Kva skjer med laks som gjenutsettast i sportsfiske?

Utlegging av Gytegrus
Sportsfiske / Hellelandvassdraget

Fiskeforsterkende tiltak i Lundeåne / Hellelandvassdraget I forbindelse med flomsikring og opparbeiding av Elvepak i Lundåne frykter en at  mange ...

15
Jan
2020

Arrangement av Miljødirektoratet. Vitenskapskomiteen for mat og miljø har på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet vurdert hvilken risiko ...

29
Jan
2020

En vitenskapelig konferanse på norsk for forskere, forvaltere og alle andre interesserte i ny kunnskap om sjøørret.  

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren