Fiskekort

Siden det kommer en del forespørsler om kortsalget for 2019, kommer vi med en liten oppdatering på prosessen.

Nils-Arild Lundberg vant sesongkort for 2019 med dette flotte bidraget!
Arbeidsområder

Rett før julefreden senket seg, ble det trukket vinnere i både gjenutsettingskonkurransen og skjellprøvekonkurransen.

Gjenutsetting

2018 går ubønnhørlig mot slutten, og det er vel et lakseår som mange setter et parentes rundt og prøver å glemme så fort som mulig, mens andre ...

Fiskekort

Kortsalgsåpningen i Lakselva har de siste årene vært en veldig spennende affære for enkelte.

Fangst- statistikk i Lakselva i 2017