  
04.04.14 Laksen blir blind  
04.04.14 Metoder brukt i farskapstesting overføres til laksen  
04.04.14 Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø  
04.04.14 – Bruker lakselus i svertekampanje  
04.04.14 - Hvorfor er det ikke konsesjoner på hotell?  
03.04.14 Ber en bønn for laksen  
03.04.14 - Problemet rundt lakselus er sterkt overdrevet  
03.04.14 Fosenelver invadert av oppdrettslaks  
03.04.14 Svært høy andel oppdrettslaks i to elver på Fosen  
03.04.14 Disse pengene ser vi ikke noe til: -Elveeierlag får 500 kroner for hver rømt laks fanget i elv  
03.04.14 -Ingen vekst uten kontroll med lakselusproblemet  
03.04.14 - Selskaper rømmer unna ansvaret  
03.04.14 Laks rømde etter brann i oppdrettsanlegg  
03.04.14 Rømming av laks etter at plastmerd brann  
03.04.14 Varsler stortingsmelding om havbruk  
03.04.14 Godtok bøter — unngikk rettsak  
03.04.14 For tidlig å si om høy sjøtemperatur har gitt øket lakselusrekruttering  
03.04.14 Sjøoverlevelse hos laks. Forslag til nasjonalt overvåkingssystem.  
03.04.14 Synes avgiftene til FeFo er urovekkende  
03.04.14 Fiskeravgift 2014  
03.04.14 Oversikt over vassdrag som har fått justert fiskereglene for fiske etter anadrome laksefisk  
02.04.14 -Ny og forutsigbar politikk skal sikre vekst i oppdrettsnæringen  
02.04.14 NSR vil forby sjødeponi  
02.04.14 Laksefiskere gikk på aprilspøk  
02.04.14 Fortsatt fredet sjøørret i Trondheimsfjorden  
02.04.14 Kronikk: Nydyrking til besvær  
02.04.14 Slik vil Erna rydde opp i lakse-Norge  
02.04.14 – Små oppdrettsanlegg må få sjansen til å vokse  
01.04.14 Reportasje om gruveforurensning  
01.04.14 Floymerking av sjøørret i Sandvikselva  
01.04.14 Stigmatiserer en hel næring  
01.04.14 KLV arrangerer seminar om rømt oppdrettslaks  
01.04.14 Dagen starter med at jeg er nær ved å bli morder  
01.04.14 - Hatet mot næringen sitter dypt  
01.04.14 Grieg-ansatt slapp soning  
01.04.14 Retter fokus mot ny teknologi  
01.04.14 Havbruk2014: - Næringen er ikke klar for frislipp  
01.04.14 - Ingen vet status på lusemidler og miljø  
01.04.14 - Oppdrett ikke kilde til kadmium i krabber  
01.04.14 Havbruk i samfunnet Innlegg på programkonferansen Havbruk 2014  
01.04.14 Lakseseminar i Kristiansand  
31.03.14 Havforskere advarer regjeringen igjen  
31.03.14 Ny dyster miljørapport fra FN  
31.03.14 Marine Harvest i rødt etter konsesjonsnei  
31.03.14 Uendret laksekvote i Stjørdalselva  
31.03.14 Stenger lakseelv grunna lus og rømming  
31.03.14 Oppdrettslaksen spiser mer palmeolje enn oss  
31.03.14 Lerøy garanterer at deres fisk ikke inneholder palmeolje  
31.03.14 Kommentar: Palmeolje til besvær  
31.03.14 Nærmere 10 000 tonn palmeolje ble brukt i fiskefôret i 2013  
31.03.14 NRK1: Sjøørret i skyggen av laks  
31.03.14 Sjøtroll Havbruk godtok rømmingsdommen  
31.03.14 Betalte halv milliard i lukket budrunde  
31.03.14 Ingen vil svare for oppdrettsnæringen  
31.03.14 Skeptisk til panelsammensetning  
31.03.14 Nye idear og betre løysingar?  
31.03.14 Stordemonstrasjon mot gruver - hva mener vi?  
31.03.14 Nisser og dverger  
31.03.14 – Gruveslam er Norges skam!  
31.03.14 Otra, nye fiskeregler  
31.03.14 Interpellasjon om bærekraftig bruk av fjorder  
31.03.14 Vil satse på havbasert fiskeoppdrett  
31.03.14 - Uttrykk for folkevilje mot oppdrett  
31.03.14 Slik kan nytt fiskeanlegg i Asker bli  
31.03.14 Otolitter m bilder 2014  
28.03.14 Oppdrett stenger Etneelva igjen  
28.03.14 Skal få regelmessige rapporter om rømming og lus  
28.03.14 Kjempegevinst for oppdretterne  
27.03.14 - Kan være katastrofalt for sjøørretbestanden  
27.03.14 Vil fengsle oppdrettsansatt for løgn om lakselus  
27.03.14 - Varsler ny laksepolitikk  
27.03.14 Så liten kan fisken være når den settes ut  
27.03.14 Bare Finnmark som ikke har nedsatt følsomhet for lakselusmidler  
27.03.14 Stormobilisering mot sjødeponi i Fjord-Noreg  
27.03.14 - Krever ny utredning i Repparfjord  
27.03.14 Interimsstyre valgt for Surnavassdraget  
26.03.14 Vil redde villaksen og øke oppdretten med overvåkning av lakselus i hele Norge  
26.03.14 - Trodde virkelig laksenæringen hadde ødelagt nok  
26.03.14 Grunneierne frykter for Skjoma  
26.03.14 Mattilsynet: Utbredt luseresistens  
26.03.14 Laksefiske allerede?  
25.03.14 Lus og rømming preger Havforskingsrapporten  
25.03.14 Avslag på oppdrettsøknad i sjøområde med viktig naturtype  
25.03.14 – Sanners gruve-ja strider mot folkeretten  
25.03.14 Ny organisering av rettighetshavere i surnavassdraget.  
25.03.14 - Eierinteressene er ikke noe problem  
25.03.14 Etterlyser uavhengig miljøfond  
24.03.14 Grieg Seafood-ansatt løy om lakselus  
24.03.14 Ny smittepressmodell beregner effekt av luseskjørt  
24.03.14 Produksjonssjefen ved Grieg tilsto  
24.03.14 Foredragene fra TEFA-seminaret 2014  
23.03.14 – Nå er elva like bra som før utbyggingen  
23.03.14 Vannkraft for framtida  
23.03.14 Kjørte over merde med 200.000 laks - hevder han ikke merket det  
23.03.14 Oppdrettere må betale for rømt laks  
23.03.14 Big river fishing tacktics  
21.03.14 Egne går mot Marin harvest  
21.03.14 Premiereklar med dvd for laksenerder  
21.03.14 – Regjeringen vil bruke nasjonal laksefjord som søppelfylling  
21.03.14 Miljøorganisasjoner varsler demonstrasjoner mot omstridt gruvedrift  
21.03.14 Ventar omkamp om kopargruve i Finnmark  
21.03.14 – Blir ingen gruvedrift selv om reguleringsplan er godkjent  
21.03.14 – Nussir-planene må skrotes  
21.03.14 Regjeringen sier ja til omstridt gruveprosjekt  
21.03.14 - Unødvendig konflikt med sjømat og bergværk  
21.03.14 Setter ut 100.000 lakseyngel i Glomma  
21.03.14 Åpner for sjøaure-fiske  
21.03.14 Ber om to-årig laksefrys  
21.03.14 Bør ikke øke biomassen i oppdrettsanlegg  
21.03.14 Laksenæringa kler seg i skjørt  
21.03.14 Staniford vil fengsle oppdrettere  
21.03.14 Klar til å gi norsk laksenæring problemer i Tyskland  
21.03.14 Kronikk: Bør få produsere sjømat på land  
21.03.14 Grieg Seafood-ansatt innrømmer straffeskyld  
20.03.14 Fiskekortsalget i Bjerkreimselva starter 12.april  
20.03.14 Rapport fra undersøkelser i Årdalselva 2013  
20.03.14 iverksettingsmøte i Årdalselva i kveld  
20.03.14 Rapport frå gytefiskteljing i Suldalslågen 2014  
20.03.14 Gir konsesjon til Tverrelva  
20.03.14 Legger press på butikkjedene i USA  
20.03.14 Mattilsynet: - Unngå smitte  
20.03.14 Slår lusealarm i Sogn  
19.03.14 Slepp millionbot etter aurerømming  
19.03.14 Stormarkering - Nei til sjødeponi i norske fjorder  
19.03.14 Varslet myndighetene da hun luktet og så forurensning  
19.03.14 Solgte kort for 400.000 på ti minutter  
19.03.14 - Nådd så langt vi kan i det korrupte Norge  
19.03.14 Meld inn sjøørretfangsten fra Oslofjorden og vinn gavekort på fiskeutstyr  
19.03.14 Sjøørret merka i Oslofjorden  
19.03.14 Auksjonerer bort utstyret  
19.03.14 Har funnet tålegrenser for økosystemer i elver  
19.03.14 God sesong i Daleelva  
19.03.14 Lakseoppdrettsnæringen setter bærekraftighet foran konkurranse  
19.03.14 - Fornuftig av Marine Harvest  
19.03.14 - Må skille mellom lus og MTB  
19.03.14 FHL: - Ingen chilenske tilstander i Norge  
19.03.14 Ser store muligheter innen havoppdrett  
19.03.14 Hardangerfjorden tåler ikke mer  
19.03.14 Sier ja til å bruke rotenon mot mort  
18.03.14 Fem laks i Orkla og Gaula  
18.03.14 - Vi skal ta lusa med brønnbåter  
18.03.14 Sydvaranger Gruve nekter å godta forelegg på 300.000 kroner for utslipp i laksefjord  
18.03.14 - Spill for galleriet  
18.03.14 Støtter ikke Nordlaks  
18.03.14 Berettiget laksefrykt  
17.03.14 Fiskeoppdrett er dyreplageri  
17.03.14 Kai Henning drar i land 13,5 kg laks  
17.03.14 Regulerer Rafossen  
17.03.14 Fekk oppleve lakselivet på nært hald  
17.03.14 Inviterer til kritisk fiskediskusjon  
17.03.14 - Norge er roten til laksesykdom og dødelige laksevirus  
17.03.14 Marine Harvest slår alarm om lakselus  
17.03.14 Gruse greier i Lilandsosen  
14.03.14 Tvingar elveeigarane til lakse-samarbeid  
14.03.14 Åpent møte om Skjørdalsbekken og Verdalselva  
14.03.14 Millioner av laks må få skyss  
14.03.14 Fiskereglane er justerte i fire laksevassdrag i Sogn og Fjordane  
14.03.14 Korleis hindre at laksen mistar synet?  
14.03.14 Storinnspurt for Sportsfiskets År  
14.03.14 Om framdrifta i arbeidet med grøne løyve  
14.03.14 Fiskekortsalget i Lakselva åpner 19. mars  
14.03.14 Satsar på tare som biprodukt frå oppdrett  
14.03.14 Oppdrett møter motstand i Finnmark  
14.03.14 Protest mot oppdrettsanlegg i Brandal  
14.03.14 Nå er sjøørretsesongen i sjøen i gang  
14.03.14 Hvordan påvirker vei dyrelivet i bekker?  
13.03.14  
13.03.14 Glad Villa Arctic trakk søknad om omstridt anlegg  
13.03.14 Kommunene bør beholde mer  
13.03.14 Vil ha en mobilisering  
13.03.14 Fyrer opp diskusjon om lus  
13.03.14 - Fantastiske lusetall  
13.03.14 Fikk nei til laksefiske i friskmeldt vassdrag  
13.03.14 Oppdrettslaksen kan sprelle på Øra om få år  
13.03.14 Skal du fiske i sjøen? Les her først  
13.03.14 Krever mer kraft fra vernede vassdrag  
13.03.14 Fremjer krav om reduksjon av industriutslepp  
13.03.14 Muslingenes årringer forteller om klima  
11.03.14 Fiskevennleg inntak for småkraftverk  
11.03.14 Viktig svensk vannkraft-dom  
11.03.14 Lakselusvideo vekker reaksjoner  
11.03.14 Kommentar: Regjeringen åpner for nasjonale giftfjorder  
11.03.14 Spekkhoggere i Gaulosen  
11.03.14 Oppdrett er en mininæring  
11.03.14 Ruster til kamp mot sjødeponi  
11.03.14 Niva legger ned i Trondheim  
11.03.14 Frykter ny fiskesykdom  
11.03.14 Fôrer opp 7.000 tonn  
11.03.14 Sjøtroll Havbruk dømt til millionbot  
11.03.14 Fella i Etne - felles innsats gir suksess  
11.03.14 Båt krasjet i merd med nesten 200.000 laks  
10.03.14 Etter elleve år har regjeringen endelig besluttet å innføre tiltak for å bedre miljøet i Selbusjøen  
10.03.14 Elveblod – rød maling på elvebunnen  
10.03.14 Fant laks med DDT  
10.03.14 Drømmer om lusegjennombruddet  
10.03.14 Fellesuksess i Etne  
10.03.14 Premiere på "I skyggen av laksen"  
09.03.14 Husk fredningssonene for sjøørreten  
09.03.14 Hollender fikk trekke først  
09.03.14 Fortsatt usikkert når laksefisket i Vefsna kan starte  
09.03.14 Båt krasjet i laksemerde  
09.03.14 Det er ikke lett å finne oppdrettslokalitet på innersida av Lofoten  
07.03.14 Reagerer med bekymring på forbruket av midler mot lakselus  
07.03.14 Vil igjen bruke gift i Telemarkskanalen  
07.03.14 Reguleringer av laksefiske i enkelte vassdrag er justert  
07.03.14 Bekrefter funn av nytt virus  
07.03.14 Stimer av rømt laks i Tysfjord  
07.03.14 Slik vil ingen få oppleve Altaelva igjen...  
07.03.14 FHL: - Bruker energien feil  
06.03.14 - FHL har misforstått rollen vår  
06.03.14 Lønnsfesten til Finnmarkseiendommen  
06.03.14 Venstre vil stoppe Nussir  
06.03.14 Ola Elvestuen raser mot fiskeriministerens ja  
06.03.14 Lakseoppdrett til havs  
06.03.14 Frykter fiskedød. Eira nesten tørrlagt.  
06.03.14 Reddet sjøørret fra kebab og utepils  
06.03.14

Sjøørreten i Trondheimsfjorden er fredet for alt sportsfiske fra land

 
06.03.14 Trippel fiskelykke til familien  
06.03.14 Frykter at villaksen forsvinner  
06.03.14 - Laksen bestemmer selv når den vil avluses  
06.03.14 Lusetall og kjemibruk går feil vei  
06.03.14 Bruken av gifitige lakselusmidler eksploderer  
06.03.14 – Overvektige kan ta skade av laks  
05.03.14 Vil sende lakseoppdrett til havs  
05.03.14 Bygger lukket anlegg for syk fisk  
05.03.14 Miljøvernforbundet forventer at retten opprettholder eller øker boten til miljøverstingen Sjøtroll AS  
05.03.14 Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Dønna kommune i Nordland  
05.03.14 Vil ha havbruk inst i Hardanger  
05.03.14 Ingen antibiotika i laksen  
05.03.14 Vil bruke utrangerte tankskip i oppdrett  
05.03.14 Bekymra for underfinansiering  
05.03.14 Ny organisering av rettighetshavere i Surnavassdraget  
05.03.14 Åpent brev om Nussir  
05.03.14 Lakselv-eiendom solgt for 4,6 millioner  
05.03.14 Gjenvalg i Numedalslågen forvaltningslag  
04.03.14 Rekordhøyt forbruk av miljøskadelige lusemidler  
04.03.14 Rensefiskkonferansen:- Vil ikke ha nye legemidler  
04.03.14 Du kan trygt eta rømd laks  
04.03.14 Sjøtroll nekter å godta rømmingsbøter  
04.03.14 Nekter å godta fiskebøter  
04.03.14 – Uholdbart at vi ikke får vite omfanget  
04.03.14 Mattilsynet om ILA-mistanke: - Rømming er det verste som kan skje  
04.03.14 Mistanke om svært smittsomt laksevirus i Kvænangen  
04.03.14 Fitjarbu drog opp 20 laksar  
04.03.14 FHL: - Det er inderlig flaut  
04.03.14 Grieg søker om ny lokalitet Rogaland  
04.03.14 Naturvern er ingen særinteresse  
04.03.14 Napp og Nytt 2014 er nå tilgjengelig  
04.03.14 Dette har FeFo kostet deg  
03.03.14 Tiltak mot lakserømming må til  
03.03.14 - Ikke se på rømt oppdrettslaks som mat.  
03.03.14 Mer laks på rømmen?  
03.03.14 – Industriavfall i elver kan på sikt utrydde dyreartar  
03.03.14 Sinnssyke tilstander i Østersjøen  
01.03.14 Usikkert om det åpnes for fiske i Etne til sommeren  
01.03.14 En fanget ørred er lig med 4300 kroner i samfundskassen  
01.03.14 Tiltak for å redde villaksen  
01.03.14 - Mer opptatt av å være imot havbruk enn for villaksen  
01.03.14 Lakserøming hjå Alsaker-firma i Vindafjord  
01.03.14 Her skal de produsere lakselusas "verste fiende"  
01.03.14 Frykter utslipp av miljøgifter - krever stans i oppdrettsanlegg  
01.03.14 Oppdatert program for villaksseminaret  
28.02.14 Avventer telling i Tysfjord  
28.02.14 Laks og rømming  
28.02.14 Rømt fisk i Ålfjorden  
28.02.14 Utrydning satt i system  
28.02.14 Kan bli oppdrett i vernede fjorder  
28.02.14 Hundrevis av rømte laks i Ålfjorden  
28.02.14 - De har for dårlig kontroll på fisken!  
28.02.14 Dobler omsetninga  
28.02.14 Om lakserømming i Hardangerfjorden, ca. 18,40 min  
28.02.14 Savner matråd for sportsfiskere  
28.02.14 Renere elver  
28.02.14 70 prosent av fiskefôret kommer frå kornråvarer  
27.02.14 Store mengder oppdrettslaks har rømt  
27.02.14 - Rømmingsbildet er svært uklart  
27.02.14 - Mange som kan spare en avlusing  
27.02.14 Krever tiltak for norsk villaks  
27.02.14 Ber regjeringen rydde opp i «rutinemessig miljøkriminalitet» i oppdrettsnæringen  
27.02.14 Tause om Peak Salmon  
27.02.14 Godtok søknad under tvil  
27.02.14 Føler seg ikke som «herre i eget hus»  
27.02.14 TEFA-seminaret 2014  
27.02.14 Utlysing - Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond  
27.02.14 Om lakseoppdrett og tildelingsordning for konsesjonar  
27.02.14 Rømmingstallene stiger  
26.02.14 Godtar mer oppdrett - men mener det truer villaksen  
26.02.14 Stenger lakselusa ute  
26.02.14 Laks på rømmen  
26.02.14 Forskning viser at mye av laksen i merdene blir deprimert  
26.02.14 Storeslem til forskere på fiskehelse  
26.02.14 Nordlaks anmeldt for lakserømming  
26.02.14 Tvil om antall rømninger fra oppdrettsanlegg  
26.02.14 Frykter FeFo tar rettighetene fra folket  
26.02.14 5 km-sonen blir ikke innført  
26.02.14 Video om ørredens gydeområder  
25.02.14 Forarges over nye regler for lakseelvene  
25.02.14 Fiskerinæringa uroa etter deponi-ja i nord  
25.02.14 Årets første fra pH-status  
25.02.14 Flere laks på rømmen i fjor  
25.02.14 - Urapporterte rømminger gir uklart rømmingsbilde  
25.02.14 - Arbeidet med å hindre rømming fortsetter  
25.02.14 - Kan ikke utelukke at det er et nytt virus  
25.02.14 Tvil om antall rømninger fra oppdrettsanlegg  
25.02.14 Vil ha bot på 10.000,- for hver rømt fisk  
25.02.14 -I ivrigste laget når de ønsker mer oppdrett  
25.02.14 – Helt klart rom for mer oppdrett på Helgeland  
25.02.14 F år oppfylt drømmen om laksefiske i Altaelva  
24.02.14 Lakseforeldre vert eldre  
24.02.14 Uflaks med laksefisket  
24.02.14 - Mat uten miljøgifter er en illusjon  
24.02.14 Cermaq søker om kjempelokalitet  
23.02.14 Endrer fiskereglene i Gaula  
23.02.14 Oddekalv rasende på Bybanen  
23.02.14 Bybanen raserer sjøørretbekk  
23.02.14 Undersøker mulig smittespredning til laks  
23.02.14 - Myndighetene må betale erstatning for sykdom i oppdrettsnæringen  
23.02.14 Får oppfylt drømmen om laksefiske i Altaelva  
23.02.14 Reagerer på Repparfjord-dumping  
23.02.14 Fiskesymposiet 2014 – vassdragsregulering og fisk  
23.02.14 Sender ut 40.000 håpefulle  
21.02.14 Mandalselva fiskerkortsalg 2014  
21.02.14 Fiskekortsalget 2014 i Lakselva  
21.02.14 2014-sesongen under Målselvfossen  
21.02.14 Ber departementet om ny vurdering  
21.02.14 Satser på lukka mærer  
21.02.14 Økt innslag av oppdrettslaks også i Reisaelva  
21.02.14 Er fisk sundt?  
21.02.14 De fedeste ørredsmolt vandrer længst  
21.02.14 Fortsatt mye sykdom i oppdrettsanleggene  
21.02.14 Skjell avslører rømt laks  
21.02.14 Peak salmon – tror ikke Financial Times tar veldig feil  
21.02.14 – Må satse tungt på oppdrett  
21.02.14 Disse skal fiske i Alta  
20.02.14 Skjebneår for Surna  
20.02.14 Derfor tar Financial Times feil  
19.02.14 Alarmerende lusesituasjon  
19.02.14 Forventer nye lusemidler  
19.02.14 Rognkjeks kutter luskostnader med over 90 prosent  
19.02.14 Lakselus forsinker laksen  
19.02.14 Her er Venstres viktigste miljøsak: Nei til sjødeponi  
19.02.14 Ser store svakheter i luserapporteringen  
19.02.14 Tok trekilos sjøørret med loff ved Solsiden  
19.02.14 -Vi må sjå meir på muleg kraftutbygging i verna område  
18.02.14 Lakselus påvirker villaks mer enn antatt  
18.02.14 Dobbelt ugunstig for lusesituasjonen  
18.02.14 Dårlig dyrevelferd i fiskeoppdrett  
18.02.14 - Giftfri mat er en illusjon  
18.02.14 Betydelig økning i antall tilfeller med CMS  
18.02.14 Fiskehelserapporten 2013  
18.02.14 Mener fiskevann ødelegges  
18.02.14 – Miljødirektoratet har blitt et verktøy for en politisk agenda  
18.02.14 Habilitetskrøll rokker ved Miljødirektoratets troverdighet  
18.02.14 Også habilitetskrøll rundt Sydvaranger Gruve  
18.02.14 Fortsatt syk laks - må giftbehandle elv for tredje gang  
17.02.14 Alvorlig luseutvikling  
17.02.14 Hvilke utfordringer er størst for vannmiljøet i Nordalnd?  
17.02.14 Elvebåtene fra Vefsna reddes  
17.02.14 Konsernsjef i Marin Harvest  
17.02.14 Nytt senter vil bli internasjonalt ledende på havets økosystemer  
16.02.14 Konsesjonsordningen i et innovasjonsperspektiv  
16.02.14 Fiskerne er skeptiske til oppdrett  
16.02.14 Fiskere fant denne laksen  
16.02.14 Flenge på to og en halv meter  
16.02.14 Under The Midnight Sun  
16.02.14 Staniford-anke avvist  
16.02.14 Uenig med FeFo  
16.02.14 TF-direktørens kone selger fiskekort: – Uproblematisk, sier han selv  
16.02.14 Hordaland på lustoppen  
14.02.14 Sterud får støtte  
14.02.14 Mener WWF prostituerer seg  
14.02.14 Utmarksseminar på Sortland hotell  
14.02.14 - Det er forskjell på mus og folk  
14.02.14 – Vi har en unik plan for Vefsna  
14.02.14 Anbefaler sjødeponi i Repparfjorden  
13.02.14 Tjener godt på fisketurister  
13.02.14 Skjel skal avsløre rømt laks  
13.02.14 Ny sporing ga Twitter-disputt  
13.02.14 Nå skal laksen spores  
13.02.14 Norske laksegiganter mener de kan spore rømt oppdrettslaks  
13.02.14 Protesterer mot oppdrettsutviding  
13.02.14 God økonomi i dårlige laksetider  
13.02.14 Tidsnaud for enorm kraftutbygging i Jølstra  
13.02.14 Protests Defeat Plan To Farm Salmon In Iceland  
12.02.14 Kommentar: Miljøgiftig i BT  
12.02.14 - Mineralindustrien er ikkje den nye oljen  
12.02.14 - Nytt kraftanlegg vil gje ein svært positiv effekt på laks- og sjøaurebestanden  
12.02.14 Nei og atter nei til oppdrett  
12.02.14 Spiser aldri oppdrettslaks  
12.02.14 Får støtte for kraftverkplaner  
12.02.14 Første oppdrettsanlegg i landet med miljøsterifisering  
12.02.14 Nye konsesjoner til kraftverk  
11.02.14 - Utfordringene med rømning og lus er delvis løst, og vi ser også for oss videre vekst  
11.02.14 NVE varsler tilsyn på settefiskanlegg  
11.02.14 Ikke kollektivt ansvar for rømming  
11.02.14 - Vil fortsette med bruk av hydrogenperoksid  
11.02.14 - Mindre oppdrettslaks i elvane i Hordaland  
11.02.14 Klønete Aarskog  
11.02.14 Osterøybassenget - en livløs septiktank?  
11.02.14 Synfaring: - Uakseptabelt med fjorddeponi  
11.02.14 De siste levende elvene  
10.02.14 Kunstige våtmarker fanger forurensning  
10.02.14 Rapporterte feil på lusetellinger og tetthet  
10.02.14 Kritisk for sjøørretten  
10.02.14 Folkemøte mot sjødeponi i Vevring  
10.02.14 Kven skal taka ut rømt oppdrettslaks?  
10.02.14 Flere fiskearter  
10.02.14 Kommunistpartiet vil sterkt begrense fiskeoppdrett  
10.02.14 - Resistens truer villaks og sjøørret  
10.02.14 Infeksiøs lakseanemi er påvist i Lofoten  
07.02.14 Commercial Exploitation of Wild Salmon - A Joint Statement from Iceland and Faroe Islands  
07.02.14 Nå er det bekreftet: Lus resistent mot hydrogenperoksid  
07.02.14 Tror på alternative avlusningsmetoder  
07.02.14 Tiltalt for mer enn 30 feilrapportering  
07.02.14 Til angrep mot VGs laksesynspunkt  
07.02.14 Skjellprøveprosjekt  
07.02.14 Støtter sametingets krav  
07.02.14 Resistens eller ikke er fortsatt spørsmålet  
07.02.14 Kritiserer Fiskeridirektoratets rømmingshåndtering  
07.02.14 Fiskesesongen 2013 – Mindre laks og lite sjøaure  
07.02.14 Jobbar vidare med lusefritt anlegg  
07.02.14 Lusemiddel har liten negativ effekt på torsk  
07.02.14 Klipp fra laksetelleren på Bjørsetdammen 2013
 
07.02.14 Har ikke troa på turisme i Vennesla  
06.02.14 Marine Harvest håper på grønne konsesjoner  
06.02.14 Kommunalt miljøforum  
06.02.14 Oppdrett, miljø og villaks engasjerer  
05.02.14 Live Release - for the Wild Atlantic Salmon  
05.02.14 Den vilde østersølaks er truet  
05.02.14 FeFo behandler omdiskutert fiskeregel  
05.02.14 Oppdrettslaksen gjekk i fella  
04.02.14 Fisket og bestandsstatus for Numedalslågen 2013  
04.02.14 - Bør stimulere til økt bruk av steril fisk  
04.02.14 Overrasket over Økokrimfokus  
04.02.14 Vil ikke la markedet bestemme produksjonen  
04.02.14 Tok like mye på not og stang  
04.02.14 Kongen kommer  
04.02.14 Fiskefelle stanset ni av ti rømlinger  
04.02.14 Frustrerte fisk med depresjonslignende atferd  
03.02.14 Beklager at dårlig jobb førte til lus  
03.02.14 Kunstige våtmarker fanger forurensning  
03.02.14 Overrasket over å være i Økokrims søkelys  
03.02.14 Krav om tvungen grunneigarorganisering i lakseførande vassdrag  
03.02.14 Triplar talet på fisk  
31.01.14 Opptak og presentasjonar tilgjengeleg - seminar Påverknad frå akvakultur  
31.01.14 - Nye driftsformer må dokumentere god fiskevelferd  
31.01.14 - Fiskeriminister, lær av dine forgjengeres feil  
31.01.14 Grønt vatn i Jølstra  
31.01.14 Nedgang i laksefiske i Drammenselva i 2013  
31.01.14 Forskarar usamde om spreiing av gruvestøv  
31.01.14 Fryktar tap av omdømme  
31.01.14 Kritisk til oppdrettslaks  
31.01.14 Fiskeriministeren omgjør grønne avvisninger  
31.01.14 Tilpasset maskeåpning vil redusere rømming  
30.01.14 FHL møtte fiskeriministeren  
30.01.14 Biomassen eser ut  
30.01.14 Revisjonsprosjektet - saksbehandlingen forvaltningsplanene etter vannforskriften  
30.01.14 Gruvedeponi kan gje omdømmetap  
29.01.14 Laksemøter på Stortinget  
29.01.14 Både fisken og kulda beit  
29.01.14 Fredriksen vil ha laks i tankene  
29.01.14 Laks på rømmen i Nordland  
29.01.14 Lave laksefangster i 2013  
29.01.14 Støtte til ny oppdrettsskatt  
29.01.14 Fylkesmannens råd i vassdragssaker når fram  
28.01.14 Fylkesmannen sa ja til lakseoppdrett  
28.01.14 Hvordan begrense næringsstofftap?  
28.01.14 Nye føringer for oppfølgingen av vanndirektivet  
27.01.14 Katastrofalt lakseår  
27.01.14 Frykter farlige nanopartikler i Førdefjorden  
27.01.14 - Forbannet på økokrim  
27.01.14 - Mer alvorlig enn fremstilt  
27.01.14 Dramatisk utvikling for villaksen  
27.01.14 Moskenes kan få tilbake oppdrettsmerder  
27.01.14 Villaksen er truet!  
27.01.14 Farlig dumping rett i nasjonal laksefjord  
27.01.14 Gjenstående karakterisering i vassdrag med anadrom fisk og forholdet til påvirkning fra lakselus og rømt oppdrettsfisk  
27.01.14 Kommunalt nei til oppdrett  
27.01.14 Strenge miljøgift-krav virker  
27.01.14 Nye lusemiddel vil komme  
27.01.14 Krever forbud mot kitinhemmere  
27.01.14 Mørke utsikter for lusevaksine  
27.01.14 Oppdrettstopp: - Jeg er selv en «stolt kriminell»  
27.01.14 Hva vilstatsråden gjøre for å bekjempe krypsiv  
27.01.14 Meir enn tre gonger fleire lakselus  
27.01.14 Laksefiske i Østersjøen  
26.01.14 – Sett ut vinterstøing som blir tatt under isfiske  
26.01.14 2013 ble et elendig år for laksefisket  
26.01.14 Stor nedgang i laksefisket  
26.01.14 Korleis er tilstanden i lakseelvane etter meir enn to tiår med rømd oppdrettslaks?  
26.01.14 – Utslipp er et sjansespill  
26.01.14 Laksesalget ned rundt 20 prosent i Frankrike. Kurt Oddekalv tar «æren»  
24.01.14 Salget av den norske miljøskadelig oppdrettslaks har gått ned med over 20 % i Frankrike  
24.01.14 Bare Åna-Sira som trenger «utbedring»  
24.01.14 Aldri før har jordskifteretten behandlet flere saker  
24.01.14 Urovekkende luseutvikling i Møre og Romsdal  
24.01.14 Regjeringens havbrukspolitikk  
24.01.14 Møte om organisering av rettighetshavere i Driva  
24.01.14 Cocktail av plantevernmidler gir økt miljørisiko  
24.01.14 Prisrekord for laks frå lukka oppdrettsanlegg  
23.01.14 Oselvo kan i år starta i juni igjen  
23.01.14 Firda Seafood vil utvida  
23.01.14 Frykter grov underrapportering av rømt oppdrettslaks  
23.01.14 Fortsatt var for høy andel oppdrettslaks i elvene  
23.01.14 Her er de nye fiskereglene i Orkla  
23.01.14 Må tvangsslakte  
23.01.14 - Bør vurdere alternativ avlusning  
23.01.14 Han har vore klepparen til Kong Harald, no møter han Kongen som rådmann i Lærdal  
22.01.14 Endringer ved salget av utenbyskort i Alta  
22.01.14 Stillingsutlysning - fiskeoppsyn i Lakselva  
22.01.14 Motstridene virusfunn  
22.01.14 Fikk laks på åtte kilo under isfiske  
22.01.14 Bedre lusesituasjon for utvandrende laksesmolt  
22.01.14 Laksekonsesjonslotteriet  
21.01.14 - Opptil tre prosent av smolten rømmer  
21.01.14 - Vanskeligere enn før å få volumvekst  
21.01.14 89.388 laks har stukket av  
21.01.14 Mindre genetisk påvirkning, tross antatt mer rømming  
21.01.14 Rød profitt  
21.01.14 Om konsesjonar og kapital  
21.01.14 Superprofitt på land  
21.01.14 Fiskerettshavarar må organisere seg  
21.01.14 Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag  
21.01.14 Mer laks på avveie  
21.01.14 – Festtaler med null verdi  
21.01.14 Lakseeventyret krever smarte reguleringer  
21.01.14 Oppdrettere i Møre og Romsdal får også varsler om døgnmulkt grunnet høye lusenivåer  
21.01.14 Store problemer med lakselus i Troms  
21.01.14 Bekymret for lusenivåene  
21.01.14 Vil ikke ha mer oppdrett  
21.01.14 166 laks fanga i Stryneelva  
21.01.14 Samspilleffekter av plantevernmidler i norske jordbruksbekker  
21.01.14 Desinfeksjon av utstyr brukt under storbrannen i Lærdal  
20.01.14 Vil revolusjonere bransjen  
20.01.14 Videoregistrering av laks og sjøørret i Sandvikselva  
20.01.14 Hegnar om statens laksepolitikk: - Idiotisk og kunnskapsløs  
20.01.14 Skandaløs trussel mot biomangfold  
20.01.14 Villaksen Salomon til scenen  
20.01.14 Konsesjonsbehandlingen av fornybar energi bør forenkles og effektiviseres  
20.01.14 Ságat, Nussir og lokaldemokratiet  
19.01.14 Hver laks ga 200 000 kroner i omsetning  
19.01.14 Fiskeriministeren slakter gamle lakse-tillatelser  
19.01.14 Skummel utvikling på lusefronten  
19.01.14 Lite "Slicebruk" i vinteravlusningen  
19.01.14 - Pigghåen er ingen trussel for villaksbestanden  
19.01.14 Økokrim: Tendens til mer uriktig rapportering og manglende kontroll i oppdrettsbransjen  
19.01.14 Klar for sperrebygging  
19.01.14 Revolusjonen i Nærøysundet  
19.01.14 Jubler for steril oppdrettslaks  
19.01.14 Om framdriften i arbeidet med grøne løyve  
17.01.14 Miljøeffekter av norsk oppdrett  
17.01.14 Roser NRS for gjenfangst  
17.01.14 - Endelig er vi i gang  
17.01.14 Kommer lakselusa til anlegget mitt?  
17.01.14 Miljødesign Sira, framtidas rekreasjonsmulegheiter for deg og meg  
17.01.14 Gladlaksene ler hele veien til banken  
17.01.14 Anbefaler fiskestopp i Homla  
17.01.14 Fjerning av skog og torv i Surna  
16.01.14 Naturvernforbundet vil bremse utbygging av vasskraft  
16.01.14 Felles europeisk vannpolitikk feiler  
16.01.14 Ny bok ”Vannkraft og miljø”  
16.01.14 Solgte laksetillatelser med milliongevinst  
16.01.14 Varsler ny kamp om elver  
16.01.14 NHO i nord vil ha rullerende MTB  
16.01.14 Sjokkert over parafindumping  
16.01.14 Dumper parafin kun 5 meter fra et vassdrag med sjøørret  
16.01.14 Islandske elver ser ut som abstrakte malerier  
15.01.14 Ber Regjeringen vente med rullerende MTB  
15.01.14 Må påse at miljøhensyn sikres tilstrekkelig autoritet i viktige miljøsaker  
15.01.14 Vurderer unntak for produksjon stor smolt i sjø  
15.01.14 Klimatiltak truer vassdragene  
15.01.14 Grønt lys til landbasert oppdrett i Skottland  
15.01.14 Flaut om MTB  
15.01.14 Meldte fra om èn eneste liten laks på rømmen  
14.01.14 Laks og gener  
14.01.14 Prisen for uavhengighet  
14.01.14 Håper på snarlig avlusningsrom  
14.01.14 Stikk tusenvis av rognkjekser  
14.01.14 - Vil finne AGD hyppigere nå  
14.01.14 Nye søknadsfrister til Miljøfondet  
14.01.14 - Laksenæringen må bidra med penger til veiene  
14.01.14 Fryder seg over miljølaks-produksjon  
14.01.14 - Miljøet bryr seg lite om markedsetterspørselen  
13.01.14 680 000 kronor till Östersjölaxälvar i Samverkan  
13.01.14 Kraftig lakselusøkning  
13.01.14 Samler havforskere fra hele landet  
13.01.14 Økt antibiotikabruk hos leppefisk  
13.01.14 Advarer mot massiv forurensning av Varanger  
13.01.14 Fylkesmannen åpner for flere flomtiltak i Håelva  
13.01.14 Denne fisken masseproduseres for å spise lus  
13.01.14 Villa Arctic med ASC-sertifisering  
13.01.14 - Ønsker ikke laks i vår del av elva  
13.01.14 Laksefisket gjekk tilbake  
13.01.14 Fiskeprosjekt for millioner  
13.01.14 Statsråder krangler om E6-kryss ved Gaula  
13.01.14 – Blir bare lakseskitt igjen  
13.01.14 Til kamp mot giftdumping  
13.01.14 Bred protest mot oppdrett  
13.01.14 Slow Food Reiterates Negative Standpoint on Intensive Fish Farms  
13.01.14 Klar Facebook-røst  
13.01.14 Trout Dying To Get a Good Photo  
13.01.14 Saltingen kan være ulovlig  
13.01.14 Får 100.000 til overvåkning  
13.01.14 Vil lage klynge for miljøvennlig oppdrett på Smøla  
13.01.14 Håper på samarbeidsvilje om laksesperre i Sunndal  
13.01.14 Norsk natur på tilbud  
10.01.14 Endringer fiskeregler for Gaula  
10.01.14 Wild Atlantic salmon and the efforts to restore the species  
10.01.14 Ny metode til bæredygtigt opdræt af laks  
10.01.14 Miljødesign Sira – Høyring av plan for friluftslivstiltak og invitasjon til ope møte  
10.01.14 Fiske har startet!  
10.01.14 Vil tillate mer fiske  
10.01.14 – Går heller i fengsel enn å betale flytevest-bot  
10.01.14 Salmar vil vekk fra Vassvika  
09.01.14 Miljøverner måtte møte i retten etter melkestunt  
09.01.14 Varsler sivil ulydighet i Repparfjord  
09.01.14 Oddkalv med plakater i retten  
09.01.14 Mer oppdrettslaks på rømmen  
09.01.14 SalMar går inn i Finnmark  
09.01.14 Cermaq Norway inn i kultiveringsarbeidet  
08.01.14 Matjorda vaskes bort av regnet  
08.01.14 - Vet for lite om årsakene til at fisken dør  
08.01.14 Regjeringen positiv til nye konsesjoner  
08.01.14 KLV-innlegg om steril oppdrettslaks  
08.01.14 - Steril oppdrettslaks må prioriteres  
08.01.14 Vil sterilisere laksen  
08.01.14 Tar kontroll over kjønnsmodningen  
08.01.14 Gudmund vant eksklusiv drømmetur til lakseparadis  
07.01.14 Stjørdalselva har det for trangt  
07.01.14 Årets Nordlending må i retten  
07.01.14 - Dem bruke 10.000-vis av krone for å ta en kall som skal dra sæ feskekok. Folk mene det e galskap.  
07.01.14 Hvordan måle verdien av rensefisk?  
07.01.14 Politiet ser på rømmingssak  
07.01.14 Oppdrettssøknad Stongfjorden  
07.01.14 Prisdryss på Havforskningsdagene  
07.01.14 Laksefiske 2014 – høring av fiskeregler  
06.01.14 – Bedre vannkvalitet innen 2021  
06.01.14 Vil bygge minikraftverk i verna vassdrag  
06.01.14 Slik skal elvemuslingen overleva  
06.01.14 - En håpløs strategi  
04.01.14 To seminar om fisk i Førde 24. og 25. januar  
04.01.14 Konferanse om fisk, fiske og sportsfiske i Oslofjorden i april  
04.01.14 68.000 laks rømt i Bømlo  
04.01.14 Departementet som fall i fisk  
04.01.14 Økte krav til lakseforvaltningen i Finmark  
04.01.14 Siste nytt fra Orkla  
04.01.14 Fiskermøtet i Otra 2014  
03.01.14 Nesten 70.000 laks på rømmen i Bømlo  
03.01.14 Espevær-rømming blir politisak  
03.01.14 Glemmer sjøørret og jakter rømt regnbueørret i stedet  
03.01.14 Mener NRK underkommuniserer oppdrettsnæringen  
03.01.14 Ingen laksehensyn  
03.01.14 Nå skal Glomma renses  
02.01.14 Kjenner lusa på gangen  
02.01.14 Elvevann blir farget hvitt av utslipp  
02.01.14 Ser større fremtid i anlegg enn i fisk  
02.01.14 Nytt år og nye muligheter for NJFF  
02.01.14 Laksefesten fortsetter i 2014  
02.01.14 Oppdretter vil heller ha mer laks enn høyere priser