Fiskekort

Kjøp av fiskekort før St. Hans for lokale

Arbeidsområder

Vi fikk være med nødetatene på utrykning med meldingen: "En fisker har falt i elva et stykke nedenfor brua i Øvre Alta".

Inspirasjon

I samarbeid med Alta Bibliotek inviterer Alta Laksefiskeri interessentskap alle lokale skoler og barnehager til kunstkonkurranse.

Arbeidsområder

Vi har opprettet en gruppe på Facebook for medlemmene i Alta Laksefiskeri Interessentskap.

Fangst- statistikk i Altaelva i 2018