Bestandsundersøkelser / Otra

NINA utførte el-fiske i Otra og andre sørlandsvassdrag i slutten av august i år.  Resultatet for Otra sin del var veldig positivt.  Det ble ...

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren