Akershus

Finnmark

Troms

Nordland

Åbjøravassdraget
Drevja
Eidevassdraget
Tårstadvassdraget
Terråkvassdraget
Urdvollvassdraget

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Aureelva
Bondalselva
Eira
Hareidvassdraget
Innfjordelva
Måna
Osenvassdraget
Rauma
Stordalselva
Tennfjordelva
Tressa
Øyraelva

Sogn og Fjordane

Årdalsvassdraget
Eidselva
Flåmselvi
Flekkeelva
Gaula i Sunnfjord
Hjalma
Jølstra
Nærøydalselva
Oldenelva
Oselven i Hyen

Hordaland

Granvinsvassdraget
Kinso
Nærøydalselva
Oselva i Os
Steinsdalsvassdraget
Tysseelva (Samnanger)
Uskedalselva

Rogaland

Vest-Agder

Aust-Agder

Vestfold

Telemark

Herrevassdraget

Buskerud

Drammenselva

Oslo

Lysakerelva

Østfold

Oppland

Rauma