Damer i elva
Fredag 20. juli arrangerte Alta Jeger- og Fiskerforening fiske for damer i Altaelva. - Foto: ALI