Påmelding til fiskekort salg i Bul Hallen 2020   For Lokale bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino kommuner Påmelding kan gjøres på vår ...

Mens vi venter på jula, og planlegger neste års ferie. Er det kanskje noen datoer som er viktig å notere seg: Grunnet overgang til nytt datasystem ...

Nausta

Det blir seminar om villaksens framtid i Sunnfjord. 

Det vert oppmoda til jakt på laksand, siland og andre predatorar (med jaktløyve) som livnærer seg på yngel/fisk i elva vår. Det er også gjeve ...

Fangst / Altaelva

Hei!  Nå er alle våre fiskerier avsluttet og etterarbeidet med å innrapportere årets fangst nærmer seg deadline. Men vi mangler enda en del ...

Villaksens dag 28 aug 2019, på Medforsen Ranaelva

Villaksen`s dag 28 august 2019 Det ble en fin og flott dag i Ranaelva under arrangementet Villaksens dag, mange hadde møtt frem for å delta i ...

Kleven i Nausta

Frå kl 18.00 i dag den 11/7-19 vert det kun lovleg å fiske med flue, der fluelina utgjer kastevekta, i Nausta. Dette gjeld fram til innsiget ...

I Vefsna vil det i 2019 være flere aktiviteter i anledning Villaksens år, det blir både Villaksens dag og Camp Villaks, sier Bjørn Brodtkorb, ...

Watch video
Urafossen

Vil med dette informere om at kvota for laks over 65cm er teken for heile elva. All laks over 65cm som ikkje kan settast ut igjen grunna eks. skade ...

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren