Fiskekort / Lakselva

I Lakselva har grunneiere som holder sin eiendom åpen og tilgjengelig for Lakselv grunneierforening sine offentlige fiskekortstrekninger, tilgang ...

Sjølaksefisket høster av alle bestander, både de som tåler det og de som ikke tåler det.
Biologisk mangfold

Bondelaget, Norsk Friluftsliv, ReddVillaksen, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norske Lakseelver og Naturvernforbundet krever strengere ...

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren