Gaula

Gaula fiskeforvaltning setter opp nye nettsider under portalen til Norske Lakseelver.

Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende ...

Fangst- statistikk i Gaula i 2018