Inspirasjon

På Gaggavann har arbeidet med å erstatte den gamle kraftverkstunnelen begynt. Kraftlaget har derfor åpnet den ene ventilen, og slipper mye vann ...

Andre sykdommer

Som de fleste nok husker, opplevde vi på landsbasis, og forsåvidt også i andre deler av Europa, en voldsom oppblomstring av pukkellaks i 2017.

Inspirasjon

Vi er allerede godt plantet i april, sola varmer og sølepyttene her nede i sentrum blir større for hver dag.

Medlemsinfo

Lakselv grunneierforening ønsker med dette å invitere sine medlemmer til årsmøte i Lakselv grunneierforening. Årsmøtet vil i år bli avholdt:

Fangst- statistikk i Lakselva i 2018