Her viser Per Thomas hvordan man skal desinfisere. Bruksanvisning ligger i boden. Husk gi fiskeversken også en dusj.  Foto: Ellen S. Brodtkorb

Forrige sesong var den første i Vefsna på mange, mange år. Erfaringene i fjor viste at fiskerne er ansvarlige og desinfiserer fiskeutstyret.

Fiskekort

Den 1. mars kl. 9.00 åpner rettighetshaverne i Vefsna for salg av fiskekort for sesongen 2019.

Fiskeregler

Her finner du fiskereglene for 2019. Reglene er fastsatt av styret i Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA og utarbeidet i tråd ...

Fiskeregler

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) har mottatt svar fra Miljødirektoratet på sin søknad om fiske i Vefsna for sommeren 2019.

Fangst- statistikk i Vefsna i 2018