Bestandsundersøkelser / Lakselva

Nå har vi lagt bak oss gytefisktellinga, høstmøtet er unnagjort og vi må regne med at alle fangster er rapportert inn. Vi vet det er spesielt ...

Gjenutsetting / Altaelva

Før årets fiskesesong annonserte Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) at dokumentert gjenutsetting av storlaks ga muligheten til å vinne to ...

Seiten

Norske lakseelver RSS abonnieren