Fiskekort

Her finner du informasjon om fiskekortsalg og priser for Bjerkreimselva i 2018.

Bjerkreimselva
Kalking

Bjerkreimselva har vært kalket siden 1996. Fra 1998 kom det en eksplosjonsartet utvikling som brakte elva opp til nivået fra gamle dager. Vi har ...

Fangst- statistikk i Bjerkreimselva i 2018