Påmelding til fiskekort salg i Bul Hallen 2020

 

For Lokale bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino kommuner

Fiskeregler

Alle som fisker i Altaelva har plikt til å sette seg inn i gjeldene fiskeregler!

Dette er de 75 første som ble trukket ut i utenbystrekningen 2020.

Fiskekort

fishing before midsummer-2020 Innbyggere i Alta, Kautokeino og Loppa kommune har mulighet til å fiske i Altaelva fra 1 - 23. juni . For utenbys ...

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Altaelva i 2018