Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Medlemsmøte

24. - 25. oktober 2018

FULLT! Norske Lakseelver ønsker alle våre medlemselver velkommen til det årlige evaleringsmøtet i Trondheim.

Evalueringsmøte for medlemselvene med Miljødirektoratet, m.fl. om villaks og sjøørret på Værnes, Trøndelag – 24.-25. oktober

Møtet er nå fullt!

Det har etter hvert blitt en tradisjon med årlig felles høstmøte med medlemselvene, og påfølgende møte med Miljødirektoratet, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statens naturoppsyn (SNO) i Trøndelag. Tilbakemeldingene fra tidligere år er at denne samlingen er en god arena å bli bedre kjent med andre elvelag i landet, samt å få god faglig oppdatering fra de beste fagmiljøene vi har på villaks. Her vil dere også kunne være med på å bidra til utviklingen av den lokale lakseforvaltingen. Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å sette av disse to dagene sammen med oss.

Tid: Møtestart med lunsj 24. oktober kl 12 (evt. kl 17 for de som ikke deltar på del 1), og avslutning 25. oktober kl 14:30.

Sted: I år skal møtet holdes på Ersgard, et koselig gårdshotell ved Stjørdalselvas bredd, kun sju minutter kjøring fra Værnes.
Overnattingen er på Scandic Hotell, og vi arrangerer felles transport mellom Ersgard og hotellet onsdag kveld og torsdag morgen.

Program:

  • Onsdag 24. oktober:

Del 1 - praktiske kurs for medlemselvene – ved påmelding velges enten alternativ A eller B

Bruk av drone i den lokale elveforvaltninga
Praktisk workshop i bruk av nettsida til elva

Del 2 - Oppsummering etter sesongen, aktuelle saker og aktiviteter vi i fellesskap bør jobbe med framover

Vi vil i år ha litt ekstra fokus på det internasjonale villaksåret 2019, og hvordan vi i elvene kan utvikle den lokale forvaltningen.

På kvelden serveres en bedre middag tilberedt av lokale råvarer, og vi har satt av god tid til uformell lakseprat og erfaringsutveksling utover kvelden.

  • Torsdag 25. oktober:

Denne dagen møter vi fiskeseksjonen i Miljødirektoratet og forskere fra VRL og NINA, samt ansvarlige for lakseoppsyn i SNO. Her vil vi kunne legge fram saker vi i elvene er opptatt av, gi innspill til forvaltningen/forskerne om våre erfaringer sett fra elvebredden og få faglig påfyll til planleggingen av neste års sesong.

Sted: 
Ersgard, Værnes
Påmelding: 
Påmeldingsfrist: 
05 oktober 2018
  • Annen hvert år inviterer vi medlemmene våre til landsmøte. Landsmøtet kombineres ofte med et fagseminar. Neste møte blir i 2018.
    Annen hvert år inviterer vi medlemmene våre til landsmøte. Landsmøtet kombineres ofte med et fagseminar. Neste møte blir i 2018.