Aa_gl_fiskekort
Fiskekort

Innrapportering av antall fiskedøgn (flerdøgnskort, sesongkort) etter endt fiske, er obligatorisk og pålagt av myndighetene og gjelder alle som ...

aa_Gressbakken
Flom

Fra i dag, onsdag 21.8, kl 12 blir det lokke flom i Aagaardselva.

Varer til og med søndag.

 

Bilde er bare for illustrering

 

All hunnlaks i Aagaardselva er fredet fra idag 15.8 og ut resten av sesongen.

 

Fangst

Det har begynt å komme pukkellaks i Glomma. Det er pr i dag 13.8.19. tatt 0 stk i Aa og 3 stk på fiskeredskap i Gl. Fiskene blir registrert på ...

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Glomma og Aagaardselva i 2018