Bestandsundersøkelser

Materialet fra oktober 2018 inneholdt 542 laks og 321 ørret.

Bestandsundersøkelser

Det ble registrert laks og sjøørret i Lærdalselva, Lærdal kommune i Sogn og Fjordane, i perioden 21.10. – 08.11.2018.

Eiri-Voll Lærdalselva
Fiskeregler

Etter forhåndsavtale og i samråd med fmsf er det fra og med 16. Juli og ut sesongen innført maksmål på hannlaks på 80 cm. Det betyr at i ...

Øvre Lærdalselva
Vannkraft

Styret har fått eindel spørsmål om kvifor det har vore unormal låg vassføring i elva i det siste, noko som påverkar både fiskeforholda og ...

Fangst- statistikk i Lærdalselva i 2018