Situasjonen med høye vanntemperaturer er nå over og værprognosene tilsier at vannføringen vil øke.

Årlig registreres flere nestenpåkjørsler av fiskere som går i sporet i Gauldalen.

Flueboks fra Gaula
Se video
Inspirasjon

Her kan du lære mer om fisket i Gaula.

Det vil i år bli økt oppsynsaktivitet både i elva og i sjø. Statens Naturoppsyn er ansvarlige for oppsyn i sjø og har i år økt fokus på ...

Fangst- statistikk i Gaula i 2018

Gaula