Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Regionmøte Nordland - Sortland

04. april 2019
16:15-21:00

Regionmøte for forvaltningslag i lakse- og sjøørretelver i Nordland. 

Regionmøte for lakse- og sjøørretvassdrag i Nordland 

 • Møteledelse: Norske Lakseelver 
 • Dato: 4. april 2019
 • Sted: Sortland Hotell
 • Invitert: Alle forvaltningslag i elver med laks og sjøørret i Nordland Fylke, fiskeforvalter i Nordland, Nordland Utmarkslag

 

Middag fra 16:15-16:45 (NB! Skriv i påmeldinga hvis du kommer til middag)

17:00   Velkommen – Harald Endresen, Norske Lakseelver

 • Kort presentasjonsrunde av deltagerne: Elv, sesong, forvaltningsfokus, antall grunneiere, mm.)
 • Hva jobber Norske Lakseelver med for tiden

17:45   Fiskeforvalterens forventninger til lokale forvaltningslag – Lars Sæter, FM

 • Hvilke krav stilles i Lakseloven
 • Hva kan forvaltningslaget bestemme og hva må søkes/ viderebringes til FM/ MD?
 • Digitale kartleggingsverktøy for elver i Nordland

18:15   Pliktig organisering av laksevassdrag – Harald Endresen, Norske Lakseelver

 • Forskrift i Lakse- og innlandsfiskeloven
 • Prosess for økt engasjement og framgang
 • Eksempelvedtekter for enklere godkjenning i Brønnøysundregisteret og av Miljødirektoratet

18:45   Pause og kaffe

19:10   Økonomi i forvaltningslag - Harald Endresen, Norske Lakseelver

 • Prioriteringer og ambisjonsnivå: hva må laget gjøre og hva ønsker laget å gjøre?
 • Forvaltningsavgift

19:30   Gode tiltak i lokal forvaltning – Egil Liberg, Lakselv Grunneierforening

 • Telling av laks på ulike måter
 • Overvåkingsfiske
 • Skjellprøver

19:50   Forvaltning i Buksnesvassdraget - Inge Barnt Nilsen, Roksdalsvassdraget

 • Helhetlig forvaltning av vassdraget

20:20   Tilrettelegging og vandring i sidevassdrag - Egil Liberg, Lakselv Grunneierforening

 • Vandringshinder, kulvert, gjengroing
 • Oppgang, gyting, oppvekst, utvandring

20:40   Helhetlig kartlegging av vassdrag i Nordland - Lars Sæter, FM

 • Samarbeid med ulike etater
 • Hvordan kan rettighetshavere og grunneiere bidra i kartleggingen?

21:00   Slutt, vel hjem

Sted: 
Sortland, Sortland Hotell
Påmelding: 
Påmeldingsfrist: 
27 mars 2019