Sportsfiske

På grunn av en treg start på årets sesong, møttes styret i Lakselv grunneierforening i dag (18. juli) for å diskutere situasjonen i elva.

Sportsfiske

I strålende solskinn avholdt vi Damenes aften (Villaksens dag) i Lakselva 11. juli.

Inspirasjon

Tre uker ut i sesongen, lar de store fangstene fremdeles vente på seg, men totalt sett er vel ikke det noe utover det ordinære her i Lakselva.

Arbeidsområder

Skjellprøver er et veldig viktig verktøy for å fastslå andelen av rømt oppdrettslaks, og gir oss også annen nyttig informasjon om livsløpet ...

Fangst- statistikk i Lakselva i 2017