Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak ...

Gleder du deg også til en ny laksesesong? Vi og!

Inspirasjon

Stryneelva er hovedelva i Strynevassdraget, og starter ved utløpet frå Nedrefloen, og munnar ut i Strynebukta i Nordfjord ved kommunesenteret ...

Her finn du ein oversikt over tilgjengelgg forskingsinformasjon om Stryneelva.

Fangst- statistikk i Stryneelva i 2018

River Stryn