Selv om det ikke ble åpnet for fiske i Ranaelva i 2019, så ligger ikke rettighetshaverne på latsiden.

Miljødirektoratet viser til brev fra Nedre Ranelva Grunneierlag,  datert 5. mars med anmodning om konklusjon og anbefalinger vedrørende fiske i ...

Fangst- statistikk i Ranaelva i 2018