Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
More about water
46.8m3
03:31
15:50
09:15
21:49

Politisk samling

19. juni 2019
16:00-18:00

I forbindelse med Villaksens år har vi invitert til en villakspolitisk samling ved elvekanten i Gaula.

Vi i Gauldalen er privilegerte at vi bor ved et av verdens beste laksevassdrag.

Fiskerettshaverne er først og fremst opptatt av å løse lokale forvaltningsoppgaver på en god måte, hvor hovedmålet er å sørge for at det står nok laks på gytegrunnene hver høst. Når smolten forlater både kommunegrensene og elva om våren drar den ut på en omfattende beitevandring. Villaksen kommer ofte i konflikt med en rekke menneskeskapte påvirkningsfaktorer. I slike sammenhenger foretas det politiske avveininger mellom samfunnsinteresser, og vi i elveforvaltningen er avhengig av aktiv lokalpolitisk støtte for å nå fram med våre synspunkter og argument.

Vi synes at det er viktig at lokalpolitikerne i Gauldalen har kunnskap om den fantastiske villaksen og elva som trekker folk fra hele verden hvert år.

I den anledning har vi invitere alle listetopper i Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen til en felles villakspolitisk samling på Horgøien Gård på Lundamo.

Dette blir en arena både for meningsutveksling, hygge og kunnskapsdeling. Pressen vil være til stede så dette er en fin anledning til å fronte partiets syn på villaks og Gaula.

Vi får også besøk av Torfinn Evensen som er generalsekretær i Norske Lakseelver.

Arrangementet er for inviterte.

Sted: 
Horgøien Gård
Veibeskrivelse: 
Følg skilting fra E6 ved Horg kirke
Påmelding: 
Påmeldingsfrist: 
17 Juni 2019