Information i English


Pressemeldinger og medlemsinformasjon

02.12.14 Vårt høringssvar vedrørende fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk
28.11.14 Oppsummering regionmøte for elvene på Østlandet
25.11.14 Pressemelding i forbindelse med SSBs lansering av sjølaksestatistikken for 2014:
Nesten halvparten av villaksen tas i sjøen
17.11.14 Alt vel med villaksen?
21.10.14 Pressemelding fra Norske Lakseelver: Svak laksesesong
06.10.14 Norske lakseelver mot gruvetillatelse
03.10.14 Hvorfor er det ingen grenser under vann?
25.09.14 Nye medarbeidere i Norske Lakseelver
21.08.14 Foredragene fra villaksseminaret: Hva skjer med villaksen i Trondheimsfjordelvene?
15.07.14 Informasjon og tips om gjenutsetting av laks
09.07.14 Pressemelding: Fiske i Orkla og Gaula fortsetter til 31. august Nye lokale tiltak sparer dobbelt så mye gytelaks
27.06.14 Kommentar fra Stjørdalsvassdragets Elveeierlag til Miljødirektoratets innføring av nye fiskeregler
23.06.14 Pressemelding i anledning regjeringens vekstplaner for oppdrettsindustrien. - Slipp ut mindre lus hvis dere vil
19.06.14 Pressemelding fra styret i Orkla og Gaula
06.06.14 Inntrykk fra besøk på lukket anlegg
06.06.14 - Ja til likebehandling av laksefiskere i sjø og elv
02.06.14 Laksefiske i media , del 2
02.06.14 Laksefiske i media
28.05.14

Velkommen til årets laksefiskesesong :
Lakselykke i norske elver

23.05.14 Vi du jobbe for Norske Lakseelver og villaksen? Vi trenger ny medarbeider
23.05.14 Ignorerer miljøtrusler fra oppdrettsnæringen
23.05.14 Årsmelding 2012-13: Se hva vi jobber med
22.05.14 Se opptak av vårt foredrag om lakserømming på Cermaqs bærekraftsseminar: Hvordan unngå at økt oppdrett gir økt negativ effekt av rømming?
19.05.14 Medlemsnytt fra Norske Lakseelver
29.04.14 Rettighetshavermøte i Brønnøysund
27.04.14 Pressemelding: Merking av oppdrettslaks
27.04.14 Foredregen fra seminar: Status og muligheter for villaks og sjøørret - fredag 25. april 2014 - Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
09.04.14 Unik mulighet til å oppleve fiske etter storlaksen i Vosso!
08.04.14 Reisebrev fra vår fagsjef: "Den store konferanseuken"
02.04.14 Vår aktivitet på Facebook øker: 872 følgere
02.04.14 Følg vår fagsjef Erik Sterud på Twitter
21.03.14 -Ellen Hambro må forsvare intensjonen bak ordningen med nasjonale laksefjorder og laksevassdrag
21.03.14 Ansvar for fjerning av rømt oppdrettslaks i naturen
27.02.14 Norske Lakseelver ber om forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratet på bakgrunn av forurensende utslipp til nasjonale laksefjorder
17.02.14 -Oppsiktsvekkende at reiselivsministeren anbefaler dumping av gruveavfall i nasjonal laksefjord
13.02.14 Invitasjon til Landsmøte i Norske Lakseelver og villaksfaglig seminar 24.-27. april
13.02.14 Velkommen til villaksseminar: Status og muligheter for villaksen med ny regjering
06.02.14 Krever konsesjonsbehandling av utvidelser av kraftverk i Glomma
06.02.14 Planer om tapping fra vernet vassdrag
24.01.14 Reduserte laksefangster økt gjenutsetting
21.01.14 Laksen i Glomma er sterkt presset
13.01.14 En rullerende MTB-ordning vil kunne ha utilsiktede effekter
23.12.13 Julehilsen fra NL
18.12.13 Villaksnytt nr. 2 2013
14.12.13 Vannplanarbeidet: Sjekk at laksen er tatt hensyn til i regulerte vassdrag!
11.12.13 Klokt av Regjeringen å forankre ansvaret for villaksen i Miljøverndepartementet
04.12.13 Merking av oppdrettslaks, nå!
30.11.13 Bekymret for mulig flytting av ansvaret for villaksforvaltningen fra Miljøverndepartementet
10.11.13 Pressemelding: Villaksen trues av rømt oppdrettslaks
28.10.13 Brev fra Miljødir: Ikke behov for noen større endringer i fiskereglene for 2014
25.10.13 Regionmøtet NL avholdt for elvene på Østlandet ble vellykket
21.10.13 Laksesesongen 2013
16.10.13 Landsmøte og villaksfaglig seminar 2014
11.10.13 Støtt opp om Villaksauksjonen 2013 i regi av Reddvillaksen.no
07.10.13 Villaks i regjeringserklæringen: Vekst i oppdrettsnæringen
03.10.13 Regionmøte for lakseelvene på Østlandet
25.09.13 Villaksauksjonen 2013
20.09.13 Tøff vinter for sjøørreten på Skagerrakkysten
18.09.13 Norske lakseelver arbeider med veiledningsmateriell for pliktig organisering
17.09.13 Villaksen trenger ekstra vern av en ny regjering
30.08.13 Kronikk: Før laksesesongen skal evalueres
28.08.13 Foredragene fra Villaksens Dag på Boen i Tovdalselva, 26. august
12.08.13 FHL feiltolker laksestatistikken
16.07.13 Svak lakseåpning krever tiltak i både sjø og elv
29.06.13 Vi kan løse lakseknuten!
28.06.13 Villaksnytt 1-2013
28.06.13 Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk (Lovdata)
19.06.13 Lørdag 29. Juni arrangeres Villaksens Dag i Gaula
17.06.13 Foredrag fra vårt første Villaksens dag-arrangement i Alta for politikerkontakter 14/6-13
03.06.13 Oppslag på sesongstarten
31.05.13 Høringssvar fra Norske Lakseelver vedrørende forlag til retningslinjer for utsetting av fisk
30.05.13 Velkommen til laksefiske!
28.04.13 Invitasjon til paneldebatt 02. mai i Hardanger
25.04.13 Lakselus helt enkelt! (nesten)
21.04.13

Pressemelding i anledning Fiskeri- og kystdepartementets kunngjøring om ikke å innføre Hardangerfjordforskriften

21.04.13 Foredragene fra villaksmøte for lakseelvene i Sogn og Fjordane
18.04.13 Vårt høringssvar vedr. forslag til forskrift om tildeling av grønne konsesjoner
23.03.13 Reisebrev fra fiskeoppdretternes årskonferanse
20.03.13 Uttalelse fra Norske Lakseelver vedrørende Hardangerfjordforskrift
02.03.13 Vårt høringssvar til kvalitetsnormen for villaks
21.02.13 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013
21.02.13 Nye lovpålagte krav om pliktig organisering av rettighetshavere i lakseelver - høring på ny forskrift
06.12.12 Foredragene fra gruveseminar
04.12.12 Foredragene fra villaksmøte for lakseelvene i Nordland
12.11.12 Forbedring av fangstrapportering for laks, sjøørret og sjørøye - spørreundersøkelse
09.11.12 Støtter forslag til grønn teknologiutvikling
07.11.12 Kronikk: Oppdrettsnæringen på stedet hvil?
07.11.12 Laksesesongen 2012
06.11.12 Villaksnytt nr 3 - 2012
02.11.12 Anmelder Statkraft for miljøkriminalitet
18.10.12 Norske Lakseelver forsvarte villaksen i Næringskomiteen på Stortinget
18.10.12 Skivebom av Ketil Rykhus
17.10.12 Miljøvernminister Solhjell har full tillit til Direktoratet for naturforvaltning
11.10.12 Auksjonskatalogen til villaksauksjonen 2012
04.10.12 Bekymret over mulig økning i oppdrettsindustrien
01.10.12 Redd Villaksen inviterer til villaksauksjonen
16.08.12 Bli med på Villaksens dag i Tovdalselva 19. august!
19.07.12 Jenter inviterers på laksefiske
06.07.12 Besøksrekord for hjemmesiden vår
05.07.12 Angående elveierlag registrert som BA
05.07.12 Velkommen til laksefiske!
18.06.12 Norske Lakseelver gir deg innføring laksefiske med flue lær triksene av ekspertene!
12.06.12 Norske Lakseelver inviterer ungdom til laksefiske
11.06.12

Norske Lakseelver og Reddvillaksen.no ber Riskrevisjonen se nærmere på sjøfisket etter laks i Finnmark på blandede bestander

08.06.12 Villaksnytt nr. 2 2012
01.06.12 Norske Lakseelver arrangerer VillaksCamp 2012
31.05.12 Ny som laksefisker? -Du får tips her!
23.05.12 Gjennomføring av midtsesongsevaluering
23.05.12 Laksefisket starter for fullt 1. juni i Norge
23.05.12 VILLAKSNYTT Nr 1/2012
25.05.12 Ny fiskestang til årets fiskesesong
18.05.12 Repparfjord ikke egnet for sjødeponi
09.05.12 Ny politikk og teknologi må til for å sikre villaksens fremtid.
22.04.12 Brev til Brønnøysund angående elveierlag registrert som BA
18.04.12 Krav om forutsigbare rammer for en viktig distriktsnæring
17.04.12 Fra rømming og svinn til vinn/vinn
15.04.12 Foredragene fra faglig villaksforum fredag 13. april
11.04.12 STATKRAFT MED NY MILJØKATASTROFE I SURNA
18.03.12 Urimelig at det åpnes for økt sjølaksefiske langs store deler av norskekysten
15.03.12 Spørsmål fra ESA til Norge om vanndirektivet og vannkraft
07.03.12 Riksrevisjonen: Miljøfiendtlig oppdrettsnæring, behov for nytenking og omfattende forandring
01.03.12 Ny fiskeforskrift lar vente på seg: Uakseptabelt med uforutsigbare rammer
27.02.12 Norske Lakseelver 20 år – faglig villaksforum 13. april 2012 på Rica Hell Hotel, Værnes
27.01.12 Invitasjonsbrev til årsmøtet
27.01.12 Påmeldingsskjema til årsmøtet
27.01.12 Norske Lakseelver støtter ikke utvidelsene av laksefiske i sjø
26.01.12 Laksemøte for ansatte og driftsansvarlige i medlemselvene 20. februar
25.01.12 Invitasjon til årsmøtet 2012
23.12.11

Julehilsen fra Norske Lakseelver

23.12.11

Villaksnytt nr 3/2011

23.12.11 Følg vår medarbeider Erik på Twitter
21.12.11 Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012 - retting av feil i høringsdokument
07.12.11 Årets julegave til laksefiskeren!
07.12.11 Regulering av laksefiske fra 2012 - DNs forslag er ute på høring med frist 20. januar
07.12.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Nordland
01.12.11 Nye Lakserømminger Lærer vi noe?
01.12.11 Fiskeforskrift for 2012 utsatt
30.11.11 Gruvedrift truer villaksen. En sikker død for Repparfjordelva!
28.11.11 Krav om stopp i krokgarnfisket og sterk reduksjon av sjølaksefiske i Finnmark
28.11.11 Tåkelegger negative sider ved lakseoppdrett
23.11.11 Ny fiskeforskrift for 2012
12.11.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Troms
08.11.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Rogaland
07.11.11 Økt behov for gyrotiltak i Møre og Romsdal
01.11.11 Ny gruvevirksomhet vil true villaksen
26.10.11 Sjølaksefisket i Finnmark beskatter russisk laks
24.10.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene på Østlandet
24.10.11 Villaksmøte for elvene i Hordaland og Sogn og Fjordane
22.10.11 Grieg Seafood tatt med buksene nede
19.10.11 Norske Lakseelver møtte Næringskomiteen
07.10.11 Auksjon til støtte for villaksen i Norge 27/10
05.10.11 Forslag om dobbeltmerking av all oppdrettsfisk
27.09.11 Invitasjon til villaksmøte for Østlandet
27.09.11 Rømt stamfisk i Matrefjorden
15.09.11 Oppsummering av årets laksefiske 2011
18.08.11 Seminaret om villaks og laksefiske på Sørlandet
12.08.11 Kraftig og viktig miljøsignal fra tunge institusjoner
04.08.11 Høringssvar til Arealutvalget
23.07.11 Vi har testet Release-stengene!
22.07.11 Oppslag på lakselus og oppdtrett
20.07.11 Kronikk: Sjarmoffensiv i agurktiden?
30.06.11 Alarm! Mye Oppdrettslaks
24.06.11 Kronikk: Hva vet vi egentlig om lakselus?
16.06.11 Villaksnytt nr 2
15.06.11 Pressemelding: Mislykket våravlusing av oppdrettslaks truer villaksen 
01.06.11 Brev til FHL: Norske lakseelver kritiske til laksefond
01.06.11 Oppslag på sesongstarten
27.05.11 STØTT VILLAKSEN FÅ EN STANG!
27.05.11

Velkommen til boklansering

04.05.11 Viktig villaksprogram på NRK1  
04.05.11 Invitasjon til oppdrettsseminar på Flesland torsdag 5. mai
19.04.11 Foredragene fra regionmøte om villaks og sjøørret
19.04.11 Vår høringsuttalelse til Hardangerfjordforskriften
11.04.11 Kronikk: "Folk og røvere i FHL"
11.04.11 Dagsseminar om arealutvalget
23.03.11 Oslo - verdens villakshovedstad
23.03.11 Laks og sjøørret trenger vann!
17.03.11 Norge bryter internasjonale miljøforpliktelser
17.03.11 Høringssvar: Tilpasning til et klima i endring
11.03.11 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
09.02.11 Høringssvar på sjølaksefiske
04.02.11 Pressemelding: Oppdrettsindustrien i endring - behov for nye krav og tiltak
15.01.11 Foredragene fra Villaksmøte i Midt-Norge
14.01.11 NL driver ingen feilinformasjon om oppdrettsnæringen
05.01.11 Villaksmøte i Midt-Norge fredag 14. januar 2011, Værnes
03.01.11 Høringsuttalelse til forskrift om kapasitetsøkning i nord
22.12.10 Notat til Mattilsynet om utfordringene i forholt til økt oppdrettsaktivitet
21.12.10 Villaksmøte i Midt-Norge fredag 14. januar 2011, Værnes
21.12.10 Søk om tilskudd fra fiskefondet for din elv innen 15. januar 2011!
14.12.10 Åpent brev til Til Adm. dir. Tore Nepstad, HI
10.12.10 Kronikk: - Usannheter fra SPs Irene Lange Nordahl
10.12.10

Norske Lakseelver fraråder MTB-økning i Troms og Finnmark

03.12.10 Ministrenes lakseseminar: Ett skritt fram og to tilbake?
17.11.10 Politisk vilje til innføring av lukkede oppdrettsanlegg applauderes
09.11.10 FKD begrenser ikke fang og slipp
06.11.10

Mer lakseoppdrett vil true villaksen i Nord-Norge

05.11.10 Åpent laksemøte i Namsenvassdraget
22.10.10 Berg-Hansen har fortstatt kapasitetsøkningen på vent
22.10.10 Foredragene fra fagseminar om Gyrodactylus salaris i Midt-Norge
17.10.10 Katalogen for årets villaksauksjon er fullspekket med fiske, kunst og utstyr
06.10.10 FHL's går imot "egen" bærekraftsstandard
06.10.10 NLs kommentarer til forslag til ny standard for lakseoppdrett
29.09.10 Den 6. auksjon til støtte for villaksen
23.09.10 Ny standard for bærekraftig lakseoppdrett. Hva gjør NL?
10.09.10 Hvor dum er egentlig kunnskapsministeren?
08.09.10 Bli med å støtt villaksen 28. oktober
08.09.10 Samarbeid med NASF
07.09.10 Roser Kongen
01.09.10 Professor vil ofre villaksen
01.09.10 Tre eldre menn rider igjen
13.08.10 Pressemelding: Mer lakselus på Vestlandet!
13.08.10 Vi har fått nye tlf-nr
21.07.10 FOKUS PÅ LAKSELUS OG FANG OG SLIPP
11.06.10 Felleskronikk
03.06.10 Reguleringer i sjølaksefisket i strid med faglige råd
31.05.10 Folkemøte om villaksen i Trondheim mandag 31 mai. Program.
16.05.10 -Frykter at villaksen ofres i et politisk spill om sjølaksefiske
12.05.10 Villaksen - Et spørsmål om rettigheter eller biologisk ansvar?
14.05.10 Fang og slipp-fiske og dyrevelferd
28.04.10 Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk + forskrift om stemmegiving
26.04.10 Aage Wold hedret
26.04.10 Bli med på å arrangere Villaksens dag 2010!
23.04.10 Norske Lakseelver med ny prosjektmedarbeider
14.04.10 Ny leder i Norske lakseelver
12.04.10 Foredrag holdt på Norske Lakseelvers faglig villaksforum fredag 9. april
11.04.10 Vi krever lukkede oppdrettsanlegg
19.03.10 Invitasjon til Norske Lakseelvers årsmøte 2010 på Rica Hell Hotel, Værnes
17.03.10 Pressemelding: - Behov for fortsatt økt innsats for å redde villaksen
21.12.09 Norske Lakseelver søker prosjektmedarbeider
01.12.09 Tid for å søke om tilskudd
25.11.09 Brev til fiskeriminister: Krever tiltak mot lakselus
23.11.09 Gi innspill til Fylkesmannen ifb. med fiskereguleringene innen 1/12-09
23.11.09 Hardangerforskriften må bli strengere
23.11.09 Torskeoppdrett har negativ effekt på villaks
19.11.09 Framtid for laks og laksefiske? Konferanse 3. og 4. februar
26.10.09 Effektkjøring dreper laks og ørret
08.10.09 Pressemelding:Norske Lakseelver er positive til den nye regjeringserklæringen
08.09.09 Pressemelding:Årets stortingsvalg kan avgjøre villaksens skjebne
04.09.09 Pressemelding: Økt press på villaksen: færre laks vender tilbake til elvene
19.08.09 Neglisjerer faglige råd; - villaksen ytterligere svekket
19.08.09 Regjeringa vil legger opp til mer lakseoppdrett tross alle advarsler!
19.05.09 Ny artikkel om lakselus
20.05.09 Elvemuslingen viktig for laksen
15.05.09 Ny lakseparasitt kan smitte til mennesker
05.05.09 Norsk Laksefestival i Surnadal 18.-19. juni
21.04.09 Høringsuttalelser til ny forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg
26.03.09 Anmodning om umiddelbar tvangsslakting og/eller tilbakekalling av konsesjoner pga multiresistent lakselus på Marin Harvest-anlegg
25.03.09 Pressemelding: Marine Harvest bryter loven
18.03.09 Norske Lakseelver kraftig ut mot oppdrettsindustrien
13.03.09 Innspill til strategi for bærekraftig oppdrett
20.02.09 Brev til FKD: Stopp nye oppdrettskonsesjoner!
20.02.09 Brev til FKD: Kravene til oppdrett i laksefjorder for slappe
09.12.08 Fellesopprop: Resistent lakselus truer kysten
07.11.08 Pressemelding: Vil regjeringa ofre villaksen for mer oppdrett?
07.11.08 Statsbudsjettet 2009: Behov for ytterligere 20 mill. til bekjemping av Gyro
03.11.08 DN ser ingen umiddelbart behov for å endre sjøfiskereglene
10.10.08 Konferanse: Tilrettelagt fisketurisme
09.10.08 Pressemelding vdr. Statsbudsjettet fra Norske Lakseelver
10.10.08 Pressemelding: Resistent lakselus fra oppdrett kan utrydde villaksen
02.10.08 Auksjonskatalogen for villaksauksjonen
28.09.08 Pressemelding fra NL: Sammen om villaksen
22.08.08 Gjenutsetting
07.08.08 Torskeoppdrett ved Vindsneset: Kvar har de vore alle saman?
04.08.08 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
04.08.08 Forhasta konklusjon i Gyro-saka
26.06.08 Ny daglig leder
26.06.08 SETT AV 23. OKTOBER! AUKSJON TIL INNTEKT FOR REDDVILLAKSEN.NO!
11.06.08

Pressemelding fra Norske lakseelver:
Fortstatt vekst i oppdrettsvirksomheten i nord - villaksen tillegges ikke vekt

05.06.08 Nyhetsbrev-2-2008
23.05.08 FKD avkrefter forbud mot fang og slipp
22.05.08 Har Norge innført avlivingspåbud for sportsfiske?
21.05.08 ER DET FORBUDT Å GJENUTSETTE FISK?
12.05.08 Protokoll fra årsmøtet
11.04.08 NLs årsmelding
08.03.08 Ranging av alle lakseelver basert på antall laks i perioden 1997-2007
07.03.08 Høring - Revisjon av lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk
27.02.08 Høringsuttalelse til Mattilsynet om ny luseforskrift
26.02.08 Årsmøte i Norske Lakseelver i Stavanger lørdag 29. - søndag 30. mars
26.02.08 Høringssuttalelse fra Landbruksdep. og Fiskeri- og kystdep. til forslaget om nye fisketider
17.02.08 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
17.02.08 Høringsuttalelse, Norges Bondelag, fiskeforskrifter
14.02.08 Årsmøte i Norske Lakseelver i Stavanger lørdag 29. - søndag 30. mars
14.02.08 Oppsummering av fang og slipp-kunnskap
14.02.08 Norge mangler på listen over land som tar sitt ansvar for villaks på alvor
08.02.08 Regulering av laksefiske i sjøen 2008 - 2012
08.02.08 Oppklaring av regelverket rundt fang og slipp
11.01.08 Oppsummering fra Norske Lakseelvers seminar om laksereguleringene
09.01.08 NL ber om møte med Helga Pedersen ang. fang og slipp
04.01.08 Seminar om reguleringene av laksefiske for perioden 2008 - 2012
01.12.07 OED og NVE bryter Stortingsvedtak og klages inn for Riksrevisjonen
24.11.07 Norske lakseelver anmelder rømming
24.11.07 Brev til MD om gyrobehandling og allmennhetens tilgang til fiske
19.11.07 Pressemelding: Regulering av laksefiske
15.11.07 Statsbudsjettet for 2008 : - Øk bevilgningene til gyrobekjempelse med 45 mill
09.10.07 Villaks i Statsbudsjettet 2008
09.10.07 Driftsplan for Suldalslågen - 2007 - 2010
01.10.07 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
29.09.07 NASFs Villakskveld i Oslo, til støtte for oppleieordningen i Trondheimsfjorden
29.09.07 Nye infosider om havbruk fra Bellona
20.06.07 Norske lakseelver forlanger møte med minister om luseplagen
13.06.07 Foredrag fra Altakonferansen
13.06.07 INATUR søker ny daglig leder
15.05.07 Pressemelding: 20 mill mer til Gyrobekjempelse
14.05.07 Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver (PDF)
14.05.07 Oppsummering av studietur til Scotland
11.05.07 Svar på kronikk: Villaks vs oppdrettslaks
14.05.07 Fangststatistikken for 2006
29.03.07 Kronikk: Fra Vossoelva til Kypros
30.12.2006 Regulering av laksefiske 2008 - 2012
30.12.2006 Norske Lakseelvers fagkonferanse i Alta 8. - 10. juni 2007
30.12.2006 Revisjon av Lakseloven - obligatorisk organisering
30.12.2006 Nye nettsider for Namsen
21.12.2006 Nyhetsbrev 3-2006 fra Norske lakseelver (PDF)
19.12.2006 Pressemelding fra Norske lakseelver: Regjeringens villaksproposisjon - en gavepakke til oppdrettsnæringen
07.12.2006

Pressemelding: Villaks og sjøørret trues av lakselus fra fiskeoppdrett. Lakseelver stenges.

29.09.2006 Myndighetene må stenge oppdrettsanlegg i stedet for lakseelver!
24.08.2006 Norske lakseelver trekker seg fra arbeidsgruppe.
05.07.2006 Pressemelding: Fritt fram for lakseoppdrett i vernesoner
26.06.2006 Veileder for organisering av rettighetshavere i laksevassdrag er ferdig
15.05.2006

PRESSEMELDING 15/5-06:Kraftselskapene må ta mer miljønsvar

15.05.2006 Revidert nasjonalbudsjett: Økte bevilgninger til kalking, men fortsatt for lite til gyrobekjempelse
04.05.2006 Nyhetsbrev 2 fra Norske lakseelver
03.04.2006 Obligatorisk organisering vedtatt på årmøtet
03.04.2006 Resolusjon vedtatt på årsmøtet
16.03.2006 Det er fortsatt behov for omfattende kalking i Norge
15.03.2006 Auksjon ga 623.000 kr til kilenotoppleie
10.03.2006 Laksefiskebrosjyra for 2006 er klar
01.03.2006 Spørreundersøkelse: Fangstrapportering av anadrome laksefisk i elv
28.02.2006 Pressemelding : Ingen oppdrettskonsesjon i nasjonal laksefjord
20.02.2006 Pressemelding:Myndighetene må ta tak i rømmingsproblematikken!
20.02.2006 Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver
13.02.2006 Driftsplanprosjektet vellykket
03.02.2006 Norge bryter den internasjonale laksevernkonvensjonen
26.01.2006 Norske Lakseelver vil arrangere et miniseminar for stortingetspolitikere
23.01.2006 Norske lakseelver ønsker obligatorisk organisering
13.01.2006 Pressemelding - Stans tildeling av stamfisklokalitet i foreslått nasjonal laksefjord
03.01.2006 Seminar "Håndplukket Laksefiske"
09.12.2005 Vilkår om allmennhetens adgang til fiske ved kalking av vassdrag
09.12.2005 Mangler 30 mill til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris
09.12.2005 Budsjettbehandlingen: - En særdeles dårlig julegave til villkaksen.
09.12.2005 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006
07.11.2005 Hva kan vi lære fra Island?
22.10.2005 Revisjon av laks- og innlandsfiskeloven
18.10.2005 Lakseforvaltning i statsbudsjettet
18.10.2005 Spørreundersøkelse til Norske lakseelvers medlemmer
17.10.2005 Regjeringsplattformen og villaksen
27.07.2005 OPPSUMMERING FRA CLA GAME FAIR 2005
03.07.2005 DN 2 år for seint ute med kultiveringsjubileum
01.07.2005 Temablad om laksefiske vinteren 2006
01.07.2005 Laksefiske fra Norge på Discovery Channel
01.07.2005 Status for Gyroarbeidet
01.07.2005 Prosjekt for å forbedre fangststatistikken
16.05.2005 Tilskudd til etablering av nye desinfeksjonsstasjoner
04.01.2005 Status for arbeidet med kompensasjon til kilenotfiskere i Trondheimsfjorden
17.12.2004 Plan for supplering av vernede vassdrag har mange svakheter
06.07.2004 Styresmaktene motarbeider utvikling i fisketilbudet
16.04.2004 Oppleie av laksenotretter i Trondheimsfjorden
02.04.2004 Runde II nasjonale laksevassdrag og laksefjorder; et knefall for oppdrettsnæringen
   

Lakseoppslag i media

 
15.12.14 Er føre-var prinsippet grunn til å si nei til fjord-deponi?
 
15.12.14 Njåstad vil ha gruvedumping i Førdefjorden
 
15.12.14 Ny forskning: På vei mot jordas sjette masseutryddelse
 
15.12.14 Må fortsatt betale for ødelagt fiske
 
15.12.14 Elva leger seg selv
 
15.12.14 Brakklegger fjorder etter ILA-smitte
 
15.12.14 Oppdrettarar må halvere talet på laks i merdene
 
12.12.14 Internasjonal bekymring for norsk gruveavfall  
12.12.14 Avviser skader på havbunnen
 
12.12.14 Lakserømming hindrer ikke vekst i oppdrettsnæringa
 
12.12.14 Søker om å få gjøre torsk til laks  
12.12.14 Miljøbevisste amerikanere velger laks fra Helgeland  
12.12.14 FeFo og NJFF formaliserer samarbeidet
 
12.12.14 Ope møte om Vossolaksen
 
12.12.14 Her er fiskereglene i Orkla neste år
 
12.12.14 Freder nesten all storlaks
 
12.12.14 - Men du vil ikke ta vassdragene som allerede er vernet? - Jo.  
12.12.14 Framleis gyrofritt
 
12.12.14 En liten operasjon til det beste for ørreten
 
12.12.14 Salaks stiller opp med penger til Millionfisken
 
12.12.14 Utmarksforvaltningen må forenkles
 
12.12.14 7.000 lastebillass med stein ble feid på fjorden
 
12.12.14 Urbane grevlinger går til filmen  
11.12.14 Lusenivå på retretten
 
11.12.14 Havbrukspengar til kommunane?
 
11.12.14 Samarbeidsavtale om forvaltning av jakt og fiske på Finnmarkseiendommen
 
11.12.14 Utslipp av miljøgifter fra renseanlegg øker  
11.12.14 Liten nedgang i laksefisket  
11.12.14 Halvparten av laksen i Gaula slippes ut
 
11.12.14 Pila peker rett vei for elvemuslingen
 
10.12.14 Lakselvaflua!  
10.12.14 Fangststatistikk for Målselvvassdraget 2014  
10.12.14 Fiskeregler 2015 for Gaula  
10.12.14 Anmodning om habilitetsvurdering ved HI  
10.12.14 Mange flere laks i Skjern Å
 
10.12.14 11 nye PD-tilfeller i november  
10.12.14 Fedje protesterer mot oppdrettsnekt  
10.12.14 - Misvisende påstander fra Reppe  
10.12.14 Håper å bli kvitt lus gjennom avl av laks  
10.12.14 Reagerer på Ninas høringsuttalelse
 
10.12.14 ILA-mistanke for Nordlaks  
10.12.14 Luseverstinger får produsere mindre  
09.12.14 Blir nasjonalt laksesenter
 
09.12.14 Talet på fanga laks i Sogn og Fjordane gjekk ned med over fem tonn i 2014  
09.12.14 Norsk ferskvannsfisk: Et lager av kvikksølv
 
09.12.14 Nye rensekrav gir doblet avløpsavgift  
09.12.14 Lakselus og kjemikaliebruk  
09.12.14 «Jeg blir så forbannet på feigheten når store oppdrettere ikke tør å ta ansvar»  
08.12.14 Greenpeace legger ut reportasjen Marine Harvest ville kneble  
08.12.14 Næringa bør betale for utfisking  
08.12.14 Grieg Seafood Finnmark dobler produksjonen av oppdrettslaks avviser at dette blir et problem
 
08.12.14 -Nå starter revolusjonen i norsk fiskeoppdrett
 
08.12.14 Oppdrettsnæringa rasar mot gruveforkjempar
 
08.12.14 Ber regjeringen om å trekke kompensasjonstiltak
 
05.12.14 Sjølaksefiske i Alta  
05.12.14 Aure stoppar kraftverk
 
05.12.14 Visjonære idéer
 
05.12.14 Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om minimum tre års vekststans i oppdrettsnæringen  
05.12.14 Møte om gjedda
 
05.12.14 Kven bør vinne miljøprisen?
 
05.12.14 Levende kyst - Levende fjord  
05.12.14 Oppdretterne tror på mekanisk luseløsning
 
05.12.14 Miljøvernforbundet Nordland tvinger Salten Aqua til å utgi miljøinformasjon  
05.12.14 Merker økt interesse for å flytte fisken på land  
05.12.14 - Katastrofalt for reiselivsnæringa
 
04.12.14 Finsk fiske truer tradisjonelle fiskeplasser i Finnmark
 
04.12.14 - Særlig opptatt av de strategiske konsekvensene  
04.12.14 - Trening er bra for laksen
 
04.12.14 Mener Fylkesmannen er på villspor
 
04.12.14 Må bygga ei kortare og rimelegare laksetrapp  
04.12.14 Mener seg uthengt av miljøverner
 
04.12.14 Positiv til SalMars søknad
 
04.12.14 To lakserømminger i ytterdistriktene av Tromsø  
04.12.14 Retter nye krav til miljøfondet  
04.12.14 Førde Ap går mot sjødeponi  
04.12.14 Krev at landsmøtet går mot fjorddeponi
 
04.12.14 Finsk fisketurisme er en trussel
 
04.12.14 Får stor støtte for Statskog-frykt
 
04.12.14 Meiner den lange ventetida på gruve-avgjerd er ein politisk skandale
 
04.12.14 Sponser småkraftverk med 215 millioner kroner i året
 
03.12.14 Tidlig varsling av rømt oppdrettsfisk er viktig for effektiv utfisking
 
03.12.14 Skal vi selge arvesølvet vårt?
 
03.12.14 - Vil ha jevnere fordeling av fiskerne
 
03.12.14 Oppdaget døde laks i Sandvikselva
 
03.12.14 «Oppdrettsnæringa i Finnmark vil bli mer enn ti ganger større enn i dag»  
03.12.14 Utstyrsmangel fører til rask spreiing av lus
 
03.12.14 Smolt som er kjemisk beskyttet mot lakselus har 18 % større sjanse for å returnere som gytefisk  
03.12.14 Problemkartlegging i anadrome vassdrag i
Søndre Fosen Vannområde
 
02.12.14 E6 i Gaula kan gi store konsekvenser
 
02.12.14 Prisvinnerne håper på smitteeffekt
 
02.12.14 Oppdrettsgigant kjøpte seg opp i gruveselskap
 
02.12.14 Kraftig auke av lakselus på Sunnmøre
 
02.12.14 -Usannsynlig at våravlusingen er driveren
 
02.12.14 Vil ha varslingssystem mot rømt fisk
 
02.12.14 Høster av havet  
02.12.14 Positive til obligatorisk miljøfond  
01.12.14 NHO Reiseliv seier nei til sjødeponi i Førdefjorden
 
01.12.14 Vender kritisk blikk mot våravlusing i Nord-Norge.
 
01.12.14 Sørger for at forskerne kan komme "til dekket bord"
 
01.12.14 Kampen mot lakselus fører til koparforureining
 
01.12.14 Kjemper for villfisken, begraver oppdrettslaksen  
29.11.14 Foredrag fra Hardangerfjordseminaret 2014
 
29.11.14 Nominert til årets fiskeforening
 
29.11.14 - Oppdrettsnæringen må ta sin del av skylden
 
29.11.14 Lakserømming fra oppdrettsanlegg i Tromsø
 
28.11.14 En forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen
 
28.11.14 Krev at profesjonelle fiskar opp rømt oppdrettsfisk
 
28.11.14 Foreslår at oppdrettsnæringen selv må rydde opp
 
28.11.14 - Lusekrav kan påvirke markedet
 
28.11.14 - Fåtall som trekker opp lusesnittet
 
28.11.14 Vurderer alternativer i lusekampen
 
28.11.14 To nye fylker over lusegrensen
 
28.11.14 Byr på lokale delikatesser
 
28.11.14 Stort press på vassdraga i Hordaland
 
28.11.14 Neidenelva blir kun for rikingene
 
28.11.14 Kravstor småblank
 
28.11.14 New research reveals fish are smarter than we thought  
28.11.14 Ekslusiv villfisk
 
28.11.14 En svært syk næring  
26.11.14 Ny fiskeavtale for Tanavassdraget fra 2016
 
26.11.14 Tilskotsordningar for 2015  
26.11.14 VG klipper i kritisk laksereportasje
 
26.11.14 Sjølaksefisket I varangern og russiske interesser  
26.11.14 Usikker på neste fiskesesong
 
26.11.14 Elvemusling forteller om tilstanden i elvene
 
26.11.14 Urovekkande auke i bruk av koparimpregnering
 
26.11.14 Per Grieg jr. vil sponse villaksen  
26.11.14 - Helt hinsides pris  
26.11.14 Betaler for rømt laks  
26.11.14 Lanserer et legemiddel mot lus  
26.11.14 -Farlig om ikke Miljøfondet styres av næringen  
26.11.14 Søker forskningsmidler til betongmerder
 
26.11.14 Anmelder settefiskanlegg for miljøkriminalitet
 
26.11.14 Frykter hybridlaks i Altaelva
 
26.11.14 Påvist ILA i oppdrettsanlegg i Troms
 
26.11.14 Møkk lei alt miljømaset  
26.11.14 Mest oppdrettslaks i Sautso  
25.11.14 Jubler over at regjeringen vil etablere villakssenter i Tana
 
25.11.14 Oppdrettsnæringen kan overføre smitte til villaks  
25.11.14 -Hva har vi igjen for belastningen vi påføres?
 
25.11.14 Rotenonbehandlinga har fungert for å hindre vidare spreiing av ørekyte  
25.11.14 - Har ikke tall fra Trondheimsfjorden  
25.11.14 Ytterligere informasjon om miljøeffekter av sjødeponi i Førdefjorden  
25.11.14 Engabøfjellet: Kritisk havforsker erklært habil  
25.11.14 Skandale underveis
 
25.11.14 Kunnskapsløse spekulanter vil forsøple Førdefjorden  
25.11.14 Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør
 
25.11.14 Fikk fisk på parkeringsplassen
 
25.11.14 Ålegraseng: hva gir'u meg?
 
25.11.14 Lysark - faglige innlegg på KLVs styremøte  
25.11.14 Gyting mot strømmen
 
25.11.14 Vil at politikerne skal redde denne skogen før det er for seint
 
25.11.14 Financial Times med oppdrettreportasje
 
25.11.14 Største analyse av lakselusas effekter på sjøoverlevelse
 
25.11.14 - Kan få mye å si for lusesituasjonen
 
25.11.14 Lavere nivåer av giftstoffer i oppdrettslaksen  
25.11.14 Krever full kontroll med Miljøfondet  
25.11.14 Havbunn ødelagt på bare fire måneder
 
25.11.14 Skal lakseoppdrett på land gis vederlagsfritt?  
25.11.14 Skal forske på lukkede anlegg  
25.11.14 Åpent høringsmøte om landbaserte anlegg  
25.11.14 Mystisk funn av rømt oppdrettslaks  
25.11.14 Slik skal oppdrettere straffes
 
25.11.14 Blåskjell som nøkkel til bærekraftig havbruk  
24.11.14 Effekter av lakselus på sjøørret  
24.11.14 Habitatbruk og vandringer til sjøørret i
Hemnfjorden og Snillfjorden
 
24.11.14 Fritidssamfunnet preger dagens friluftsliv
 
24.11.14 Utsetting av ørret bidrar ikke til bedre fiske
 
24.11.14 Oppdaget ukjent laksevandring
 
23.11.14 Dette er alvorlig miljøkriminalitet
 
23.11.14 Sikrer kalking og Driva-sperre
 
23.11.14 Ti millioner mer til Havforskningsinstittuttet  
23.11.14 Driva kan bli friskmeldt i 2030
 
23.11.14 Får nytt prestisjesenter for forskning
 
23.11.14 Historisk høye bevilgninger til næringsrettede forskningssentre
 
23.11.14 Sjøfiske etter laks og sjøaure ,  2013/2014
 
23.11.14 Framleis låge sjølaksefangstar
 
23.11.14 Destruerte 143 000 laks i frykt for farlig virus
 
23.11.14 Slaktet laks i frykt for virus
 
23.11.14 - En del konflikter  
23.11.14 - Det er misnøye internt i næringen
 
23.11.14 - Ingen fare for villaksen  
23.11.14 - Må fortsette å utvikle åpen teknologi  
23.11.14 Til beste for villaksen?  
23.11.14 Skal redusere faren for rømming  
23.11.14 Fiskeriministeren med tilsvar til Ofoten Villfisk
 
23.11.14 Frykter ny type lakselus i nord
 
23.11.14 Dette kommer til å koste milliarder  
23.11.14 Om behandling av innsigelsesak for Engebøfjellet
 
21.11.14 Lakselusa motstandsdyktig mot lusemidler
 
21.11.14 - Påvirkningen på villaks mindre enn vi hadde trodd
 
21.11.14 - Lang behandlingstid gjør vondt verre
 
21.11.14 Krever nedslakting
 
21.11.14 Lakselus ute av kontroll
 
21.11.14 Havets mysterier - populærvitenskapelige foredrag  
21.11.14 God vannkvalitet hvordan?
 
21.11.14 Raner utstyr fra forskere!  
21.11.14 Britisk professor mener Nordic Mining bløffer om Førdefjorden.
 
21.11.14 Tonnevis av tungmetall i Førdefjorden
 
21.11.14 Bak gjerdet på Tyrifjorden settefiskanlegg  
20.11.14 Salmar har vurdertlakseoppdret på Island  
20.11.14 Sjuk fisk blir flytta til Romsdal
 
20.11.14 Oppdrettsgigant ber om mer tilsyn
 
20.11.14 TIME ser fremtid på land  
20.11.14 Minken er et uønsket rovdyr
 
19.11.14 Dette er som å gå tilbake til 1700-talet  
19.11.14 Conservationists slam plans to dump mining waste into Norwegian fjord  
19.11.14 Sjødeponi må ikke aksepteres  
19.11.14 Vil ofre Førdefjorden
 
19.11.14 Luseeksplosjon i Sogn og Fjordane  
19.11.14 - Set lakselus og rømming på programmet  
19.11.14 You Won't Believe the Source of the World's Most Sustainable Salmon  
19.11.14 To nye rømminger
 
19.11.14 Fant hull i not hos Finnmarks største oppdrettsselskap
 
19.11.14 Luseversting fra Bømlo
 
19.11.14 Resolusjon fra de grønne  
19.11.14 - Oppdretterne har ansvar for lusehåndtering
 
19.11.14 Ny laksesjukdom herjar Vestlandet
 
19.11.14 - Et dramatisk tiltak
 
19.11.14 - Mattilsynet må bruke skjønn
 
19.11.14 Fikk kritisk laksereportasje fjernet  
19.11.14 Marine Harvest svarte på reklameangrep
 
19.11.14 Vil ikke privatisere Statskog
 
19.11.14 Nå er vi utålmodige  
19.11.14 Ut i naturen: Laksetelling med snorkel  
19.11.14 Fikk inn 1,2 millioner kroner for villaksen
 
19.11.14 Frykta fisken strauk med da ragnarokket kom så kom forskarane ...
 
19.11.14 Mer enn tre ganger dyrere å fiske på ti år  
17.11.14 Ber regjeringa satse på reint hav  
17.11.14 NSL svarer Sterud svarer Liabø  
17.11.14 Hvordan utnytte slam og annet avfall fra merdene?  
17.11.14 Fiskens frie vandring  
17.11.14 Brei semje mot fjorddeponi
 
17.11.14 Engebøprosjektet trugar ikkje Førdefjorden  
17.11.14 Når fjellet skal i fjorden
 
15.11.14 VKM med risikovurdering av ferskvannsoppdrett  
15.11.14 Grønn vekst er mulig
 
15.11.14 Markant økning av lakselus i Tysfjord
 
15.11.14 Denne er helt unik
 
15.11.14 Tel fisk  
14.11.14 Eidselva full av rømt oppdrettslaks
 
14.11.14 - Ingen bærekraft i oppdrettslaks  
14.11.14 Tilførsler av næringssalter fra fiskeoppdrett  
14.11.14 Lars og Lars sesong 6 episode 10: Vossolaksen
 
14.11.14 - 0,5 voksne holus per laks er handterbart. Det får vi neppe til med 0,1  
14.11.14 Mistanke om ILA  
14.11.14 Fann årsaka til rømming
 
14.11.14 Fremtidens oppdrettslaks
 
14.11.14 Vil ha konkret handling  
14.11.14 Hindrer sjøørretens vandringer
 
14.11.14 Erna Solberg vil ikkje sjå på gruvedrift  
14.11.14 Namdalen: Vil stanse utbygging av samisk hellig foss
 
13.11.14 Vandringshinder for fisk
 
13.11.14 Miljødirektoratet ber kommunene om å bistå grunneierlag  
13.11.14 Fiskerminister Elisabeth Aspaker lytter heller til embetsverket enn til lokalpolitikerne  
13.11.14 Her vil regjeringen ha mer oppdrett men kommunen er ikke spurt
 
13.11.14 Aquaculture and salmon farming at 21st EGP council in Istanbul  
13.11.14 Sjøaure har funne skjul under toppen av eit tre  
13.11.14 Grønn vekst er mulig  
13.11.14 Har overvåket rensefiskens adferd
 
13.11.14 -Du har jo allerede verktøykassa, Elisabeth.  
13.11.14 Fiskefolket fekk alt  
12.11.14 Lakselus ute av kontroll?  
12.11.14 Aksjonerte mot dumping av avfall i fjordene
 
12.11.14 Mest tyvfiske i Nordland og Troms  
12.11.14 Det står ikke så bra til med den sørtrønderske villaksen  
12.11.14 Dette gjøres for å bedre sjøørretens situasjon
 
12.11.14 Miniseminar om vannforvaltningsplan  
12.11.14 Fortsatt full sesong i Gaula?
 
12.11.14 Håndbok om laksens liv i regulerte vassdrag er ettertraktet  
12.11.14 Finnmarks rolle i verdens fremste sjømatnæring  
12.11.14 Fiskeridirektør medeier i luseversting
 
11.11.14 Regjeringen vil spre mer lakselus  
11.11.14 - Mattilsynets luseforvaltning øker legemiddelbruken  
11.11.14 - Bra at det kommer noe nytt
 
11.11.14 Aspaker til Alta for å snakke om havbruk
 
11.11.14 Det er full lusekrise i oppdrettsnæringa  
11.11.14 Oppdrett og villaks
 
11.11.14 MDG sier nei til vekst  
11.11.14 Stamfiske i Drammenselva
 
11.11.14 Stryking og rognplanting i Numedalslågen  
11.11.14 Havforskningsinstituttet trygge på rådgivingen
 
11.11.14 Vil berge drifta gjennom å doble produksjonen
 
11.11.14 Har beslaglagt over 12 km med ulovlige garn  
10.11.14 Utsetting av smolt i Surna kan være bortkastet
 
10.11.14 Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna
 
10.11.14 Nye regler skal gi mer fisk i Åbjørvassdraget  
10.11.14 Endring av manøvreringsreglement i Åbjørvassdraget  
10.11.14 Kommune klager på oppdrettstillatelse  
10.11.14 Mutert arvestoff spreier seg
 
10.11.14 Nytt lusemiddel kan være på vei
 
10.11.14 -Oppdretterne føler de er i ferd med å tape  
10.11.14 Vinteren er kommet!
 
10.11.14 Fra null kontakt til tett samarbeid
 
10.11.14 Høyring - Regional plan for vassforvalting - Agder  
10.11.14 Det er ingen skam å snu!  
10.11.14 Avslørte ulovlig deponi ved Otra  
10.11.14 Kommunen ba selv om flis-dumping  
10.11.14 OFA-info  
10.11.14 Slik skal Fredriksen selge oppdrettslaks i Japan
 
10.11.14 Vil fjerna flytebøye  
08.11.14 NVE advarer mot at norsk havbruksnæring skal få vokse  
08.11.14 Vil ikke ha vekst i oppdrettsnæringen
 
08.11.14 Frykter ministerens trafikklys vil gjøre det verre for villaksen
 
08.11.14 Nett-tv: Pressekonferanse om havbruk  
08.11.14 Høring melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett  
08.11.14 Endring av manøvreringsreglement i Åbjørvassdraget  
08.11.14 Sjøauren kan vera flaumråka
 
08.11.14 Solgte 2 laksedøgn i Altaelva for et sekssifret beløp
 
08.11.14 Her kommer tidenes villeste fiskeskrøne
 
08.11.14 De Grønne vil stanse veksten i oppdrettsnæringa
 
08.11.14 Stryking av laks til Glomma  
08.11.14 Spar de viktigste!
 
08.11.14 Villaksauksjonen 2014 en dundrende suksess!  
08.11.14 Dette er trolig verdens største «fiskebolle»
 
07.11.14 Høgre vil framleis ha gruvedrift trass "nei" frå Miljødirektoratet
 
07.11.14 Reis på fisketur frå godstolen
 
07.11.14 Blankt nei til Statskog-salg
 
07.11.14 Seminar om miljømål og tiltak i regulerte vassdrag  
07.11.14 Full stopp for småkraft  
07.11.14 En kraftbransje som sleper beina etter seg  
07.11.14 Minst lus i Agder, Rogaland, Troms og Finnmark  
07.11.14 Redningsaksjon for fisken  
07.11.14 Flere vil få fiske laks
 
06.11.14 Atle frykter at planene vil rasere fiskemekkaet
 
06.11.14 Kampen mot lusa
 
06.11.14 I kamp om tilgangen til havet  
06.11.14 Ministermøte ved Ilabekken
 
06.11.14 Naturen vert ofra på klimaets alter
 
06.11.14 Håper NVEs nei til utbygging vil veie tungt
 
06.11.14 Oppstartsseminar for «Krafttak for laksen i sør»  
06.11.14 Spikeren i kista for fjorddeponi  
06.11.14 Villaksauksjonen. Direktesending 6.11 kl 18:15  
05.11.14 Miljødirektoratet mot sjødeponi i Førdefjorden  
05.11.14 - Bekymrer meg fremdeles for Repparfjord
 
05.11.14 Ordføraren trur på gruvedrift
 
05.11.14 Nei til dumping i Førdefjorden
 
05.11.14 Miljødirektoratet går imot deponi
 
05.11.14 Vektlegger miljøfaglige hensyn i Førdefjorden  
05.11.14 Fiskedød i Sørkedalen
 
05.11.14 - NL fører Stortinget bak lyset  
05.11.14 Høy temperatur i Stortings-høring  
05.11.14 Mener ministeren kommer med gamle lusetiltak
 
05.11.14 - Lakselusutfordringen er betydelig
 
05.11.14 Tare skal gjøre oppdrettsnæringa grønnere
 
05.11.14 For tøft for oppdrettslaks  
05.11.14 Lusefabrikker og cowboy-medisinering  
05.11.14 Nye tiltak mot lakselus
 
05.11.14 - Bærekraft er blitt lus
 
05.11.14 Mutert arvestoff spreier seg
 
05.11.14 Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk  
05.11.14 - Retten til sjølaksefisket er ikke til salgs  
05.11.14 Ranelva - hva skjer nå - etter behandlingen i oktober?  
05.11.14 KLV-innlegg om namsblanken  
05.11.14 Naturvernforbundet vil stanse tre vannkraftverk
 
05.11.14 Eksklusivt fiske til inntekt for villaksen
 
05.11.14 Velkommen til den 10. Villaksauksjonen!  
05.11.14 Fisketurister er en svært viktig inntektskilde for reiselivet i Engerdal  
04.11.14 Går sammen om rømningsberedskap  
04.11.14 I kjempekaret skal lusefri laks oppdrettast  
04.11.14 Tar nye grep i kampen mot lakselusa
 
04.11.14 Krisemøte om lakselus
 
04.11.14 Bruker mer legemidler på samme resultat  
04.11.14 Styrker oppfølgingen av oppdretternes lakselusbekjempelse  
04.11.14 Rømminger i Fiskeridirektoratets kartløsning  
04.11.14 Mer til laks fra Venstre  
04.11.14 Positiv til felles ansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk
 
04.11.14 Bekymret for laksen  
04.11.14 Katalogen for Villaksauksjonen  
04.11.14 Villaksauksjonen står for døren  
04.11.14 Plikt til å være organisert  
04.11.14 NVE ønsker strengere regulering av vassdrag  
04.11.14 Uroa for laksen etter flaumen
 
03.11.14 De seneste dagene er det funnet mye død fisk i Sokna i Sokndal  
03.11.14 Bugner av sjøørret
 
03.11.14 Går hardt ut mot sjødeponi
 
03.11.14 Blålanger i Førdefjorden, nok til å stoppe gruvedeponi?  
03.11.14 Sesongoppsummering for Lakselva  
03.11.14 Fiske etter oppdrettsfisk i Nausta
 
03.11.14 Sa unnskyld for rømt oppdrettslaks
 
03.11.14 Komiske Are sprer desinformasjon  
03.11.14 Reker truet av lakselusmidler  
03.11.14 228 000 fisk på rømmen
 
03.11.14 Miljøvernforbundet politianmelder Firda Sjøfarmer AS nok en gang  
03.11.14 Svar til fiskeriministeren
 
03.11.14 Hva driver dere med, Aslak Berge og Are Kvistad?
 
03.11.14 Strøksnes' verden  
03.11.14 Spesialdiett hjelper steril oppdrettslaks  
31.10.14 KrF lover millioner til Driva
 
31.10.14 Samling i Kristiansund
 
31.10.14 Vannplaner mangler kost/nytte-analyse
 
31.10.14 Ett skritt nærmere Biobank laks?  
31.10.14 Fiskeriministeren mangler svar  
31.10.14 3741 laks rømte
 
31.10.14 Ekspertgruppe for landbasert oppdrett er i gang  
31.10.14 Flommen kan ha ødelagt for villaksen  
31.10.14 Fishspot Atna-vassdraget
 
31.10.14 Fikset vei for sjøørreten
 
30.10.14 Grunneiere i Melhus vil ha E6-omkamp  
30.10.14 Oppsummering av laksesesongen 2014 i Numedalslågen
 
30.10.14 Ørreten stoppes i bekken
 
30.10.14 Fiskeridirektoratet mener innsigelsene til fjorddeponi er styrket
 
30.10.14 Faginstansar rår frå gruvedeponi i fjorden
 
30.10.14 Deponi-idioti
 
30.10.14 Minimalt svinn i lukket anlegg
 
30.10.14 Strøksnes står til stryk  
30.10.14 Aspaker fortsatt taus om triploid laks  
30.10.14 Fiskeriministeren usikker på landbasert oppdrett
 
30.10.14 - Næringen kan i verste fall bli tapt for Norge
 
30.10.14 Ingen dyr skal måtte leve i bur
 
29.10.14 Tok 2,7 tonn laks  
29.10.14 Hold gruveavfallet unna laksefjordene
 
29.10.14 Stamlaksen i Arna trolig utryddet  
29.10.14 Vossolaksprosjektet bidrar till å utrydde Vaksdalslaksen  
29.10.14 Dramatisk endring i vannkvalitet til OFAs settefiskanlegg  
29.10.14 Møkkasaken staten aldri blir ferdig med  
29.10.14 Feiret gyroens død  
29.10.14 Den perfekte fisken  
29.10.14 Høring av sluttrapporten "Vänerlaksens frie gang"
 
29.10.14 Forskere ser slutten for sjøauren
 
29.10.14 Svak sesong gir uro i villaksnæringen  
29.10.14 - Vi må lære av dette  
29.10.14 Aspaker svarer Strøksnes  
29.10.14 Landbasert laks inn i det gode selskap  
29.10.14 Miljøvernforbundet fraråder folk å spise den rømte oppdrettslaksen fra Firda Sjøfarmer  
29.10.14 Lusenivå i grenseland
 
29.10.14 Matfatet krymper når havet forsures
 
29.10.14 Animasjon av lusesituasjonen i Hardanger  
27.10.14 Økte rømmingstall: - Ikke bra  
26.10.14 Flere meldinger om rømt laks i fjorden
 
26.10.14 Tapte 100.000 på fiskekortsalget
 
26.10.14 Ny laksesykdom herjer oppdrettsanlegg i Ryfylke  
25.10.14 Laksens framtid i Gaula
 
25.10.14 Ser Marine Harvest noe som alle andre ikke ser?  
25.10.14 Mistanke om PD i Meløy og Nordfjord  
25.10.14 Vinner kampen mot lakselusa
 
25.10.14 Fiskeriministerens indre liv  
25.10.14 Lyser etter oppdrettsfisk
 
25.10.14 Aarskog: -Ikke forsvarlig å øke produksjonen  
25.10.14 Sluken som lurer laksen  
24.10.14 Ny storrømming fra Firda
 
24.10.14 Revolusjonen under vann
 
24.10.14 Får oppdrettslaks på kroken
 
24.10.14 Byggestart ved Kvåsfossen før jul
 
24.10.14 Umiddelbar optimisme etter drivtelling
 
24.10.14 Får 700.000 til utbetring
 
24.10.14 Nausta får 700.000 kroner i trappestøtte
 
24.10.14 På befaring ved Trongfossen i Namsskogan  
24.10.14 Ekspertgruppe skal vurdere landbasert oppdrett
 
24.10.14 Fangstrapportene for Repparfjordelva  
24.10.14 Villaksauksjonen åpner den 6.11  
24.10.14 Uenighet om hvem som bør eie disse
 
24.10.14 Sesongoppsummering, Lakselva
 
23.10.14 Færre, men større laks
 
23.10.14 Trappestøtte til Vefsna og Nausta
 
23.10.14 Desidert mest penger til Vefsna  
23.10.14 - Det er viktig at vi ikke skyter oss selv i foten  
23.10.14 Ny rømming av oppdrettslaks
 
23.10.14 Rømming etter rift i not  
23.10.14 Varsla rømminga laurdag
 
23.10.14 Grieg måtte forklare lakserømming
 
23.10.14 Oppdrettsaktørene følges tettere
 
23.10.14 Sametinget vil ha lukkede oppdrettsanlegg
 
23.10.14 Dette kan bli byens største fiskeelv
 
23.10.14 Stamfisket 2014  
23.10.14 Stamfiske laks  
23.10.14 Reglar for fiske etter laks og sjøaure i munningssonar
 
23.10.14
KLV gratulerer en gyrofri Steinkjerregion
 
23.10.14 Seminar om krafttak for laksen
 
23.10.14 Kultivering - Lingumbekken 2014
 
21.10.14 Dette ble årets største laks  
21.10.14 -Ikke registrert en eneste oppdrettsfisk  
21.10.14 Uenig i Mattilsynets pålegg
 
20.10.14 Namsenvassdraget «topper tabellen»
 
20.10.14 Styrer lavt for å lure lusa  
20.10.14 Dødelig laksesykdom påvist i Vikna  
20.10.14 Fikk sitt livs ørret
 
20.10.14 Rydder opp i gamle synder
 
20.10.14 Sjøørreten gyter på utlagt grus  
20.10.14 Villaksauksjonen 2014 katalogen er nå klar!  
20.10.14 Trenger bedre oversikt over vannforekomstene
 
20.10.14 Se laksen hoppe  
18.10.14 Stor uenighet om laksens framtid
 
18.10.14 Oppdrettsbaron er Finnmarks rikeste
 
18.10.14 Oppdrettere har råd til å betale for miljøet
 
18.10.14 Svak laksesesong i Norge  
18.10.14 Klokt råd til sjøsamene
 
18.10.14 Høstlig Hardangerfjordseminar  
18.10.14 Åpent møte om vannforvaltning med fokus på sjøørret  
16.10.14 Dette vekker stor oppsikt
 
16.10.14 Antallet storlaks på det beste valdet i Altaelva mer enn halvert  
16.10.14 Glade lakser får bedre sexliv
 
16.10.14 Har ikke vært så lite laks siden 90-tallet  
16.10.14 Lars & Lars fisker pellets-sei
 
16.10.14 Ønsker oppvask rundt «fang og slipp»
 
16.10.14 Vanskelig å snakke om fiskevelferd
 
16.10.14 Arealavgift kan koste 2,6 milliarder kroner  
16.10.14 Oppdrett i Altafjorden. Debatt  
16.10.14 Nå skal gamle miljøsynder til pers
 
15.10.14 Farstad utfordret Fiskeriministeren på lakselus
 
15.10.14 - Det er viktig å ikke bli hengende etter  
15.10.14 Klart for Hardangerfjordseminaret 2014  
15.10.14 Foreslår dette som nytt turistkontor
 
15.10.14 Elvemuslingen en kresen haiker
 
15.10.14 Mener fisken føler smerte - vil ha strengere regler  
15.10.14 Fisk lærer hvem de bør samarbeide med  
15.10.14 Krever en mer human avlivning  
15.10.14 Forskere uenige om fisk opplever smerte  
15.10.14 Forskningsfiske i Otra  
15.10.14 Fangstresultat 2014 i Bjerkreim  
15.10.14 Rapport om fisket i Årdalselva 2014  
15.10.14 Stoda i Etne  
15.10.14 Statistikk 2014 for Surna  
15.10.14 Ranelva behandlet med rotenon - resultater og fakta
 
15.10.14 Protesterer mot rotenon
 
15.10.14 - Kunnskapshull i skroget
 
15.10.14 Det kjentes ut som å dra opp en liten folkevogn  
15.10.14 Fiskeoppdretterne utrydder sjøørretten  
15.10.14 Legg vekk brannen i oppdrettsanlegg
 
15.10.14 - Ingen rekruttert på feil grunnlag  
15.10.14 Nytt pengedryss over Frøya
 
15.10.14 Vil ha regulering av leppefiske
 
15.10.14 - Haster med nye legemidler  
15.10.14 Kunnskapslaus gruveforvaltning
 
14.10.14 Dugnad for sjøørreten  
14.10.14 Det kan komme flere store vannkraftutbygginger
 
14.10.14 Øra kan få lakseanlegg i norgestoppen
 
14.10.14 «Regjeringen tar luseutfordringene på alvor»  
14.10.14 Uakseptabel situasjon i Finnmark  
13.10.14 Gjelsten bekymret for Alta-laksen
 
13.10.14 På jakt etter lakselus  
13.10.14 ?Opprop mot oppdrett på feil grunnlag
 
13.10.14 - Ingen norske media har mer greie på hele den norske sjømatnæringen enn IntraFish og FBFI  
13.10.14 100 prosent oppdrettslaks i Alta?  
13.10.14 Fiskebestanden i Apeltunvassdraget er firedoblet
 
13.10.14 Ber om fiskepenger fra Hafslund
 
13.10.14 - Lukkede anlegg kan være en del av løsningen
 
13.10.14 - Omfattende resistensproblem i mange områder
 
13.10.14 Mattilsynet: - Bekymret for utviklingen i Trøndelag
 
13.10.14 Klar til å øke produksjonen med 5 %  
11.10.14 Budsjetterer for dårlig vannkvalitet  
11.10.14 Fisketrappa fungerer
 
11.10.14 - Artig om sjøauren kan vake i fjorden igjen
 
11.10.14 Nussir-saken får næringsministeren til å gjemme hodet i sanden
 
11.10.14 Statskog SF skal utrede privatisering av skogvirksomheten
 
11.10.14 Ingen sperre i vinter
 
11.10.14 Et stygt rømningsår for oppdrettsindustrien
 
11.10.14 56 av 62 laks tatt i Altaelva er oppdrettslaks
 
11.10.14 Spår hardere arealkamp for oppdrettsnæringa
 
11.10.14 Slippes løs på lusa
 
11.10.14 - Kaffe latte-avisen bommer  
10.10.14 Historieløst av FBFI
 
10.10.14 Fallitt mot lus
 
10.10.14 I de lukkede rom  
10.10.14 Forut sin tid  
10.10.14 Sjølaksefisket må videreføres
 
10.10.14 Hoppende glede etter fjerning av laksehinder
 
10.10.14 Vil gi Rafoss-konsesjon  
09.10.14 Kroken på døra for genbank i Ulvik
 
09.10.14 Fortsatt mangel på reell vannsatsing!
 
09.10.14 Den dødelige veksten
 
09.10.14 -Bare en av ti vil klare lusekravet  
09.10.14 Elven var full av sjøørret. Sånne mengder har jeg aldri sett i elver på Vestlandet  
09.10.14 Nå skal Aspaker bestemme resten  
09.10.14 Gjenbruk av vannet  
09.10.14 Sjø-ørreten spises opp av lakselus
 
09.10.14 - Lite ambisiøst miljøbudsjett
 
09.10.14 Styrka innsats for klima og kulturminne
 
09.10.14 Beslag av fiskefluer med fjær fra truet fugleart
 
08.10.14 Verste lusesommer i oppdrettshistorien
 
08.10.14 Frykter sjøørreten skal dø ut
 
08.10.14 Angrep på samisk tradisjon
 
08.10.14 Vossolaksen flyttes til Modalen
 
07.10.14 Sinkaberg-Hansen: Mattilsynet har ikke hjemmel til å kreve forsert utslakting  
07.10.14 Mangler nok gytefisk  
07.10.14 Tjente 400.000 kroner per dag ved å ikke gjennomføre slaktepåbud  
07.10.14 Slutt på laksefisket for denne gang
 
07.10.14 Setter oppdrettskrav til statsbudsjettet
 
07.10.14 Skreddersyr medisin mot lakselus
 
07.10.14 Får kjeft etter utspill om oppdrett  
07.10.14 Kraftige anklager mot Sinkaberg-Hansen  
06.10.14 - Høringsforslaget må trekkes  
06.10.14 - Krevende lakselussommer har kostet mye  
06.10.14 Sjøørret hardt rammet av lakselus  
06.10.14 Sjøørret kritisk rammet av lakselus
 
06.10.14 Slår alarm for sjøørreten
 
06.10.14 Sjokkert over hvor ille det er
 
06.10.14 Kan slå av laksegener
 
05.10.14 En ekte rotenonfamilie
 
05.10.14 Grunneiere kritisk til myndighetene etter gyrosmitte
 
05.10.14 Nå fylles Ranelva med gift
 
05.10.14 Det gjør vondt å samle inn mye død fisk
 
05.10.14 Laksefiskere krever full gyro-oppvask
 
05.10.14 Sjølaksefisket kan forsvinne: Forsikrer at foreningene blir hørt  
05.10.14 Drog opp megalaks på 122 cm  
05.10.14 Havbruksnæringa skyld i rekedød
 
05.10.14 SV løfter frem en rekke tiltak  
05.10.14 Søker om Norges største FoU-tillatelse i Fredrikstad  
05.10.14 Fiskeriminister Aspaker og informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad, debatterte ordføreroppropet- Hør Politisk kvarter 3/10  
05.10.14 - Nyttige idioter  
05.10.14 Frykter giftlekkasje i nasjonal laksefjord
 
05.10.14 Villaksauksjonen kl 17.30 den 6.11.2014 nå med live overføring på nettet!  
05.10.14 Uakseptabelt med vekst i lakseoppdrett
 
03.10.14 - Fiskeriministeren ble aggressiv  
03.10.14 Nesten samtlige aktører i havbruksnæringen takket nei til regjeringens forslag  
03.10.14 Rekordmange tatt for tjuvfiske
 
03.10.14 - På nota vår fikk vi 500 kilo laks i sommer
 
03.10.14 Fyller Ranelva med gift
 
03.10.14 - Oppdrettsnæringen representerer ikke lenger et betydelig miljøproblem  
02.10.14 Anbefaler ikke flere laks i merdene
 
02.10.14 Støttar forslag som kan redusere lusebelastinga
 
02.10.14 Fylkesmannen går mot å tillate økt biomasse i lakseoppdrett nå
 
02.10.14 Sier ja til vekst med strengere lusekrav
 
02.10.14 Anklages for arroganse etter møte om lakselus
 
02.10.14 Lånke terget på seg fiskeriministeren
 
02.10.14 Fiskeriministeren anklages for å mangle folkeskikk
 
02.10.14 - Miljøkrav må være driftskrav og ikkje vekstkrav
 
02.10.14 Lusas størrelse gjør at den tåler varmt vann dårligere enn laks  
02.10.14 Spesialfiskere skal ta oppdrettslaks  
02.10.14 - Næringen underrapporterer rømminger  
02.10.14 Har fått nok av lusa
 
02.10.14 Lite villfisk - mykje oppdrettslaks
 
02.10.14 Oppdrettsnæringa må fiske opp rømt laks
 
02.10.14 Skal bruke tre tonn gift for å ta knekken på fryktet lakseparasitt
 
02.10.14 Ingen nye påvisninger av gyro i Ranavassdraget klart for behandling
 
02.10.14 Mattilsynet fraråder økning i biomasse
 
02.10.14 Gledelig sesongslutt gir håp for framtida  
01.10.14 Ordførere ber fiskeriministeren om hjelp
 
01.10.14 Lakselusproblemet snart ute av kontroll
 
01.10.14 NSL avviser regjeringens lusekrav  
01.10.14 Alle varsellampar lyser raudt for sjøauren
 
01.10.14 Tomme garn etter gjenfiske
 
01.10.14 Ocea: Vi har løst lakselusproblemet  
01.10.14 Denne oppdrettslaksen var på rømmen og kome langt - stammar frå Hardanger
 
01.10.14 Har tatt 930 laks  
01.10.14 Klar til å fylle fjorden med gruveslam  
01.10.14 Vurderer Nussirs strømmodell  
01.10.14 - Det er ikke utelukkende positive effekter ved bruk av vannkraft
 
01.10.14 Ikke svensk gyrosmitte
 
01.10.14 Rask rotenonbehandling i Rana
 
01.10.14 Veisalt rammer fisken  
01.10.14 Frykter fiskedød i Fossbekken
 
01.10.14 Fiskvandring i vattenkraft på nytt sätt
 
01.10.14 Økt laksefangst i Otra
 
01.10.14 Avviser dramatikk rundt laksen
 
01.10.14 Protesterer mot russisk laksekrav
 
29.09.14 - Rigid regelverk gjør laksen syk  
29.09.14 Oppdrettslaks i fjorden og i Sandvikselva  
29.09.14 Vil bygge et landbasert produksjonsanlegg for laks som er 15 ganger større  
29.09.14 Tror steril laks kan være løsningen i fremtiden  
29.09.14 Må gi mer tilbake
 
28.09.14 Varm sommer endrer parasittforekomst i ferskvann  
28.09.14 Lars og Lars goes seriøst
 
28.09.14 Etterforskes ikke  
28.09.14 Får fiske rømt laks
 
28.09.14 Etterlyser forutsigbar havbruksvekst
 
28.09.14 Grieg Seafood kalles inn på teppet
 
28.09.14 Vil åpne for oppdrett i vernet område
 
28.09.14 Mer laks i år
28.09.14 Åpent fagseminar hos NINA
26.09.14 Langvatnet snart friskmeldt  
26.09.14 - Het sommerlek med villaks
 
26.09.14 Håper på friskmelding av sjøørret  
26.09.14 Skriftlig spørsmål til fiskeriministeren om gruvedrift  
26.09.14 Kunsten og kampen om fjorden
 
26.09.14 Gruvesaka i Naustdal privatrettslege tilhøve er ikkje avklara i Førdefjorden  
26.09.14 Leiter etter død laks i Namsen
 
26.09.14 Klekker 80 000 lakseyngel hvert år  
26.09.14 Har brukt halvannet år på å etterforske lakserømming
 
26.09.14 Kunsten å begeistre med oppdrettslaks
 
26.09.14 - Tiden er ikke inne for obligatorisk merking
 
26.09.14 Havbasert fiskeoppdrett er framtida
 
26.09.14 Risk assessment of the environmental impact of Norwegian Atlantic salmon farming
 
26.09.14 Vil ha 10 millioner til økt tilsyn
 
26.09.14 Duket for bedre avlusing av laks
 
26.09.14 Jakter på den optimale lusebehandling  
26.09.14 - Ikke plass til flere oppdrettsanlegg rundt Frøya  
26.09.14 Lusenivåene stabiliserer seg
 
25.09.14 NRK-Midtnytt: Biotopforbedring i sjøørretbekk i Meldal  
25.09.14 Vi vet ikke hvor mye død laks det er i elva
 
25.09.14 Furunkuloseutbrudd i Namsen
 
25.09.14 Sjekk dèt fiskeutstyret!
 
25.09.14 Støyper laksetrapp
 
25.09.14 Energiproduksjon på naturens premisser
 
25.09.14 Fylkesmannen vil stoppe oppdrett i Balsfjord
 
25.09.14 Frustrerer seg over treg forvaltning
 
25.09.14 Ny rapport: Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene  
25.09.14 Får ikke skyte sel
 
25.09.14 NASF og Reddvillaksen tar opp villaksutfordringer med Russland
 
24.09.14 Kontaktet ikke Grieg før etter 11 måneder  
24.09.14 Friskmelder Steinkjervassdraget  
24.09.14 En milepæl for bevaring av villaksen
 
24.09.14 Gyrodactylus salaris er ikke påvist i Steinkjerelvene
 
24.09.14 30 års kamp er over Steinkjervassdraget er friskmeldt
 
24.09.14 Spretter champagnen for parasittfri elv
 
24.09.14 - Det er ikke bra!  
24.09.14 - Grønne konsesjoner kan ikke flyttes ut av regionen
 
24.09.14 Storskalaforsøk kan løse lakselusproblemet  
24.09.14 Norsk laks et regnskog
 
24.09.14 - Liten sjans for at rømt fisk gyter
 
24.09.14 Her løftes laksen videre
 
24.09.14 Giftutslipp i Driva
 
24.09.14 Atlantic Salmon Lost at Sea  
23.09.14 Mandalselva, slik tyskerne ser den  
23.09.14 Oppdretterne må ta ansvar
 
23.09.14 Fant dumpet avfall ved Drammenselva
 
23.09.14 NJFF avholder fagseminar om kalking  
23.09.14 Sprøyter elva med gift uten verneutstyr  
23.09.14 Vellykket laksefestival
 
23.09.14 Miljøvern burde ikke være helt lotto
 
23.09.14 Havbruk vs landbruk
 
23.09.14 Seminar om naturbasert næring i Namdalen 8/10  
23.09.14 Fjernovervåker fisk i 3D
 
23.09.14 Gytefisktelling med mer
 
23.09.14 Magisk grense nådd  
23.09.14 Et eksempel til etterfølgelse
 
23.09.14 Høringsuttalen til vilkårsrevisjonen for Surna  
23.09.14 Slutt på fisket !  
22.09.14 Tek kvelartak på laksekultiveringa
 
22.09.14 Laksesperre kan gi arbeid
 
22.09.14 Nå skal ørekyta bort
 
22.09.14 Tok storlaks på 1,39 meter
 
22.09.14 Rømt oppdrettslaks bekymrer fiskerne
 
22.09.14 Vil stanse oppdrett i merder
 
22.09.14 Fokuserer på slamhåndtering i lukkede merdsystemer
 
22.09.14 Støtter forslag om økt oppdrett  
22.09.14 Har fått klarsignal for å forske på «ferskvannskuren»  
22.09.14 Ja, det var oss!
 
22.09.14 Nytt nummer av pH-status  
22.09.14 Flere bekker er kraftig forurenset
 
22.09.14 - Myndigheitene tar på seg eit svært stort ansvar  
22.09.14 Fluefisker fikk turist på kroken  
19.09.14 NIVA meiner fisken vil komme tilbake i Førdefjorden
 
19.09.14 Verdens lateste laks  
19.09.14 - Svekker vår rett til sjølaksefiske
 
19.09.14 De vil ta liv av all fisk i elva
 
19.09.14 Tar tid å fange nok røyeprøver
 
18.09.14 Forskere knebler seg selv
 
18.09.14 Deler villaksens utrolige reise
 
18.09.14 - Trenger nye lusemidler i nord
 
18.09.14 - Minimum 20 000 rømte laks i Austevoll  
18.09.14 Tillater fiske med not i Altaelva
 
18.09.14 Du kan tjene 500 kroner per laks
 
18.09.14 Grieg Seafood kan ha skjult storrømming  
18.09.14 Det fanges store mengder oppdrettslaks i Altafjorden  
18.09.14 - Det koker av oppdrettslaks i Altafjorden  
18.09.14 - Har ikke gode nok tiltak mot lusen
 
18.09.14 Lusa biter mest i Sogn og Fjordane  
18.09.14 - Uriktig om havbruk
 
18.09.14 Her vil regjeringen ha mer oppdrett men kommunen er ikke spurt
 
18.09.14 Fornøyd med nye retningslinjer
 
18.09.14 Laksefest i Døvikfoss
 
18.09.14 Dumpa farleg avfall i fire år utan lov
 
18.09.14 KLV-innlegg om gyro i Rana  
18.09.14 «Marine muligheter» - sjå fagkonferansen direkte på nett  
18.09.14 Marine Harvest får millionbot  
18.09.14 Nei til forslag om økt kapasitet i oppdrettsnæringa
 
17.09.14 Beklager kloakkutslipp i Steinkjervassdraget  
17.09.14 Oppdrettsnæringa må fiske ut rømt laks  
17.09.14 Ignorerer miljøtrusler fra oppdrettsnæringen  
17.09.14 Tause oppdrettere  
17.09.14 Ønsker stor utbygging
 
17.09.14 Regjeringen møter mer lus med å tillate mer oppdrett
 
17.09.14 Forandrer ikke konklusjon om sjødeponi
 
17.09.14 - Får kjeft for mer enn vi har gjort
 
17.09.14 «Lita rømming» kan være 15.000 fisk
 
17.09.14 40 prosent av vannet på Fosen har for dårlig miljøstand
 
17.09.14 Oppdretterne må fiske elvene rene  
17.09.14 Møte om hvordan fangst av laks med opprinnelse i russiske elver kan reduseres i sjølaksefisket  
16.09.14 Åpning for fiske etter rømt oppdrettslaks i deler av Loppa  
16.09.14 Meir sjukdom i laksenæringa
 
16.09.14 Frykter nytt konfliktområde i nord
 
16.09.14 -Tenker mer på lus enn fisk
 
16.09.14 - Eventuell rømming er svært begrenset
 
16.09.14 Lukkede anlegg kan gi bedre kontroll og miljø
 
16.09.14 Må ikke tro vi er forskånet for lus i nord
 
16.09.14 Positiv til formalisering av miljøfondet  
15.09.14 Oppdrettsnæringen må betale for egne miljøsynder
 
15.09.14 Bekymret etter rømning
 
15.09.14 Bekymret for økt bruk av lakselusmidler: Krepsdyr mister skallet og dør
 
15.09.14 Her skal de tømme elva for 35 tonn fisk
 
15.09.14 Sprittrøbbel stoppet gyrojakt
 
15.09.14 Denne utgjør en trussel i norsk farvann
 
15.09.14 Laksens dag
 
14.09.14 «En million lakse-rømminger-hypotesen» er styrket  
14.09.14 Har satt ny rekord i tvangsvedtak mot lakselus  
14.09.14 300 laks gjenfanget
 
14.09.14 Har aldri sett så mye lakselus før
 
14.09.14 Fekk ny sjanse på storlaks
 
14.09.14 Skremt av kjempesmell på fisketur  
14.09.14 Russland med nytt laksekrav til Norge  
14.09.14 Labert i lakseelva - men smålaksen gir håp  
14.09.14 Naturvernforbundet krev full gjennomgang av vilkåra til Mørevassdraget
 
14.09.14 Unge lakserømlinger klarer seg best
 
14.09.14 Skal fange 500 røyer
 
14.09.14 Vil redde sjøørreten
 
14.09.14 Ønsker å tømme Ranaelva for fisk
 
14.09.14 Epidemiologisk kartlegging av Gyrodactylus salaris i Ranaregionen
 
14.09.14 Satte garn i fredningsonen
 
14.09.14 Ber regjeringen om å løse luseproblemet  
14.09.14 Hybridisering mellom rømt oppdrettslaks og villaks
 
14.09.14 NIVA har eit forklaringsproblem
 
14.09.14 Risikerer luse-mulkt på 400 000 kroner dagen
 
12.09.14 Krever lukkede oppdrettsanlegg
 
12.09.14 Lus kan presse fram tvangsslakt. Hordaland sliter tungt med lakselus  
11.09.14 Nytt bunnår for laks i Trondheimsfjorden
 
11.09.14 Rømming i Loppa  
11.09.14 Massesøksmål mot lakseoppdrettere
 
10.09.14 Ninarapport: - Sjøørettbestander i oppdrettsintensive områder blir påvirket av lakselus  
10.09.14 Studerer effekten av lus  
10.09.14 Uten tro på lukkede landanlegg  
10.09.14 Maksimal lakseflaks for Johs (12)
 
10.09.14 Ranaelva analysert for Gyrodactylus salaris  
10.09.14 Forbereder seg til å drepe alt liv i Ranelva
 
10.09.14 Død fisk i Håelva sendes til analyse  
10.09.14 Slik håper de å få renset Folla
 
10.09.14 Otra har tatt seg vann over hodet
 
10.09.14 Nidelva - sesongforlengelse  
10.09.14 Mandalselva Laksefestival 13.-14. sept.  
09.09.14 Gyrosmitten i Rana: Vi er veldig lettet  
09.09.14 Ikke påvist Gyro på lakseyngel i Røssåga  
09.09.14 Sjøtroll manglet anleggssertifikat under rømming  
09.09.14 Laks rømte fra oppdrettsanlegg som manglet godkjenning  
09.09.14 Elendig fiske i Tovdalselva  
09.09.14 Venter spent på gyro-prøver  
09.09.14 Elva som forsvant
 
09.09.14 Danmark tjener penge på lystfiskere  
09.09.14 Elvedronninga leverer  
08.09.14 Nok laks til gyrosjekk
 
08.09.14 Smålaks forsvant på uforklarlig vis
 
08.09.14 80 smålaks skal gi endelig svar på gyrosmitte
 
08.09.14 Norske laksefiskere fortviler over svarte elver  
08.09.14 Har ikke sjekket elvene for fryktet lakseparasitt på to år
 
08.09.14 Gyro i Rana - hva nå?  
08.09.14 Ikke påvist gyro i Lærdalselva  
08.09.14 Kryssar fingrane for smittefri elv
 
08.09.14 Bekymret over gyro-funn
 
08.09.14 - Rotenon hjelp ikkje
 
08.09.14 Her er den første lovlige laksen i Steinkjerelva
 
08.09.14 Terje tok tyvfiskerne på fersken
 
08.09.14 Ikkje løyve til tre småkraftverk grunna sjøaure  
08.09.14 Har skrekkplanten under kontroll
 
08.09.14 Til Færøyane for å studere akvakultur
 
08.09.14 Er med på ordføreropprop for bevaring av villaksen  
08.09.14 Presentasjon: lakselus og effekter på sjøørret  
08.09.14 2014 i Trondheimsfjorden: Mer smålaks, mindre storlaks  
08.09.14 Bedre i Namsenfjorden  
08.09.14 Vil oppheve fredinga og jakte oteren
 
08.09.14 De fikk fisk, og de elsker å fiske  
08.09.14 Fiskeriministerens innspillsmøte om bærekraftig vekst for oppdrettsindustrien  
08.09.14 Laxrekord i Norrlandsälvarna
 
05.09.14 Gledelig sesongslutt gir håp
 
05.09.14 Kjempelakser på tampen av sesongen  
05.09.14 Setter i gang full kartlegging etter funn av fryktet lakseparasitt
 
05.09.14 50 millioner kr på mislykket rotenonforgiftning  
05.09.14 Lakseparasitt funnet i Ranaelva
 
05.09.14 Frode er sjokkert over at de lot det skje
 
05.09.14 Rotenon hjalp ikke  
05.09.14 Mulig rømming av fisk på Lindvik
 
05.09.14 Forsvar for laksen
 
05.09.14 Fiskeforvalteren: Gjedda i Lømsen er et mysterium  
05.09.14 Hva vil vi med kystsonen?  
05.09.14 Doblar krav om kompensasjon  
04.09.14 Her har den fryktede lakseparasitten returnert
 
04.09.14 Skremmende med gyro, men galt å stenge elva
 
04.09.14 Stenger Ranelva
 
04.09.14 Gyrodactylus salaris påvist i Ranaelva
 
04.09.14 Tilbakeslag i gyro-kampen
 
04.09.14 Nytt funn av Gyrodactylus salaris i Ranavassdraget, Nordland
 
04.09.14 Nå kan elva bli friskmeldt
 
04.09.14 Ny rapport om spredning av parasitter og nye fiskearter
 
04.09.14 Betaler selv for rømmingen på Vestlandet
 
04.09.14 Kan stamme frå Hardanger eller vere ny rømming
 
04.09.14 Dette er tragiske bilder
 
04.09.14 Status for ordføreropprop
 
04.09.14 Grunneier anmelder Salten smolt  
04.09.14 - Savner et politisk vedtak  
04.09.14 - Må tørre å ta tøffe valg  
04.09.14 - Næringen fortjener forutsigbare rammevilkår
 
04.09.14 Fornøyd med innspillene til oppdrettsnæringen  
04.09.14 - Gjennomsnittlig MTB er noe tull
 
04.09.14 Rømt oppdrettslaks kan stamme frå Hardanger
 
04.09.14 Rømt fisk i Sogn og Fjordane
 
04.09.14 Vil ulovlig fiske til livs  
04.09.14 Forbannet etter ulovlig garnfiske i Levangerelva
 
04.09.14 Laksen har funne tilbake til elva, men publikum sviktar framleis villakssenteret
 
04.09.14 Slik ordnet de villaksrekord i Finnmark  
04.09.14 Ti tonn laks ga rekord i Jakobselva
 
04.09.14 Vil forlenge fisket
 
04.09.14 Oppsummering sesongen 2014, Hembre/ Fuldseth.  
04.09.14 Hjelper sjøørreten i Stokkbekken  
04.09.14 - Mindre lus av mer laks
 
04.09.14 Settefiskprosjekt stoppes på grunn av for høy dødelighet
 
04.09.14 Tror på bedre tider
 
04.09.14 Mer laks i Namsen i år
 
04.09.14 Overvåkningsfiske etter rømt oppdrettslaks
 
04.09.14 Villaksens dag Otra 2014  
04.09.14 Alle fiskekort med fangstrapport skal returneres  
04.09.14 Mining threatens to eat up northern Europe's last wilderness  
02.09.14 Årets siste kast i elva
 
02.09.14 Norge må ta internasjonalt vann-ansvar
 
02.09.14 Heggem presiserer  
02.09.14 Tar internasjonalt lakselusinitiativ  
02.09.14 Mener oppdretterne kunne ha ventet, i anstendighetens navn
 
02.09.14 Lars og Lars sesong 6 episode 6: Lakselus  
01.09.14 Luse-eskalering på gang
 
01.09.14 Helsetun fekk laks på sju kilo
 
01.09.14 Tapere i laksefisket     
01.09.14 - Fokus på det vi kan påvirke  
01.09.14 Ordførere på tokt mot lakselusa
 
01.09.14 Sjekk fangsten i Orkla siden 2001
 
01.09.14 No er han lettare å få på kroken  
01.09.14 Hva gjør denne i Namsen?
 
01.09.14 Hadde allereie fått ein del sjøaure på kroken, men klarte òg å fange ein sverdfisk i Lærdalselva  
01.09.14 Store opplevelser langs elvebredden  
01.09.14 Vil servere villaks til hele familien
 
01.09.14 Én glad laks på rømmen
 
01.09.14 Frykter laksesykdom skal spre seg til Norges største oppdrettsfylke
 
01.09.14 - Meiner at den annonserte 5 % veksten bør leggast på is  
01.09.14 Bygger ut verktøyskassen i lusekampen
 
01.09.14 Kommuner kan bli bedre på gjødselkontroll
 
01.09.14 Forsker: Fisken har følelser, den må avlives skikkelig
 
01.09.14 Jakter fjordens helsetilstand
 
01.09.14 Meiner det skjer ureint spel
 
01.09.14 Kritisk til undersøkelsene i gruvesakene  
01.09.14 Ny fiskesykdom truer oppdrettsnæringen
 
01.09.14 Fiskesykdom i Fiskeridirektoratets kartløsning  
01.09.14 Mattilsynets lusestrategi: «3 strikes and out»  
30.08.14 Frykter lakselusa er ute av kontroll  
30.08.14 100 millionar kroner i tap for fiskenæringa  
29.08.14 - Oppdrettsanleggene burde tålt «Lena»  
29.08.14 Sliter med lakselus  
29.08.14 Lusenivået tar av i Nord-Trøndelag
 
29.08.14 - Oppdrettsnæringen har ikke kontroll  
29.08.14 - Stemte ikke helt med vår logikk  
29.08.14 Har kun én mistenkt  
29.08.14 Vannuttaket kan være lovstridig
 
29.08.14 Nytt elve-utfall for NTE
 
29.08.14 Vil syna fram unik elv
 
29.08.14 Prisen for en glad laks
 
29.08.14 Liker ikke tanken på fem år uten fiske
 
29.08.14 Heder til Surna-venn
 
29.08.14 Slik skal forholdene for laksen bli bedre
 
29.08.14 Prøver fiskelukka i Modalselva
 
29.08.14 Elveeiernes syn på fiskerett, laksefiske og
lakseforvaltning i Orkla og Verdalselva
 
27.08.14 - Vi er avhengig av gode laksetrapper
 
27.08.14 Betongnæringen spiller inn løsninger til oppdrettsnæringen
 
27.08.14 Danmark leder an  
27.08.14 Høge påslag av lakselus på sjøaure
 
27.08.14 Laksens lidelser må opphøre  
27.08.14 Her svømte ørreten, men så begynte kommunens veiarbeid  
27.08.14 Vil fylle Drammenselva med rotenon  
26.08.14 Ørreten skades i turbiner
 
26.08.14 Inndro 11 ulovlige garn
 
26.08.14 Vannet i Aulivassdraget er bedre
 
26.08.14 Draumen om Vossolaksen
 
26.08.14 Lite vatn - lite laks
 
26.08.14 Sperret elvemunningen med laksegarn
 
26.08.14 Rer opp bryllupssenga
 
26.08.14 Lærer barna å fiske laks  
26.08.14 Marte (7) tok storlaks i Nidelva  
26.08.14 - Skummelt fokus på oppdrettsnæringen  
25.08.14 Laksen viste seg frem  
25.08.14 Det er stort håp om å bli kvitt lakseparasitten i Rauma  
24.08.14 Mattilsynet følger opp MTB-økning med mer tilsyn
 
24.08.14 Skjerpet fredning av villaks i Glomma  
24.08.14 Villaksens Dag i Otra Søndag 31. august  
24.08.14 "Barnas dag " i Bjerkreimselva  
24.08.14 Presenterer pionerprosjekt på laksedag
 
24.08.14 Med bestemor på fisketur
 
24.08.14 Oppsummering fiskeregler august i Orkla  
24.08.14 Ekstra regulering i Alta  
24.08.14 Oppdatering på radiomerkeprosjektet  
24.08.14 Dro opp rekordlaks i Lærdal
 
24.08.14 Håpar Lærdalselva kan friskmeldast: - Unikt å få laks på over 25 kilo
 
24.08.14 Rekordoppgang i Målselvfossen  
22.08.14 Nå flyttes laksen på land
 
22.08.14 Kan være solbrent laks
 
22.08.14 Sjokkerende avlusingsregime hos Sinkaberg-Hansen  
22.08.14 Gir oppdrettslaksen skylda  
22.08.14 Regjeringen åpner for økt MTB  
22.08.14 - Det er positivt at regjeringen har konkludert  
22.08.14 Lettere å fiske laks med elvebåt
 
22.08.14 En av landets beste lakseelver truet av ny art
 
22.08.14 Mystiske skader på laks
 
22.08.14 Han har solgt 120.000.000 bøker. Og fikk 0 laks i Målselva  
22.08.14 Rundet syv tonn laks
 
21.08.14 Ordførere samler seg om lakseproblemet  
21.08.14 Stopp i laksefiske gir milliontap
 
21.08.14 Mattilsynet om giftstoffer i for til lakseoppdrettsnæringa  
21.08.14 Tørr laksetrapp i Eidsfossen  
21.08.14 Hardt ut mot oppdrettsnæringen
 
21.08.14 Fiskelykke?  
21.08.14 Håper på gjedde-svar om to uker
 
21.08.14 Pøsregn gir flomstor Gaula
 
21.08.14 Til helga kan du få med deg den årlige laksefiskekonkurransen i Tovdalselva  
21.08.14 Vurderer utfisking av oppdrettslaks  
21.08.14 Kobbe frustrerer laksefiskerne
 
21.08.14 4-6 kilo laks rømte, trues med en kvart million i gebyr  
21.08.14 Innspelmøte om melding til Stortinget om havbruksnæringa  
21.08.14 Naturvernforbundet ber gruveselskap «roe seg ned»
 
21.08.14 Derfor fikk Salmar nei
 
21.08.14 Sikter på 2.000 tonn på land  
19.08.14 Ordførere møtes til villaksseminar
 
19.08.14 Villaksens dag Overhalla 23. august.  
19.08.14 Barnas Dag i Bjerkreimselva  
19.08.14 Med denne "Målselv-wobbleren" fikk han storlaksen
 
19.08.14 Rømt oppdrettslaks i Oselvo
 
19.08.14 Oppdrettslaks invaderer elvene etter stormen «Lena»
 
19.08.14 - Kortsiktig og skummelt
 
19.08.14 Stiller på scenen med steril triploid laks
 
19.08.14 Vil bruke rotenon i nasjonalpark
 
19.08.14 Laksegilja- ein kulturhistorisk møteplass
 
19.08.14 Norske Lakseelver serverer informasjonsfilm og PDF-brosjyrer  
18.08.14 Skjønner at fiskere og grunneiere er frustrerte
 
18.08.14 - Pengene bør gå tilbake til elva
 
18.08.14 En sjeldent tørr sommer har ført til fiskestopp i Teksdalselva  
18.08.14 Villaks og sjøørret utryddes av laksenæringen
 
18.08.14 Storfisk for ung storfiskar
 
16.08.14 Vil utsette en beslutning om midlertidig utvidelse av MTB-reguleringen  
16.08.14 Ber om tidsbegrenset fleksibilitet i lakseproduksjonen
 
16.08.14 Som en ballett når Neiden-folket fanger laks i Skoltefossen
 
16.08.14 Laksefiske hjelper psykiatriske pasienter
 
16.08.14 Slutt på fiske i Lågen
 
16.08.14 I dag er det over
 
15.08.14 Ordførere på villaksseminar  
15.08.14 Vil ha fleire born på kroken
 
15.08.14 Ukjent antall laks rømta ved Frøya  
15.08.14 Fiskeridirektoratet: - Kan med sikkerhet si at det ikke er mye fisk på rømmen  
15.08.14 Åpner for mer laks i merdene
 
15.08.14 Mener miljøtiltak gir økte kostnader
 
15.08.14 Kamp om MTB-endring  
15.08.14 Kampen om MTB spisser seg til  
15.08.14 Mer miljøfond-midler til elvene
 
15.08.14 Opptatt av miljøaspektet  
15.08.14 Avsluttet gjenfangsten av rømt laks i Hordaland
 
14.08.14 Villaksensdag i Bolstadelva 17.August  
14.08.14 Spreier gift for å berge livet i elva  
14.08.14 Fjerner lakseparasitt fra Rauma-regionen for godt
 
14.08.14 Gyrobekjempelse i Rauma
 
14.08.14 Full aksjon med parasittgift
 
14.08.14 Vil ha pengene tilbake til elvene
 
14.08.14 Lisbeth Berg-Hansen luseverstingen på kysten
 
14.08.14 Sterilitet gir Aspaker politisk hodepine  
14.08.14 Frykter større rømming
 
14.08.14 Jeg skjønner at fluefiske er noe man kan bli hekta på
 
14.08.14 Fornøgde fiskarar i Daleelva  
14.08.14 Smålaks bonanza i Stjørdalselva  
14.08.14 Han kan ikke få mer enn 3 laks  
14.08.14 Gledelig overrasket over fisketrappen
 
14.08.14 Miljøvennlig landbruk for friske vassdrag  
14.08.14 HI stoler ikkje på partikkelmålingane
 
14.08.14 Perler som bør vernes
 
13.08.14 Tørr fiskesesong har gitt lave fangster  
13.08.14 Har tatt 12 lakser i år  
13.08.14 Mye smålaks i Surna  
12.08.14 Pukkellaks i Lakselva  
12.08.14 Fiskesesongen 2014 innkortes med 5 dager i Lågen  
12.08.14 Vil stoppe veksten innen oppdrett  
12.08.14 Bekrefter rømming i Hordaland  
12.08.14 Laks på rømmen i Hardanger  
12.08.14 Rømmingen i Ryfylke: - Flere avhør kommer  
11.08.14 Kjemper for villaksen
 
11.08.14 Mistenker ulovleg fiske etter laks
 
11.08.14 Student fra Steigen skriver masteroppgave om «fang-og-slipp»-metoden  
11.08.14 Bygger laksetrapp i Skjomen
 
11.08.14 Skikkelig stor(f)laks!  
11.08.14 Fiskerettigheter i Reisaelva
 
11.08.14 Laksefisker robbet for alt utstyr etter 30 år i Brufoss
 
11.08.14 Nå skal elvemuslingene reddes
 
11.08.14 Store mengder laks opp Bondalselva
 
11.08.14 Millionbøter til kraftverk for fiskedød  
11.08.14 Trur Rauma slepp lakseparasitt for godt  
11.08.14 -Mytene om norsk oppdrett lever videre  
08.08.14 Bli med ut på Altaelva
 
08.08.14 Tror på grønn effekt i 2017
 
08.08.14 Ikke levert fangstoppgave? Da kan du bli utestengt
 
08.08.14 Fleire får napp i Modalselva
 
08.08.14 - Laksen har god plass
 
08.08.14 Utsetting av ørret i Glomma har ikke fungert
 
08.08.14 Godt med smålaks i elva  
08.08.14 Sesongforlengelse Tovdalselva  
08.08.14 Noe under middels sesong i Mandalselva  
08.08.14 Sesongforlengelse Otra  
08.08.14 Svært lave fangster i Audna p.g.a. unormalt lav vannføring  
08.08.14 Sterke reaksjoner etter at over fire milliarder liter gruveavfall har lekket i Canada  
08.08.14 Katastrofealarm etter gruveavfall
 
08.08.14 Vild ørredbestand vokser efter restaurering i Trend Å
 
08.08.14 Ekstra regulering i Alta  
08.08.14 Vi får en like spektakulær laksetrapp
 
08.08.14 Lakseoppsyn i sjøen  
08.08.14 Nær halvparten av elvene var for forurenset
 
08.08.14 Overrasket over netthetsen
 
08.08.14 Oddekalv rasar mot utvida utsleppsløyve
 
08.08.14 Hvem eier sannheten?  
08.08.14 Øynene som ser  
08.08.14 Ruggen beit etter to timar
 
08.08.14 Skitt fiske i Hareidselva
 
08.08.14 Kay skal lære tenåringer å fiske laks i Gaula  
08.08.14 Fisk i helga! Mandag stenges elvene.  
06.08.14 Pukkellaksen kan ha fått fotfeste
 
06.08.14 Tatt over 10 tonn laks i Gaula
 
06.08.14 En kronglete vei mot bedre vannmiljø  
06.08.14 Over 700 kilo død fisk er plukket i Aulivassdraget  
06.08.14 Tap av oppdrettsfisk kartlagt
 
06.08.14 Om Ocea og «deres» avlusningsmetode  
06.08.14 Store gaulalakser biter på i august
 
06.08.14 Laksen lar vente på seg
 
05.08.14 Benekter at det er noen fallitterklæring å håpe på høyere sjøtemperaturer for å bli kvitt lakselusen  
05.08.14 Elva blir ikke friskmeldt før til våren
 
05.08.14 Anmeldes for ulovlig utsetting av gjedde
 
05.08.14 Mot friskmelding av Steinkjervassdraget
 
05.08.14 - Kritikken må bygge på kunnskap  
05.08.14 Skeptisk til konkurrerende laksetrapp
 
05.08.14 Jeg har kjøpt fiskestang og fiskekort  
04.08.14 Slik gjenutsetter du laks  
04.08.14 Ny, viktig turistattraksjon  
04.08.14 Har bilen klar til lakse-lordene  
04.08.14 - Et unikt anlegg
 
04.08.14 - En fiskbar elvestubbe  
04.08.14 Lakserømming: - I seg selv ikke noe stort problem
 
04.08.14 Fra torsdag er det ikke lov å ta hunnlaks
 
04.08.14 Truer fiskerne egenarten til Namsenlaksen?  
04.08.14 - En har mistet fokus på elvefasen  
04.08.14 Henrik (7) fikk sin første laks
 
04.08.14 Med et kritisk blikk på villaksforvaltningen  
04.08.14 Ung storfiskar  
04.08.14 Fant krokskadet laks flytende død
 
04.08.14 Varm sommarsjø svekkjer lakselusa
 
04.08.14 - Fremstilt som uvitende og amatørmessige  
04.08.14 Har tatt 50 ulovlige garn hittil i år
 
04.08.14 Skauga stenges med umiddelbar virkning  
04.08.14 Tanalaksen på forhandlingsbordet NINA-hefte sendt ut til alle i Tana og Karasjok
 
04.08.14 Kongen på besøk i Lærdal
 
04.08.14 Kjerringa mot strømmen
 
04.08.14 Mangel på fiskevelferd i oppdrettsnæringen
 
04.08.14 «En så stor laks på enhåndsstang - det er jo drømmen det!»
 
04.08.14 Han har tatt den største laksen
 
04.08.14 Advarer oppdretterne mot å miste fokus
 
04.08.14 Altaelva er et mønsterbruk
 
04.08.14 Lite vann i Skjervo
 
04.08.14 Steinkjervassdraget går mot friskemelding  
04.08.14 Utmarka gir gode muligheter
 
04.08.14 Rotenon er feil løsning
 
01.08.14 Advarer mot å fiske på og ved oppdrettsanlegg  
01.08.14 Fri fangst av leppefisk. Bestandene synker.  
01.08.14 Tallenes tale  
01.08.14 - En påstand om at det er mest smålaks som gjenutsettes er feil  
01.08.14 For villaksens beste?  
01.08.14 - Dette vil vi at fagfolk skal ta seg av  
01.08.14 Det strømmer inn smålaks
 
01.08.14 Meget bra oppgang av laks i Vigda
 
01.08.14 Lakselva på det jevne i år  
01.08.14 Unormalt tørr sommer  
01.08.14 Utslipp tok livet av all fisk
 
31.07.14 Åpning av fisketrapp i Kvåsfossen  
31.07.14 Fullklaff for Bakke-Jensen  
31.07.14 Luse-sjokk på Sunnmøre  
31.07.14 Uønsket fisk sprer seg  
31.07.14 Betalar store summar for å fiske i Årøyelva  
31.07.14 Mindre rømt laks i elvene?  
31.07.14 «Flere fisker laks ulovlig»  
31.07.14 - Uvanlig at så mye laks dør
 
31.07.14 - Ikke så uvanlig at fiskere vet best  
31.07.14 Fiskeløs villfiskfestival
 
31.07.14 Frister laksen med ekstra vann
 
31.07.14 Gladlaks i Trysilelva
 
31.07.14 Stor etterspørsel av leppefisk
 
31.07.14 Finner uvelkommen pukkellaks  
30.07.14 Etter at kongen dro, har nesten ingen fått laks  
30.07.14 Spesielt laksefenomen
 
30.07.14 Å tukle med laksen på den måten er idioti
 
30.07.14 - En fallitterklæring for dagens teknologi
 
30.07.14 Steril laks:- Et blindspor
 
30.07.14 Miljøstatusen der anleggene er vil avgjøre om vi kan tillate vekst  
30.07.14 Staten er pådriver for omstridt sterilisering av laks
 
30.07.14 Varsler strengere miljøkrav i ny havbruksmelding  
30.07.14 Laks på 17,9 kilo i Surna  
30.07.14 260 kilo med død ørret  
30.07.14 For lite tilgjengelig elv for fiskere  
30.07.14 Spansdalselva: Fiske for alle  
30.07.14 - Et fiske basert på 100 prosent fang og slipp er ikke intensjonen til Gaula Fiskeforvaltning  
30.07.14 Vil ikke stenge Gaula
 
30.07.14 - Ikke stress laksen
 
29.07.14 Villaks dør av oksygenmangel  
29.07.14 Frykter lakseelva stenges for fiske
 
29.07.14 Grov fangstredskap i lakseelv
 
29.07.14 Nå stoler vi på Sira-Kvina
 
29.07.14 - Kan bli for varmt for lusen
 
29.07.14 Oppdrettsgigant betalte 494 millioner kroner for tilgang til norske fjorder  
29.07.14 Oppdrettssjef om lab-laks: Det er klart at dette er ikke helt uten risiko  
28.07.14 Kongen, milliardærene og oss vanlige  
28.07.14 27 grader i Numedalslågen  
28.07.14 Lite vann i Numedalslågen  
28.07.14 Sjokkerande lusefunn  
28.07.14 Foreslår å sterilisere oppdrettslaksen - slik at den ikke parrer seg med vill-laksen
 
28.07.14 Laksekjøper om lab-laks: - Dette høres ikke noe særlig ut  
28.07.14 Ber Lyse om krisehjelp  
28.07.14 Uenige om rømningstall  
28.07.14 Sommervarme kan være skyld i enorm dødelighet hos oppdrettsanlegg
 
28.07.14 Elveeierne frykter laksetomme elver
 
28.07.14 Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Hjemdal (KrF) til fiskeriministeren  
28.07.14 - Verneregimet "Nasjonale laksefjordar" er snart berre eit stykke papir  
28.07.14 Vil bygge festivalen stor over tid
 
28.07.14 Svære fiskar i Suldalslågen  
28.07.14 - Tidenes beste start på laksesesongen  
28.07.14 Mye fisk i elva
 
28.07.14 Fikk sjøørret på 7,2 kilo
 
28.07.14 -Setter sin lit til at de høye sjøtemperaturene vil gi lakselusa en knekk  
28.07.14 Dahl avviser kritikken  
28.07.14 Betongnæringen jobber sammen for oppdrettsnæringen  
28.07.14 Eleveeigarlaget halvere kvoten  
28.07.14 All vill hunnlaks fredes i Aagaardselva  
28.07.14 Lyse imøtekommer krav  
28.07.14 Fiskere krever stabil vannføring  
28.07.14 Kun lett fiske i Gaulfossen  
28.07.14 Oppsummering uke 30 i Rana  
28.07.14 Radiomerkeprosjektet er i gang  
27.07.14 Den siste forbindelsen
 
27.07.14 CR-fisket ødelegger lakseturismen  
27.07.14 - Uheldig utvikling av lakselus
 
27.07.14 - Dagens åpne merder må opphøre
 
27.07.14 Lukket anlegg klar til bruk  
27.07.14 Mager andel av rømt fisk  
27.07.14 - Innsiget av villaks er ekstremt dårlig  
27.07.14 NSL: Elleville og dårlig dokumenterte uttalelser  
27.07.14 - Kommuniserer på en måte som skyver mulige kunder vekk  
27.07.14 Kritisk til lakseforvaltningen
 
27.07.14 Drømmer om regn
 
27.07.14 Bra med smålaks i Stjørdalselva  
27.07.14 Nå slipper du han ikke uansett!
 
27.07.14 - Når laksen hogger til på flua forsvinner alle negative tanker
 
27.07.14 Her filmer Andreas samtidig som han drar i land en laks på 16 kilo
 
27.07.14 Bader med laksen  
27.07.14 Godt laksefiske i Stranda
 
27.07.14 Laksefiskerne fortviler når andre jubler
 
27.07.14 Færre laksefiskere i år
 
27.07.14 Pangstart i Suldalslågen
 
27.07.14 - Vi vil ha regn
 
27.07.14 Bruker 90 sommerdøgn på laksefiske
 
27.07.14 - Med fokus på elvefasen kan antall smolt dobles
 
27.07.14 Den rimeligste fisketuren koster 94.000 kroner
 
27.07.14 Sommertreff i Holmsfoss i Numedalslågen  
27.07.14 Klondyke i Salangen
 
27.07.14 Død fisk og misfarget vann etter plastbrann
 
27.07.14 Bunndyr avslører elvenes forurensning
 
27.07.14 Full stopp i Årdalselva  
27.07.14 Status i verdens viktigste laksevassdrag
 
27.07.14 Tror på lakseløsning
 
27.07.14 Ulovlige garn fra nord til sør  
27.07.14 Redd villaksen nå!
 
27.07.14 Finn ikkje brannårsaka
 
27.07.14 Ser nærare på sjøauren
 
26.07.14 Dramatisk for villaksen  
16.07.14 Laksekrise i NRK (33.10 ut i programmet)  
16.07.14 Ingen furunkuloseutbrudd ennå
 
16.07.14 Noen tanker om laks, kultur og bærekraft
 
16.07.14 Eventyrlig laksefiske øverst i elva
 
16.07.14 Lang dags ferd mot napp
 
16.07.14 Kreativ under vann
 
16.07.14 Laksestatistikk for Surna  
16.07.14 Kvotene oppheves i Lågen  
16.07.14 Christian måtte hjelpe til da mamma fikk laks på første kast
 
16.07.14 Sportsfiske for millioner i Hedmark
 
16.07.14 Etneelva er i fare!  
16.07.14 Pisk eller gulrot?  
16.07.14 Vil ha hand om presteretten
 
15.07.14 - Lakselusen kan sette kroken på døren for laksefisket  
15.07.14 Steril laks være en av løsningene på rømmingsproblemet  
14.07.14 Forbyr markfiske etter laks  
14.07.14 Frykter laksedød på grunn av varmen
 
14.07.14 Laksen dør i varmen
 
14.07.14 Laksefisket var unormalt bra i juni i Lågens øvre del  
14.07.14 Hun håper laksen igjen kan sprette her
 
14.07.14 Reetablering av laks i Storåna i Bjerkreim
 
14.07.14 Alvorleg mykje lus i Sognefjorden  
14.07.14 Sjarmerer badegjestar og herjar med laksen
 
14.07.14 Sjøørreten i siget
 
14.07.14 Gjelsten lovpriser catch 'n release
 
14.07.14 Varmen tar livet av laks i Namsen  
14.07.14 Mange feil om lakselus  
14.07.14 Offisiell taushet om rømming  
12.07.14 De oppfører seg som Gestapo! Klart vi bør kunne fiske laks i havet
 
12.07.14 Høring om regler for tildeling av sjølakseplass  
12.07.14 Måtte vise muskler da han fikk en skikkelig storlaks på stanga i Lågen  
12.07.14 Anmeldt for snauhogst ved sjøørretbekk
 
12.07.14 Innstramminger i vente
 
12.07.14 Gjelsten er bekymret for laksen i Altaelva  
12.07.14 Svært dårleg fiskeopning i Eidselva  
12.07.14 Mener fiskeforvaltninga tar feil
 
11.07.14 Aspaker svarer Heggø  
11.07.14 Roleg forskingsfisket med kilenot i Bolstadfjorden  
11.07.14 Sjøaure på 5,3 kilo i Opo  
11.07.14 Johnny tok eit beist i Oselvo  
11.07.14 Viktigst av alt er fluefiske  
11.07.14 Ferie er fisketid
 
11.07.14 Overvåker Gaula og andre elver
 
11.07.14 Regnvær skyller kloakken i elva
 
11.07.14 Bruker millioner på privatfly og betaler opp mot 30.000 kroner døgnet for å fiske i denne elva
 
11.07.14 Fiske har ikke vært forbudt i forbudssone  
11.07.14 Kosmetikkgift i mjøsfisken - Miljødirektoratet er bekymret  
11.07.14 Riv seg i håret av den enorme kraftutbygginga
 
11.07.14 Fish farms not suitable everywhere says biologist after Shelburne study
 
11.07.14 Han festet ungen til et anker  
10.07.14 Troms er verstingen på tyvfiske  
10.07.14 Seminar om laksens framtid
 
10.07.14 Virke vil ha lukkede anlegg  
10.07.14 Så kom laksen  
10.07.14 Ikke plass til kranglefanter i elva
 
10.07.14 Kan jakte bjørn og laks
 
10.07.14 Villaksens dag, storlaks og strøkne forhold
 
10.07.14 Åpning Saltdalselva 2014  
10.07.14 Oppsummering etter uke 27 i Rana  
10.07.14 Ørretdam på jobben
 
09.07.14 Miljøpartiet Dei Grøne vil avlyse veksten i oppdrettsnæringa  
09.07.14 Kilenotfiske er ikke noe du kan lese deg til
 
09.07.14 Handelsstanden ber folk støtte Surna-aksjonen  
09.07.14 Fiskevelferd for triploid laks ikke dokumentert  
09.07.14 NINA anbefalte å sette ut laksen
 
09.07.14 Etter elendig juni, har fisket i Driva tatt seg opp  
09.07.14 Satte ny personlig rekord i Numedalslågen  
09.07.14 Bedre fiskeforhold etter regnet i natt  
09.07.14 En laks mindre på kvoten  
09.07.14 Færre laks og fiskere gir krisestemning elvelangs  
09.07.14 Alle store hannlakser må settes tilbake  
09.07.14 Tørken forverrar lusekrisa for villfisken
 
09.07.14 Slik vil forsker ta knekken på denne  
09.07.14 Håver inn laks  
09.07.14 «Elisabeth Aspakers DNA funnet på tyvfisket villaks»  
09.07.14 - Måtte offentliggjøre rapporten  
09.07.14 Avslørte kva oppdrettsanlegg rømt fisk kom frå  
09.07.14 Vurderer å stenge elver: Alvorlig lakselusangrep på Vestlandet  
09.07.14 - For meg er dette en perle på jord  
09.07.14 Sommar med lus og laksebasillen  
09.07.14 Europharma tar et kraftig oppgjør med myndighetene  
09.07.14 Kan mer oppdrettslaks gi færre lakselus?  
09.07.14 Alvorlige påslag av lakselus på sjøørret
 
09.07.14 Lave lusenivåer  
09.07.14 Fryktar auken i småkraftverk vil gi store miljøskadar  
09.07.14 Kraftselskap ilagt gebyr på 1,3 millioner  
09.07.14 NVE tilrår konsesjon til vidare utbygging av Hellelandsvassdraget  
09.07.14 Flott fiskeplass i Matreelva  
09.07.14 Fisker fikk krok gjennom fingeren
 
08.07.14 - Ulovlige garn truer laksebestanden  
08.07.14 Etter en treg start, blir det nå storlaksår  
07.07.14 Meiner rømt laks kom frå Eidesvik-anlegg  
07.07.14 Genene avslører lakserømlingene
 
07.07.14 Eidesvik: Forstår ikke beskyldningene  
07.07.14 Politiet: -Etterforskningen pågår  
07.07.14 Eidesvik Laks etterforskes for lakserømming  
07.07.14 DNA-sporing peker mot Eidesvik Laks AS  
07.07.14 Her svømmer de første fiskene i laksetunnelen
 
07.07.14 Kommer det laks i Kjærrateina?  
07.07.14 Kraftopprusting til laks åt alle i Vosso
 
07.07.14 Slo til mot tjuvfiske av laks
 
07.07.14 Tok den første vil ta den største
 
07.07.14 Lakselus tek knekken på sjøauren i Sognefjorden  
07.07.14 Betraktninger om juni i Lakselva  
07.07.14 Litt om fisket i Målselvvassdraget  
07.07.14 Fantastisk åpning av Ranaelva  
07.07.14 Villaksens dag i Gaula  
07.07.14 Større og mer laks i Skienselva  
07.07.14 -Oppløftende sesongstart i Aagaardselva  
07.07.14 Endelig begynte laksen å bite i Oselva  
07.07.14 Urovekkende lite laks i Trondheimsfjorden  
07.07.14 Hvordan påvirker oppdrettsteknologien konkurranseposisjonen?  
07.07.14 Voksne menn i slåsskamp i elva  
06.07.14 Bruk mobilen for å registrere lakselus  
06.07.14 Red laksen i Repparfjordelven  
06.07.14 Ønsker mer fisk i Ringstadelva
 
06.07.14 Liten tro på produksjonsvekst
 
06.07.14 - Kan ikke være frivillig å redusere lusemengden  
06.07.14 Storlaks tatt på Hembre  
06.07.14 Sjekk denne videoen - slik har du neppe sett laksefiske før  
06.07.14 Poenget er å overliste laksen  
06.07.14 Kan bli forbudt å ta gytelaksen  
06.07.14 Vant med årets første laks  
06.07.14 Ingen ytterligere restriksjoner i fisket
 
06.07.14 Her er det kun størrelsen som teller  
04.07.14 Ti laksar på to timar  
04.07.14 Viderefører forsøket med ferskvannsavlusning  
04.07.14 Mindre rømt laks i elvene  
04.07.14 - Miljøfondet positiv effekt  
04.07.14 - Triploid laks - ikke helt risikofritt  
04.07.14 Gaula med slike venner, hvem trenger da fiender?
 
04.07.14 Opplever at elva er full av fisk  
04.07.14 -Skal beskytte sjøørreten
 
04.07.14 Statssekretær fikk se luseangrep
 
04.07.14 Skepsis til regjeringens forslag for vekst i oppdrettsnæringen - men vår løsning er en god løsning  
04.07.14 Denne laksen er oppdretts-Norges framtid
 
04.07.14 Vil kartlegge laksens vandringsmønster  
04.07.14 Neste uke kan det bli satt inn nye tiltak for å bevare villaksen
 
04.07.14 Heggem får svar fra fiskeriministeren  
04.07.14 Villfisken må reddes  
04.07.14 Her har villaksen nesten forsvunnet  
04.07.14 Dramtisk nedgang for villaksen i Etneelven  
04.07.14 -Satan i helvete om jeg vil risikere livet for den laksejævelen  
04.07.14 Nå biter laksen  
04.07.14 Lite vann hindrer laksen  
04.07.14 Regionale vannforvaltningsplaner ute på høring  
04.07.14 Vi vil ha vilt, men velger oppdrett  
04.07.14 Husk å betale fiskeravgiften  
04.07.14 Refusjon av fiskeravgift  
04.07.14 Lanserer grønt konsept
 
04.07.14 Tunnelsyn i lusekampen  
04.07.14 - 0,1 lus per laks - vanskelig med dagens verktøykasse  
04.07.14 - Lusekrise i Trøndelag  
04.07.14 Fiskeriministerens nye tillatelser, betyr i praksis null vekst for lakseoppdretten  
04.07.14 Utvider laksefisket  
04.07.14 Færre og større laks i år
 
04.07.14 Frykter for laksenæringen i Stjørdalselva
 
04.07.14 Laksen glimra med sitt fråvær  
04.07.14 Ingen laks i Dale-elva
 
04.07.14 Overvaker lakselusa  
04.07.14 Sulten tyv stjal en halv laks  
04.07.14 Fangsten tar seg opp  
04.07.14 Fann daud fisk i elva  
04.07.14 Skal knekke gjedda med strømsjokk fra spesialbåt
 
04.07.14 Kan få tre års fengsel for gjeddespredning
 
04.07.14 Politiet har fått gjeddetips
 
04.07.14 Alt liv er borte  
04.07.14 Åpning av lakseteina i Kjærrafossen  
04.07.14 - Jussen kan gi oss bærekraftig utvikling  
04.07.14 Denne storlakselva har altfor lite vann  
30.06.14 Vil anmelde Agder Energi etter elveuttørking  
30.06.14 Nå biter det i elva  
30.06.14 Dette er en dypt uansvarlig målsetting  
28.06.14 Gigantisk lakserømming etterforskes av politiet  
28.06.14 Bekymret for laksenæringa i Gaula
 
28.06.14 - Massiv nedslakting må til  
28.06.14 - For dyrt å fiske i Tovdalselva
 
28.06.14 Tok rekordlaks på Songvår
 
27.06.14 Lakseluspresset øker i kystområdene
 
27.06.14 Varsling om mye lakselus
 
27.06.14 Slår lusealarm  
27.06.14 Fiskerne støtter Miljødirektoratets restriksjoner : - Folk må våkne før det er for seint
 
27.06.14 Liksomvekst i havbruksnæringen  
27.06.14 Ingen vekst uten tøffe miljøkrav
 
27.06.14 Ber om hjelp til å dokumentere lakselus  
27.06.14 Lakseluspresset øker i kystområdene
 
27.06.14 - Vurderer behovet for nye tiltak  
27.06.14 HI: - Vi fryktar for laksen og sjøaura  
27.06.14 Har full forståelse for laksefredningen
 
27.06.14 Refusjon av fiskeravgift
 
27.06.14 - Kan bli svært alvorlig for sjøørreten og oppdrettsnæringen  
27.06.14 Oppdrettspolitikk på villspor
 
27.06.14 Dramatiske tall for trønderske elver  
27.06.14 Gi din støtte til Fiskeraksjonen for Surna  
27.06.14 "Levende elver"  
27.06.14 Nå dør sjøørreten  
27.06.14 Lakserømming langt større enn tidligere antatt  
27.06.14 Kaller skrytevideo fra Fredriksen-selskap for fiskeskrøne  
27.06.14 Jim Daniel tok ny rekord i siste liten  
27.06.14 Årets største i Eira
 
27.06.14 Makrellskaren truer andre arter
 
27.06.14 Makrell kan krølle til for laksen  
27.06.14 ESA med nye vannplanspørsmål
 
27.06.14 Esa fortsatt kritisk til Norges arbeid med vanndirektivet  
27.06.14 En feil av Agder Energi gjorde at Mandalselva tørket ut  
27.06.14 Rask nedtrapping i vannstand: FM vurderer anmeldelse  
27.06.14 - Lite fisk på kroken betyr ikke nødvendigvis lite fisk i elvene  
27.06.14 Villaks tåler større klimaendringer enn forventet  
27.06.14 Gjengedalsvassdraget er blant dei mest verneverdige vassdraga i landet  
27.06.14 Fiskelykke med Statskog  
27.06.14 Er du laksefisker? Bli lupinjeger!
 
27.06.14 Hva er utfordringene for vannmiljøet i Nordland?  
27.06.14 I fjor vant Kjell en million på en sjøørret. Han satser storgevinst også i år.
 
26.06.14 Ordfører-kamp for laksen i Gaula  
26.06.14 - Betongnæringen jobber sammen for oppdrettsnæringen  
26.06.14 Feberhet interesse for landbasert laks  
26.06.14 Fisken smaker bedre når du fisker han sjøl  
26.06.14 Alvorlig situasjon for Gaula-laksen  
26.06.14 Skeptiske til nye restriksjoner  
26.06.14 Dette må fiskerne i Verdal vite  
26.06.14 Manglende rapportering vil kunne føre til restriksjoner  
26.06.14 Freder hunnlaks i flere elver resten av sesongen  
26.06.14 Tanaforvaltningen slaktes  
26.06.14 - Trenger lokomotiver som vil gå foran  
26.06.14 - Hvordan skal regjeringen kontrollere lusekravet?  
26.06.14 - Feilslått villaksforvaltning  
26.06.14 Hvor mye vekst kan man vente seg?  
26.06.14 Havbruksleverandørene positiv til regjeringen  
26.06.14 Mener ny laksevekst kamufleres som miljøtiltak
 
26.06.14 Frivillig miljøinnsats holder ikke  
26.06.14 - Vi har løsningen  
26.06.14 Setter 2000 meter garn for å stanse gjedde  
25.06.14 Uforsvarlig oppdrettsvekst  
25.06.14 - For Hitra og Frøya vil dette slå særdeles positivt ut  
25.06.14 Sesongslutt 15.august!  
25.06.14 Ekstraordinære tiltak i laksefisket  
25.06.14 Innfører ekstraordinære restriksjoner i laksefisket  
25.06.14 Miljødirektoratet kutter i elvefisket  
25.06.14 Fisket tar seg opp  
25.06.14 Kjører konkurranse i laksefiske uansett  
25.06.14 Fiskesesongen kortes inn  
25.06.14 Lakseoppdrett på Dagsnytt Atten  
25.06.14 Merkelig og modig -- men lurt?  
25.06.14 - Helt baklengs  
25.06.14 - Meir laks og mindre lus heng ikkje saman  
25.06.14 Laksen kommer ikke tilbake fra havet  
25.06.14 - Regjeringens lusekrav er tullete  
25.06.14 Ørret og kraftproduksjon kan leve side om side  
25.06.14 Folk kan knapt å sløye en fisk lenger  
25.06.14 På tredje kast på årets første fisketur beit storruggen på..  
25.06.14 Tok godt vare på sin eneste sjanse  
25.06.14 Det var rett og slett en fantastisk følelse!  
25.06.14 Fikk laks full av lus og åpne sår  
25.06.14 Mener sjølakse-fiskere spekulerer i dårlig vær og jukser med helgefreden  
25.06.14 Feile MTB-valg av regjeringen
 
25.06.14 Nok laks i merdene  
25.06.14 Heggem utfordrer Aspaker  
24.06.14 Elveeierlag: Det er krisestemning over hele landet  
24.06.14 La elvene leve  
24.06.14 Roper varsku om lakselusa
 
24.06.14 - Lakselusa tas ikke på alvor  
24.06.14 Regjeringen svikter våre ville laksefisker ennå en gang  
24.06.14 Tror lusetiltak gir større inntekter og flere arbeidsplasser  
24.06.14 Et kunnskapsløst forslag  
24.06.14 Frank Bakke-Jensen er godt fornøyd med regjeringens forslag om miljøvennlig vekst  
24.06.14 - Laksefiske burde egentlig vært på blå resept  
24.06.14 Mye stor fisk i Drammenselva  
24.06.14 Treg start i Målselva  
24.06.14 Radiomerking av laks i Mandalselva  
24.06.14 - Fisket skal avsluttes for dagen når en fisker har avlivet to laks  
24.06.14 Lite vann i Bjerkreimselva  
24.06.14 Foredrag fra Årdalsprosjektet  
23.06.14 Oppdrettsnæringen må ta miljøansvar!  
23.06.14 - Strenge vilkår for laksevekst  
23.06.14 Reagerer på frivillighetsmentalitet  
23.06.14 Kan bety slutten for både villaks og sjøaure  
23.06.14 Stiller miljøkrav til ny oppdrettsvekst  
23.06.14 WWF: Ikke rom for økning av lakseproduksjonen  
23.06.14 Funn av alvorlig laksesykdom bekymrer Mattilsynet  
23.06.14 - Svært skuffet over regjeringen  
23.06.14 - På grensen til oppsiktsvekkende  
23.06.14 - Kan bli en stor belastning for næringen
 
23.06.14 Nå skal oppdretterne kunne øke produksjonen  
23.06.14 Nå vil Aspaker ha mer laks
 
23.06.14 Spår lakselus-krise i sommar
 
23.06.14 - Dette er ikke billig vekst
 
23.06.14 Gruveprosjekt i Engebøfjellet vil effektivt ødelegge tre lakseelver  
23.06.14 - Lakselusa tas ikke på alvor
 
23.06.14 Det gikk bare noen minutter før den beit på
 
23.06.14 Egne «kjerringdøgn» skal trekke flere damer til elv  
23.06.14 Dårlig bett i flomstor elv  
23.06.14 Ny sesongbeste i forrige uke  
23.06.14 Lakselus-problemet er veksande. Regjeringa sin medisin er å auke mengden oppdrettslaks  
23.06.14 Åpner for mer laks i merdene  
23.06.14 Vraker rødgrønn oppdrettsplan  
23.06.14 Bestanden av sjøaure i heile Romsdalsfjorden står i fare  
23.06.14 Denne fiskedøden overrasker forskerne  
23.06.14 Tiden da Statkraft kunne gjøre som de vil, er forbi  
23.06.14 Aksjonscamp i Kvalsund - Natur og Ungdom rasler med lenkene  
23.06.14 Liten gutt store fisker  
23.06.14 Laksefadese i Velfjord går Norge rundt  
23.06.14 Salmon Fly Presentations  
23.06.14 Premiere på ny laksefilm  
23.06.14 Informasjon om krypsivarbeid i Otra  
22.06.14 Her dør sjøørreten mens forskerne ser på  
22.06.14 Brev til Nærings- og fiskeridepartementet  
22.06.14 Kritisk for hele kysten  
22.06.14 Oppfordrer fiskeriministeren til å komme på besøk  
22.06.14 Dette truar bestanden  
22.06.14 - Lakselus skyld i dårlig laksefiske  
22.06.14 Mer enn naturlige svingninger
 
22.06.14 FHL om lusesituasjonen  
22.06.14 Pengar har ingen samvittighet. Her bruker Marine Harvest Vossolaksen i reklame for sin eigen industrilaks  
22.06.14 Fish company investigated after salmon farm pollutes Scottish loch
 
22.06.14 Tragisk laksestart  
22.06.14 Fire av ti lakser slippes fri etter fredningen  
22.06.14 Gaula hva historien har lært oss  
22.06.14 Frykter planer om oppdrettsanlegg  
22.06.14 Frykter at forskere tar feil i sine smoltmodeller  
22.06.14 Ber om gjenutsetting
 
22.06.14 Laks på 7,2 kg i Pellhølen  
22.06.14 Tangerte rekorden  
22.06.14 Filmet laksefiskeren (17) som ble reddet ut av elva  
22.06.14 Beslagla ulovlig flue-pryd  
22.06.14 Fiskestunt er ulovlig  
22.06.14 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget  
22.06.14 God start på laksefisket  
22.06.14 Kongen kom ikke  
22.06.14 Superveteran vant fiskekonkurransen  
22.06.14 Finner freden i fiske på heimebane