Lakselva

Historie

Medlemsinformasjon

Lakselv grunneierforening har igjen gleden av å invitere alle sine medlemmer til høstmøte.

Mens vi venter på at en ny sesong skal starte for fullt, har Lakselv grunneierforening igjen gled

Lakselv grunneierforening ønsker med dette å invitere sine medlemmer til årsmøte i Lakselv grunne

Lakselv grunneierforening ønsker sine medlemmer velkommen til høstmøte 18.