Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Partly cloudy
8 °C
VNV
3.3 m/s
n/am3
01:02
13:19
07:05
19:37

Midtsesongevaluering

Midtsesongevaluering

25 juli 2019

Sesongen vil bli avsluttet 31. august uavhengig av resultatet av midtsesongevalueringen.  Dette er besluttet av Otra Laxefiskelag basert på fangstutviklingen de to siste år.

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.