Midtsesongevaluering 2018

Boenfossen i Tovdalselva

Reperasjonen av laksetrappa i Boenfossen er i full gang og trappa vil være funksjonell igjen om kort tid.

Fiskekort

Fiskekortsalget for Tovdalselva starter 08/5 kl 0900. Det åpnes for salg på WEB og utsalgstedene våre samtidig.

 

Boenfossen i Tovdalselva
Regulering

NVE har avslått søknadene om å bygge Herefoss og Hauglandsfossen kraftverk i Tovdalsvassdraget.

Fangst- statistikk i Tovdalselva i 2018