Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Regionmøte Nordland - Mosjøen

01. april 2019
15:30-20:30

Velkommen til regionmøte om laks og sjøørret i Mosjøen.

Regionmøte for lakse- og sjøørretelver i Nordland 

 

 • Møteledelse: Norske Lakseelver 
 • Tid: Mandag 1. april
 • Sted: Fru Haugans Hotel, Mosjøen. Klikk her for kart
 • Invitert: Alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret i Nordland Fylke, fiskeforvalter i Nordland

15:30   Middag for alle deltakerne 

16:30   Velkommen – Ragnhild Brennslett, Norske Lakseelver  

16:45   Fiskeforvalterens forventninger til lokale forvaltningslag – Tore Vatne, FM

 • Hvilke krav stilles i Lakseloven
 • Hva kan forvaltningslaget bestemme og hva må søkes/ videreformidles til FM/ MD?

17:00   Betraktninger i forkant av årets sesong – elvene og fiskeforvalter 

 • Fiskeregler
 • Pukkellaks 
 • Annet 

17:45 Fiskekortsalg og fangstrapportering – Alf Helge Tønnessen, Inatur  

 • Gode rutiner for fiskekortsalg
 • Hvordan hente ut rapporter fra scanatura

18:15   MVA og skatt i forvaltningslag – Harald Endresen, Norske Lakseelver  

 • Forvaltningsavgift

18:45   Kaffepause

19:00   Ta eierskap til elva – Roger Ingvaldsen, Saltdalselva, Saltdal Elveeierlag  

 • Kunnskap om elva
 • Hvordan kan elveeierlaget bidra til å komme i gang med tiltak i elva?

19:30   Driftsplan på nett – Harald Endresen, Norske Lakseelver  

 • Eksempler fra ulike elver
 • Digitalt forvaltningsverktøy som gir økt lokalt engasjement for elva

20:00   Organisasjonskurs – Ragnhild Brennslett, Norske Lakseelver

 • Kursopplegg fra Norske Lakseelver for bedre og enklere drift av forvaltningslag

20:15   Oppsummering 

20:30   Slutt, vel hjem

 

Sted: 
Mosjøen, Fru Haugans Hotel
Påmelding: 
Påmeldingsfrist: 
27 mars 2019