8
Mai
2020

På årets seminar set vi eit særleg fokus på sjukdomssituasjonen i lakseoppdrettsnæringa og kva verknad dette kan ha på våre ville bestand

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren