En gjenutsatt holaks på 8 kilo, som denne, er potensielt mor til 20 tilbakevandrende laks om noen år. (Foto: Normann Kotzurek) // A released henfish of 8 kilos, like this one, is the potential mother of 20 returning salmon in some years time. (Photo: Normann Kotzurek).