Information i English


Pressemeldinger og medlemsinformasjon

04.05.15 Redd Førdefjorden
11.04.15 Foredragene fra Laks- og sjøørretmøte for elvene i Møre og Romsdal
23.03.15 Pressemelding: Når gult ikke er kult
23.03.15 Kong Ari av Kirkenes
23.03.15 Øst for Istanbul
22.03.15 Finnmarks største vepsebol
20.03.15 Laks og kongens molter
19.03.15 Metalltull i Kvalsund
18.03.15 Altaelva – ingen over ingen ved siden
18.03.15 Bredt opprop mot sjødeponi
17.03.15 Dra på Lopphavet
17.03.15 Beste lakseelva i Troms
16.03.15 Nordaførr
12.03.15 Et snev av HSMB?
12.03.15 Kong Neptuns signalanlegg
11.03.15 Her er vårt siste nummer av Villaksnytt
10.03.15 66° Nord
09.03.15 Nordlands trompet
08.03.15 Laks opp og laks i mente
07.03.15 Trøndelaksfylkene
05.03.15 Lakseparasitten fra helvete
05.03.15 Ridder av Runde
03.03.15 Lus og lepper
02.03.15 Fagre Sogn
01.03.15 Åh Bergen, Bergen
01.03.15 Knurren Kurt
27.02.15 Når menn blir til damer
27.02.15 Kongelig møte
25.02.15 I smålaksens rike
24.02.15 Tøffe lille Tine
23.02.15 Lakseflaks på Sørlandet
22.02.15 En god dag nummer to: Villaksen Ari har kommet seg til Risør.
21.02.15 Følg Ari fra Akerselvas ferd til Kirkenes
24.01.15 Rekordhøy gjenutsetting i en svak laksesesong
14.01.15 Tåler oppdrettsanlegg det de skal?
12.01.15 Pressemelding: Ingen økning i oppdrett før nytt regime er på plass
12.01.15 Høringsnotat - melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett
02.12.14 Vårt høringssvar vedrørende fellesansvar for utfisking av rømt oppdrettsfisk
28.11.14 Oppsummering regionmøte for elvene på Østlandet
25.11.14 Pressemelding i forbindelse med SSBs lansering av sjølaksestatistikken for 2014:
Nesten halvparten av villaksen tas i sjøen
17.11.14 Alt vel med villaksen?
21.10.14 Pressemelding fra Norske Lakseelver: Svak laksesesong
06.10.14 Norske lakseelver mot gruvetillatelse
03.10.14 Hvorfor er det ingen grenser under vann?
25.09.14 Nye medarbeidere i Norske Lakseelver
21.08.14 Foredragene fra villaksseminaret: Hva skjer med villaksen i Trondheimsfjordelvene?
15.07.14 Informasjon og tips om gjenutsetting av laks
09.07.14 Pressemelding: Fiske i Orkla og Gaula fortsetter til 31. august - Nye lokale tiltak sparer dobbelt så mye gytelaks
27.06.14 Kommentar fra Stjørdalsvassdragets Elveeierlag til Miljødirektoratets innføring av nye fiskeregler
23.06.14 Pressemelding i anledning regjeringens vekstplaner for oppdrettsindustrien. - Slipp ut mindre lus hvis dere vil
19.06.14 Pressemelding fra styret i Orkla og Gaula
06.06.14 Inntrykk fra besøk på lukket anlegg
06.06.14 - Ja til likebehandling av laksefiskere i sjø og elv
02.06.14 Laksefiske i media , del 2
02.06.14 Laksefiske i media
28.05.14

Velkommen til årets laksefiskesesong :
Lakselykke i norske elver

23.05.14 Vi du jobbe for Norske Lakseelver og villaksen? Vi trenger ny medarbeider
23.05.14 Ignorerer miljøtrusler fra oppdrettsnæringen
23.05.14 Årsmelding 2012-13: Se hva vi jobber med
22.05.14 Se opptak av vårt foredrag om lakserømming på Cermaqs bærekraftsseminar: Hvordan unngå at økt oppdrett gir økt negativ effekt av rømming?
19.05.14 Medlemsnytt fra Norske Lakseelver
29.04.14 Rettighetshavermøte i Brønnøysund
27.04.14 Pressemelding: Merking av oppdrettslaks
27.04.14 Foredregen fra seminar: Status og muligheter for villaks og sjøørret - fredag 25. april 2014 - Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
09.04.14 Unik mulighet til å oppleve fiske etter storlaksen i Vosso!
08.04.14 Reisebrev fra vår fagsjef: "Den store konferanseuken"
02.04.14 Vår aktivitet på Facebook øker: 872 følgere
02.04.14 Følg vår fagsjef Erik Sterud på Twitter
21.03.14 -Ellen Hambro må forsvare intensjonen bak ordningen med nasjonale laksefjorder og laksevassdrag
21.03.14 Ansvar for fjerning av rømt oppdrettslaks i naturen
27.02.14 Norske Lakseelver ber om forvaltningsrevisjon av Miljødirektoratet på bakgrunn av forurensende utslipp til nasjonale laksefjorder
17.02.14 -Oppsiktsvekkende at reiselivsministeren anbefaler dumping av gruveavfall i nasjonal laksefjord
13.02.14 Invitasjon til Landsmøte i Norske Lakseelver og villaksfaglig seminar 24.-27. april
13.02.14 Velkommen til villaksseminar: Status og muligheter for villaksen med ny regjering
06.02.14 Krever konsesjonsbehandling av utvidelser av kraftverk i Glomma
06.02.14 Planer om tapping fra vernet vassdrag
24.01.14 Reduserte laksefangster - økt gjenutsetting
21.01.14 Laksen i Glomma er sterkt presset
13.01.14 En rullerende MTB-ordning vil kunne ha utilsiktede effekter
23.12.13 Julehilsen fra NL
18.12.13 Villaksnytt nr. 2 2013
14.12.13 Vannplanarbeidet: Sjekk at laksen er tatt hensyn til i regulerte vassdrag!
11.12.13 Klokt av Regjeringen å forankre ansvaret for villaksen i Miljøverndepartementet
04.12.13 Merking av oppdrettslaks, nå!
30.11.13 Bekymret for mulig flytting av ansvaret for villaksforvaltningen fra Miljøverndepartementet
10.11.13 Pressemelding: Villaksen trues av rømt oppdrettslaks
28.10.13 Brev fra Miljødir: Ikke behov for noen større endringer i fiskereglene for 2014
25.10.13 Regionmøtet NL avholdt for elvene på Østlandet ble vellykket
21.10.13 Laksesesongen 2013
16.10.13 Landsmøte og villaksfaglig seminar 2014
11.10.13 Støtt opp om Villaksauksjonen 2013 i regi av Reddvillaksen.no
07.10.13 Villaks i regjeringserklæringen: Vekst i oppdrettsnæringen
03.10.13 Regionmøte for lakseelvene på Østlandet
25.09.13 Villaksauksjonen 2013
20.09.13 Tøff vinter for sjøørreten på Skagerrakkysten
18.09.13 Norske lakseelver arbeider med veiledningsmateriell for pliktig organisering
17.09.13 Villaksen trenger ekstra vern av en ny regjering
30.08.13 Kronikk: Før laksesesongen skal evalueres
28.08.13 Foredragene fra Villaksens Dag på Boen i Tovdalselva, 26. august
12.08.13 FHL feiltolker laksestatistikken
16.07.13 Svak lakseåpning krever tiltak i både sjø og elv
29.06.13 Vi kan løse lakseknuten!
28.06.13 Villaksnytt 1-2013
28.06.13 Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk (Lovdata)
19.06.13 Lørdag 29. Juni arrangeres Villaksens Dag i Gaula
17.06.13 Foredrag fra vårt første Villaksens dag-arrangement i Alta for politikerkontakter 14/6-13
03.06.13 Oppslag på sesongstarten
31.05.13 Høringssvar fra Norske Lakseelver vedrørende forlag til retningslinjer for utsetting av fisk
30.05.13 Velkommen til laksefiske!
28.04.13 Invitasjon til paneldebatt 02. mai i Hardanger
25.04.13 Lakselus helt enkelt! (nesten)
21.04.13

Pressemelding i anledning Fiskeri- og kystdepartementets kunngjøring om ikke å innføre Hardangerfjordforskriften

21.04.13 Foredragene fra villaksmøte for lakseelvene i Sogn og Fjordane
18.04.13 Vårt høringssvar vedr. forslag til forskrift om tildeling av grønne konsesjoner
23.03.13 Reisebrev fra fiskeoppdretternes årskonferanse
20.03.13 Uttalelse fra Norske Lakseelver vedrørende Hardangerfjordforskrift
02.03.13 Vårt høringssvar til kvalitetsnormen for villaks
21.02.13 Regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2013
21.02.13 Nye lovpålagte krav om pliktig organisering av rettighetshavere i lakseelver - høring på ny forskrift
06.12.12 Foredragene fra gruveseminar
04.12.12 Foredragene fra villaksmøte for lakseelvene i Nordland
12.11.12 Forbedring av fangstrapportering for laks, sjøørret og sjørøye - spørreundersøkelse
09.11.12 Støtter forslag til grønn teknologiutvikling
07.11.12 Kronikk: Oppdrettsnæringen på stedet hvil?
07.11.12 Laksesesongen 2012
06.11.12 Villaksnytt nr 3 - 2012
02.11.12 Anmelder Statkraft for miljøkriminalitet
18.10.12 Norske Lakseelver forsvarte villaksen i Næringskomiteen på Stortinget
18.10.12 Skivebom av Ketil Rykhus
17.10.12 Miljøvernminister Solhjell har full tillit til Direktoratet for naturforvaltning
11.10.12 Auksjonskatalogen til villaksauksjonen 2012
04.10.12 Bekymret over mulig økning i oppdrettsindustrien
01.10.12 Redd Villaksen inviterer til villaksauksjonen
16.08.12 Bli med på Villaksens dag i Tovdalselva 19. august!
19.07.12 Jenter inviterers på laksefiske
06.07.12 Besøksrekord for hjemmesiden vår
05.07.12 Angående elveierlag registrert som BA
05.07.12 Velkommen til laksefiske!
18.06.12 Norske Lakseelver gir deg innføring laksefiske med flue - lær triksene av ekspertene!
12.06.12 Norske Lakseelver inviterer ungdom til laksefiske
11.06.12

Norske Lakseelver og Reddvillaksen.no ber Riskrevisjonen se nærmere på sjøfisket etter laks i Finnmark på blandede bestander

08.06.12 Villaksnytt nr. 2 2012
01.06.12 Norske Lakseelver arrangerer VillaksCamp 2012
31.05.12 Ny som laksefisker? -Du får tips her!
23.05.12 Gjennomføring av midtsesongsevaluering
23.05.12 Laksefisket starter for fullt 1. juni i Norge
23.05.12 VILLAKSNYTT Nr 1/2012
25.05.12 Ny fiskestang til årets fiskesesong
18.05.12 Repparfjord ikke egnet for sjødeponi
09.05.12 Ny politikk og teknologi må til for å sikre villaksens fremtid.
22.04.12 Brev til Brønnøysund angående elveierlag registrert som BA
18.04.12 Krav om forutsigbare rammer for en viktig distriktsnæring
17.04.12 Fra rømming og svinn til vinn/vinn
15.04.12 Foredragene fra faglig villaksforum fredag 13. april
11.04.12 STATKRAFT MED NY MILJØKATASTROFE I SURNA
18.03.12 Urimelig at det åpnes for økt sjølaksefiske langs store deler av norskekysten
15.03.12 Spørsmål fra ESA til Norge om vanndirektivet og vannkraft
07.03.12 Riksrevisjonen: Miljøfiendtlig oppdrettsnæring, behov for nytenking og omfattende forandring
01.03.12 Ny fiskeforskrift lar vente på seg: Uakseptabelt med uforutsigbare rammer
27.02.12 Norske Lakseelver 20 år – faglig villaksforum 13. april 2012 på Rica Hell Hotel, Værnes
27.01.12 Invitasjonsbrev til årsmøtet
27.01.12 Påmeldingsskjema til årsmøtet
27.01.12 Norske Lakseelver støtter ikke utvidelsene av laksefiske i sjø
26.01.12 Laksemøte for ansatte og driftsansvarlige i medlemselvene 20. februar
25.01.12 Invitasjon til årsmøtet 2012
23.12.11

Julehilsen fra Norske Lakseelver

23.12.11

Villaksnytt nr 3/2011

23.12.11 Følg vår medarbeider Erik på Twitter
21.12.11 Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012 - retting av feil i høringsdokument
07.12.11 Årets julegave til laksefiskeren!
07.12.11 Regulering av laksefiske fra 2012 - DNs forslag er ute på høring med frist 20. januar
07.12.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Nordland
01.12.11 Nye Lakserømminger - Lærer vi noe?
01.12.11 Fiskeforskrift for 2012 utsatt
30.11.11 Gruvedrift truer villaksen. En sikker død for Repparfjordelva!
28.11.11 Krav om stopp i krokgarnfisket og sterk reduksjon av sjølaksefiske i Finnmark
28.11.11 Tåkelegger negative sider ved lakseoppdrett
23.11.11 Ny fiskeforskrift for 2012
12.11.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Troms
08.11.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene i Rogaland
07.11.11 Økt behov for gyrotiltak i Møre og Romsdal
01.11.11 Ny gruvevirksomhet vil true villaksen
26.10.11 Sjølaksefisket i Finnmark beskatter russisk laks
24.10.11 Foredragene fra villaksmøte for elvene på Østlandet
24.10.11 Villaksmøte for elvene i Hordaland og Sogn og Fjordane
22.10.11 Grieg Seafood tatt med buksene nede
19.10.11 Norske Lakseelver møtte Næringskomiteen
07.10.11 Auksjon til støtte for villaksen i Norge 27/10
05.10.11 Forslag om dobbeltmerking av all oppdrettsfisk
27.09.11 Invitasjon til villaksmøte for Østlandet
27.09.11 Rømt stamfisk i Matrefjorden
15.09.11 Oppsummering av årets laksefiske 2011
18.08.11 Seminaret om villaks og laksefiske på Sørlandet
12.08.11 Kraftig og viktig miljøsignal fra tunge institusjoner
04.08.11 Høringssvar til Arealutvalget
23.07.11 Vi har testet Release-stengene!
22.07.11 Oppslag på lakselus og oppdtrett
20.07.11 Kronikk: Sjarmoffensiv i agurktiden?
30.06.11 Alarm! Mye Oppdrettslaks
24.06.11 Kronikk: Hva vet vi egentlig om lakselus?
16.06.11 Villaksnytt nr 2
15.06.11 Pressemelding: Mislykket våravlusing av oppdrettslaks truer villaksen 
01.06.11 Brev til FHL: Norske lakseelver kritiske til laksefond
01.06.11 Oppslag på sesongstarten
27.05.11 STØTT VILLAKSEN - FÅ EN STANG!
27.05.11

Velkommen til boklansering

04.05.11 Viktig villaksprogram på NRK1  
04.05.11 Invitasjon til oppdrettsseminar på Flesland torsdag 5. mai
19.04.11 Foredragene fra regionmøte om villaks og sjøørret
19.04.11 Vår høringsuttalelse til Hardangerfjordforskriften
11.04.11 Kronikk: "Folk og røvere i FHL"
11.04.11 Dagsseminar om arealutvalget
23.03.11 Oslo - verdens villakshovedstad
23.03.11 Laks og sjøørret trenger vann!
17.03.11 Norge bryter internasjonale miljøforpliktelser
17.03.11 Høringssvar: Tilpasning til et klima i endring
11.03.11 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
09.02.11 Høringssvar på sjølaksefiske
04.02.11 Pressemelding: Oppdrettsindustrien i endring - behov for nye krav og tiltak
15.01.11 Foredragene fra Villaksmøte i Midt-Norge
14.01.11 NL driver ingen feilinformasjon om oppdrettsnæringen
05.01.11 Villaksmøte i Midt-Norge fredag 14. januar 2011, Værnes
03.01.11 Høringsuttalelse til forskrift om kapasitetsøkning i nord
22.12.10 Notat til Mattilsynet om utfordringene i forholt til økt oppdrettsaktivitet
21.12.10 Villaksmøte i Midt-Norge fredag 14. januar 2011, Værnes
21.12.10 Søk om tilskudd fra fiskefondet for din elv innen 15. januar 2011!
14.12.10 Åpent brev til Til Adm. dir. Tore Nepstad, HI
10.12.10 Kronikk: - Usannheter fra SPs Irene Lange Nordahl
10.12.10

Norske Lakseelver fraråder MTB-økning i Troms og Finnmark

03.12.10 Ministrenes lakseseminar: Ett skritt fram og to tilbake?
17.11.10 Politisk vilje til innføring av lukkede oppdrettsanlegg applauderes
09.11.10 FKD begrenser ikke fang og slipp
06.11.10

Mer lakseoppdrett vil true villaksen i Nord-Norge

05.11.10 Åpent laksemøte i Namsenvassdraget
22.10.10 Berg-Hansen har fortstatt kapasitetsøkningen på vent
22.10.10 Foredragene fra fagseminar om Gyrodactylus salaris i Midt-Norge
17.10.10 Katalogen for årets villaksauksjon er fullspekket med fiske, kunst og utstyr
06.10.10 FHL's går imot "egen" bærekraftsstandard
06.10.10 NLs kommentarer til forslag til ny standard for lakseoppdrett
29.09.10 Den 6. auksjon til støtte for villaksen
23.09.10 Ny standard for bærekraftig lakseoppdrett. Hva gjør NL?
10.09.10 Hvor dum er egentlig kunnskapsministeren?
08.09.10 Bli med å støtt villaksen 28. oktober
08.09.10 Samarbeid med NASF
07.09.10 Roser Kongen
01.09.10 Professor vil ofre villaksen
01.09.10 Tre eldre menn rider igjen
13.08.10 Pressemelding: Mer lakselus på Vestlandet!
13.08.10 Vi har fått nye tlf-nr
21.07.10 FOKUS PÅ LAKSELUS OG FANG OG SLIPP
11.06.10 Felleskronikk
03.06.10 Reguleringer i sjølaksefisket i strid med faglige råd
31.05.10 Folkemøte om villaksen i Trondheim mandag 31 mai. Program.
16.05.10 -Frykter at villaksen ofres i et politisk spill om sjølaksefiske
12.05.10 Villaksen - Et spørsmål om rettigheter eller biologisk ansvar?
14.05.10 Fang og slipp-fiske og dyrevelferd
28.04.10 Revisjon av lov om laksefisk og innlandsfisk + forskrift om stemmegiving
26.04.10 Aage Wold hedret
26.04.10 Bli med på å arrangere Villaksens dag 2010!
23.04.10 Norske Lakseelver med ny prosjektmedarbeider
14.04.10 Ny leder i Norske lakseelver
12.04.10 Foredrag holdt på Norske Lakseelvers faglig villaksforum fredag 9. april
11.04.10 Vi krever lukkede oppdrettsanlegg
19.03.10 Invitasjon til Norske Lakseelvers årsmøte 2010 på Rica Hell Hotel, Værnes
17.03.10 Pressemelding: - Behov for fortsatt økt innsats for å redde villaksen
21.12.09 Norske Lakseelver søker prosjektmedarbeider
01.12.09 Tid for å søke om tilskudd
25.11.09 Brev til fiskeriminister: Krever tiltak mot lakselus
23.11.09 Gi innspill til Fylkesmannen ifb. med fiskereguleringene innen 1/12-09
23.11.09 Hardangerforskriften må bli strengere
23.11.09 Torskeoppdrett har negativ effekt på villaks
19.11.09 Framtid for laks og laksefiske? Konferanse 3. og 4. februar
26.10.09 Effektkjøring dreper laks og ørret
08.10.09 Pressemelding:Norske Lakseelver er positive til den nye regjeringserklæringen
08.09.09 Pressemelding:Årets stortingsvalg kan avgjøre villaksens skjebne
04.09.09 Pressemelding: Økt press på villaksen: færre laks vender tilbake til elvene
19.08.09 Neglisjerer faglige råd; - villaksen ytterligere svekket
19.08.09 Regjeringa vil legger opp til mer lakseoppdrett tross alle advarsler!
19.05.09 Ny artikkel om lakselus
20.05.09 Elvemuslingen viktig for laksen
15.05.09 Ny lakseparasitt kan smitte til mennesker
05.05.09 Norsk Laksefestival i Surnadal 18.-19. juni
21.04.09 Høringsuttalelser til ny forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg
26.03.09 Anmodning om umiddelbar tvangsslakting og/eller tilbakekalling av konsesjoner pga multiresistent lakselus på Marin Harvest-anlegg
25.03.09 Pressemelding: Marine Harvest bryter loven
18.03.09 Norske Lakseelver kraftig ut mot oppdrettsindustrien
13.03.09 Innspill til strategi for bærekraftig oppdrett
20.02.09 Brev til FKD: Stopp nye oppdrettskonsesjoner!
20.02.09 Brev til FKD: Kravene til oppdrett i laksefjorder for slappe
09.12.08 Fellesopprop: Resistent lakselus truer kysten
07.11.08 Pressemelding: Vil regjeringa ofre villaksen for mer oppdrett?
07.11.08 Statsbudsjettet 2009: Behov for ytterligere 20 mill. til bekjemping av Gyro
03.11.08 DN ser ingen umiddelbart behov for å endre sjøfiskereglene
10.10.08 Konferanse: Tilrettelagt fisketurisme
09.10.08 Pressemelding vdr. Statsbudsjettet fra Norske Lakseelver
10.10.08 Pressemelding: Resistent lakselus fra oppdrett kan utrydde villaksen
02.10.08 Auksjonskatalogen for villaksauksjonen
28.09.08 Pressemelding fra NL: Sammen om villaksen
22.08.08 Gjenutsetting
07.08.08 Torskeoppdrett ved Vindsneset: Kvar har de vore alle saman?
04.08.08 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
04.08.08 Forhasta konklusjon i Gyro-saka
26.06.08 Ny daglig leder
26.06.08 SETT AV 23. OKTOBER! AUKSJON TIL INNTEKT FOR REDDVILLAKSEN.NO!
11.06.08

Pressemelding fra Norske lakseelver:
Fortstatt vekst i oppdrettsvirksomheten i nord - villaksen tillegges ikke vekt

05.06.08 Nyhetsbrev-2-2008
23.05.08 FKD avkrefter forbud mot fang og slipp
22.05.08 Har Norge innført avlivingspåbud for sportsfiske?
21.05.08 ER DET FORBUDT Å GJENUTSETTE FISK?
12.05.08 Protokoll fra årsmøtet
11.04.08 NLs årsmelding
08.03.08 Ranging av alle lakseelver basert på antall laks i perioden 1997-2007
07.03.08 Høring - Revisjon av lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk
27.02.08 Høringsuttalelse til Mattilsynet om ny luseforskrift
26.02.08 Årsmøte i Norske Lakseelver i Stavanger lørdag 29. - søndag 30. mars
26.02.08 Høringssuttalelse fra Landbruksdep. og Fiskeri- og kystdep. til forslaget om nye fisketider
17.02.08 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
17.02.08 Høringsuttalelse, Norges Bondelag, fiskeforskrifter
14.02.08 Årsmøte i Norske Lakseelver i Stavanger lørdag 29. - søndag 30. mars
14.02.08 Oppsummering av fang og slipp-kunnskap
14.02.08 Norge mangler på listen over land som tar sitt ansvar for villaks på alvor
08.02.08 Regulering av laksefiske i sjøen 2008 - 2012
08.02.08 Oppklaring av regelverket rundt fang og slipp
11.01.08 Oppsummering fra Norske Lakseelvers seminar om laksereguleringene
09.01.08 NL ber om møte med Helga Pedersen ang. fang og slipp
04.01.08 Seminar om reguleringene av laksefiske for perioden 2008 - 2012
01.12.07 OED og NVE bryter Stortingsvedtak og klages inn for Riksrevisjonen
24.11.07 Norske lakseelver anmelder rømming
24.11.07 Brev til MD om gyrobehandling og allmennhetens tilgang til fiske
19.11.07 Pressemelding: Regulering av laksefiske
15.11.07 Statsbudsjettet for 2008 : - Øk bevilgningene til gyrobekjempelse med 45 mill
09.10.07 Villaks i Statsbudsjettet 2008
09.10.07 Driftsplan for Suldalslågen - 2007 - 2010
01.10.07 Nyhetsbrev fra Norske lakseelver
29.09.07 NASFs Villakskveld i Oslo, til støtte for oppleieordningen i Trondheimsfjorden
29.09.07 Nye infosider om havbruk fra Bellona
20.06.07 Norske lakseelver forlanger møte med minister om luseplagen
13.06.07 Foredrag fra Altakonferansen
13.06.07 INATUR søker ny daglig leder
15.05.07 Pressemelding: 20 mill mer til Gyrobekjempelse
14.05.07 Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver (PDF)
14.05.07 Oppsummering av studietur til Scotland
11.05.07 Svar på kronikk: Villaks vs oppdrettslaks
14.05.07 Fangststatistikken for 2006
29.03.07 Kronikk: Fra Vossoelva til Kypros
30.12.2006 Regulering av laksefiske 2008 - 2012
30.12.2006 Norske Lakseelvers fagkonferanse i Alta 8. - 10. juni 2007
30.12.2006 Revisjon av Lakseloven - obligatorisk organisering
30.12.2006 Nye nettsider for Namsen
21.12.2006 Nyhetsbrev 3-2006 fra Norske lakseelver (PDF)
19.12.2006 Pressemelding fra Norske lakseelver: Regjeringens villaksproposisjon - en gavepakke til oppdrettsnæringen
07.12.2006

Pressemelding: Villaks og sjøørret trues av lakselus fra fiskeoppdrett. Lakseelver stenges.

29.09.2006 Myndighetene må stenge oppdrettsanlegg i stedet for lakseelver!
24.08.2006 Norske lakseelver trekker seg fra arbeidsgruppe.
05.07.2006 Pressemelding: Fritt fram for lakseoppdrett i vernesoner
26.06.2006 Veileder for organisering av rettighetshavere i laksevassdrag er ferdig
15.05.2006

PRESSEMELDING 15/5-06:Kraftselskapene må ta mer miljønsvar

15.05.2006 Revidert nasjonalbudsjett: Økte bevilgninger til kalking, men fortsatt for lite til gyrobekjempelse
04.05.2006 Nyhetsbrev 2 fra Norske lakseelver
03.04.2006 Obligatorisk organisering vedtatt på årmøtet
03.04.2006 Resolusjon vedtatt på årsmøtet
16.03.2006 Det er fortsatt behov for omfattende kalking i Norge
15.03.2006 Auksjon ga 623.000 kr til kilenotoppleie
10.03.2006 Laksefiskebrosjyra for 2006 er klar
01.03.2006 Spørreundersøkelse: Fangstrapportering av anadrome laksefisk i elv
28.02.2006 Pressemelding : Ingen oppdrettskonsesjon i nasjonal laksefjord
20.02.2006 Pressemelding:Myndighetene må ta tak i rømmingsproblematikken!
20.02.2006 Nyhetsbrev fra Norske Lakseelver
13.02.2006 Driftsplanprosjektet vellykket
03.02.2006 Norge bryter den internasjonale laksevernkonvensjonen
26.01.2006 Norske Lakseelver vil arrangere et miniseminar for stortingetspolitikere
23.01.2006 Norske lakseelver ønsker obligatorisk organisering
13.01.2006 Pressemelding - Stans tildeling av stamfisklokalitet i foreslått nasjonal laksefjord
03.01.2006 Seminar "Håndplukket Laksefiske"
09.12.2005 Vilkår om allmennhetens adgang til fiske ved kalking av vassdrag
09.12.2005 Mangler 30 mill til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris
09.12.2005 Budsjettbehandlingen: - En særdeles dårlig julegave til villkaksen.
09.12.2005 Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2006
07.11.2005 Hva kan vi lære fra Island?
22.10.2005 Revisjon av laks- og innlandsfiskeloven
18.10.2005 Lakseforvaltning i statsbudsjettet
18.10.2005 Spørreundersøkelse til Norske lakseelvers medlemmer
17.10.2005 Regjeringsplattformen og villaksen
27.07.2005 OPPSUMMERING FRA CLA GAME FAIR 2005
03.07.2005 DN 2 år for seint ute med kultiveringsjubileum
01.07.2005 Temablad om laksefiske vinteren 2006
01.07.2005 Laksefiske fra Norge på Discovery Channel
01.07.2005 Status for Gyroarbeidet
01.07.2005 Prosjekt for å forbedre fangststatistikken
16.05.2005 Tilskudd til etablering av nye desinfeksjonsstasjoner
04.01.2005 Status for arbeidet med kompensasjon til kilenotfiskere i Trondheimsfjorden
17.12.2004 Plan for supplering av vernede vassdrag har mange svakheter
06.07.2004 Styresmaktene motarbeider utvikling i fisketilbudet
16.04.2004 Oppleie av laksenotretter i Trondheimsfjorden
02.04.2004 Runde II nasjonale laksevassdrag og laksefjorder; et knefall for oppdrettsnæringen
   

Lakseoppslag i media

 
20.05.15 Nå blir det mærder
 
20.05.15 Oppdatert situasjonsrapport - Utsikter for vårflom
 
20.05.15 Vil redde Førdefjorden gjennom EØS-domstol
 
20.05.15 Landsomfattende kontroll av bilvaskeanlegg
 
20.05.15 Inhabil Erna i spørretimen
 
20.05.15 Føler seg overkjørt av staten i oppdrettssaker  
20.05.15 – Sjødeponi kan være den beste løsningen
 
20.05.15 Ny lusebehandlingsmetode: Brent kalk er svært treffsikkert
 
20.05.15 Laksespill om allmenningens tragedie vises på Voss  
20.05.15 Oppdrettslaks i gytegroper  
20.05.15 En av sju stammer fra oppdrettslaks
 
20.05.15 Skitt fiske – så lenge det varer!
 
20.05.15 Takk og farvel til min yndlingselv
 
20.05.15 «Biblioteket tar den lokale debatten»  
20.05.15 Lader opp med laksedebatt
 
20.05.15 Åpningsfest Otra søndag 31. mai  
20.05.15 Verksted reiseliv Gauldalen  
20.05.15 Sesongåpning Audna  
20.05.15 Det er viktig å holde fokus nå rett før sesongstart  
20.05.15 Kongsfjordelva er fortsatt uten problemer fra oppdrettslaksen  
20.05.15 Fremdeles håp for fin vannføring  
20.05.15 Smakstestet laks fra lukket anlegg
 
20.05.15 – Dette viruset må ikkje få etablere seg i Sør-Noreg
 
20.05.15 Ingen elv i verden har gitt forskerne så mange viktige svar om laksens liv som Altaelva.
 
20.05.15 300 fisker – da er det stopp
 
19.05.15 Lakseinnsig til Namsfjorden og Trondheimsfjorden  
19.05.15 Sier ja til oppdrettsøkning
 
19.05.15 KLV-innlegg: "Regjeringa gir lakselusa privilegier"  
19.05.15 Gladlaksar tok feil fjord og hamna i laksemerd
 
19.05.15 Frykter opprivende rettssaker om Finnmark
 
18.05.15 Det vi skal leve av
 
18.05.15 Skribent på misjonsmarken
 
18.05.15 - Enige om det prinsipielle i Stortingsmeldingen om vekst i havbruk
 
18.05.15 - Fryktar for auka oppblomstring av lakselus
 
18.05.15 Grunneiere rasende på oppdrettsgigant: – De har vært her om natten
 
18.05.15 Akvadesign: - Vi er konkurransedyktig på produksjonskostnad
 
18.05.15 Undersøker lakserømming etter hvalkollisjon
 
18.05.15 - Det er bare vekst, vekst, vekst de snakker om
 
18.05.15 Laksefisket er i gang  
18.05.15 Første laks på nasjonaldagen
 
18.05.15 Årets første rugg på land
 
18.05.15 Særlig verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak
 
18.05.15 Arrangerar kappløp for Vossolaksen
 
18.05.15 De er ute på jakt mens du sover
 
18.05.15 Denne fisken snur forskernes artsforståelse fullstendig på hodet
 
18.05.15 Mattilsynet har beordret avlusing av Griegs seafoods anlegg i Indre Loppa
 
18.05.15 Statsråd satt i styret i fjorddumpingsselskap: - Jeg har ingen aksjer
 
16.05.15 Årets første Holmfoss-laks er tatt
 
16.05.15 15. mai starter laksefisket i Lågen….
 
16.05.15 Alt du trenger å vite om lakselus  
16.05.15 Sjødeponi er forsvarlig
 
16.05.15 - Må unngå Chile-tilstander
 
16.05.15 Akvadesign: - Vi er konkurransedyktig på produksjonskostnad
 
16.05.15 - Det er ikke de mest ekstreme laksehaterne vi skal frykte  
16.05.15 Nå er laksefisket i gang
 
16.05.15 – Hullene tettet umiddelbart
 
16.05.15 Røye for røye, vann for vann
 
15.05.15 – Møt opp og vis at du bryr deg  
14.05.15 Tidsseriane frå Guddalselva opnar for ny forsking
 
14.05.15 Opnar opp for laksefiske etter rømming
 
14.05.15 Vågehval havnet inne i laksemerden
 
14.05.15 Rekordvekst i lukket merd
 
13.05.15 – Det er tydelig problem med sel
 
13.05.15 Svaberg ved Kaldvellfjorden i Lillesand spyles rene etter sulfidutslipp  
13.05.15 Ikke noe tull med Golfstrømmen
 
13.05.15 Fiskeoppdretter vil betale avgift
 
13.05.15 Vi har venta lenge nok
 
13.05.15 Stor markering mot oppdrettsnæringen
 
13.05.15 Kystordførere: – Regjeringen er arrogant
 
13.05.15 Lusetrykket må ned  
13.05.15 Historisk oppdrettsdom  
13.05.15 Det er ikke fullt før det renner over ...
 
13.05.15 Stemningsrapport  
13.05.15 Åpningsfiske på Øvre Meforsen  
13.05.15 Nye fisketider i 2015 i Vosso  
13.05.15 Kick-off laksesesongen 2015 i Tovdalselva  
13.05.15 Fangstregistrering på sms  
13.05.15 Vinneren av blinkskuddkonkurransen 2014  
12.05.15 CWT-merking: - Cirka 30 øre per fisk
 
12.05.15 Kommentar: - Blindhet eller tunnelsyn. Hva er best?
 
12.05.15 Politiet anker Marine Harvest-dom  
12.05.15 Se elva grave seg fram fra vinteren
 
12.05.15 - Det blir jobba systematisk for å få kontroll med lakselusa  
12.05.15 - En systematisk registrering er viktig
 
12.05.15 Midler til informasjonstiltak som kan bidra til god forvaltning av villaksen  
12.05.15 Vest eller ikke – her er alt om de nye reglene
 
12.05.15 Storørreten gjenoppstod etter 50 år
 
11.05.15 Intens lobbyering før sjømat-vedtak
 
11.05.15 Salmonors smerte­fulle lakse­spy­ling var ulovlig
 
11.05.15 Risikovurdering: Lusebehandling er skadelig for fiskevelferden
 
11.05.15 Krise i lakse-luksus
 
11.05.15 Laks er guld værd for lokalområderne
 
11.05.15 Samtlige liberale partier i Europa fordømmer dumpingen av gruveslam i Førdefjorden  
11.05.15 - Det er nok av dem som har prøvd og ikke fått det til  
11.05.15 Lysark fra seminar om helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk  
11.05.15 - Ekstra arbeidskrevende våravlusning for Vest-Norge  
11.05.15 Miljødirektøren avviser påstand om politisk press
 
10.05.15 Monstermassene  
10.05.15 Slått i bakken av advokatkorps
 
10.05.15 Hvordan påvirker kraftregulering fiskens meny?
 
10.05.15 Fryktar miljøkrav kan svekkje flaumtryggleik
 
10.05.15 – Småkraftverk er ikke så uskyldige
 
10.05.15 Åpner for fiske
 
10.05.15 Sjå kven som sneik seg opp i lakseelva
 
10.05.15 – Det er fisk i overflod
 
09.05.15 - Jeg har ikke tro på at ingen jukser
 
09.05.15 Alle mann til merdene!
 
09.05.15 Minst 35 000 laks har rømt i Bremanger  
09.05.15 Nasjonalt overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks
 
09.05.15 Er rømningsituasjonen er ute av kontroll?  
09.05.15 We WON!  
09.05.15 – Vanvittig mye søppel  
08.05.15 - Forsøkene med lusespyleren var selskapets ansvar
 
08.05.15 - Næringen er som et tanksskip i ganske god fart  
08.05.15 Fortsatt drypprømminger fra settefiskanlegg  
08.05.15 NSL med tunnelsyn om rømt fisk  
08.05.15 Kommentar: Slagmarken Hardangerfjorden
 
08.05.15 - Lakselus er et minimalt problem for villfisken i forhold til det problemet det er for oppdrettsnæringen  
08.05.15 Det er få som klarer å se det store bildet når arbeidsplassen er i ferd med å forsvinne  
08.05.15 Klarer ikke å holde gjedda unna
 
08.05.15 Fiskehuldra klar for aurefest  
08.05.15 Invitasjon til elvedugnad!  
08.05.15 Polar Seafood i Berlevåg støtter nå økonomisk forvaltningsarbeidet i Kongsfjordelva  
08.05.15 Kortprisene 2015 i Rana  
07.05.15 En svale gjør ingen sommer  
07.05.15 Vil ha Vefsna i toppform
 
07.05.15 Utslippene av klimagasser tilnærmet uendret
 
07.05.15 Våravlusningen:- En redningsoperasjon for villaksen
 
07.05.15 Slår alarm om Mjøs-fisket
 
07.05.15 Sjekk den monsterlaksen!
 
07.05.15 Sår tvil om Bellona-satsing
 
07.05.15 - Alvorlig dersom spylingen ikke var godkjent
 
07.05.15 Namsblanken har gode kår i Frøyningselva  
07.05.15 Mener regjeringen presset Miljødirektoratet
07.05.15 NJFF frykter for villaks og sjøørret  
07.05.15 Naturen skal sette grensen
 
07.05.15 Radiomerker 160 Vosso-laks  
07.05.15 Forundret over holdning til smitte av sykdom
 
07.05.15 Kjøp laksefiske på Miniauksjon  
07.05.15 Blåskjell kan huske forurensing  
06.05.15 Invitasjon til informasjonsmøte i forkant av årets fiskesesong i Numedalslågen  
06.05.15 Vil regulere fleire vassdrag
 
06.05.15 Få fiske i Østlandets beste sjøørret-elv  
06.05.15 – Bevar fisken
 
06.05.15 Raumalaks endelig tilbake i elva!
 
06.05.15 - Anti-vitenskapelige myter om lus  
06.05.15 - Lusespylingen var ikke godkjent
 
06.05.15 Ønsker åpen biobank for laksemateriale
 
06.05.15 Innrømmer at beredskapen var for dårlig
 
06.05.15 Fiska rømd oppdrettslaks for over 100 000 kroner
 
06.05.15 Nye sykdommer inn i oppdrettsnæringen. vil kunne påvirke villaksen  
06.05.15 Laksehjerte slår utenfor kroppen
 
05.05.15 Gjeddefiske tillatt i Nidelva i mai 2015  
05.05.15 Resultat av forskningsfiske i Otra  
05.05.15 Dugnadstid  
05.05.15 Følg fiskehelseseminaret på Skype  
05.05.15 Elveeigarane er optimistar før sesongstart
 
05.05.15 Narvik kommune - innsigelse til kommunedelplan for kystsonen  
05.05.15 Det haster med å få bukt med den rømte regnbueørreten  
05.05.15 Møte om fiskerømming  
04.05.15 Politiet dømd til å betale oppdrettsgigant
 
04.05.15 Hvem skal passe på havbunnen?
 
03.05.15 Får utvidet sjøørretsesong
 
03.05.15 En av tre villfisk er ikke verdt å ofre
 
03.05.15 Lus som miljøparameter må måles ut fra oppdrettsnivå  
03.05.15 - Hvor mye skal vi tåle?
 
03.05.15 Tusenvis av smolt har blitt flyttet fra klekkeriet ved Borregaard og ut i Glomma
 
03.05.15 En oppdatering fra Lakselv grunneierforening  
02.05.15 Vi ønsker ungdommen velkommen
 
02.05.15 Fjorden, maybe  
02.05.15 Spionerer på sjøørret  
01.05.15 Åpen høring i Stortingets næringskomité tirsdag 28. april 2015  
01.05.15 Advarer mot kvikksølv i fisk  
01.05.15 Laks med bombe i magen  
01.05.15 Utvida gjenfangst etter rømming i Bremanger  
30.04.15 Jakt & Fiske trykket oppdrettsreklame, da ble det rabalder  
30.04.15 Tord Lien vil ha mer vannkraftutbygging
 
30.04.15 Harstad Venstre krever et bærekraftig havbruk  
30.04.15 Laks på rømmen i Bremanger
 
29.04.15 Uventet støtte til NSL
 
29.04.15 Frykter slutten på laksefisket
 
29.04.15 Omfattande fiskerømming frå eit anlegg i Bremanger  
29.04.15 Sjødeponi i Førdefjorden sprer uro blant elveeiere
 
29.04.15 Knefall for homeopati og antivitenskap
 
29.04.15 Lenge etterlengtet laksefiske
 
28.04.15 Rensefisk: - Et fantastisk våpen mot lakselusa
 
28.04.15 Mener å ha løsningen på blåskjellproblem
 
28.04.15 - Setter ut rensefisken for sent  
28.04.15 Åpent møte om Ranelva  
28.04.15 Tørrleggingsskandalen i Kongsfjordelva i 2014 får nå følger for Pasvik Kraft  
28.04.15 Inviterer til konkurranse der premien er å bli med i Lars & Lars  
28.04.15 Trosser faglige råd for Årdalselva
 
28.04.15 De blå mulighetene er enorme
 
28.04.15 Smolt – historien om en dramatisk ungdomstid
 
27.04.15 60 år med smolt i Kragerø  
27.04.15 Få funn av virus på vill laksefisk
 
27.04.15 Riksrevisjonen titter miljømyndighetene i kortene
 
26.04.15 At villaksen og sjøørreten er utrydningstruet har andre årsaker en ørretdorga  
26.04.15 Fjorden får de aldri
 
26.04.15 Vestlandsfjorder og Lofoten lever farlig når noen frister med nye arbeidsplasser  
26.04.15 Nå må regjeringen spille på lag
 
26.04.15 Alta-laksen tema på landsmøte
 
26.04.15 Venstres smertegrense
 
26.04.15 Mykje engasjement rundt kystplan  
26.04.15 Byttet ut penn og papir med ispilk og maggot
 
26.04.15 Lakseoppdrett og lokaldemokrati
 
26.04.15 Hvor ble det av villaksen?
 
26.04.15 Norske Lakseelver ruster seg nå til kamp for elvene og villaksen  
26.04.15 Forskningsprosjektet om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorde  
24.04.15 Få funn av virus på vill laksefisk
 
24.04.15 - Lakselus er hovedutfordringen for villaksen
 
24.04.15 Omkamp om styreverv
 
24.04.15 Inaturs Fiskerregister  
24.04.15 Tovdalselva - fiskekortsalg  
24.04.15 Ordfører: Si nei til oppdrett før avgift er avklart
 
23.04.15 1150 vil lenkje seg fast i protest mot fjorddeponi
 
23.04.15 Forsker på fiskelivet
 
23.04.15 Ingen forandring i Stryn  
23.04.15 Rekordmye sjøørret i Tvedestrandsfjorden
 
23.04.15 Stille fra kraftindustrien under Hardangerfjordseminaret  
23.04.15 Regjeringen på kollisjonskurs med oppdrettsnæringen
 
23.04.15 - Slik påvirker havbruk miljøet  
23.04.15 Rikinger nekter folk å fiske - kommunene ber fisker gå til politiet
 
22.04.15 Grieg Seafood vil bli ærlige  
22.04.15 Rognplanting og kalking skal etablera ei ny laksestamme  
22.04.15 Den opprinnelige laksestammen i Numedalslågen kan i verste fall dø ut.Trues av rømt oppdrettslaks  
22.04.15 NVE går igang med sidebekker
 
22.04.15 Flere hundre tonn gift ville trolig ikke tatt knekken på denne
 
22.04.15 Forskningen som ble milliardbutikk
 
22.04.15 Vil ha mer utbygging i sideelevene
 
22.04.15 Evaluerer tiltak mot rømming fra settefiskanlegg  
22.04.15 Villakssiden med kritikk til overvåkingsprogrammet for rømt laks  
22.04.15 Vil skyte skadefugler.Stakraft vil beskytte smolten  
22.04.15 Slik kan menneskelige faktorer til rømming reduseres
 
22.04.15 Kommentar: Villedende journalistikk av Kyst.no
 
22.04.15 Mener lakselusa øker med økt oppdrett
 
22.04.15 Politisk gruveslam
 
22.04.15 Prøver å finne ut hvorfor denne fisken er så giftig
 
21.04.15 Støre gir intet håp om omkamp om Førdefjorden
 
21.04.15 Regjeringas ja til gruvedeponi i Førdefjorden vekker både harme og glede  
21.04.15 - Fjorden får de aldri
 
21.04.15 Derfor er gruvedrift forsvarlig
 
21.04.15 Norges falmede miljøglorie blir erstattet av en svart sky
 
21.04.15 Klamrar seg til europeisk halmstrå i kampen mot fjorddeponi
 
21.04.15 Tror gruve-ja i Naustdal betyr ja i Kvalsund
 
20.04.15 Kamp om styreverv
 
20.04.15 Senker verdien av rotenonbehandlingen
 
20.04.15 Gi nye vilkår for regulering
 
20.04.15 Kan få nyskapingsprisen for å bidra til redusert rømming  
20.04.15 Storlakselv får endelig minstevannføring  
20.04.15 Misfarging av vannet i Dalselva
 
20.04.15 – Responsen på annonsen har vært enorm
 
20.04.15 Norsk sjødeponiavgjørelse vekker oppsikt i utlandet
 
20.04.15 Laksefiskeriet er igang  
20.04.15 Oljeomlastingen kan bli flyttet nærmere villaksen
 
20.04.15 - Regjeringen går mot alle faglige råd
 
20.04.15 Raser mot sjødeponi  
20.04.15 Kraftverk måtte betale for fiskedød  
20.04.15 Gruvevedtak i «The guardian»
 
20.04.15 – Førdefjorden bør ikkje lenger vere nasjonal laksefjord
 
18.04.15 Fjordkampen
 
18.04.15 Aspakers totale omdømme-bom
 
18.04.15 Det finnes ikke noe Miljødirektorat
 
18.04.15 - Eg har resignert
 
18.04.15 En regjering uten tøyler
 
18.04.15 Lusebehandlinger er større problem enn lusen
 
18.04.15 Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar -
 
18.04.15 Forundret over Sundtoft-uttalelse
 
18.04.15 – Solberg har fått seg eit kjempeproblem
 
18.04.15 Regjeringen sier ja til omstridt sjødeponi - kraftige reaksjoner fra miljøvernere  
18.04.15 Revisjon med pålegg om minstevannføring i Årdalsvassdraget i Rogaland
 
18.04.15 Selektivt om kvikksølv i torsk
 
18.04.15 Fisker seg gjennom Levanger
 
17.04.15 Miljødirektoratet anbefaler sjødeponi  
17.04.15 Klima- og miljødepartementet gir utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet  
17.04.15 Sier ja til omstridt sjødeponi
 
17.04.15 Klart for Norges største mineralfunn
 
17.04.15 Miljøvennlig gjødsling uten lukt
 
17.04.15 Hardangerfjordseminar for niande gong
 
17.04.15 - Hvorfor dauer ikke villfisken når forskerne sier den bør gjøre det?  
17.04.15 Yrkesfiskar: – No må beredskap på plass
 
17.04.15 Det er nå du skal fiske sjøørret  
17.04.15 Fanger du en slik får du premie
 
17.04.15 Salg af dagkort til laksefiskeri bidrager til voksende millionforretning
 
16.04.15 - Risikovurderingen blir viktig først når den blir riktig
 
16.04.15 Uredelig om oppgang av rømt laks i lakseelver  
15.04.15 Lakselus og rømt laks er de største miljøutfordringene
 
15.04.15 Havforskningsinstituttet: Mye lus i 2014  
15.04.15 - Viktig å bruke kunnskapen rett  
15.04.15 Lite smitte til villfisk
 
15.04.15 - Klar sammenheng mellom oppdrett og lakselussmitte  
15.04.15 Lav luserisiko for laks, høy for sjøørret i 2014
 
15.04.15 Her er FHFs målsetninger for 2015
 
15.04.15 - Risikovurderinga er nyttig verktøy for forvaltninga  
15.04.15 Når forskning ikke kan anvendes annet enn som politisk propaganda  
15.04.15 Knapt noen fiskebestander forvaltes m.h.t. andre bestander, unntatt lodda  
15.04.15 På tiltalebenken for miljøforurensing
 
15.04.15 Brugde-fiskeren med ny rar fangst – se video
 
15.04.15 Prosjektgruppen for overvåkning av rømt fisk svarer NSL  
15.04.15 Nei til økt oppdrett i Altafjorden
 
15.04.15 Ut i naturen: Tanaelva - den beste elva  
15.04.15 - Laksen er klimavinner  
15.04.15 - Det må settes av mer areal til havbruk  
14.04.15 Miljøvernere bomber egne allierte
 
14.04.15 Den røde fare inntar tareskogen
 
14.04.15 Lakseakvariet solgt
 
14.04.15 Dagseminar: Helsesituasjonen hos villaks - og kan den påvirkes av sykdom i lakseoppdrett?  
14.04.15 Ny bok fra Vega Forlag: Fluebinderens bibel – sjøørretfluer  
14.04.15 - Synd at prosjektene står i stampe
 
14.04.15 Lakseoppdrett – medaljens bakside
 
13.04.15 Sjøørretelv nummer én
 
13.04.15 - Ingen åpne anlegg i Norge
 
13.04.15 Politianmelder ikke oppdrettere etter vinterens rømninger  
13.04.15 – Vi sier ja til oppdrett, men i lukka anlegg
 
13.04.15 Denne ormen blei funnen i ein fisk
 
11.04.15 Foreslår å stramme inn fiske etter sjøørret og laks i sjøen i Nordland
 
11.04.15 - Makrell kan støvsuge havet for fiskeyngel
 
11.04.15 - Klimaendringer gir tøffe tider i store deler av Nordøst-Atlanteren  
11.04.15 – Ingen kollaps i Nordsjøen
 
11.04.15 – Bli med og ta den største sjøørreten
 
11.04.15 Klart for Hardangerfjordseminaret 2015  
11.04.15 Hagerømlingene skal tas
 
11.04.15 Risikovurdering – norsk fiskeoppdrett 2014
 
11.04.15 - Mye som tyder på at bestemmelser har blitt brutt
 
11.04.15 Ingen rømte regnbogeaure i vassdraga
 
11.04.15 Politisk røre med mange paradoks i Lærdal
 
11.04.15 Fiska ulovleg i Lærdalselva
 
11.04.15 Neadalen på Camp Villmark  
11.04.15 Far til tusenvis av fiskeyngel: - Hurra, jeg er blitt far  
11.04.15 Gratis fluefiskecamp i Lærdal 2. juli – 7. juli for deg mellom 15-17 år  
11.04.15 Rapport frå gytefiskteljing i Suldalslågen  
11.04.15 Mer bløff om fiskeoppdrett
 
10.04.15 Høyt kvikksølvinnhold i fisk fra innsjøer i Akershus
 
10.04.15 Fryktar storflaum viss vêret snur
 
10.04.15 Derfor skal du ikke slippe ut gullfisken din
 
10.04.15 Inviterer til dialog om årets elveovervaking
 
10.04.15 Ingen «quick-fix» med avl mot lus
 
10.04.15 Oppdrag 2 grader  
10.04.15 Grønne konsesjoner på vent  
10.04.15 Villaksvenn fra olje til oppdrett  
09.04.15 NSL kritisk til HI-rapport om rømt laks  
09.04.15 Miljødirektoratet ønsker ikke svare på giftpåstander
 
09.04.15 Venter motstand mot oppdrettsplaner
 
09.04.15 - Havbruksmelding med lite troverdig miljøfokus
 
09.04.15 Tar ned produksjonen uten innsigelser  
09.04.15 Merverdiavgift på jakt og fiske  
09.04.15 Informasjonsmøte om planlagt rotenonbehandlingen av vassdrag i Skibotnregionen
 
08.04.15 - Rapporten «Miljøstatus i Europa 2015» er miljøkunnskap til å bli klok av  
08.04.15 Flere varsler om redusert oppdrettsproduksjon sendt ut  
08.04.15 -Vi kommer ikke til å akseptere vedtaket  
08.04.15 Meiner Volda kommune kan for lite om miljøvern  
08.04.15 Vårt marine økosystem er i ferd med å kollapse
 
08.04.15 To tatt for fiske i nullsonen
 
08.04.15 Mindre lus med skjørt rundt merdene
 
08.04.15 - Unødvendig fokus på våravlusningen
 
08.04.15 Setter lupen på Nærøy  
08.04.15 - Overraskende lite rømt laks
 
08.04.15 Lite rømd oppdrettslaks i Ørsta-elvane
 
08.04.15 Flere varsler om redusert produksjon sendt ut  
07.04.15 Derfor ble Støren laksehovedstad
 
07.04.15 -Mytene om norsk oppdrett lever videre  
07.04.15 Vil ikke ha mer fiskeoppdrett
 
07.04.15 Hvor mye oppdrettslaks er det egentlig i Gaula?
 
07.04.15 Alle vassdraga har rømt oppdrettslaks
 
07.04.15 Venter på arealavgiften  
06.04.15 Svært høy andel oppdrettslaks i to elver på Fosen
 
06.04.15 Fosen-elv med middels innslag av oppdrettslaks
 
06.04.15 Mathilde (9) bruker fluer med bamsepels for å lure fisken
 
06.04.15 Stadig vanskelegare å bli kvitt lakselus
 
06.04.15 I Stordalselva er det rundt én million elvemuslinger
 
03.04.15 Seks av ti laks var oppdrett - men elva er verdt 20 millioner kroner
 
03.04.15 Lavere lusetall og økt bruk av rensefisk  
03.04.15 Tre anlegg har blitt smittet på kort tid, nå kan et helt område bli stengt for oppdrett
 
03.04.15 Les rapport “Yngel og ungfisk av laks og ørret i Sanddølvassdraget 1976-2014?  
03.04.15 Svar på avisinnlegg om arbeidet til Orkla Fellesforvaltning  
03.04.15 16 april åpnes kortsalget i Bjerkreim  
03.04.15 Fisketider og fiskeregler i Otra sesongen 2015  
03.04.15 Elvene gjøres klare for sesongstart  
01.04.15 Over halvparten av laksen hører ikke hjemme i denne elva
 
01.04.15 Høyt innslag av rømt oppdrettslaks i noen elver  
01.04.15 - En forutsetning for målrettede tiltak
 
01.04.15 Samarbeider om overvåkning av rømt oppdrettslaks
 
01.04.15 30 elver med mange rømlinger
 
01.04.15 Utfører kontrollar mot ulovleg aurefiske
 
01.04.15 Følger sjøørettfisket med falkeblikk
 
01.04.15 I dag er det lov å fiske her
 
01.04.15 Kjemper for laks og sykkel
 
01.04.15 - Må vurdere nødvendigheten av våravlusingen  
01.04.15 Vi vil så gerne kunne elske Norge og laksen
 
01.04.15 En trailer lastet med fiskenot havnet i Namsen  
01.04.15 Stor miljøkriminalitet i Nord-Norge
 
01.04.15 Fisker skal ha blitt angrepet og andre truet – grunneier vil motanmelde
 
01.04.15 Mattilsynet mistenker ILA-utbrudd hos Nordlaks
 
01.04.15 Fiskefôr kan ha gjort denne måken rosa
 
01.04.15 Vil verne unike fjorder
 
01.04.15 Oppdretterne må slutte å sutre
 
01.04.15 - Storm i et vannglass  
01.04.15 Sett av 8.-9.mai til Hardangerfjordseminaret 2015  
01.04.15 Slår et slag for ekstremt lokal fiskeglede!
 
01.04.15 Tipsene for å kroke sjøørreten  
31.03.15 Kommunal kalking
 
31.03.15 Politiet har gitt tilsnakk til fiskere
 
31.03.15 Oslofjorden: Fra marin ørken til frodig tareskog
 
31.03.15 Laksefiske i Bolstadelva
 
31.03.15 Reagerer på ulovleg fiske etter sjøaure i Gloppefjorden
 
31.03.15 - Havbruket må til havs
 
31.03.15 Modellforsøk med dukbasert avlusing
 
31.03.15 Rapport: - Vanlig at sei får i seg oppdrettsfôr
 
31.03.15 - Strømmodellene er ikke gode nok  
30.03.15 Dokumentar: DAMNATION - Webtv - Aftenposten - video  
30.03.15 Lysna: SVT backade om dokumentär efter granskning och framtidens medieägare  
30.03.15 Svart laksefarse
 
30.03.15 Slik fanger Regine (24) rømt oppdrettsfisk  
30.03.15 Norsk laxodlingsindustri stoppar film på SVT
 
30.03.15 Klimaendringer og havforsuring gjør havområdet varmere og surere - og skaper uforutsigbarhet  
30.03.15 Kan levere 3.600 tonn laks årlig. Fra sitt landbaserte oppdrettsanlegg.  
30.03.15 Fann 759 lakselus på éin fisk
 
30.03.15 Researchers explain mysterious migratory journey of wild salmon
 
29.03.15 Til kamp mot ulovlig fiske
 
29.03.15 Lakse-eldorado  
28.03.15 Oppdrettere møtte forvaltningen i Trøndelag
 
28.03.15 Steruds trafikkregler  
28.03.15 Tror på en knallgod fiskesesong
 
28.03.15 Ja til laks på Øra
 
28.03.15 Forskningstillatelse til landbasert lakseoppdrett  
28.03.15 Ulovleg fiske etter sjøaure i Stryn
 
27.03.15 Konstruerte myter om fiskeparasitt
 
27.03.15 En ekspertgruppe skal sørge for at Drammenselva skal bli fri for lakseparasitt  
27.03.15 Risiko for spredning av Gyrodactylus salaris på Nordkalotten
 
27.03.15 Styrker lakseoppsynet
 
27.03.15 Lekkasje tok livet av 4.000 settefisk
 
27.03.15 7 av 10 mot gruveavfall i norske fjorder
 
27.03.15 Lakselus: Alvorlig situasjon
 
27.03.15 - Landbasert oppdrett kan bli en ny industrisuksess for Norge  
27.03.15 Altfor romslige trafikklys-regler??
 
27.03.15 Oppdretter: – Vi kan ikke vokse før luseproblemet er løst
 
27.03.15 Forslag om et område for tette merder i og utenfor Romsdalsfjordsystemet
 
27.03.15 Inga sjølvforsyning med oppdrettslaks
 
27.03.15 FHL vil ha konsekvensutredning av Havbruksmeldingen
 
27.03.15 Avtale om utfisking av rømt fisk
 
27.03.15 Lite forskning på landbasert
 
26.03.15 Sjøørreten spises opp av lakselus
 
26.03.15 Opp til oppdretterne
 
26.03.15 Et nytt år uten fiske i Etne-elva
 
26.03.15 - Ikke et tilfelle av kollektiv avstraffing
 
26.03.15 - Oppdrettsnæringa har selv forestått utfisking av oppdrettslaks i elvene på frivillig basis, noe som har vist seg svært effektivt  
26.03.15 Bøndene henter avfallet
 
25.03.15 Stadig mindre følsomhet for lakselusmidler  
25.03.15 Et nytt kapittel i norsk havbruksnæring
 
25.03.15 - Derfor er jeg håpefull…
 
25.03.15 Etneelva stengt også i 2015 (07m 37s)  
25.03.15 Sjøfugl spiser opp fisken i elvene
 
25.03.15 Sivile ofre i kampen mot lakselusa
 
25.03.15 Marine Harvest uteblir fra FHL-møte  
25.03.15 Departementet med beklagelse
 
25.03.15 Kritisk til regjeringens plan om oppdrettsvekst
 
24.03.15 Havstraumar styrer smitte av lakselus
 
24.03.15 Stadig mer fisk i Songdalsvassdraget
 
24.03.15 Fisketrapp skal redde elvemuslingen
 
24.03.15 Hvordan virker egentlig rensefisk mot lakselus?  
24.03.15 - Det er klart dette er forbanna
 
24.03.15 Stenger Etne-elva også i år
 
24.03.15 Stengt elv også år
 
24.03.15 Kysten "koker" av sjøørret  
24.03.15 Hvor er Østfolds beste fiskeplass?  
23.03.15 - Bra at vekst i oppdrettsnæringen skjer innenfor bærekraftige rammer
 
23.03.15 Mattilsynet melder lakseoppdrettar til politiet
 
23.03.15 Foreslår å dele kysten i 11-13 produksjonsområder
 
23.03.15 Rensefisken holder lusetallene nede i Midt-Norge  
23.03.15 Rydd opp, Erna!
 
23.03.15 Solberg: - Internkontrollsystemene for lakselus skal gjennomgås  
23.03.15 Sesongen 2015 i Målselva  
23.03.15 Mens vi venter på sommer'n…
 
23.03.15 Et stort steg i en god retning
 
23.03.15 Unge laksefiskere
 
23.03.15 Rapport fra stamlakskontroll 2014: Mye oppdrettsinnblanding i flere elver  
23.03.15 Foreslår redusert fisketid i Numedalslågen  
23.03.15 Mistenker båtpromille etter oppdrettskrasj
 
23.03.15 - Jeg skjønner ikke hva de mener
 
23.03.15 Aspaker den uansvarlige  
23.03.15 Uønsket fiskeart oppdaget i Namsen  
23.03.15 Fritidsfiske som skolefag
 
23.03.15 Her er de nye vekstreglene for fiskeoppdrett
 
23.03.1 Stusser over Marine Harvests begrunnelse
 
23.03.15 NSL: Mye av det vi foreslo  
23.03.15 Regjeringen vil åpne for å la 30 prosent av villaksen dø - Kan bety slutten for fiske etter laks og sjøørret i Norge
 
23.03.15 Mattilsynet truer Sjøtroll med dagbøter  
23.03.15 Sp vil skape oppdrettsbonanza langs kysten
 
22.03.15 Her er de ti beste fiskeplassene
 
22.03.15 - Avvikande syn i miljøspørsmål verkar skinnheilage  
22.03.15 Salmon Blog: Det ordnar seg i sjøen?  
21.03.15 Penger til ungfisktelling i Homla
 
21.03.15 Kan bli nødt til å vente fem nye år på friskmelding  
21.03.12 Frykter pukkverk vil føre til fiskedød
 
21.03.15 Rikardsen er igjen kåret til årets nordiske naturfotograf  
21.03.15 Aspaker lover stor vekst i oppdrettsnæringen
 
21.03.15 Marine Harvest ut av FHL: – Manglende miljøbevissthet  
21.03.15 Vrakar FHL etter lusekrangel  
21.03.15 Ny klage mot oppdrett ved Salatskjæra
 
21.03.15 Vil innføre trafikklys langs kysten for å regulere oppdrettsnæringa
 
21.03.15 - Uforsvarlig!  
21.03.15 Sea lice and PD  
21.03.12 - Utfordrende havbruksmelding  
21.03.15 Aspaker (H) vil belønne lokalmiljø som hjelper oppdrettsnæringen  
21.03.15 – Dyrevernloven skal håndheves for oppdrettslaks også!  
20.03.15 Tilbyr fem prosent oppdrettsvekst i 2015, mot strenge miljøkrav  
20.03.15 Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen  
20.03.15 Grønnere vekst for laksen
 
20.03.15 - Vi kan ikke vokse oss ut av miljøproblemene  
20.03.15 Miljøstrid i forkant av havbruksmeldingen
 
20.03.15 Marine Harvest melder seg ut av FHL  
20.03.15 - Gransker lusespyleren  
20.03.15 Spennende at Fredrikstad vil gå i front
 
19.03.15 Store mengder laks drept og skadet i kampen mot lakselus
 
19.03.15 – Flaumen var veldig bra for laksen
 
19.03.15 Arbeidsgruppe skal lete etter løsning for Drammenselva
 
19.03.15 Frykter spredning av ørekyt
 
19.03.15 Hvitfinnet steinulke spredt til Tunnsjøen i Namsenvassdraget
 
19.03.15 Ørreten i Aulivassdraget rammes igjen
 
19.03.15 TEFA-seminaret 2015 - her er foredragene  
19.03.15 Fire av de fem varmeste vårene er målt etter år 2000  
19.03.15 Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa  
19.03.15 Høyst usikkert om Øra-investorene får ja  
19.03.15 Lunken holdning til Fredrikstad Seafood
 
19.03.15 Veterinærinstituttet satser på biosikkerhet i fiskeoppdrett  
19.03.15 Dyrevernalliansen anmelder smertefull spyling av laks
 
18.03.15 - Har oppnådd ønsket effekt med trusselen om biomassereduksjon  
18.03.15 Resistensutvikling bekymrer Aspaker  
18.03.15 Den store laksen kjemper en heroisk kamp  
18.03.15 – Oppdrettsanlegg vil ødelegge kystlandskapet  
18.03.15 Må villaksen totalfredes?  
18.03.15 Snorkelmerden nærmer seg lansering
 
18.03.15 Hm..hm…, Aspaker
 
18.03.15 Gentesting viktig for å unngå oppdrettslaks i kultivering
 
18.03.15 Gentester laksen for å avsløre oppdrettslaks i slekta
 
18.03.15 Satser alt på lukkede laksemerder
 
17.03.15 - Vi må vite hva vi gjør når det rotenonbehandles  
17.03.15 Ap for fjordeponi  
17.03.15 Skibotnregionen skal behandles mot Gyrodactylus salaris
 
17.03.15 Vil utrydde lakseparasitt fra Drammensvassdraget
 
17.03.15 Skal lete etter løsning for Drammenselva
 
17.03.15 - Såpe frå Statoil renn ut i elva  
17.03.15 Flukten fra virkeligheten  
17.03.15 Det store eksperimentet
 
17.03.15 Starter lakseproduksjon i stor skala
 
17.03.15 Statskog bør ikke selges, se til USA
 
17.03.15 Forbereder seg på biomassereduksjon  
17.03.15 Slapp ut 16.000 lakseyngel ved et uhell i Laksefjorden  
17.03.15 Grove feil av NSL  
16.03.15 - Skal straffe seg å være slepphendt
 
16.03.15 ”Ut i naturen” til Millionfisken
 
16.03.15 Komiteleiar står fast på vernevedtaket
 
16.03.15 V: Bevar storørretstammene i Norge!  
16.03.15 Frykter kommende generasjoner ikke vil oppleve laks i Lågen
 
16.03.15 Disse to laksefiskerne irriterte seg over rømt oppdrettslaks. Nå vil de hjelpe oppdrettsnæringa
 
13.03.15 Hemningsløst i Vestfjorden  
13.03.15 Laksenedgang, men fortsatt en livskraftig art  
13.03.15 Skal få bukt med blindpassasjerer i ballastvann  
13.03.15 Gratis konsesjoner til landbasert  
13.03.15 12.263 laks rømte fra Vedøya  
13.03.12 Levende fjorder – levende bygder  
13.03.12 Havbruksvekst – på vilkår  
13.03.12 Satser en halv milliard på Øra-laks  
13.03.12 CWT gir trygg og sikker sporing  
13.03.12 Minirapport fra spagetti- og radiomerkeprosjektet  
13.03.12 Har klart å samle opp hver tiende laks  
13.03.12 Laksefiskere må tåle støy  
13.03.12 Nytt system kan gi bedre forutsigbarhet  
12.03.12 Avlivar mytar om lakseparasitt
 
12.03.12 Bannet i kirka  
12.03.12 Fem Marine Harvest-anlegg sertifisert etter miljøstandarden ASC  
12.03.12 En viktig debatt om landbasert
 
12.03.12 – Næring med evighetsperspektiv
 
12.03.12 Svak fiskesesong i elvene i fjor  
12.03.12 I skuggen av Kenneth Bruvik  
12.03.12 Eit splitta Ap er i ferd med å snu i gruvesaka  
12.03.12 Fleirtal mot sjødeponi
 
11.03.12 Trusler og misforståelser om landbasert  
11.03.12 Varmtvannsavlusning er hard kost for laksen
 
11.03.12 Lokalt engasjement mot oppdrett  
11.03.12 Forlengar fiske etter rømt oppdrettsfisk
 
11.03.12 Store kunnskapshull ved bruken av hydrogenperoksid for miljøet  
11.03.12 Canada is changing its laws for dirty salmon  
11.03.12 Regjeringen overkjører NVE – sier ja til kraftutbygging i vernet vassdrag
 
10.03.12 Bodd i Alta i fem uker - fikk døgn i Mikkeli  
10.03.12 Landbasert en trussel?.....Nei
 
10.03.12 Med rensefisk som våpen  
09.03.12 Jobber med alternative mottrekk for å stoppe lakselusen
 
09.03.12 Anmelder fiskemelfabrikk for utslipp
 
09.03.12 Må plante nye trær
 
09.03.12 Fikk flyndre på isfiske i innsjø: – Vi måtte bare flire  
09.03.12 Åpent møte om gruvedrift
 
09.03.12 Tildelt innsatsmedalje fra NJFF
 
09.03.12 Marine Harvest nekter å godta millionbot  
09.03.12 Permaskjørt  
09.03.12 Å slå inn åpne dører  
08.03.12 Vil kutte fisketidene i Tanavassdraget
 
08.03.12 Utslipp av kobber fra notimpregnering i oppdrettsanlegg  
08.03.12 Søk midlar til berekraftstiltak innafor lakseoppdrett og villaks
 
08.03.12 Villfisk vs oppdrettsfisk
 
08.03.12 Stolt av smolt  
07.03.12 På besøk hos Langsand Laks i Hvide Sande i Danmark  
07.03.12 Få måneder etter ministrenes besøk, krevde Mattilsynet tvangsslakting av anlegget
 
07.03.12 Slik oppsummeres fiskehelseåret 2014
 
07.03.12 Urovekkende lusetall
 
07.03.12 – Dette var helt fantastisk!
 
07.03.12 Han rømmer fra lakseelva Orkla
 
07.03.12 Vodkapenger rant i Gaula
 
06.03.12 Dramatisk mye gift mot lakselus
 
06.03.12 - Ingen elsker lakseoppdrettere  
05.03.12 Året 2014 føyer seg inn i rekken av dårlige fiskesesonger i Nordland  
05.03.12 Uroa over Sjøtroll-søknad
 
05.03.12 - Kan ikke behandle seg ut av luseproblemet  
05.03.12 Varsler økt tilsynsaktivitet  
05.03.12 - Får vi ikke fjernet lusen, må vi ta ned produksjonen  
05.03.12 – Rart når navn som leses på radioen er breaking news  
05.03.12 Seminar: Kraftverkshydrologi og miljøforhold  
05.03.12 Kan få drømmedøgnet i lakseelva
 
05.03.12 Bildekk er et større miljøproblem enn vi trodde
 
05.03.12 Frykter loddefiske gir kollaps i havet
 
05.03.12 Mor og datter er to av de 24 heldigste
 
05.03.12 – Noen hevder vi er en del av problemet, men vi selv er overbevist om at vi er en del av løsningen
 
05.03.12 Snorkelmerd med god luseeffekt i storskala
 
05.03.12 Alvorlig økning i bruk av lakselusmidler  
05.03.12 Bruk av ikke-medikamentelle metoder i våravlusing  
05.03.12 Tenner nytt håp for havbasert oppdrett
 
05.03.12 Landbasert laks fra nedlagt flyplass  
05.03.12 Sterkere hjerte ved sortering og trening  
04.03.12 Flora Ap seier nei til fjorddeponi
 
04.03.12 Uskyldige ofre i kampen mot lakselusen  
04.03.12 En minister uten definisjonsmakt?
 
04.03.12 Her vil de oppdrette laks og tunfisk
 
04.03.12 En kamp på liv og død – Lars Lenth i samtale med Gunnar Staalesen om Brødrene Vega  
04.03.12 Berger fisken i Flåmselvi  
03.03.12 Trasig fiskedøgn ble fantastisk  
03.03.12 Katastrofetal for laksefangst
 
03.03.12 Steinkjerelva kan åpnes 1. juli
 
03.03.12 Genetisk forurensing av laks i Bondalselva  
03.03.12 Høyt og økende forbruk av legemidler mot lakselus  
03.03.12 Flere sykdommer med all time high i 2014  
03.03.12 Inviterer til spotlight på Lakselva
 
03.03.12 24.000 liter drivstoff rant ut på Bergen lufthavn Flesland  
03.03.12 Fjordbunnen viser klima i endring  
03.03.12 Jegere og fiskere reagerer sterkt på at Statskog ønsker å selge  
03.03.12 Tilrettelagt fiske selger
 
02.03.12 Ensidig om gruveforurensning  
02.03.12 Åpner for garnfiske etter rømt laks  
02.03.12 Skal bruke fiskens egne skjell til å spore rømt oppdrettslaks  
02.03.12 Setter fokus på villaksen  
02.03.12 - Dette er et spark bak for oss sofagriser  
02.03.12 Det er ikkje kvardagskost å få på plass ein heilt ny lokalitet for produksjon av laks  
02.03.12 Vi krever økt innsats for villaksen  
02.03.12 Hva kan være årsaken til nedgangen?
 
02.03.12 Kan turisme bli vekstnæring i Melhus?  
02.03.12 Nok ett ILA-utbrudd i Lofoten
 
02.03.12 Ny plan foreslår «teppelegging» av fjorder for oppdrett. Men disse vil ha laksen på land
 
01.03.12 – Vi vil ikke ha mer rømt laks!
 
01.03.12 Skal du fiske i sjøen? Les her først  
01.03.12 Svært store sårskader som følge av SKAMIK-avlusing  
01.03.12 Bygget jordbrukets fangdam nr. 1000 i 2014  
01.03.12 I denne elva er det smittefrykt
 
01.03.12 Få førsterett i elva  
27.02.15 - Prisen for å holde lusetallene nede er høy  
27.02.15 Slipper å utrede konsekvensene?  
27.02.15 Forskningsdrevet innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg
 
27.02.15 - Fisketuren er blitt preget av overvåkning
 
27.02.15 Viktig kultivering  
27.02.15 Fiskekortsalg Mandalselva har startet  
27.02.15 Garnfiske etter rømt oppdrettslaks
 
27.02.15 Ny sykdom hos regnbueørret: virus Y  
27.02.15 Slik skal de farge fjorden grønn
 
27.02.15 Villaksforkjemper kjøper 1,3 tonn oppdrettsfisk fra lukket anlegg  
27.02.15 – Vanskelig balansegang
 
27.02.15 Får ikke bytte torsk med laks
 
27.02.15 Får vi laksen og sjøøretten tilbake?
 
27.02.15 Her er lakselista!
 
27.02.15 Fisketurisme selger  
26.02.15 Rotenonbehandling av vassdrag i Skibotnregionen  
26.02.15 Villaksen er ikke truet  
26.02.15 Laksesjef bekymret for Altaelva
 
26.02.15 – Skjellprøver er totalt meningsløst
 
26.02.15 – Stopp veksten inntil videre
 
26.02.15 Kan vi overleve politisk handlekraft?  
26.02.15 Rekordinteresse for landbasert lakseoppdrett
 
26.02.15 Naturvernarar møter oppdrettsnæringa
 
26.02.15 Fiskenæringen viktigere enn gruvedrift
 
26.02.15 Bekymring for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Oslofjorden  
25.02.15 Leverandørene må ta ansvar utover standarden for kvaliteten på utstyr   
25.02.15 Snart kan du fiske i Akerselva igjen
 
25.02.15 Ørreten er tilbake i Akerselva
 
25.02.15 Skepsis til forenkla utmarksforvaltning  
25.02.15 Alvorlig tiltale mot daglig leder og selskapet Nord-Senja Laks
 
25.02.15 Frykter lusespredning etter rømming
 
25.02.15 Mattilsynet krevde utslakting
 
25.02.15 Direktoratet vil ha tydeligere miljøkrav ved bruk av lusemidler  
25.02.15 - Er imponert over prestasjonen til triploid laks  
25.02.15 Bruk av rensefugl i hønsemiddbekjempelse
 
25.02.15 Mistenker alvorlig miljøkriminalitet
 
25.02.15 Varsler klage på utslipp fra Gullknapp
 
25.02.15 Intern rapport avslører: Gresk oljetanker nær grunnstøting i nasjonal laksefjord
 
24.02.15 - Ser ut som en overreaksjon  
24.02.15 Redde for spredning av lakseparasitt  
24.02.15 Tiltalt for feilrapportering av lakselus  
24.02.15 Lerøy: - Luseutfordringen vil bli løst  
24.02.15 - Kan ikke telle fisken med 100 prosent sikkerhet  
24.02.15 - Aspaker er pinlig stille om sjødeponi  
24.02.15 Feilinformerer om gruveforurensning  
23.02.15 Dato for trekning for utenbys
 
23.02.15 Heggem skal servere oppdrettslaks  
23.02.15 Siste opptelling fra Eide Fjordbruk  
23.02.15 Kum full av gjødsel rann over  
23.02.15 Kvikksølvnivået halvert -så Reidar friskmelder gjedda i Årungen
 
23.02.15 Ho meiner næringa har eit imageproblem
 
23.02.15 Vårt nye kulturlandskap
 
23.02.15 - En ren risikosport
 
23.02.15 – Beredskapen er så å seie ikkje eksisterande
 
23.02.15 Åpen for mer oppdrett i Altafjorden
 
23.02.15 Hva viser vår første marine problemkartlegging?
 
23.02.15 Norway Royal Salmon ASA: Tiltalebeslutning mot Nord Senja Laks AS  
22.02.15 Nå skal Heggem servere oppdrettslaks
 
22.02.15 Meiner miljøvernsorganisasjonane mobbar  
22.02.15 Hysterisk rølpete om lakseoppdrett
 
22.02.15 Provoserte Høgre-årsmøte med gruvemotstand
 
21.02.15 Får millionbot for rømd regnbogeaure
 
20.02.15 – Det var ikke laksen på 19,5 kg vi skulle snakke om
 
20.02.15 På lag med naturen eller børsen, Elisabeth Aspaker?  
20.02.15 HI vil ikke gå inn i detaljert diskusjon om enkeltområder  
20.02.15 - HIs modellerte virkelighet er feil  
20.02.15 Kampen om bagatellisering av problemene til villaksen - en fortsettelse  
20.02.15 Laukhelle Lakselva anklages for usannheter: - Elva er fantastisk  
20.02.15 Divest from Dirty Salmon  
20.02.15 Hva viser vår første marine problemkartlegging?
 
20.02.15 – Sykdommen er ute av kontroll
 
20.02.15 Bukken og havresekken - evige sannheter
 
19.02.15 Reguleringa av leppefisk blir meir bærekraftig
 
19.02.15 – Jeg er en voksen mann, men begynte å gråte
 
19.02.15 Finn fem feil!
 
19.02.15 Mattilsynet redegjør for prioriteringsliste
 
19.02.15 Oppdrettsnæringen har fått kjøre på rødt lys
 
19.02.15 - Dette har gått for langt
 
19.02.15 Mener elveeier krisemaksimerer
 
19.02.15 – Ikke snakk om stor rømming
 
19.02.15 NJFF møtte Aspaker  
19.02.15 Kampen mot oppdrettsnæringa, en fortsettelse  
19.02.15 BK40dager: Villaksen Ari  
19.02.15 Sjødeponi – Miljøkonsekvenser  
19.02.15 Sjelden med isfri fjord
 
19.02.15 -Fang-og-slipp er etisk uakseptabelt  
19.02.15 NJFF møter fiskeriministeren  
19.02.15 Sier nei til oppdrett, men ønsker selv å ta ut mer fisk i elven  
19.02.15 Mulig rømming fra Marine Harvest
 
19.02.15 Marine Harvest frykter lakserømming
 
18.02.15 FHL: -Lus har relativt liten påvirkning på villaksbestandene
 
18.02.15 Kritiserer friskmelding av oppdrettsfisk  
18.02.15 Vil åpne Ofoten for oppdrett
 
18.02.15 Laksenæringen har doblet bruken av legemidler som skader krepsdyr
 
18.02.15 Legemiddelbruken i oppdrett eksploderer
 
18.02.15 Sementprodusent vil bruka oppdrettsslam til å byggja hus
 
17.02.15 Nytt styre skal fastsette Miljøfond-avgift
 
17.02.15 Sikter på 42 kroner i produksjonskostnad for landbasert  
17.02.15 Kjemper mot lus og AGD  
17.02.15 Tøff dame med 12 fots stang
 
17.02.15 Hva skjer med laksefisket i 2015 og 2016
 
17.02.15 Fra tre til bare to laks  
17.02.15 Elvetinget bekymret for laksestammen i Altaelva  
17.02.15 Laksefiske - et gode som vi må ta vare på for framtida
 
17.02.15 Nei til dumping i Nappstraumen
 
17.02.15 En ny tur etter SØ. Sel og is var forsatt et problem.  
17.02.15 Vil ha slutt på unødvendig byråkrati i utmark
 
17.02.15 Fiskegjerdet var fra vikingtid
 
17.02.15 Bruken av legemidler mot lakselus er firedoblet  
17.02.15 Ny luseknekker
 
17.02.15 Bekymret over omfanget av sykdom i merdene  
17.02.15 Investerer stort i nytt settefiskanlegg
 
17.02.15 Mindre lus når laksen står tett
 
17.02.15 FHL holder fast på sporing, og ikke merking
 
17.02.15 Seminar om helsesituasjonen hos ville anadrome laksefisk  
17.02.15 Savner begrunnelse fra Mattilsynet
 
17.02.15 Overser erfaringene fra Danmark
 
17.02.15 Marine Harvest får auke smoltproduksjonen  
17.02.15 NSL etterlyser villakssvar fra Havforskningen
 
16.02.15 - Må leve med problemene
 
16.02.15 Ingen sykdomsgaranti med landbasert oppdrett  
16.02.15 Dette fant Nylund i den rømte regnbueørreten
 
16.02.15 - Det må utvikles en strategi for gjenfangst ved rømming  
16.02.15 Mer sykdom i merdene
 
15.02.15 Rømt regnbueørret har ny fiskesykdom
 
15.02.15 Mattilsynet fant dårlig fisk hos oppdretter  
15.02.15 Protesterer mot oppdrettsutvidelse
 
15.02.15 Nye tal: 150.000 fisk har rømt frå oppdrettsanlegga
 
15.02.15 - CWT-metoden kan stå alene
 
15.02.15 Nordlendinger bedre enn vestlendinger
 
15.02.15 Vi må ta et oppgjør med oss selv
 
15.02.15 Stans planene om vekst i oppdrettsnæringa
 
15.02.15 Verktøykassa er ikke tom, Amund  
15.02.15 Treffer spikeren på hodet  
15.02.15 Klimaendringer tar livet av livsviktig tare
 
15.02.15 Her mener Miljødirektoratet at selskapet bryter reglene
 
15.02.15 Brøt regler i laksefjord, men får fortsatt laste om olje
 
15.02.15 Krever ny vurdering av oljeomlasting
 
15.02.15 Klart for Oslofjordkonferansen 2015  
15.02.15 Solgte fiskekort for 1,75 millioner på 18 timer - i februar
 
15.02.15 Finnmark jordskifterett må styrkes
 
15.02.15 Slik binder du fluer, del 1  
13.02.15 Oppdatering av rømmingssituasjonen etter «Nina»  
13.02.15 Bensin på bålet?  
13.02.15 Dette må du vite om oppdrettsanlegg på land  
13.02.15 Regjeringen vil nå lokke oppdrettere til merking  
13.02.15 Forvirring om rømmingstall  
13.02.15 Tre gode nyheter for villaksen  
13.02.15 - Det er viktig å skille mellom sporing og merking  
13.02.15 Nye råd om laksefisket
 
13.02.15 Løfter fram sjøørreten
 
13.02.15 FM ønsker innspill til nye regler for fiske etter laks og sjøørret
 
13.02.15 Snakker brødrene Waage med to tunger?
 
12.02.15 Vegvesenet holder gamle og nye veier åpne for fisken  
12.02.15 - Ros til forvaltninga av villaksen i Gaula og Orkla
 
12.02.15 - Å finansiere utfisking av rømt oppdrettsfisk kan raskt bli dyrt  
12.02.15 - Listen over biomassereduksjon vil bli lenger  
12.02.15

Statssekretær om lakselusproblematikken:- Verktøykassa er i realiteten ganske tom

 
12.02.15 - Har fremdeles tro på aquadomen  
12.02.15 45 millioner oppdrettslaks er sporbar  
12.02.15 Tar alle andre feil?  
12.02.15 Mattilsynet ville unngå forveksling
 
12.02.15 Vil ha fisken på land
 
12.02.15 -Det er tragikomisk å se Are Kvistad  
11.02.15 «Hvor er leppefisken, morfar?»
 
11.02.15 Håper oppdretterne kaster seg på merkebølge
 
11.02.15 Sto imot stormen
 
10.02.15 Kostbar strid om fiskerett  
10.02.15 Skjær i sjøen for lukkede anlegg  
10.02.15 Når kampen mot oppdrettsnæringa blir viktigere enn villaksen  
10.02.15 Mange skjær i sjøen før plan er i havn
 
10.02.15 Teller opp fisken om 14 dager  
10.02.15 Unngå å betale for andres rømming  
10.02.15 Renner over etter jordraset: Gytebekk er skadet  
09.02.15 Ny rapport om råd for beskatning av laks og sjøørret for perioden 2016 til 2018  
09.02.15 - Kritiske spørsmål forbigås i stillhet  
09.02.15 I 2014 handsama NVE rekord mange vassdragssaker i Hordaland  
09.02.15 Presentasjonene fra seminaret Levende kyst - Levende fjord  
09.02.15 TEFA 1985 - 2015. «30 år, kan suksesshistorien fortsette?»  
09.02.15 Sjelden fiskehendelse  
09.02.15 Oppdretterne fortsetter å servere løgner om rømningene  
09.02.15 - Åpner for andre metoder enn utfisking
 
09.02.15 Mattilsynets nye praksis i lusbekjempelsen - ønsket politikk eller et forvaltningsorgan på soloraid?   
09.02.15 Sjøtroll øker kunnskapsbasen om rømt fisk  
09.02.15 Frykter lus mer enn rømning  
09.02.15 Coop's reklame er en vits..
 
09.02.15 "Ole" kan ha ødelagt lukket anlegg
 
09.02.15 Lav straff for miljøkrim
 
09.02.15 Rømt laks hadde ikke rømt
 
09.02.15 Mattilsynet frykter ytterligere sykdomsspredning fra rømt PD-fisk
 
09.02.15 Uttak av oppdrettsfisk  
09.02.15 Stor opprydningsaksjon  
09.02.15 Forskrift om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk
 
09.02.15 Luseskjold. Betre for fisken - lettare for oppdrettaren  
09.02.15 Positive funn i permaskjørt-rapport
 
09.02.15 Nå skal hun lage vaksine til lusespiseren  
09.02.15 - Det koster å komme på grønnlista  
09.02.15 Rømmingstallene stiger  
09.02.15 Føre-var-prinsippet  
09.02.15 Kvikksølv  
08.02.15 Rømt oppdrettsfisk testet positivt for alvorlig sykdom
 
08.02.15 Innslaget om rømmingene i Hordaland på TV2 magasinet  
08.02.15 Regine hadde ikke engang tid til å feire Samefolkets nasjonaldag
 
08.02.15 Fiskevelferden som forsvant
 
08.02.15 Rømmingssituasjonen i Hordaland i NRK Friluftsmagasinet  
08.02.15 På oppdrag fra Sjøtroll Havbruk og Fiskeridirektoratet undersøker Uni Research oppdrettsfisk  
08.02.15 Kapitulerer mot krypsivet
 
08.02.15 Oppdrettsrømminger på TV2  
08.02.15 Oppdrettsdebatt uten oppdretterne
 
08.02.15 Senja og Vesterålen særlig utsatt for ekstreme bølger. NTNU-professor frykter for oppdrettsanlegg  
06.02.15 Oppdrettarar må betale for rømt fisk
 
06.02.15 Rømmingstallene stiger  
06.02.15 Ole" kan bli ny "Berit
 
06.02.15 - Stor opprydningsaksjon etter "Nina"
 
06.02.15 - Må ikke oppfattes som en cowboy-næring
 
06.02.15 - Må ta symptomene på alvor
 
06.02.15 Hvordan bygger du tillit?  
06.02.15 Katastrofenæring  
06.02.15 - Jeg er litt bekymret for fiskeinteressen min etter dette  
06.02.15 Syk fisk på frifot
 
06.02.15 Spår flere luseangrep i Nord-Norske fjorder
06.02.15 Undervannsjegere får skyte regnbueørret på rømmen
 
06.02.15 Vil ha både lukkede og åpne oppdrettsanlegg  
06.02.15 - Det er alvorlig med store mengder fisk på rømmen  
06.02.15 Stor oppslutnad om protest mot sjødeponi
 
06.02.15 Straffes for brudd på vannressursloven  
06.02.15 Elvemusling i Telemark  
06.02.15 Varmere klima kan få alvorlige konsekvenser
 
06.02.15 Sjøavlytting i Bindal
 
06.02.15 Markspist fiskeriforvaltning  
06.02.15 Oppdretterne må betale mer for rømt oppdrettsfisk
 
06.02.15 1,1 prosent oppdrettsfisk i elevene i Trøndelag
 
06.02.15 Flere hull, men ingen rømming
 
06.02.15 Forsinkelser gir inntektstap for Danish Salmon  
06.02.15 Mistanke om PD hos Sjøtroll  
06.02.15 - Fisken er nylig smittet med PD  
06.02.15 Stor deltaking i fakkeltog mot gruvedeponi  
05.02.15 Oppdrettsfisk frå Osterøy dukka opp i Fjellvassdraget  
05.02.15 Skjellkontroll av laks i Trøndelag  
05.02.15 Fryktar for villfisken
 
05.02.15 Jakter rømt oppdrettsfisk med harpun
 
05.02.15 Sebrafisk = laks
 
05.02.15 Marine Harvest støtter Mattilsynet  
05.02.15 - Vi vet ikke hva som skjer  
05.02.15 - Rammes ekstra hardt  
05.02.15 Dette er lakselus-verstingane
 
05.02.15 - Å sette mer fisk i sjøen vil være nært et selvmord  
05.02.15 Skjerp tilsynet
 
05.02.15 Double-virus-infected escaped farmed Atlantic salmon, recaptured in a nearby river  
05.02.15 Nordland Utmarkslag SA inviterer til jakt, fiske og utmarksseminar  
05.02.15 Vinterstemning  
04.02.15 Vossolaks i Arnaelva  
04.02.15 Historiske data bekrefter at havet blir surere
 
04.02.15 Sportsfiskere og miljøsvin
 
04.02.15 - For lite kunnskap om naturforvalting
 
04.02.15 Vil kun ha yrkesfiskere  
04.02.15 Oppdrettsfisk sprer smitte  
04.02.15 Rømt oppdrettsfisk påverkar naturmangfaldet
 
04.02.15 Mattilsynets prioriteringsliste for lakselustilsyn  
04.02.15 To vesterålsanlegg rødlista  
04.02.15 - Rød kategori betyr ikke automatisk biomassereduksjon  
04.02.15 - Inneholder ingen ny informasjon om lusenivåene  
04.02.15 - Må håndheve de virkemidlene man har før nye tas i bruk  
04.02.15 Mattilsynet: - Vi har hjemmel for tiltakene  
04.02.15 Mattilsynet ser ikke grunn til å sjekke rømt fisk
 
04.02.15 - Trolig drivgods som skadet merden  
04.02.15 Professoren sjekker rømt oppdrettsfisk uten å ta betalt
 
04.02.15 Laksegiganter slo hull i felles beredskap
 
04.02.15 Alarm under vann
 
04.02.15 Laksefadder  
04.02.15 - Isfiske artig for barna
 
04.02.15 Trond Mohn dekker gjelden til Kurt Oddekalv
 
03.02.15 Rømt laks var syk
 
03.02.15 - Næringen må tåle kritisk journalistikk
 
03.02.15 - Må kunne stole på sertifikatene
 
03.02.15 Felt i Høyesterett for lusejuks  
03.02.15 Økt miljøhensyn en forutsetning for økt produksjon  
03.02.15 Nå kan du levere rømt oppdrettsfisk på Florvåg
 
03.02.15 Evakuerer to millioner dødstruet fisk
 
03.02.15 Straffer 15 nye oppdrettsanlegg
 
03.02.15 -Kjemisk avlusing er siste utvei  
03.02.15 Lakseoppdretterne mener straffen er dramatisk  
03.02.15 Både ja og nei til Salmars grønne anlegg  
03.02.15 - Spørsmålet om mattrygghet brukes i kampen mot oppdrettsnæringen  
03.02.15 Gavemilde oppdrettere  
03.02.15 No tek dei kampen for fjorden til topps i Ap
 
03.02.15 Strammer inn fisket
 
03.02.15 - Her er det ikke lov å fiske
 
02.02.15 Får ikke bøter  
02.02.15 Finnes sjøsamene i myndighetenes verdensbilde  
02.02.15 Førstehjelp til viktig lakseelv  
01.02.15 41 bekreftede oppdrettsrømninger i Hordaland uten reaksjon  
01.02.15 Frykter rømt laks kan føre til miljøkatastrofe
 
01.02.15 - Folk er ikke klar over hvor stor miljøkatastrofe dette er
 
01.02.15 - Man bør ikke uttale seg i hytt og pine  
01.02.15 Slik jobbes det med den mye omtalte regnbueørreten fra Sjøtroll  
01.02.15 Pålegger Sjøtroll å drive gjenfangst i et større område
 
01.02.15 Bærekraft  
01.02.15 - Vi må satse mer på oppdrett på land
 
01.02.15 - Mange ørret med kutt i halefinnen  
01.02.15 Her har det rømt fisk
 
01.02.15 Forsikringsutbetalinger på 20 millioner til oppdretterne
 
01.02.15 Hevder skjørte-patent er ugyldig  
01.02.15 Ingen er tjent med feil resultater  
01.02.15 Lerøy har store forventinger til nytt lukket anlegg  
01.02.15 Fiskeoppdrett i lukkede anlegg
 
01.02.15 Laksetrapp i Gaula  
01.02.15 - Namdalen skal stå samlet
 
01.02.15 Friskmelder oppdrettslaksen
 
01.02.15 Fremtidens laksefiskeri  
30.01.15 Har fortsatt tro på at næringens nullvisjon  
30.01.15 - For strenge krav vil kvele næringen  
30.01.15 Oddekalv aksjonerer mot Lerøy  
30.01.15 Kommentar: Hvor mye oppdrettslaks er det egentlig i lakseelvene våre?  
30.01.15 Kommentar: Hvorfor skal vi ha tillitt?  
30.01.15 Eide Fjordbruk mangler 51 000 fisk fra en lokalitet  
30.01.15 - Mediestormen har holdt seg på Vestlandet
 
30.01.15 Slik kan regnbueørreten påvirke elvene  
30.01.15 Kan endre hele oppdrettsnæringen
 
30.01.15 Senterpartiet vil ha konsesjonsfritak for lukkede anlegg  
30.01.15 Satser på ny oppdrettstank  
30.01.15 Gir ikke opp satsingen på lukket oppdrettsanlegg  
30.01.15 - Biomassereduksjon fører til færre lus i anlegget  
30.01.15 Ber Erna om laksehjelp  
30.01.15 Hvis bunnen faller ut av fjordene
 
30.01.15 Gjenutsetting av laks i elvene  
29.01.15 Kjempelaksen ingen savner
 
29.01.15 Sjå regnbogeaure grava opp gytegrop
 
29.01.15 Lukk merdane!
 
29.01.15 10 av 15 vassdrag på Frøya er ødelagt for sjøørret  
29.01.15 Kommentar: Usikkerhet bør ikke gi grunnlag for mistro
 
29.01.15 Tvilende til landbasert satsing
 
29.01.15 - Vi er ved et veiskille
 
29.01.15 - Kan nå langt med landbasert fiskeoppdrett  
29.01.15 Oppfordrer sportsfiskere å henvende seg til offisielle diagnoselaboratorier  
29.01.15 Krangler om rømt laks
 
29.01.15 Eit dårleg omdømme kan snuast
 
29.01.15 Forbud mot markfiske i august
 
29.01.15 Vil bygge laksetrapp i Gaula
 
29.01.15 - Lettere å få sjøørret enn torsk
 
29.01.15 - Kan ikke utestenge utenlandske fiskere
 
28.01.15 Får 50 000 kroner til skoleprosjekt
 
28.01.15 Det er dimensjoner på en del av fremtidens landbaserte oppdrettsanlegg  
28.01.15 - Ikke påvist PD  
28.01.15 Miljøkrim i laksenæringa skal straffes strengt
 
28.01.15 Mattilsynet krever tiltak mot PD-smitte: Flytter to million fisk  
28.01.15 Stoler ikke på kostholdsrådene
 
28.01.15 Fare for at regnbueauren kan fortrenge stedegne bestander  
28.01.15 Det kan bli lite fiskere i 2015...
 
28.01.15 Feiden i Meråker: Kan få konsekvenser for flere hundre bønder  
28.01.15 Meir miljøvenleg landbruksdrift for trua elvemusling
 
27.01.15 - Rømt triploid laks utgjør en langt mindre risiko  
27.01.15 - Tydelig at det var alvorlig syk fisk
 
27.01.15 - Kan ikke være på defensiven etter all rømmingen  
27.01.15 Rømt oppdrettsfisk er alvorlig syk
 
27.01.15 Nye lakserømminger i vest  
27.01.15 - Den rømte fisken er svært syk
 
27.01.15 Død oppdrettslaks gyter ikke  
27.01.15 Forsker: - Folk trenger ikke å spise Tana-laks hele året
 
27.01.15 Det viktigste for livet i vann står på land - kantskogen  
27.01.15 Krisemøte om rømt fisk
 
27.01.15 Nye rømmingsmeldinger kobles til «Nina»
 
27.01.15 Blom: - Ikke sikkert det har gått ut fisk
 
27.01.15 Slår tilbake mot rasende fiskere
 
27.01.15 Aspaker: - Dette er tragisk
 
27.01.15 Slik er rømmingssituasjonen
 
27.01.15 Har ikke tro på landbasert oppdrett  
26.01.15 Elvemusling i Lonevassdraget  
26.01.15 Rømming av laks frå lokaliteten Lyngnes i Fusa kommune  
26.01.15 Rømming av laks frå lokaliteten Otterholmen i Radøy kommune
 
26.01.15 - Vet ennå ikke om rømmingen er et faktum  
26.01.15 Har anmeld oppdrettarar
 
26.01.15 Ueinige om aure-dusør
 
26.01.15 Frykter ny lakserømning fra to anlegg
 
26.01.15 PR-stormen etter «Nina»  
26.01.15 Forstår kritikken  
26.01.15 Elvefisket på Nordmøre var begredelig dårlig
 
26.01.15 Derfor var det vanskelig å få laksen på kroken i fjor
 
26.01.15 Fiske i hele vefsnavassdraget i 2018 en vits dersom ikke seks laksetrapper snarest blir finansiert  
26.01.15 - Vi er enige om laksetrapper
 
26.01.15 Jordens balanse er truet
 
26.01.15 Undersøker årsaker til rømming etter «Nina»  
26.01.15 Bruker tvang i kamp mot lusa
 
26.01.15 - Samarbeid fremfor konflikt  
26.01.15 Ville du spist denne fisken?
 
26.01.15 Den tause dødskampen i elven
 
26.01.15 - Oppdretterne er rasende forbanna  
26.01.15 - Villfisken er helt forduftet  
26.01.15 Det kokar av feit laks i sjøen
 
26.01.15 Kjemper for en kombinasjonsmodell for vekst i havbruk  
26.01.15 - Dette er det verste jeg har sett i hele mitt liv
 
26.01.15 - Regnbueørreten skulle destrueres  
24.01.15 Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye ,  2014  
24.01.15 Nytt år med svake laksefangster  
24.01.15 Bedre fiske i Tanavassdraget
 
24.01.15 På lag med naturen
 
24.01.15 - Kan være flere hundre tusen rømlinger
 
24.01.15 - Fullstendig katastrofe
 
24.01.15 - Håpet er ute for lusemiddel  
24.01.15 Undersøker årsaker til rømming etter «Nina»  
24.01.15 Ventar på meir fisk
 
24.01.15 Elisabeth måtte forklare seg for Mattilsynet etter å ha kilt denne fisken
 
24.01.15 - Global oppvarming truer vårt livsgrunnlag  
24.01.15 Sundtoft får internasjonalt pes for Førdefjorden  
24.01.15 Jakten på tyvfiskere er som kattens jakt på musen  
24.01.15 Slike storfisker vil ikke Fefo at utlendinger skal få
 
24.01.15 Frisk Repparfjord?  
24.01.15 Fakkeltog mot gruveavfall i Førdefjorden  
23.01.15 Må i fengsel for lusejuks
 
23.01.15 - Vekstregimet må bestå dersom vi taper neste valg  
23.01.15 Moderate til store negative effekter på villaks  
22.01.15 Svarer på krass kritikk om laksefisket
 
22.01.15 Slik har du aldri sett NIDELV  
22.01.15 Privatsponsor sørger for åpning av sjøørret-vassdrag
 
22.01.15 Dugnadsfiske  
22.01.15 Ønsker ikke oppdrett i Porsanger  
22.01.15 Drømmejobben i Kongsfjordelva  
22.01.15 Krever strengere krav til oppdrettsanlegg  
22.01.15 Fyller båten med rømt ørret  
22.01.15 AGD-behandling svekker lusbekjempelse  
22.01.15 Oddekalv: - Vi har anmeldt oppdretterne
 
22.01.15 Fiske etter rømt oppdrettsfisk
 
22.01.15 Video, drivtelling og fangstfeller i overvåking av rømt oppdrettslaks
 
22.01.15 Merkelig av NJFF og FRIFO  
22.01.15 Listhaug skaper jubel hos skogeierne  
22.01.15 - Å selge Statskog er å selge arvesølvet
 
22.01.15 Flere vassdrag skal få miljøkrav
 
21.01.15 - Ingen bør bli overrasket  
21.01.15 Har fått fire-fem tonn oppdrettsfisk i garnet
 
21.01.15 Vi vet for lite om hva lus betyr for sjøørreten  
21.01.15 Over 100.000 fisk rømte i stormen  
21.01.15 Oppdrettsfisk på rømmen etter stormen Nina  
21.01.15 Smekk til Salma-oppdretter
 
21.01.15 - Er altfor opptatt av lakselus  
21.01.15 Trapper opp kampen mot rømming  
21.01.15 - Slike lakserømminger skal ikke skje
 
21.01.15 Samvirkeforetak og skatt  
21.01.15 Regulering av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye 2016  
21.01.15 Sjøeigedommar skapar eigedomstvistar  
21.01.15 Tilbyr villmarksopplevelser  
21.01.15 Staten og friluftsinteressene her i landet er på kollisjonskurs, i friluftsåret  
21.01.15 Et moderne skogbruk  
21.01.15 NRK-program: Lærdalselvi  
21.01.15 Mikroplast kveler livet i havet  
21.01.15 - Bærekraft fremfor vekst  
21.01.15 Korrigerer FHL  
21.01.15 Pinlig fra FHL
 
21.01.15 - Må lære av stormen Nina
 
21.01.15 Siste nytt om rømt oppdrettslaks og regnbueørret, NRK Ekko, i dag kl 10  
20.01.15 All rømt fisk i Hordaland kan returnerast  
20.01.15 AP: Kan ikke pålegge miljøkrav ukritisk  
20.01.15 Korrigering til FHL  
20.01.15 Betalar 200 kroner for kvar fisk  
20.01.15 Sjøørretfiske i januar  
20.01.15 - Trenger ikke bygge ny laksetrapp
 
20.01.15 NVE godtar kraftverk i Vigda  
20.01.15 Helga vil gi opp finnene etter 15 års sommel
 
20.01.15 Tana-laksen er truet, men garnfisket fortsetter til 2018
 
20.01.15 Seks rømningsmottak
 
20.01.15 Første varsler om redusert oppdrettsproduksjon sendt ut
 
20.01.15 Rydder opp etter "Nina"  
20.01.15 Foreslår tre til fem prosent årlig vekst i havbruk
 
20.01.15 AP vil sikre vekst i næringen  
20.01.15 - Teknologiutviklingen hadde ikke skjedd uten grønne konsesjoner
 
20.01.15 - Trafikklys løser ikke gamle problemer
 
20.01.15 Fra plankeby til oppdrettsby  
20.01.15 Vannet blir brunere og kalkinnholdet synker
 
20.01.15 Blåskjell og makrell på Svalbard sjokkerer forskere
 
20.01.15 Nå er iskanten flyttet nordover: - Det er mitt ansvar å rydde opp i dette
 
19.01.15 Fekk 1300 kilo laks, saknar at staten tek ansvar  
19.01.15 - Feil at oppdrettsnæringen er mot anlegg på land  
19.01.15 - Heilt avhengig av frivillig innsats
 
19.01.15 Fekk storlaks
 
19.01.15 Betaler 50 kroner i pant
 
19.01.15 Vil bygge laksetrapp
 
19.01.15 Havforskningsinstituttet går hardt ut mot FHL  
19.01.15 Fikk 1,3 tonn laks i garnet  
19.01.15 Fekk garna fulle av oppdrettsfisk
 
19.01.15 Fisk på rømmen
 
19.01.15 Fredrikstad kan bli en pioner i ny fiskerinæring
 
19.01.15 Oppdrett i lukkede anlegg på land er riktig vei å gå for oppdrettsnorge  
19.01.15 - Landbasert kan være lønnsomt
 
19.01.15 Nok ei rømming frå Eide Fjordbruk
 
19.01.15 Tredje rømming på kort tid for Eide Fjordbruk  
19.01.15 - Tar aldri kontakt  
19.01.15 Stadig flere tyr til hydrogenperoksid
 
19.01.15 Tar Nytek-forskriften i forsvar
 
19.01.15 Etterlyser strengere krav til utstyrsoppfølging  
19.01.15 - Landbasert oppdrett er en potensiell trussel
 
19.01.15 Miljøseminar for akvakultur 2015  
19.01.15 Fisk har også krav på dyrevelferd
 
19.01.15 AQS med nye antilus-båter  
19.01.15 Kildefordelte tilførsler av nitrogen og fosfor til norske kystområder i 2013 - tabeller og figurer  
19.01.15 KLV vil hjelpe fisken fram  
19.01.15 10.000 færre sportsfiskere på to år
 
19.01.15 Farskapstester kan redde Tanavassdraget
 
19.01.15 Klagar gruvesak til ESA
 
19.01.15 Miljøministrane usamde om gruvedeponi og Førdefjorden  
19.01.15 Utredning om mulig privatisering av Statskogs skogvirksomhet  
19.01.15 Staten kvitter seg med enorme skogsområder
 
19.01.15 Jakt og fiske er bra for klimaet  
16.01.15 Vil tilby hovercraft i Vefsna  
16.01.15 Viktig kunnskap om mystisk laks
 
16.01.15 - Skulle tålt mer enn «Nina»
 
16.01.15 - Må flytte syk laks
 
16.01.15 - Veksten må komme fra land
 
16.01.15 Rømningene som ikke skulle skje
 
16.01.15 Bedring av vannkvaliteten  
15.01.15 Fisket har aldri vore dårlegare
 
15.01.15 No får elva eigen slåmaskin  
15.01.15 Laks på land  
15.01.15 - Kan få en mer aggressiv lus  
15.01.15 - Må vurdere oppdrett på andre steder enn langs kysten  
15.01.15 - Har marginer til å tåle landbasert oppdrett
 
15.01.15 Truer oppdretter med tvangsmulkt  
15.01.15 - Fremdeles en vei å gå for landbasert oppdrett  
15.01.15 Lakserømming frå Brandaskuta i Kvinnherad
 
15.01.15 Vil ha landanlegg utan vederlag  
15.01.15 Fri flyt for oppdrett på land
 
15.01.15 Oppstart av fiskekortsalg 2015  
15.01.15 - Selen fattet nok mistanke om jakten
 
15.01.15 Ingen storfangst i nyopna elv
 
14.01.15 Ny doktoravhandling:- Oppdrettsfisk smitter villfisk  
14.01.15 Foreslår tre til fem prosent årlig vekst  
14.01.15 Mulig rømt laks ved Bakka i Standebarm  
14.01.15 Fortviler over rømt fisk
 
14.01.15   - Anleggstettheten skaper problemer for oppdretterne  
14.01.15 - Trygt å spise rømt oppdrettsfisk fra Høysteinen
 
14.01.15 I fjor beslagla de 12 kilometer fiskegarn, i 2015 blir det mer  
14.01.15 Slo til mot ulovlig fiske
 
14.01.15 100.000 fisk har rømt etter uvær
 
14.01.15 Vekst vil kreve omlegging og mer kunnskap  
13.01.15 Hvor galt skal det bli?
 
13.01.15 - Lukkede merder vil ligge mer skjermet for uvær  
13.01.15 Kjettinger røk da anlegg slet seg  
13.01.15 Tusenvis av fisk på rømmen frå tre lokale oppdrett
 
13.01.15 - Berre fisk i veg
 
13.01.15 - Nytek-forskriften er god nok  
13.01.15 FAO: Direkte motsetning mellom en global etterspørsel som er gunstig for produksjon av laksefisk, og en matsikkerhetssituasjon som ivaretar de fattigste befolkningsgruppene i verden  
13.01.15 - Det er nok ikke den store faren, nei  
13.01.15 Slakter økt lakseproduksjon  
13.01.15 Marine Harvest vil stramme inn lusegrensene  
13.01.15 Kaller norsk laksproduksjon en "etisk gladhistorie uten sidestykke"
 
13.01.15 Til dels store variasjoner i lusetallene i Nord-Trøndelag  
13.01.15 Stålanlegg holdt ikke i stormen  
13.01.15 - Miljøindikatorene må gi et helhetlig bilde
 
13.01.15 Vil ha handlingsregel for oppdretterne  
13.01.15 Protesterer mot laksegigant  
13.01.15 Fangst av laks i elvane i Hordaland  
13.01.15 Laksen svømmer langt og mye feil
 
13.01.15 SalmonCamera har klaga Regjeringa inn for EFTAs overvakingsorgan, ESA  
12.01.15 NJFF sier i et høringsinnspill om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett at forslaget ikke er i tråd med regjeringens mål om bærekraftig oppdrett.  
12.01.15 Om vekst i lakse- og ørretoppdrett  
12.01.15 Støtter etablering av produksjonsområder for akvakultur  
12.01.15 Veterinærinstituttet etterlyser fokus på svinn  
12.01.15 Mattilsynet støtter etablering av miljøindikatorer  
12.01.15 Melding om rømming av laks i Kvinnherad  
12.01.15 - Anleggene er teknisk sikre  
12.01.15 Hordaland har fått sin fjerde rømmingssak etter at ekstremværet  
12.01.15 Melding om rømming i Masfjorden  
12.01.15 «Nina» sendte laks og ørret fra oppdrettsanlegg på rømmen
 
12.01.15 Kostråd om rømt regnbogeaure frå Angelskår
 
12.01.15 Lover lenkegjenger og kamp for fjordene  
12.01.15 - Landbasert oppdrett er et blindspor
 
12.01.15 Melding om rømming i Osterfjorden  
12.01.15 Melding om rømming i Lindås  
12.01.15 Triploid laks på rømmen etter at oppdrettsanlegg slet seg  
12.01.15 Rømt fiskeoppdrett stranda på Stranda
 
12.01.15 Rømninger fra to anlegg i Hordaland etter stormen  
12.01.15 Lerøy vil bygge kjempeanlegg  
11.01.15 Advarer mot å spise rømt fisk  
11.01.15 Oppdretterne forbereder seg på storm  
11.01.15 - Skal tåle orkan styrke  
11.01.15 Oppdrettsanlegg har slitt seg i Hordaland  
11.01.15 Salmar politietterforskes
 
11.01.15 Fylkesmannen kan stanse Finnmarks største oppdrettsanlegg
 
11.01.15 Sjøauren i Lærdalselvi; opphaldstid og
djupnepreferansar i sjø 2008-2010
 
11.01.15 Sjøørret som indikator på bærekraftig oppdrett  
11.01.15 Kan sette ut fisk neste år  
09.01.15 Kartlegger endringer og deltagelse i laksefisket i Norge  
09.01.15 Er fiskerne på vei bort fra Gaula?
 
09.01.15 Få steder har like stor spredning av miljøgiften PFOS som Evenes
 
09.01.15 Oppdrettsfisk er feil medisin
 
09.01.15 Imøtegår påstand om meningsløse fiskeregler
 
09.01.15 Nå må man våkne opp og protestere  
09.01.15 - Må tåle spor etter oppdrettsanlegg
 
09.01.15 - Hvordan skal du unngå sammenblanding i forhold til politikken?  
09.01.15 Her skjedde rømmingen i Hardangerfjorden
 
09.01.15 Oppdaget hull i not i Kvinnherad
 
09.01.15 - Næring med evighetsperspektiv  
09.01.15 Fiskerprotest mot ny oppdrett nord for Skorpa
 
08.01.15 Ny kartlegging gir grunnlag for bedre forvaltning av laksen i Tanavassdraget  
08.01.15 Utelukker ikke at den rømte fisken stammer fra samme kilde  
08.01.15 Fangstene etter ukjent rømming øker  
08.01.15 - Ønsker å gi oppdrettsnæringen tilgang til nye arealer  
08.01.15 Laksemerd isolert etter ILA-smitte  
08.01.15 Avventer nytt oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden
 
08.01.15 - Miljøtull om oljetankere
 
07.01.15 Lusefabrikkene skal fjernes
 
07.01.15 Kommunen skeptisk til endring av oppdrettsanlegg
 
07.01.15 Vurderer grønn utvidelse i Finnmark  
07.01.15 - Antar at det er snakk om en stor urapportert rømmingssak  
07.01.15 Sporer ukjend lakserøming
 
07.01.15 Lusesterk laks kan redusere antall behandlinger  
07.01.15 Strides om lakserett
 
07.01.15 Modalselva skal kalkas  
07.01.15 Fylkesmannen pålegger regulant tiltak  
07.01.15 Laksen skal ha vann
 
07.01.15 Frykter radioaktive utslipp fra finnmarksgruve
 
06.01.15 Vannkrafttak for laksen  
06.01.15 - Totalt meningsløse regler for 2015-sesongen
 
06.01.15 Oppdrettslaks i Tista 19.30 min ut i Dagsrevyen  
06.01.15 Dette har NJFF oppnådd i 2014  
06.01.15 Kan være reservoar for IPN virus
 
06.01.15 Hydrolift-gründer og Orkla satser millioner på lakseoppdrett på land  
05.01.15 Sporer ukjend lakserøming
 
05.01.15 Fikk fiskelykke hos storaktør
 
05.01.15 Vi som solgte landet  
05.01.15 Årsrapport om namslaksen  
05.01.15 Ingen supersesong for Namsen-laks
 
05.01.15 Kan slå av laksegener
 
05.01.15 Håper på vekst i laksenæringa
 
05.01.15 Hval i laksemerd kan ha ført til rømming  
05.01.15 Vil tillate meir laks
 
05.01.15 Frykter oljekatastrofe i islagt fjord
 
05.01.15 Torsk tåler å bli sluppet ut igjen
 
05.01.15 Kan få regning på 120 000 kroner
 
05.01.15 Miljørykte på spill
 
01.01.15 Lakse-katastrofe for Tista
 
01.01.15 Et grenseløst hav
 
01.01.15 - Omtrent doblet antall rømminger
 
01.01.15 - Dette er katastrofe for laksen  
01.01.15 Satser på biobank for villaks
 
01.01.15 - Viktig å overvåke lus og sykdom
 
01.01.15 - Uklokt å innføre ei lågare lusegrense
 
01.01.15 Vil bygge smoltanlegg ved Kragerø  
01.01.15 Lav vekst de kommende seks år