Fiskeoppsyn

Forskarar på besøk i elva
Arbeidsplan / Etneelvo

Etne Elveigarlag har fått hjelp frå Miljødirektoratet til å kartleggja Etneelvo med sideelver og bekkar.  Saka vart dekka i Grannar, Mandag 2. ...

Medlemsinfo / Skauga

Styret i Skauga elveierforening ønsker dere alle en god jul og et godt lakseår 2020!

Fiskekort / Altaelva

It is 75 available fishing licenses each day between June 1st and June 15th Thereafter there is a draw for the two periods until the 21st of June. ...

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren