Det er oppdaget en mystisk sykdom på mange laks i Enningsdalselva og Sandvikselva.

Fiskeseongen i Otra starter 1. juni. Det blir åpningsfest på Otra House fredag 31. mai.  Trekning av de første kortene på sone 5B Rød blir kl. ...

Fullkalking av Otra

Otra Laxefiskelag har i samarbeid med forvaltningsmyndighetene foretatt undersøkelser av ungfisk for å finne mulige årsaker til svak rekruttering ...

Fangst- statistikk i Otra i 2018

Gytegroptelling med drone i Otra 2017