Fra venstre. Trond Helle, Joh Løvold AS. Knut Olsen.