Laks på kroken i Eira
Arbeidsområder

Norske Lakseelver vil arbeide for utviklingen av sportsfiske i laksevassdrag både som viktig friluftslivsaktivitet for folk flest og en viktig ...

Laks fra Eira
Arbeidsområder

Norske Lakseelver vil være en drivkraft og en kunnskapsformidler for driftsplanbasert lokal forvaltning og organisering.

Natur og Ungdom trener på sivil ulydighet i forbindelse med den planlagte dumpingen av gruveavfall i førdefjorden.
Arbeidsplan

Norske Lakseelver vil arbeide for å styrke betydningen av de nasjonale laksevassdragene og laksefjordene. Vi vil arbeide for utvidelse av gjeldende ...

Laks som gjenutsettes
Arbeidsområder

For at rettighetshaverne skal kunne høste et overskudd av vill laksefisk og utvikle et tilrettelagt sportsfiske, må bestandene av anadrom ...

Gjenutsetting av laks
Arbeidsområder

Norske Lakseelver vil jobbe for å få til en riktig fordeling av mulighetene til å fiske etter vill atlantisk laks, og en riktig fordeling av ...

Vedtekter

Vedtektene er sist gang endret av årsmøtet 23. mai 2016.

Raipas

RAIPAS SONE er ca. 11 kilometer lang og strekker seg fra Killistrømmen og ned til Alta bro, - som er broen i munningen av elva.

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren