Sjøørret under trær i elva.
Gyro

Ungfiskbestandene av laks og sjøørret bygges opp i Raumaregionen etter bekjempelse av Gyrodactylus salaris i 2013 og med rotenon i 2014. Ny ...

Rauma ble smittet av lakseparasitten gyro i 1980 og er nå under reetablering. Forventet friskmelding er høsten 2019.

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Rauma i 2018