Laks i Målselv
Kjøring av laks under Camp Villaks i Målselv i 2018. Foto: Steinar Holen.