Kl. 09.00 mandag 3. februar starter fiskekortsalget på Brodtkorb AS sine vald i Vefsna.

Under 21

I helge ble den første Camp Villaks i Vefsna gjennomført. 16 ungdommer deltok, og minst like mange frivillige voksne i nærområdet dukket opp som ...

Trappa i Fellingforsen. Foto: Carl Nordberg

Laksetrappen i Laksfors ble åpnet for oppslipp av fisk 13. juli. Vi har ikke de siste tall for oppgang klare, men det er nok pr. dato gått opp godt ...

Fangst- statistikk i Vefsna i 2018