Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Kvalitetsnormstatus i Lærdalselva

Kvalitetsnormstatus i Lærdalselva

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Lærdalselva.
Genetisk integritet
svært dårlig

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
%%%2010-20142016

På grunn av gyrosmitten i elva er den ikke vurdert etter Kvalitetsnorm for villaks. Dette vil bli gjort når elva er smittefri. Vi har her forskutert genetisk integritet fra Nina-rapport (Karlsson, S., Diserud, O. H., Sægrov, H. Ugedal, O. 2017. Innkrysning av rømt oppdrettslaks i Sognefjorden. – NINA Rapport 1387) ettersom den nok vil ligge til grunn for neste VRL-vurdering.

Beskatningsråd

Det har vært åpnet for laksefiske med gjenutsetting av all hunnfisk i de siste fire årene. Gjennomsnittlig måloppnåelse siste fire år (utrunkert) var 138 %, og tilfredstiller således ikke kravene til overskudd (140 % måloppnåelse) før det kan åpnes for ordinært fiske i tidligere stengte vassdrag.

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
stor418185907274360501737636271

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.