Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Seminar om villaksen i Finnmark

31. oktober 2019
13:00-17:00

Invitasjon til seminar i VILLAKSENS ÅR. Utfordringer for villaksen i Finnmark. Gratis seminar for alle som har interesse for villaksen. 

INVITASJON TIL SEMINAR

Utfordringer for villaksen i Finnmark

Sted: Alta Thon Hotell

Dato: 31 oktober 2019 

Tid: kl. 13.00 – 17.00

Program

13.00 – 13.15      Bakgrunn for det internasjonale Villaksåret 2019.

  • v/Karina Gjerdeprosjektleder Villaksens år Norges Jeger- og Fiskerforbund

13.15 – 13.45     Truslene mot villaksen med spesielt fokus på Troms og Finnmark

  • v/ Jarle Steinkjer prosjektleder ved Fiskeseksjonen i Miljødirektoratet

13.45 – 14.15     Helhetlig forvaltning av laks.

  •  v/ Steinar Christensen utmarksforvalter Finnmarkseiendommen (FeFo)

14.15 – 14.30    Pause – enkel servering

14.30 – 14.50     Pukkellaks i Finnmark.

  • v/ Eirik Frøiland senioringeniør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

14.50 – 15.20     Hva skjer med villaksen og økosystemene i elvene hvis pukkellaks etablerer seg i norske elver?

  • v/ Morten Falkenberg forsker ved Norsk institutt for naturforskning

15.20 – 15.30     Beinstrekk 

15.30 – 16.30     Hvilke utfordringer står vi ovenfor i våre lakseelver i Finnmark ?

  • v/ Erik Sterud fagsjef hos Norske Lakseelver og Tor-Erland Nilsen daglig leder Alta Laksefiskeri Interessentskap  

16.30 – 16.50     Pukkellaksproblemet kan løses ved hjelp av teknologi. 

  • v/ Atle Mortensen seniorforsker NOFIMA 

16.50 – 17.00     Oppsummering og veien videre v/ Geir Thrane fylkesleder NJFF-Finnmark

 

GRATIS DELTAKELSE

Påmelding via denne linken

 

Arrangør:

Norges Jeger og Fiskerforbund – Finnmark

Mail. finnmark@njff.no

Tlf     97741204 Linda Hølvold

 

Sted: 
Alta, Thon Hotell
Påmeldingsfrist: 
24 oktober 2019