Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

 

Utførande fagmiljø har vore Vestlandsforsking, NINA, NMBU, Ferskvannsbiologen Leif Magnus Sættem, Stiftinga Norsk Villakssenter, NTNU, Falkeblikk AS og INAQ AS på oppdrag for Lærdal Elveeigarlag.


Målet med filmen er å visualisere prosjektet og utfordringane til laks og sjøaure i Lærdalselvi, for sportsfiskarar, grunneigarar, forvaltning,  politikarar og næringsaktørar.

 

 

PDF icon vill_rapport_web.pdf

 


Prosjektet «Auka verdiskaping av sportsfisket i Lærdalselvi gjennom kunnskapsbasert forvaltning av livskraftige lakse- og aurebestander med unik attraktivitet for sportsfiske 2015-2017» med akronymet «ViLL» er finansiert av Regionalt forskingsfond Vestlandet med delfinansiering frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Østfold Energi AS, Osland Havbruk AS, Sulefisk AS og Marine Harvest Norway AS.