Medlemsinfo

Referat fra RS-møte i Orkla Fellesforvaltning 2017
Tirsdag 28.03.17 kl 19.00 på Landbrukssenteret Midt, Meldal

Fiskeregler

De lokale reglene for desinfisering vil i praksis være de samme for 2017 som de har vært de siste årene.

Årsmelding

Hvert år lager vi en ganske omfattende og detaljert årsmelding, slik at interesserte skal ha mulighet for å sette bedre inn i hva vi har gjort.

 

Orkanger havn
Laksevassdrag

Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar ...

Fangst- statistikk i Orkla i 2018