Storelva

Både loner og stryk
Tvedestrands egen lakseelv
Storelva er en del av Vegårvassdraget. Vegårvassdraget er lakseførende fra utløpet i Sandnesfjorden i Tvedestrand kommune og totalt 35 kilometer ...