Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
63.9m3

Fiskeregler Målselva

Fiskeregler Målselva

Fisketider

Fiskebestemmelser for Målselvvassdraget 2019

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har gjort slikt vedtak den 31. januar 2019. For 2019 gjelder følgende fiskebestemmelser i vassdraget der det er anadrom laksefisk.

Fisket starter den 15. juni kl. 00:00 i hele elva, men fisket avsluttes på ulikt tidspunkt i vassdraget:

 • Fra fossekulpen og ned vassdraget varer fisket etter laks til og med den 17.august.
 • Fra samløpet mellom Bardu- og Målselva og ned vassdraget kan det fiskes etter sjøørret fram til og med 14.september. Andre anadrome fiskearter tilbakesettes.
 • Ovenfor fossen varer fiskesesongen fra 15. juni til og med 26. august.
 • Sjørøya er totalfredet i vassdraget, men rapporteres som gjenutsatt ved fangstrapportering

Det kan fiskes etter innlandsfisk ovenfor fossen fra 1. juni, men eventuell fangst av anadrome fiskearter tilbakesettes i perioden 1.-15. juni. 

 

Redskaper og utstyr

Generelt forbud mot fiske med reke eller agnfisk. Det er ikke lov å benytte søkker som er tyngre enn 30 gram. Ellers gjelder de generelle bestemmelsene for fiskeredskaper jfr. Lakseloven.

Det er ikke adgang til å bruke huk/klepp ved landing av laks.

Kvoter

 • Døgnkvoten per fisker er 2 laks. Dersom man tar en stor holaks over 7 kg er fiskedøgnet slutt.
 • Døgnkvoten per fisker er 5 sjøørret. Gjelder også gjenutsatt fisk (C&R)

Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks. kl. 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt.

Utsettingspåbud

 • Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal gjenutsettes. Vinterstøinger skal også tilbakesettes i vassdraget.
 • HOLAKS: det er ikke påbud om utsetting, men gjenutsatt holaks og vinterstøinger teller ikke på døgnkvoten.
 • Annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Desinfisering

Alle som kommer fra utlandet eller andre vassdrag må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på desinfeksjonsstasjonene før de begynner å fiske. Det er også sjølinstruerende desinfeksjonsstasjoner som er tilgjengelig hele døgnet. I tillegg er det flere betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

Annet

 • Det enkelte elveierlag eller den enkelte rettighetshaver kan i tillegg innføre egne og strengere bestemmelser for sine områder.
 • Målselvvassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Derfor kan det også innføres andre bestemmelser for siste del av fiskesesongen (etter 25. juli).

Skjellprøver

Det skal tas skjellprøver av all laks og sjøørret i 2019 grunnet forskning.

Fiskebestemmelsene og etterfølging av disse

Den enkelte fisker må sette seg inn i fiskereglene som gjelder i vassdraget. Brudd på fiskereglene eller de bestemmelsene som Lakseloven med forskrifter fastsetter, kan av SUM straffes med gebyr på kr 2000,-  for hver overtredelse. Lakseloven sier at all fangst skal rapporteres. Det gjelder både avlivet og gjenutsatt fangst. I Målselvvassdraget rapporteres fangst (også 0 fangst) innen 10 dager etter endt fiskesesong.