Bjørkum
Gyro

Lærdalselva har slitt med lakseparasitten Gyrodactylus salaris siden 1996, men nærmer seg nå friskmelding etter flere behandlinger. Vi har pratet ...

Illustrasjasjon fiskens behov
Flom

En flom kan være den billigste måten å restaurere en elv på slik at fisken finner skjul.

Flåmselva
Flom

I slutten av oktober 2014 skapte store nedbørsmengder enorme flommer på Vestlandet.  Men hva skjedde under vann? Hvordan gikk det med fiskene?

Laks i merd.
Meninger

Den 10. januar var frist for høringssvar til regjeringens notat om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Norske Lakseelver krever flere ...

Laks på grillen.
Meninger

Den norske regjeringen viser i høringsnotatet til vekstestimater for norsk lakseproduksjon på inntil 200 % innen 2030 og 400 % innen 2050 (en ...

Gjenutsetting av laks i Bolstadelva
Gjenutsetting

En femtedel av fisken som ble fanget i norske lakseelver i 2014 ble satt levende tilbake.

Natur og Ungdom trener på sivil ulydighet i forbindelse med den planlagte dumpingen av gruveavfall i førdefjorden.
Gruvedrift

Norske Lakseelver er bekymret for hvordan gruveutslippene vil påvirke villaksen i de nasjonale laksefjordene, og vi er også bekymret for hva en ...

Oppdrettsmerd.
Lovverk

Norske Lakseelver har bedt myndighetene gi Standard Norge i oppgave å sammenkalle kvalifiserte ressurspersoner for å vurdere eksisterende krav til ...

Demningen i Alta.
Arbeidsområder

Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre ...

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren