Bestandsundersøkelser / Otra

NINA utførte el-fiske i Otra og andre sørlandsvassdrag i slutten av august i år.  Resultatet for Otra sin del var veldig positivt.  Det ble ...

Medlemsinfo

Kjenner du noen som bør velges inn i styret til Norske Lakseelver? Valgkomiteen ber om forslag på kandidater, spesielt fra region sør/vest.

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren