Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Partly cloudy
8 °C
N
5.1 m/s
20.1m3
05:01
17:26
10:58

Endret vannføring, vedlikehold Hylen kraftstasjon - UTSATT

Utbedringsarbeidet som tidlegare vart meldt om, er utsett til 28. september.  Vassføringa i Suldalslågen vil med andre ord gå som normalt!

 

Tidlegare melding frå Statkraft:

«Det blir stans i Hylen kraftstasjon frå måndag formiddag (03.09.18). Me har regulert både Suldalsvatnet og Sandsavatnet ned for å ha mest mogleg buffer

utlop-hylen-kraftverk.jpg

Hylen Kraftverk Utløp
Utløp frå Hylenkraftverk

Forvaltningslaget har mottatt følgende informasjon fra Statkraft:

Tilsigsprognosa for komande periode,  inkludert forventa vanntilførsel frå Røldal Suldal Kraft, tilseier at me vil få eit middeltilsig til Suldalsvatnet som er større enn krav til middel slippvolum i (60 m^3/s).

Me planlegg å kompensere for dette i neste veke ved å heve pendlingskurve med ca 15 m^3/s for å oppretthalde buffer i Suldalsvatnet. Dette vil redusere risiko for at me behov for stører slepp seinare i prosjektarbeidet.»

Statkraft kan i henhold til reglementet slippe mer vann enn minstevannføringen.