Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
36.8m3

Vedtekter for Vossavassdragets forvaltningslag

Vossavassdraget forvaltingslag SA  er ei samanslutning av fiskerettshavarar i den delen av Vossavassdraget som fører anadrom laksefisk i Voss kommune.