Altadammen
Dammen i Altaelva har hatt klar negativ effekt på laksens liv i elva. Foto: Statkraft.