Kragerøvassdraget

Reetablerer for laks
Vårt vakreste vassdrag
Kragerøvassdraget går fra Kragerø opp til Toke i Drangedal, herunder også alle tilløpselvene til Toke. Kragerøvassdragets område er hele ...

Om elveeierlaget

Kragerøvassdragets Grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere med fiskerett i vassdraget og ble stiftet den 19. juni 2007.