Håelva

Håelva på Jæren
Jærens lakseelv
Sportsfiske i kulturlandskap
Håelva er en typisk flomelv og en av våre nasjonale laksevassdrag. Elva renner gjennom det karakteristiske Jærlandskapet og munner ut i havet ved ...