Sportsfiske

I strålende solskinn avholdt vi Damenes aften (Villaksens dag) i Lakselva 11. juli.

Inspirasjon

Tre uker ut i sesongen, lar de store fangstene fremdeles vente på seg, men totalt sett er vel ikke det noe utover det ordinære her i Lakselva.

Arbeidsområder

Skjellprøver er et veldig viktig verktøy for å fastslå andelen av rømt oppdrettslaks, og gir oss også annen nyttig informasjon om livsløpet ...

Fiskekort

Som de fleste sikkert har vært klar over, har det vært mulig å forhåndsreservere en andel av døgnkortene i Lakselva, under den forutsetning at ...

Fangst- statistikk i Lakselva i 2017