Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Eri-Voll

Eiri-Voll ligger omlag 500 meter nedstrøms der E-16 krysser elva, på nordsiden.

Uteleid på årsbasis.

Valdet strekker seg fra oppe ved Sanden, nedenfor Prestegårdsretten, og ned til et stykke ovenfor Tønjum gård på andre siden av elva. Det er fiske fra begge sider.

Eiri Voll Lærdalselva

 

Fiske