Fiskekort / Lakselva

License sale opens 1st of March at 6pm CET After having tried out the application/lottery-system in 2019, we return to the old "first come, first ...

Fiskekort / Lakselva

Kortsalget åpner 1. mars klokken 18.00 Etter å ha prøvd ut trekningsbasert kortsalg i 2019, tar vi et steg tilbake og legger ut alle fiskekortene ...

Påmelding til fiskekort salg i Bul Hallen 2020   For Lokale bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino kommuner Påmelding kan gjøres på vår ...

Dette er de 75 første som ble trukket ut i utenbystrekningen 2020.

Mens vi venter på jula, og planlegger neste års ferie. Er det kanskje noen datoer som er viktig å notere seg: Grunnet overgang til nytt datasystem ...

Nausta

Det blir seminar om villaksens framtid i Sunnfjord. 

Det vert oppmoda til jakt på laksand, siland og andre predatorar (med jaktløyve) som livnærer seg på yngel/fisk i elva vår. Det er også gjeve ...

Fangst / Altaelva

Hei!  Nå er alle våre fiskerier avsluttet og etterarbeidet med å innrapportere årets fangst nærmer seg deadline. Men vi mangler enda en del ...

Villaksens dag 28 aug 2019, på Medforsen Ranaelva

Villaksen`s dag 28 august 2019 Det ble en fin og flott dag i Ranaelva under arrangementet Villaksens dag, mange hadde møtt frem for å delta i ...

Kleven i Nausta

Frå kl 18.00 i dag den 11/7-19 vert det kun lovleg å fiske med flue, der fluelina utgjer kastevekta, i Nausta. Dette gjeld fram til innsiget ...

Pages

Subscribe to Norske lakseelver RSS